Zasedání Zastupitelstva města Sokolov

23.11.2023
A.2. - Schválení orgánů zastupitelstva - ověřovatelé zápisu
čas: 15:02:22
A.3. - Vyjádření ověřovatelů k minulému zápisu
A.4. - Schválení programu
čas: 15:03:17
1 - Souhlas se zatížením pozemku - p. č. 3789 - ul. Roháčova
čas: 15:05:30
2 - Interpelace, dotazy, náměty, připomínky; Závěr
čas: 15:07:50