Zasedání Zastupitelstva města Sokolov

13.04.2023
A.1. - Schválení orgánů zastupitelstva - návrhová komise
čas: 15:01:34
A.2. - Schválení orgánů zastupitelstva - ověřovatelé zápisu
čas: 15:02:29
A.3. - Vyjádření ověřovatelů k minulému zápisu
čas: 15:03:19
A.4. - Schválení programu
čas: 15:04:10
1 - Kontrola plnění úkolů
čas: 15:08:16
2 - Žádost o individuální dotaci - "Láskou ke kočkám z.s."
čas: 16:00:23
3 - Žádost o individuální dotaci - FK Baník Sokolov 1948, s.r.o.
čas: 16:02:40
4 - Žádost o individuální dotaci - První Krušnohorská o.p.s.
čas: 16:12:32
5 - Žádost o individuální dotaci - STŘÍPKY, zapsaný spolek
čas: 16:16:54
6 - Žádosti na celoroční činnost roku 2023 z Programu pro poskytování dotací na podporu poskytovatelů sociálních služeb
čas: 16:21:04
7 - Bezúplatné nabytí - část p.p.č. 3832 - ul. Vítkovská
čas: 16:23:02
8 - Bezúplatný převod pozemků - středy kruhových objezdů - silnice č. III/2099
čas: 16:25:05
9 - Nabídka prodeje nemovitosti – Kraslická 26, Svatava
čas: 16:26:49
10 - Nabídka prodeje nemovitosti - Tovární 621, Sokolov
čas: 16:28:34
11 - Prodej pozemku - p. č. 765/5 - k. ú. Hrušková
čas: 16:30:20
12 - Prodej pozemku - p. č. 391/2 - ul. Dr. Kocourka
čas: 16:32:18
13 - Prodej pozemku - p. č. 1983/3 - ul. Dělnická
čas: 16:33:57
14 - Prodej pozemků - p. č. 476/10, 476/176 - k. ú. Vítkov
čas: 16:35:22
15 - Záměr změny smlouvy - právo stavby - ul. Vítězná
čas: 16:37:50
16 - Změna kupní smlouvy - ul. Karla Čapka
čas: 16:39:39
17 - Změna katastrální hranice - Staré Sedlo, Sokolov
čas: 16:41:40
18 - Smlouva o prodeji věci nemovité - pozemek p. č. 4021/142, jehož součástí je stavba bez čp/če (garáž)
čas: 16:43:22
19 - Příplatek společnosti Sokolovská bytová s.r.o.
čas: 16:44:53
20 - Změna usnesení ze dne 17. 10. 2022 o dalších finančních plněních dle § 80 zákona o obcích
čas: 16:46:55
21 - Zápis z jednání kontrolního výboru - zápis č. 3/2023 ze dne 28. 3. 2023
čas: 16:49:07
22 - Zápis z jednání finančního výboru - č.2/2023 ze dne 03.04.2023
čas: 16:54:24
23 - Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2023 - č. RO230002
čas: 16:55:48
23 - Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2023 - č. RO230002
čas: 17:07:04
24 - Memorandum o společném postoji k podpoře transformace a rozvoji regionu Sokolovsko
čas: 17:10:51
25 - Podpora návrhu na udělení státního vyznamenání
čas: 17:23:20
26 - Interpelace, dotazy, náměty, připomínky; Závěr
čas: 17:35:17