Zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

15.01.2024
A. - Volba návrhové komise
čas: 09:08:37
Ing. P. Kulhánek
09:08:37
Předložení
B. - Volba ověřovatelů zápisu
čas: 09:09:46
Ing. P. Kulhánek
09:09:46
Předložení
M. Monsportová
09:10:07
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:10:15
Diskuse
C. - Schválení programu jednání
čas: 09:10:41
Ing. P. Kulhánek
09:10:41
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
09:13:32
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:15:47
Diskuse
M. Monsportová
09:15:54
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:16:01
Diskuse
27. - Informace o uzavření desetiletých smluv o veřejných službách v přepravě cestujících mezi Karlovarským krajem a Statutárním městem Karlovy Vary jako skupinou orgánů a dopravcem Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., IČO 48364282, a mezi Karlovarským krajem a dopravci VV autobusy s.r.o., IČO 26346664, Cvinger bus s.r.o., IČO 26370336, a PECHOČIAKOVÁ - ZEPRA, s.r.o., IČO 27970809, na zajišťování dopravní obslužnosti území Karlovarského kraje integrovanými přepravními službami od 01.01.2024
čas: 09:16:30
Ing. P. Kulhánek
09:16:30
Předložení
Ing. J. Bureš, DBA
09:20:25
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:49:32
Diskuse
Ing. V. Hromádko
1
09:49:37
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:55:16
Diskuse
M. Hurajčík
1
09:55:21
Diskuse
Ing. V. Hromádko
1
10:04:07
Diskuse
M. Hurajčík
1
10:05:54
Diskuse
K. Maříková
1
10:07:21
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
10:09:19
Diskuse
K. Maříková
1
10:15:26
Diskuse
V. Maříková
1
10:16:16
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
10:17:14
Diskuse
Bc. J. Pokorná
1
10:17:28
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:19:54
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
10:20:08
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
10:21:55
Diskuse
M. Hurajčík
2
10:22:51
Diskuse
Ing. J. Brožová Lampertová
1
10:24:07
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:25:45
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
10:26:01
Diskuse
Ing. E. Klimeš
1
10:26:33
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
10:28:15
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
10:31:43
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:34:04
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
10:34:11
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
10:35:04
Diskuse
Host
1
10:36:49
Diskuse
L. Vocelková
1
10:41:29
Diskuse
Host
1
10:42:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
10:46:51
Diskuse
Host
1
10:47:52
Diskuse
V. Maříková
2
10:50:26
Diskuse
Host
1
10:51:20
Diskuse
Ing. V. Hromádko
2
10:54:56
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:55:43
Diskuse
Host
1
10:56:15
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:02:03
Diskuse
Host
1
11:02:19
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:04:20
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
3
11:04:28
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
11:05:29
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:07:45
Diskuse
M. Monsportová
11:08:24
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:08:35
Diskuse
13. - Služba obecného hospodářského zájmu: Ambulance Penta s.r.o. – rok 2024 – předběžná kalkulace
čas: 11:22:53
Ing. P. Kulhánek
11:22:53
Předložení
Ing. M. Kalina
1
11:24:10
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:24:33
Diskuse
M. Monsportová
11:24:48
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:24:55
Diskuse
14. - Služba obecného hospodářského zájmu: Karlovarská krajská nemocnice a.s. – rok 2024 – předběžná kalkulace
čas: 11:25:19
Ing. P. Kulhánek
11:25:19
Předložení
Host
1
11:26:10
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:26:49
Diskuse
G. Dostálová
1
11:27:03
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:31:55
Diskuse
Host
1
11:33:23
Diskuse
G. Dostálová
2
11:33:33
Diskuse
Host
1
11:33:47
Diskuse
Bc. J. Pokorná
1
11:40:18
Diskuse
Host
1
11:40:42
Diskuse
Bc. J. Pokorná
1
11:41:54
Diskuse
Host
1
11:42:22
Diskuse
Bc. J. Pokorná
1
11:43:46
Diskuse
Host
1
11:44:35
Diskuse
G. Dostálová
3
11:46:11
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:48:10
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
11:49:00
Diskuse
Host
1
11:52:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
11:54:20
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:54:42
Diskuse
Host
1
