Zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

11.12.2023
A. - Volba návrhové komise
čas: 09:06:33
Ing. P. Kulhánek
09:06:33
Předložení
B. - Volba ověřovatelů zápisu
čas: 09:08:11
Ing. P. Kulhánek
09:08:11
Předložení
Bc. P. Čekan
09:08:24
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:08:33
Diskuse
C. - Schválení programu jednání
čas: 09:08:59
Ing. P. Kulhánek
09:08:59
Předložení
Bc. P. Čekan
09:12:09
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:12:22
Diskuse
1. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 11.12.2023
čas: 09:12:46
Ing. P. Kulhánek
09:12:46
Předložení
Bc. P. Čekan
09:13:11
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:13:16
Diskuse
2. - Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
čas: 09:13:39
Ing. P. Kulhánek
09:13:39
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
09:13:57
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:18:31
Diskuse
P. Pizinger
09:19:14
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
1
09:21:04
Diskuse
prof. Dr. Ing. M. Plevný
1
09:26:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
09:29:57
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:33:01
Diskuse
P. Pizinger
09:33:25
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
3
09:35:02
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
09:35:55
Diskuse
prof. Dr. Ing. M. Plevný
2
09:36:41
Diskuse
M. Hurajčík
1
09:38:03
Diskuse
R. Oulehlová
1
09:39:07
Diskuse
Ing. V. Hromádko
09:40:34
Diskuse
L. Vocelková
1
09:44:17
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:45:38
Diskuse
prof. Dr. Ing. M. Plevný
3
09:45:50
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:46:34
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
4
09:46:37
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:47:23
Diskuse
prof. Dr. Ing. M. Plevný
4
09:47:42
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:48:44
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
09:48:47
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
5
09:49:31
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:49:50
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:49:58
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:50:09
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
5
09:50:39
Diskuse
Mgr. R. Pisár
1
09:51:44
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
6
09:52:35
Diskuse
Mgr. A. Jalovec
1
09:53:23
Diskuse
prof. Dr. Ing. M. Plevný
5
09:54:05
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:54:38
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:54:53
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:55:09
Diskuse
3. - Zpráva Finančního výboru
čas: 09:55:32
Ing. P. Kulhánek
09:55:32
Předložení
Ing. M. Kalina
09:55:34
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:56:09
Diskuse
Občan(ka) kraje
1
09:57:00
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:59:04
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:59:17
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:59:22
Diskuse
4. - Zpráva Kontrolního výboru
čas: 09:59:43
Ing. P. Kulhánek
09:59:43
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
09:59:47
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:02:22
Diskuse
Mgr. M. Vránová
1
10:03:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
10:03:47
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:04:26
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
10:04:38
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
1
10:05:04
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:07:03
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
10:07:23
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
10:08:04
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
1
10:08:53
Diskuse
P. Pizinger
1
10:09:02
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
3
10:10:00
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:10:32
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:10:39
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:10:49
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:11:16
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:11:34
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:11:57
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:12:08
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:12:35
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:12:45
Diskuse
5. - Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
čas: 10:13:07
Ing. P. Kulhánek
10:13:07
Předložení
Bc. P. Čekan
10:13:11
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:13:41
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:13:48
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:13:53
Diskuse
6. - Zpráva Výboru pro zdravotnictví
čas: 10:14:15
Ing. P. Kulhánek
10:14:15
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:14:19
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:14:36
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:14:42
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:14:48
Diskuse
7. - Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na rok 2024
čas: 10:15:08
Ing. P. Kulhánek
10:15:08
Předložení
Mgr. A. Jalovec
10:15:14
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
10:15:35
Diskuse
Mgr. A. Jalovec
10:17:27
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:18:07
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:19:10
Diskuse
M. Monsportová
10:19:14
