Zasedání Zastupitelstva města Sokolov

16.02.2023
A.1. - Schválení orgánů zastupitelstva - návrhová komise
čas: 15:00:56
A.2. - Schválení orgánů zastupitelstva - ověřovatelé zápisu
čas: 15:01:46
A.3. - Vyjádření ověřovatelů k minulému zápisu
čas: 15:02:31
A.4. - Schválení programu
čas: 15:03:07
2 - Zpráva o činnosti za rok 2022
čas: 15:05:48
3 - Seznámení s výsledky Průzkumu pocitu bezpečí občanů města Sokolov
čas: 15:39:26
3 - Seznámení s výsledky Průzkumu pocitu bezpečí občanů města Sokolov
čas: 15:40:10
1 - Kontrola plnění úkolů
čas: 15:49:11
4 - Obecně závazná vyhláška o omezení požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
čas: 15:51:07
5 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
čas: 16:04:40
6 - Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu člena zastupitelstva města
čas: 16:06:26
7 - Navýšení odměn neuvolněných členů zastupitelstva města
čas: 16:07:58
8 - Žádosti o dotace na celoroční činnost roku 2023 z Programu pro poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit
čas: 16:10:13
9 - Zápis z jednání kontrolního výboru - zápis č. 2/2023 ze dne 31.1.2023
čas: 16:36:06
10 - Neschválené záměry prodeje pozemků (prosinec 2022 - leden 2023)
čas: 16:40:41
11 - Změna katastrální hranice - Sokolov, Vítkov u Sokolova
čas: 16:44:04
12 - Prodej částí pozemků - p. č. 2522/2, 2827/1 - ul. Atletická
čas: 16:45:42
13 - Prodej části pozemku - p. č. 1631/32 - ul. Marie Majerové
čas: 16:48:11
14 - Změna kupní smlouvy - ul. Marie Majerové
čas: 16:50:06
15 - Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál - SOTES
čas: 16:55:10
16 - Zápis z jednání finančního výboru - č.1/2023 ze dne 01.02.2023
čas: 17:15:52
17 - Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2023 - Nemocnice Sokolov s.r.o., ČR - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
čas: 17:17:02
18 - Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál - Koupaliště Michal s.r.o.
čas: 17:19:00
19 - Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2023 - č. RO230001
čas: 17:20:52
20 - Volba přísedící u Okresního soudu v Sokolově
čas: 17:24:25
21 - Rezignace člena finančního výboru
čas: 17:25:27
22 - Interpelace, dotazy, náměty, připomínky; Závěr
čas: 17:26:35