Zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

26.02.2024
A. - Volba návrhové komise
čas: 09:05:20
Ing. P. Kulhánek
09:05:20
Předložení
B. - Volba ověřovatelů zápisu
čas: 09:06:41
Ing. P. Kulhánek
09:06:41
Předložení
Bc. P. Čekan
09:06:56
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:07:07
Diskuse
C. - Schválení programu jednání
čas: 09:08:02
Ing. P. Kulhánek
09:08:02
Předložení
Ing. J. Vrba
1
09:11:00
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:12:33
Diskuse
Vedoucí odboru
1
09:12:38
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:14:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
09:14:37
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:16:28
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:16:33
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:16:44
Diskuse
1. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 26.02.2024
čas: 09:17:43
Ing. P. Kulhánek
09:17:43
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
09:18:04
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:19:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
09:23:06
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:25:12
Diskuse
prof. Dr. Ing. M. Plevný
1
09:26:55
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:31:26
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
3
09:32:13
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:34:59
Diskuse
Mgr. R. Pisár
09:35:28
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:37:33
Diskuse
Bc. J. Pokorná
1
09:37:40
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:38:38
Diskuse
Mgr. D. Blažek
09:38:44
Diskuse
M. Hurajčík
1
09:39:28
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:41:55
Diskuse
Ing. E. Klimeš
1
09:42:12
Diskuse
Ing. M. Balatka
1
09:43:00
Diskuse
JUDr. M. Chadim
1
09:44:28
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:44:54
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
4
09:45:34
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:47:49
Diskuse
Ing. M. Balatka
2
09:48:11
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
1
09:49:31
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:50:00
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:50:03
Diskuse
M. Monsportová
09:50:05
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:50:11
Diskuse
2. - Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
čas: 09:50:35
Ing. P. Kulhánek
09:50:35
Předložení
K. Maříková
1
09:50:49
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:51:15
Diskuse
G. Dostálová
1
09:51:27
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:56:02
Diskuse
Mgr. J. Čermák
09:57:02
Diskuse
M. Hurajčík
1
09:57:28
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:58:59
Diskuse
K. Maříková
2
09:59:21
Diskuse
G. Dostálová
2
10:02:00
Diskuse
Bc. J. Pokorná
1
10:03:06
Diskuse
P. Pizinger
1
10:03:52
Diskuse
Mgr. J. Čermák
1
10:05:21
Diskuse
R. Oulehlová
1
10:06:26
Diskuse
V. Maříková
1
10:07:38
Diskuse
Ing. E. Klimeš
1
10:08:04
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:09:17
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
10:09:19
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:13:46
Diskuse
L. Zykán
1
10:15:11
Diskuse
Mgr. J. Čermák
2
10:16:05
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
10:16:39
Diskuse
V. Maříková
2
10:18:32
Diskuse
Ing. E. Klimeš
2
10:19:25
Diskuse
L. Vocelková
1
10:20:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
10:21:57
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:23:03
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:23:10
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:23:17
Diskuse
3. - Zpráva Finančního výboru
čas: 10:23:40
Ing. P. Kulhánek
10:23:40
Předložení
Ing. M. Kalina
10:23:43
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:24:17
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
10:24:19
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:25:03
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:25:06
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:25:11
Diskuse
4. - Zpráva Kontrolního výboru
čas: 10:25:33
Ing. P. Kulhánek
10:25:33
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:25:38
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:26:14
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:26:21
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:26:26
Diskuse
5. - Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
čas: 10:26:48
Ing. P. Kulhánek
10:26:48
Předložení
Bc. P. Čekan
10:26:50
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:27:20
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:27:26
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:27:33
Diskuse
6. - Zpráva Výboru majetkového
čas: 10:27:53
Ing. P. Kulhánek
10:27:54
Předložení
Mgr. P. Zahradníček
10:27:57
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:28:33
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:28:40
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:28:45
Diskuse
7. - Zpráva Výboru pro zdravotnictví
čas: 10:29:07
Ing. P. Kulhánek
10:29:07
Předložení
8. - Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
čas: 10:29:11
Ing. P. Kulhánek
10:29:11
Předložení
Mgr. A. Jalovec
10:29:17
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:29:59
Diskuse
Ing. E. Klimeš
1
10:30:03
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
10:30:49
Diskuse
Ing. M. Balatka
1
10:31:00
Diskuse
Ing. E. Klimeš
2
10:34:01
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
10:35:12
Diskuse
Mgr. A. Jalovec
10:35:57
Diskuse
Mgr. J. Čermák
1
10:36:15
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
3
10:37:10