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:19:22
Diskuse
8. - Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2024
čas: 10:20:14
Ing. P. Kulhánek
10:20:14
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
10:23:02
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:37:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
10:39:11
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:39:47
Diskuse
Vedoucí odboru
1
10:40:02
Diskuse
Mgr. D. Blažek
1
10:40:29
Diskuse
G. Dostálová
1
10:43:46
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:45:57
Diskuse
Ing. M. Kalina
1
10:46:30
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
10:47:48
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:48:20
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
1
10:48:48
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
1
10:51:31
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:52:13
Diskuse
Mgr. J. Čermák
10:52:31
Diskuse
G. Dostálová
2
10:52:56
Diskuse
M. Hurajčík
1
10:54:16
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:56:59
Diskuse
Mgr. J. Čermák
10:58:12
Diskuse
JUDr. M. Chadim
1
10:58:32
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
10:58:58
Diskuse
M. Hurajčík
2
10:59:46
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
11:02:09
Diskuse
Vedoucí odboru
1
11:04:00
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
11:04:56
Diskuse
Bc. J. Pokorná
1
11:08:23
Diskuse
prof. Dr. Ing. M. Plevný
1
11:09:11
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
2
11:10:47
Diskuse
M. Hurajčík
3
11:11:30
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
3
11:12:31
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:13:32
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:13:34
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:13:43
Diskuse
48. - Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6 a silnice I/13
čas: 11:26:04
Ing. P. Kulhánek
11:26:04
Předložení
Host
1
11:27:15
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:36:54
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
1
11:37:04
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
1
11:37:09
Diskuse
Host
1
11:37:50
Diskuse
M. Hurajčík
1
11:39:47
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
11:42:38
Diskuse
Host
1
11:46:55
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
1
11:49:51
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
11:50:50
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:50:54
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:50:56
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:51:02
Diskuse
9. - Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje k 30.09.2023
čas: 11:51:32
Ing. P. Kulhánek
11:51:32
Předložení
Ing. P. Kulhánek
11:52:50
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:53:07
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:53:26
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:53:49
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:53:54
Diskuse
K. Maříková
1
11:54:10
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:54:19
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:54:24
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:54:30
Diskuse
10. - Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2023
čas: 11:55:06
Ing. P. Kulhánek
11:55:06
Předložení
Bc. P. Čekan
11:55:27
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:55:33
Diskuse
11. - Souhrnná informace o aktuálních postupech u finančních postihů u projektů spolufinancovaných z EU realizovaných Karlovarským krajem a příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje předložených Radě Karlovarského kraje v období od 18. 9. 2023 do 6. 11. 2023
čas: 11:55:55
Ing. P. Kulhánek
11:55:55
Předložení
Bc. P. Čekan
11:57:04
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:57:09
Diskuse
19. - Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2024, priorita 3
čas: 11:57:39
Ing. P. Kulhánek
11:57:39
Předložení
Bc. P. Čekan
11:58:38
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:58:45
Diskuse
20. - Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
čas: 11:59:06
Ing. P. Kulhánek
11:59:06
Předložení
Bc. P. Čekan
12:00:05
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:00:20
Diskuse
21. - Poskytnutí mimořádných odměn členům Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 12:00:43
Ing. P. Kulhánek
12:00:43
Předložení
Bc. P. Čekan
12:01:03
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:01:10
Diskuse
22. - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na "Rozšíření o prvky a obnova interaktivních prvků Naučné stezky Děti dětem v Nejdku" - Město Nejdek
čas: 12:01:32
Ing. P. Kulhánek
12:01:32
Předložení
Ing. arch. V. Franta
12:01:42
Diskuse
L. Vocelková
1
12:02:08
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:02:15
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:02:22
Diskuse
23. - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na "Informovanost obyvatel MPR v rámci statku GSTE a úhrada mzdových nákladů koordinátora DSO" - ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
čas: 12:02:43
Ing. P. Kulhánek
12:02:43
Předložení
Ing. arch. V. Franta
12:03:03
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:03:34
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:03:38
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:03:45
Diskuse
24.;25.;26.;27.;28. - Blokové hlasování k bodům: 24.; 25.; 26.; 27.; 28.