11:54:46
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:54:55
Diskuse
M. Monsportová
11:55:01
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:55:08
Diskuse
15. - Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. – rok 2024 – předběžná kalkulace
čas: 11:55:29
Ing. P. Kulhánek
11:55:29
Předložení
Host
1
11:55:44
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:56:11
Diskuse
M. Monsportová
11:56:50
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:56:57
Diskuse
16. - Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Ostrov s.r.o. – rok 2024 – předběžná kalkulace
čas: 11:57:18
Ing. P. Kulhánek
11:57:18
Předložení
M. Monsportová
11:57:44
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:57:50
Diskuse
17. - Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Sokolov s.r.o. – rok 2024 – předběžná kalkulace
čas: 11:58:12
Ing. P. Kulhánek
11:58:12
Předložení
M. Monsportová
11:58:35
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:58:42
Diskuse
18. - Náborové příspěvky v oblasti zdravotnictví - rozdělení finančních prostředků na rok 2024
čas: 11:59:04
Ing. P. Kulhánek
11:59:04
Předložení
M. Monsportová
12:00:30
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:00:36
Diskuse
1. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 15.01.2024
čas: 12:01:01
Ing. P. Kulhánek
12:01:01
Předložení
M. Monsportová
12:01:14
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:01:20
Diskuse
2. - Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
čas: 12:01:40
Ing. P. Kulhánek
12:01:40
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
12:01:56
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:04:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
12:05:04
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:06:33
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
12:12:48
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:15:29
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
3
12:16:13
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:17:26
Diskuse
Ing. E. Klimeš
1
12:17:50
Diskuse
M. Hurajčík
1
12:18:13
Diskuse
JUDr. M. Chadim
1
12:18:44
Diskuse
Ing. J. Brožová Lampertová
1
12:19:22
Diskuse
Ing. A. Pfeffer Ferklová, MBA
1
12:22:00
Diskuse
Ing. V. Hromádko
1
12:23:20
Diskuse
Ing. J. Brožová Lampertová
1
12:23:55
Diskuse
Ing. V. Hromádko
2
12:26:41
Diskuse
Bc. J. Pokorná
1
12:27:38
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:28:16
Diskuse
J. Váňa
1
12:28:26
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
12:29:04
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
4
12:29:42
Diskuse
Ing. V. Hromádko
3
12:31:13
Diskuse
G. Dostálová
1
12:31:43
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:32:00
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
12:32:03
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
5
12:32:55
Diskuse
M. Monsportová
1
12:33:39
Diskuse
L. Vocelková
1
12:34:20
Diskuse
O. Haláková
12:35:09
Diskuse
Ing. V. Hromádko
4
12:37:24
Diskuse
L. Vocelková
2
12:38:00
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:38:30
Diskuse
O. Haláková
12:38:32
Diskuse
Ing. J. Brožová Lampertová
2
12:38:55
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:39:20
Diskuse
M. Monsportová
1
12:39:33
Diskuse
Vedoucí odboru
1
12:40:31
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:41:08
Diskuse
M. Monsportová
1
12:41:19
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:41:29
Diskuse
3. - Zpráva Finančního výboru
čas: 13:40:52
Ing. P. Kulhánek
13:40:52
Předložení
Ing. M. Kalina
13:41:01
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:41:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
13:41:31
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:44:17
Diskuse
M. Monsportová
13:44:25
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:46:01
Diskuse
M. Monsportová
13:46:24
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:46:43
Diskuse
4. - Zpráva Kontrolního výboru
čas: 13:47:03
Ing. P. Kulhánek
13:47:03
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
13:47:08
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:47:28
Diskuse
M. Monsportová
13:47:34
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:47:42
Diskuse
5. - Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
čas: 13:48:02
Ing. P. Kulhánek
13:48:02
Předložení
Bc. P. Čekan
13:48:08
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:48:50
Diskuse
M. Monsportová
13:48:58