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:38:24
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
1
10:39:06
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:40:56
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:40:59
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:41:04
Diskuse
9. - Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
čas: 10:41:28
Ing. P. Kulhánek
10:41:28
Předložení
M. Monsportová
10:41:30
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:41:58
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:42:03
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:42:09
Diskuse
10. - Změny ve složení Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 10:42:29
Ing. P. Kulhánek
10:42:29
Předložení
Bc. P. Čekan
10:42:47
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:42:52
Diskuse
11. - Alokace volných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2023 - 2. část
čas: 10:43:14
Ing. P. Kulhánek
10:43:14
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
10:44:54
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:55:37
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
1
10:57:05
Diskuse
V. Maříková
1
11:03:14
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
1
11:03:29
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
11:04:31
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
1
11:05:06
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
3
11:05:25
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:05:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
3
11:06:08
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:08:37
Diskuse
Vedoucí odboru
1
11:09:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
4
11:10:09
Diskuse
Mgr. D. Blažek
1
11:10:56
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:11:38
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
11:11:41
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:12:10
Diskuse
Vedoucí odboru
1
11:12:26
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:12:39
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:12:41
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:12:48
Diskuse
7. - Zpráva Výboru pro zdravotnictví
čas: 11:13:22
Ing. P. Kulhánek
11:13:22
Předložení
Mgr. P. Kubis
11:28:12
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:28:57
Diskuse
Host
1
11:29:03
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:34:48
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
11:34:56
Diskuse
Host
1
11:35:24
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
11:36:16
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:37:20
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
11:37:30
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:37:36
Diskuse
12. - Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2023 a v roce 2024
čas: 11:38:04
Ing. P. Kulhánek
11:38:04
Předložení
55. - Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6 a silnice I/13
čas: 11:38:32
Ing. P. Kulhánek
11:38:32
Předložení
Host
1
11:38:50
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:49:28
Diskuse
L. Zykán
1
11:49:31
Diskuse
Host
1
11:50:15
Diskuse
M. Hurajčík
1
11:52:00
Diskuse
Host
1
11:54:19
Diskuse
M. Hurajčík
2
11:57:25
Diskuse
Host
1
11:57:51
Diskuse
V. Maříková
1
11:58:05
Diskuse
Host
1
11:58:38
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
11:59:23
Diskuse
Host
1
12:00:01
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:01:20
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
12:01:23
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:01:30
Diskuse
12. - Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2023 a v roce 2024
čas: 12:02:02
Ing. P. Kulhánek
12:02:02
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
12:02:40
Diskuse
Host
1
12:03:33
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:06:46
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:07:05
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:08:28
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:09:18
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:09:39
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:10:04
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:10:12
Diskuse
21. - Regionální surovinová politika Karlovarského kraje
čas: 12:10:35
Ing. P. Kulhánek
12:10:35
Předložení
Ing. K. Jakobec
12:10:39
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:19:30
Diskuse
Host
1
12:19:37
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:27:46
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:27:54
Diskuse
Ing. J. Vrba
1
12:28:00
Diskuse
Ing. K. Jakobec
12:28:15
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
1
12:28:34
Diskuse
Ing. K. Jakobec
12:28:55
Diskuse
Ing. A. Pfeffer Ferklová, MBA
1
12:29:13
Diskuse
Ing. K. Jakobec
12:29:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
12:30:27
Diskuse
Ing. K. Jakobec
12:31:02
Diskuse
Ing. J. Vrba
2
12:31:23
Diskuse
Ing. K. Jakobec
12:31:52
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:32:29
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:32:33
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:32:41
Diskuse
59. - Projekt "Společné výzkumné pracoviště pro telemedicínské technologie v lázeňství" - schválení závazného finančního příslibu
čas: 13:31:23
Ing. P. Kulhánek
13:31:23
Předložení
Ing. arch. V. Franta
13:31:34
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:33:16
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
13:33:36
Diskuse
Bc. P. Čekan
13:34:02
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:34:10
Diskuse
60. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Institut lázeňství a balneologie, v.v.i.