čas: 12:04:09
Ing. P. Kulhánek
12:04:09
Předložení
Mgr. D. Blažek
12:04:13
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:04:37
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:04:44
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:04:52
Diskuse
29. - Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Karlovarského kraje - pozemek p.č. 525/143 v k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary
čas: 12:05:12
Ing. P. Kulhánek
12:05:12
Předložení
Mgr. D. Blažek
12:05:17
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:06:21
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:06:24
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:06:31
Diskuse
30. - Změna hlavního účelu a předmětu činnosti zřizovací listiny organizace Císařské lázně, příspěvková organizace a změna statutárního orgánu a způsobu jeho vystupování jménem organizace
čas: 12:06:54
Ing. P. Kulhánek
12:06:54
Předložení
P. Pizinger
12:07:02
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
12:09:23
Diskuse
P. Pizinger
12:13:58
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:16:32
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
12:16:38
Diskuse
P. Pizinger
12:16:59
Diskuse
Mgr. J. Klsák
1
12:17:09
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
1
12:19:27
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:19:38
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:19:40
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:19:47
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
1
12:20:11
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:21:03
Diskuse
PhDr. Mgr. V. Smoleja
1
12:21:14
Diskuse
Mgr. D. Blažek
1
12:21:22
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
12:21:35
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:21:55
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:22:01
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:22:27
Diskuse
9. - Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje k 30.09.2023
čas: 12:23:01
Ing. P. Kulhánek
12:23:01
Předložení
Bc. P. Čekan
12:23:02
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:23:21
Diskuse
31. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - město Sokolov
čas: 12:23:49
Ing. P. Kulhánek
12:23:49
Předložení
P. Pizinger
12:23:51
Diskuse
Bc. J. Picka
1
12:24:56
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
12:25:06
Diskuse
R. Oulehlová
1
12:25:13
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:25:21
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:25:22
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:25:29
Diskuse
32. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Institut pro zaměstnanost a rozvoj Karlovarského kraje, z.ú.
čas: 12:25:52
Ing. P. Kulhánek
12:25:52
Předložení
P. Pizinger
12:26:00
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
12:26:50
Diskuse
P. Pizinger
12:27:32
Diskuse
Ing. J. Janů
1
12:28:03
Diskuse
Ing. E. Klimeš
1
12:28:12
Diskuse
P. Pizinger
12:28:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
12:28:53
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:29:47
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:30:07
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:30:13
Diskuse
12. - Projekt: „Modernizace heliportu KKN“, schválení přípravy a realizace projektu, schválení závazného finančního příslibu projektu
čas: 13:31:59
Ing. P. Kulhánek
13:31:59
Předložení
Host
1
13:32:55
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:35:02
Diskuse
K. Maříková
1
13:35:06
Diskuse
Host
1
13:35:24
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:35:54
Diskuse
G. Dostálová
1
13:36:27
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:37:06
Diskuse
Bc. P. Čekan
13:37:41
Diskuse
G. Dostálová
2
13:37:44
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:38:31
Diskuse
Bc. P. Čekan
13:38:45
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:38:52
Diskuse
13. - Změna výše vyrovnávací platby služby obecného hospodářského zájmu pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. na rok 2023
čas: 13:39:12
Ing. P. Kulhánek
13:39:12
Předložení
Host
1
13:40:23
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:51:25
Diskuse
G. Dostálová
1
13:51:26
Diskuse
Host
1
13:52:54
Diskuse
G. Dostálová
1
13:54:59
Diskuse
Host
1
13:55:26
Diskuse
V. Maříková
1
13:55:41
Diskuse
Host
1
13:56:11
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:57:46
Diskuse
G. Dostálová
2
13:57:50
Diskuse
Host
1
13:58:08
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
13:58:26
Diskuse
Host
1
14:01:22
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:04:16
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:04:19
Diskuse
Bc. J. Pokorná
1
14:04:28
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:05:07
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:05:12
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:05:18
Diskuse
14. - Změna výše vyrovnávací platby služby obecného hospodářského zájmu pro Ambulanci Penta s.r.o. na rok 2023
čas: 14:05:40
Ing. P. Kulhánek
14:05:40
Předložení
Bc. P. Čekan
14:06:23
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:06:30
Diskuse
15. - Změna výše vyrovnávací platby služby obecného hospodářského zájmu pro Nemocnici Mariánské Lázně s.r.o. na rok 2023
čas: 14:06:51
Ing. P. Kulhánek
14:06:51
Předložení
Bc. P. Čekan
14:07:38
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:07:44
Diskuse
16. - Žádosti Karlovarské krajské nemocnice a.s. o poskytnutí motivačních příspěvků na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru pediatrie