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:49:05
Diskuse
6. - Zpráva Výboru majetkového
čas: 13:49:28
Ing. P. Kulhánek
13:49:28
Předložení
Mgr. P. Zahradníček
13:49:30
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:49:59
Diskuse
M. Monsportová
13:50:04
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:50:11
Diskuse
7. - Zpráva Výboru pro zdravotnictví
čas: 13:50:31
Ing. P. Kulhánek
13:50:31
Předložení
Mgr. P. Kubis
13:50:36
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:50:50
Diskuse
M. Monsportová
13:50:58
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:51:06
Diskuse
8. - Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
čas: 13:51:25
Ing. P. Kulhánek
13:51:25
Předložení
Mgr. A. Jalovec
13:51:30
Diskuse
M. Hurajčík
1
13:52:08
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:52:40
Diskuse
Mgr. A. Jalovec
13:52:47
Diskuse
Mgr. J. Čermák
13:52:52
Diskuse
M. Hurajčík
2
13:53:16
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:54:02
Diskuse
V. Maříková
1
13:54:07
Diskuse
Mgr. J. Čermák
13:54:21
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
1
13:54:40
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:54:58
Diskuse
M. Monsportová
13:55:01
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:55:07
Diskuse
9. - Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
čas: 13:55:27
Ing. P. Kulhánek
13:55:27
Předložení
M. Monsportová
13:55:29
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:55:51
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
1
13:55:54
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:58:02
Diskuse
M. Monsportová
1
13:58:18
Diskuse
R. Oulehlová
1
13:59:31
Diskuse
M. Monsportová
2
14:00:52
Diskuse
Ing. M. Kalina
1
14:01:41
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
14:02:41
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
1
14:03:55
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
14:05:41
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:06:03
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
2
14:06:10
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:06:58
Diskuse
M. Monsportová
3
14:07:05
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
14:07:59
Diskuse
G. Dostálová
1
14:09:10
Diskuse
Ing. E. Klimeš
1
14:10:07
Diskuse
Ing. J. Vrba
1
14:10:27
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:10:49
Diskuse
M. Monsportová
3
14:10:53
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:10:58
Diskuse
10. - Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
čas: 14:11:19
Ing. P. Kulhánek
14:11:19
Předložení
M. Monsportová
14:11:42
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:11:49
Diskuse
11. - Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2023
čas: 14:12:10
Ing. P. Kulhánek
14:12:10
Předložení
M. Monsportová
14:12:35
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:12:41
Diskuse
12. - Navýšení úvěrového rámce kontokorentního úvěru vedeného u UniCredit Bank
čas: 14:13:05
Ing. P. Kulhánek
14:13:05
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
14:14:02
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:14:23
Diskuse
Vedoucí odboru
1
14:14:40
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:15:01
Diskuse
M. Monsportová
14:15:05
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:15:11
Diskuse
19. - Navýšení měsíčního poplatku za údržbu a servis zabezpečovacích systémů v budovách Krajského úřadu Karlovarského kraje
čas: 14:15:34
Ing. P. Kulhánek
14:15:34
Předložení
Mgr. P. Kubis
1
14:16:09
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:16:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
14:16:46
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:17:42
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
14:17:59
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:18:33
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
3
14:18:38
Diskuse
Vedoucí odboru
1
14:18:56
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:19:13
Diskuse
M. Monsportová
14:19:23
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:19:32
Diskuse
M. Monsportová
14:19:55
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:20:02
Diskuse
20. - Informace o připravované celokrajské konferenci RE VIZE 1.0
čas: 14:20:24
Ing. P. Kulhánek
14:20:24
Předložení
Ing. J. Vrba
1
14:22:15
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:23:03
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
1
14:23:16
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:23:47