čas: 13:34:37
Ing. P. Kulhánek
13:34:37
Předložení
Ing. arch. V. Franta
13:34:41
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:35:48
Diskuse
JUDr. M. Chadim
1
13:35:50
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:36:32
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
13:36:34
Diskuse
Host
1
13:37:13
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:37:51
Diskuse
M. Hurajčík
1
13:37:55
Diskuse
Host
1
13:39:56
Diskuse
JUDr. M. Chadim
2
13:41:45
Diskuse
Host
1
13:43:00
Diskuse
M. Hurajčík
2
13:43:21
Diskuse
Host
1
13:43:44
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
13:43:52
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
13:46:10
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
13:46:42
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:47:10
Diskuse
Bc. P. Čekan
13:47:14
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:47:21
Diskuse
13. - Rozpočtové změny
čas: 13:47:49
Ing. P. Kulhánek
13:47:49
Předložení
Bc. P. Čekan
13:48:14
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:48:20
Diskuse
14. - Projekt Karlovarského kraje „Staráme se o zoubky“
čas: 13:48:43
Ing. P. Kulhánek
13:48:43
Předložení
Bc. P. Čekan
13:49:50
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:49:55
Diskuse
15. - Projekt Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace: "Zvýšení kybernetické bezpečnosti v Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace" financovaný v rámci Národního plánu obnovy ČR, 43. výzvy "KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST - SUBJEKTY ZDRAVOTNÍ PÉČE" - schválení přípravy, realizace a schválení závazného finančního příslibu projektu
čas: 13:50:16
Ing. P. Kulhánek
13:50:16
Předložení
Bc. P. Čekan
13:51:09
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:51:15
Diskuse
16. - Program na podporu vzniku a rozšíření ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrů a gynekologů - schválení žádosti 2024
čas: 13:51:36
Ing. P. Kulhánek
13:51:36
Předložení
Bc. P. Čekan
13:52:17
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:52:22
Diskuse
17. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro společnost OrtoComp s.r.o. na vybavení 3 ambulancí pro ergoterapii
čas: 13:52:45
Ing. P. Kulhánek
13:52:45
Předložení
Mgr. P. Kubis
1
13:53:17
Diskuse
Bc. P. Čekan
13:53:47
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:53:53
Diskuse
18. - Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o spolupráci na zajištění pohotovostních služeb mezi Karlovarským krajem a Zdravotnickou záchranou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, ev. číslo KK00031/2020
čas: 13:54:16
Ing. P. Kulhánek
13:54:16
Předložení
Bc. P. Čekan
13:54:41
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:54:47
Diskuse
19. - Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2024, priorita 4- 1. část
čas: 13:55:09
Ing. P. Kulhánek
13:55:09
Předložení
Ing. K. Jakobec
13:55:44
Diskuse
M. Hurajčík
1
13:56:50
Diskuse
P. Pizinger
13:57:25
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:57:57
Diskuse
Bc. P. Čekan
13:58:01
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:58:07
Diskuse
20. - Poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje, IČO: 70883611
čas: 13:58:30
Ing. P. Kulhánek
13:58:30
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
13:59:15
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:59:28
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
13:59:44
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:00:01
Diskuse
Ing. J. Vrba
1
14:00:30
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:01:07
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:01:09
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:01:16
Diskuse
22. - Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje pro období 2016 - 2025 s výhledem do roku 2035, vydání obecně závazné vyhlášky Karlovarského kraje č. 1/2024, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje pro období 2016 až 2025 s výhledem do roku 2035
čas: 14:01:37
Ing. P. Kulhánek
14:01:37
Předložení
Ing. K. Jakobec
14:01:44
Diskuse
M. Hurajčík
1
14:03:38
Diskuse
Ing. K. Jakobec
14:06:37
Diskuse
Ing. J. Vrba
1
14:07:59
Diskuse
Ing. K. Jakobec
14:13:07
Diskuse
M. Hurajčík
2
14:15:44
Diskuse
Ing. K. Jakobec
14:18:39
Diskuse
Ing. J. Vrba
2
14:20:19
Diskuse
Ing. K. Jakobec
14:23:09
Diskuse
Vedoucí odboru
1
14:26:12
Diskuse
Ing. J. Vrba
3
14:27:28
Diskuse
P. Pizinger
14:31:33
Diskuse
Ing. J. Vrba
4
14:32:29
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:34:03
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:34:10
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:34:16
Diskuse
23. - Agentura krajského energetického managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace – změna zřizovací listiny
čas: 14:34:41
Ing. P. Kulhánek
14:34:41
Předložení
Ing. K. Jakobec
14:34:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
14:35:01
Diskuse
Ing. K. Jakobec
14:35:19
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
14:35:35
Diskuse
Ing. K. Jakobec
14:35:49
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:36:38
Diskuse
Ing. K. Jakobec
14:36:40
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:37:27
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:37:31
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:37:37
Diskuse
24. - Souhrnné informace o změně provedené v rámci aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje v roce 2023
čas: 14:38:00
Ing. P. Kulhánek
14:38:00
Předložení
Ing. K. Jakobec
14:38:09
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:38:40
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:38:45
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:38:51
Diskuse
25.;26. - Blokové hlasování k bodům: 25.; 26.