Diskuse
M. Monsportová
14:24:00
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:24:08
Diskuse
21. - Jednací řád výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 14:24:29
Ing. P. Kulhánek
14:24:29
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
14:25:10
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:25:26
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
14:25:41
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:27:06
Diskuse
Ing. M. Kalina
1
14:27:13
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:28:38
Diskuse
Mgr. M. Vránová
1
14:28:44
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
14:29:36
Diskuse
K. Maříková
1
14:30:47
Diskuse
R. Oulehlová
1
14:31:14
Diskuse
G. Dostálová
1
14:31:36
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:33:05
Diskuse
M. Monsportová
14:33:09
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:33:17
Diskuse
22. - Úhrada nákladů souvisejících s opatřením k nápravě závadného stavu v Tisové u Sokolova – odkališti Silvestr, ze zvláštního účtu kraje
čas: 14:33:48
Ing. P. Kulhánek
14:33:48
Předložení
Ing. K. Jakobec
14:33:58
Diskuse
Bc. J. Picka
1
14:36:02
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
14:36:15
Diskuse
G. Dostálová
1
14:36:55
Diskuse
R. Oulehlová
1
14:37:28
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:37:35
Diskuse
M. Monsportová
14:37:38
Diskuse
Ing. K. Jakobec
14:37:42
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:37:58
Diskuse
M. Monsportová
14:38:01
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:38:07
Diskuse
23.;24.;25. - Blokové hlasování k bodům: 23.; 24.; 25.
čas: 14:38:28
Ing. P. Kulhánek
14:38:28
Předložení
L. Vocelková
1
14:38:38
Diskuse
Mgr. D. Blažek
14:38:41
Diskuse
L. Vocelková
2
14:39:22
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:39:28
Diskuse
M. Monsportová
14:39:32
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:39:46
Diskuse
26. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická
čas: 14:40:07
Ing. P. Kulhánek
14:40:07
Předložení
Mgr. J. Čermák
14:40:32
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:41:04
Diskuse
M. Monsportová
14:41:09
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:41:15
Diskuse
28. - Rozpočtové změny
čas: 14:41:38
Ing. P. Kulhánek
14:41:38
Předložení
M. Monsportová
14:42:01
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:42:08
Diskuse
29. - Schválení závazného finančního příslibu projektu "Podpora mediální komunikace projektů podpořených z fondů EU v Karlovarském kraji"
čas: 14:42:30
Ing. P. Kulhánek
14:42:30
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
14:43:28
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:44:25
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
14:44:54
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:45:32
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
3
14:45:56
Diskuse
P. Pizinger
14:46:38
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:47:49
Diskuse
M. Hurajčík
1
14:47:52
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
4
14:48:46
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:49:18
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
5
14:49:29
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:49:46
Diskuse
M. Monsportová
14:50:11
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:50:18
Diskuse
30. - Zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2024 - 2026 - změna části usnesení č. ZK 593/12/23 ze dne 11. 12. 2023
čas: 14:50:39
Ing. P. Kulhánek
14:50:39
Předložení
Mgr. R. Pisár
14:50:49
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:51:56
Diskuse
M. Monsportová
14:52:00
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:52:06
Diskuse
31. - Poskytnutí zápůjček na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2024 - změna části usnesení č. ZK 594/12/23 ze dne 11. 12. 2023
čas: 14:52:24
Ing. P. Kulhánek
14:52:24
Předložení
M. Monsportová
14:52:36
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:52:43
Diskuse
32. - Různé
čas: 14:52:59
Ing. P. Kulhánek
14:52:59
Předložení
P. Pizinger
14:53:02
Diskuse
Bc. J. Pokorná
1
14:53:33
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
14:54:07
Diskuse
Ing. A. Pfeffer Ferklová, MBA
1
14:57:23
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:58:24
Diskuse
P. Pizinger
14:58:48
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
14:59:45
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:00:32
Diskuse