čas: 14:50:32
Ing. P. Kulhánek
14:50:32
Předložení
Mgr. D. Blažek
14:50:35
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:51:04
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:51:09
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:51:17
Diskuse
27. - Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – pozemky p.p.č. 6496/25 a p.p.č. 6496/26 v k.ú. Kraslice a pozemky p.p.č. 690/13 a p.p.č. 690/14 v k.ú. Zelená Hora u Kraslic
čas: 14:51:38
Ing. P. Kulhánek
14:51:38
Předložení
Mgr. D. Blažek
14:51:42
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:52:33
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:52:39
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:52:45
Diskuse
28.;29.;30. - Blokové hlasování k bodům: 28.; 29.; 30.
čas: 14:53:10
Ing. P. Kulhánek
14:53:10
Předložení
Mgr. D. Blažek
14:53:12
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:53:50
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:53:56
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:54:04
Diskuse
31. - Program ,,Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury“ - žádost obce Velká Hleďsebe o prodloužení realizace a čerpání finančních prostředků
čas: 14:54:24
Ing. P. Kulhánek
14:54:24
Předložení
P. Pizinger
14:54:33
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:54:57
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:55:01
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:55:07
Diskuse
32. - Informace k Operačnímu programu Spravedlivá transformace
čas: 14:55:28
Ing. P. Kulhánek
14:55:28
Předložení
P. Pizinger
14:55:32
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:56:17
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
14:56:23
Diskuse
P. Pizinger
14:56:48
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:56:53
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:56:56
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:57:02
Diskuse
33. - Žádost města Boží Dar o prodloužení realizace projektu v rámci "Programu na podporu strojové techniky k údržbě veřejných zimních tras" 2022
čas: 14:57:23
Ing. P. Kulhánek
14:57:23
Předložení
P. Pizinger
14:57:33
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:58:06
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:58:12
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:58:18
Diskuse
34.;35.;36.;37.;38.;39.;40.;41.;42.;... - Blokové hlasování k bodům: 34.; 35.; 36.; 37.; 38.; 39.; 40.; 41.; 42.; 43.; 44.
čas: 14:58:48
Ing. P. Kulhánek
14:58:48
Předložení
Mgr. J. Čermák
14:58:50
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:59:48
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:59:57
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:00:06
Diskuse
45. - Program na podporu sportovních aktivit - rozhodnutí o žádostech
čas: 15:00:27
Ing. P. Kulhánek
15:00:27
Předložení
Mgr. J. Čermák
15:00:33
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:02:00
Diskuse
Ing. A. Pfeffer Ferklová, MBA
1
15:02:06
Diskuse
Ing. J. Vrba
1
15:02:14
Diskuse
Mgr. J. Čermák
15:03:34
Diskuse
G. Dostálová
1
15:04:20
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
15:07:21
Diskuse
Mgr. J. Čermák
15:08:00
Diskuse
Ing. J. Janů
1
15:08:42
Diskuse
Ing. J. Vrba
2
15:10:08
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:12:18
Diskuse
Ing. J. Janů
1
15:12:25
Diskuse
Mgr. P. Kubis
2
15:13:31
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:14:04
Diskuse
G. Dostálová
2
15:14:09
Diskuse
Ing. J. Vrba
3
15:17:47
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
15:20:25
Diskuse
Ing. J. Vrba
4
15:24:45
Diskuse
Mgr. J. Čermák
15:25:10
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:25:35
Diskuse
Občan(ka) kraje
1
15:26:11
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:31:10
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
1
15:31:28
Diskuse
Ing. J. Vrba
5
15:32:37
Diskuse
Ing. A. Pfeffer Ferklová, MBA
1
15:35:11
Diskuse
Ing. J. Janů
2
15:35:47
Diskuse
R. Oulehlová
1
15:36:29
Diskuse
G. Dostálová
3
15:36:42
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:38:49
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:38:51
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:38:57
Diskuse
46. - Program na podporu sportovních akcí - rozhodnutí o žádostech
čas: 15:39:19
Ing. P. Kulhánek
15:39:19
Předložení
Mgr. J. Čermák
15:39:24
Diskuse
G. Dostálová
1
15:39:57
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:40:53
Diskuse
G. Dostálová
2
15:51:31
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:52:51
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:52:57
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:53:36
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:54:05
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:54:16
Diskuse
47. - Program na podporu vrcholového sportu - rozhodnutí o žádostech
čas: 15:54:38
Ing. P. Kulhánek
15:54:38
Předložení
Mgr. J. Čermák
15:54:42
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:55:14
Diskuse
G. Dostálová
1
15:55:16
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:56:50
Diskuse
Ing. A. Pfeffer Ferklová, MBA
1
15:56:53
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:56:57
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:56:59
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:57:05
Diskuse
48. - Informace o ukončení projektu Karlovarského kraje „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2021/2022“
čas: 15:57:33
Ing. P. Kulhánek
15:57:33
Předložení
Mgr. J. Čermák
15:57:38
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:58:06
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:58:10
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:58:17
Diskuse
49.;50. - Blokové hlasování k bodům: 49.; 50.
čas: 15:58:42
Ing. P. Kulhánek
15:58:42
Předložení
Mgr. J. Čermák
15:58:43
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:59:00
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:59:07
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:59:15
Diskuse
51. - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2022/2023
čas: 15:59:35
Ing. P. Kulhánek
15:59:35
Předložení
Mgr. J. Čermák
15:59:44
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:02:13
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:02:18
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:02:24
Diskuse
52. - Projekt Senior Pas 2024
čas: 16:02:45
Ing. P. Kulhánek
16:02:45
Předložení
Mgr. R. Pisár
16:02:56
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:03:30
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:03:37
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:03:43
Diskuse
53. - Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2024 – návrh rozdělení dotací pro rok 2024
čas: 16:04:03
Ing. P. Kulhánek
16:04:03
Předložení
Mgr. R. Pisár
16:04:13
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:05:08
Diskuse
R. Oulehlová
1
16:05:09
Diskuse
Mgr. R. Pisár
16:05:55
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:07:46
Diskuse
P. Pizinger
1
16:08:14
Diskuse
M. Hurajčík
1
16:08:24
Diskuse
Mgr. R. Pisár
16:09:22
Diskuse
Bc. J. Pokorná
1
16:10:06
Diskuse
Mgr. R. Pisár
16:10:48
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
16:13:00
Diskuse
Ing. J. Vrba
1
16:13:08
Diskuse
M. Hurajčík
2
16:13:17
Diskuse
Mgr. R. Pisár
16:13:58
Diskuse
Bc. J. Picka
1
16:14:42
Diskuse
Ing. A. Pfeffer Ferklová, MBA
1
16:15:12
Diskuse
M. Hurajčík
3
16:15:17
Diskuse
Mgr. R. Pisár
16:15:58
Diskuse
M. Hurajčík
4
16:17:34
Diskuse
Mgr. R. Pisár
16:18:32
Diskuse
M. Hurajčík
5
16:20:18
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:21:35
Diskuse
Mgr. R. Pisár
16:21:39
Diskuse
R. Oulehlová
2
16:24:52
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:25:22
Diskuse
Mgr. P. Kubis
2
16:25:25
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:26:16
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:26:19
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:26:26
Diskuse
54. - Program pro poskytování dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence III – návrh rozdělení dotací pro rok 2024
čas: 16:26:47
Ing. P. Kulhánek
16:26:47
Předložení
Mgr. R. Pisár
16:26:55
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:27:35
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:27:42
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:27:48
Diskuse
56. - Úprava finančního krytí projektů „Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“
čas: 16:28:09
Ing. P. Kulhánek
16:28:09
Předložení
Ing. J. Bureš, DBA
16:28:21
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:29:02
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:29:07
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:29:13
Diskuse
57. - Návrh na finanční příspěvek Karlovarského kraje do Sdružení Karlovarského kraje pro rozvoj leteckých linek, z.s. pro charterové lety s místem odletu letiště Karlovy Vary v roce 2024
čas: 16:29:33
Ing. P. Kulhánek
16:29:33
Předložení
Ing. J. Bureš, DBA
16:29:45
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:31:52
Diskuse
M. Hurajčík
1
16:31:55
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:32:10
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:32:14
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:32:20
Diskuse
58. - Návrh odpovědí na stížnosti k dopravní obslužnosti Karlovarského kraje zajišťované od 01.01.2024 novými CNG autobusy
čas: 16:32:39
Ing. P. Kulhánek
16:32:39
Předložení
Ing. J. Bureš, DBA
16:32:45
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:35:40
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
16:35:42
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
16:36:45
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:37:53
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:37:55
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:38:02
Diskuse
61. - Memorandum o podpoře a vzájemné spolupráci při záměru vybudování zubní kliniky v Lokti
čas: 16:38:22
Ing. P. Kulhánek
16:38:22
Předložení
Mgr. P. Zahradníček
1
16:39:16
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:39:37
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:39:43
Diskuse
62. - Zřízení očkovacího centra pro neregistrované děti
čas: 16:40:03
Ing. P. Kulhánek
16:40:03
Předložení
Mgr. Bc. H. Žáková
1
16:41:08
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:42:03
Diskuse
R. Oulehlová
1
16:42:08
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:42:22
Diskuse
G. Dostálová
1
16:42:41
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:43:55
Diskuse
G. Dostálová
2
16:44:14
Diskuse
R. Oulehlová
2
16:44:56
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:45:14
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:45:19
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:45:24
Diskuse
63. - Spolupráce se spolkem Otevřená města, z.s. formou členství
čas: 16:45:46
Ing. P. Kulhánek
16:45:46
Předložení
Ing. arch. V. Franta
16:45:51
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:46:54
Diskuse
M. Hurajčík
1
16:46:59
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:48:59
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
16:49:02
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:50:13
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:50:16
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:50:22
Diskuse
64. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Městská knihovna Sokolov
čas: 16:50:43
Ing. P. Kulhánek
16:50:43
Předložení
O. Haláková
16:50:47
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:51:24
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
16:51:26
Diskuse
Bc. J. Picka
1
16:51:30
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:51:35
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:51:37
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:51:44
Diskuse
65. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Městská knihovna v Chebu, příspěvková organizace
čas: 16:52:03
Ing. P. Kulhánek
16:52:03
Předložení
O. Haláková
16:52:08
Diskuse
Ing. J. Vrba
1
16:52:27
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:52:31
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:52:33
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:52:39
Diskuse
66. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Potravinová banka Karlovarského kraje, z. s.
čas: 16:52:59
Ing. P. Kulhánek
16:52:59
Předložení
Mgr. R. Pisár
16:53:04
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:54:06
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:54:10
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:54:16
Diskuse
67. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - SOS dětské vesničky, z.s.
čas: 16:54:37
Ing. P. Kulhánek
16:54:37
Předložení
Mgr. R. Pisár
16:54:42
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:55:14
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:55:19
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:55:25
Diskuse
68. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - město Mariánské Lázně
čas: 16:55:47
Ing. P. Kulhánek
16:55:47
Předložení
Ing. arch. V. Franta
16:55:54
Diskuse
M. Hurajčík
1
16:56:41
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:58:26
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:58:30
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:58:35
Diskuse
69. - Program na podporu vzdělávání dětí a mládeže v kultuře – schválení výjimky z programu
čas: 16:58:58
Ing. P. Kulhánek
16:58:58
Předložení
O. Haláková
16:59:04
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:59:43
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:59:49
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:59:55
Diskuse
70. - Různé
čas: 17:00:17
Ing. P. Kulhánek
17:00:17
Předložení
Bc. P. Čekan
1
17:00:19
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:01:19
Diskuse