čas: 14:08:04
Ing. P. Kulhánek
14:08:04
Předložení
Bc. P. Čekan
14:08:30
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:08:36
Diskuse
17. - Žádosti o poskytnutí motivačních příspěvků na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství
čas: 14:08:56
Ing. P. Kulhánek
14:08:56
Předložení
Bc. P. Čekan
14:09:24
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:09:31
Diskuse
18. - Nové podmínky pro poskytování motivačních příspěvků na podporu zvýšení počtu dětských lékařů v nemocnicích v Karlovarském kraji a aktualizace podmínek pro poskytování motivačních příspěvků na specializační vzdělávání praktických lékařů
čas: 14:09:52
Ing. P. Kulhánek
14:09:52
Předložení
Bc. P. Čekan
14:10:37
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:10:44
Diskuse
33. - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje" - žádost obce Krásná o prodloužení termínu vyčerpání finančních prostředků a termínu předložení finančního vypořádání poskytnuté dotace
čas: 14:11:18
Ing. P. Kulhánek
14:11:18
Předložení
P. Pizinger
14:11:21
Diskuse
L. Pokorný
1
14:11:51
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:11:58
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:12:02
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:12:10
Diskuse
34. - Program „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury“ - žádost města Rotava o prodloužení termínu předložení finančního vypořádání poskytnuté dotace
čas: 14:12:30
Ing. P. Kulhánek
14:12:30
Předložení
Bc. P. Čekan
14:12:40
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:13:22
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:13:28
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:13:34
Diskuse
36. - Změna zřizovací listiny Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace
čas: 14:13:54
Ing. P. Kulhánek
14:13:54
Předložení
Mgr. J. Čermák
14:14:03
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:14:39
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:14:43
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:14:49
Diskuse
37.;38. - Blokové hlasování k bodům: 37.; 38.
čas: 14:15:11
Ing. P. Kulhánek
14:15:11
Předložení
Mgr. J. Čermák
14:15:18
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:15:38
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:15:43
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:15:50
Diskuse
39. - Program v rámci projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025 - rozhodnutí o žádostech a navýšení alokace dotačního programu
čas: 14:16:18
Ing. P. Kulhánek
14:16:18
Předložení
Ing. V. Hromádko
14:16:30
Diskuse
Mgr. J. Čermák
14:16:32
Diskuse
Mgr. J. Čermák
14:16:33
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:17:25
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:17:29
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:17:35
Diskuse
40. - Projekt "Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb - Komenského 29 - Centrum technického a přírodovědného vzdělávání" Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace - změna závazného finančního příslibu a dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
čas: 14:17:55
Ing. P. Kulhánek
14:17:55
Předložení
Mgr. J. Čermák
14:18:02
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:18:36
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:18:39
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:18:46
Diskuse
41. - Žádost společnosti Hrad Loket, o.p.s., o posunutí termínu využití dotace poskytnuté z Programu na podporu přípravy projektů opravy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2023
čas: 14:19:05
Ing. P. Kulhánek
14:19:05
Předložení
O. Haláková
14:19:12
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
14:19:39
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:19:42
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:19:45
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:19:51
Diskuse
42. - Žádost obce Děpoltovice o posunutí termínu využití dotace poskytnuté z Programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2023
čas: 14:20:11
Ing. P. Kulhánek
14:20:11
Předložení
O. Haláková
14:20:17
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:20:38
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:20:44
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:20:51
Diskuse
43. - Žádost města Loket o posunutí termínu využití dotace poskytnuté z Programu na podporu přípravy projektů opravy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2023
čas: 14:21:10
Ing. P. Kulhánek
14:21:10
Předložení
O. Haláková
14:21:18
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:21:42
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
14:21:44
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:21:49
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:21:52
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:21:58
Diskuse
44. - Žádost města Nejdek o posunutí termínu využití dotace poskytnuté z Programu na podporu přípravy projektů opravy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2023
čas: 14:22:20
Ing. P. Kulhánek
14:22:20
Předložení
O. Haláková
14:22:27
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:22:43
Diskuse
L. Vocelková
1
14:22:49
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:22:53
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:22:54
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:22:59
Diskuse
45. - Zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2024 – 2026
čas: 14:23:21
Ing. P. Kulhánek
14:23:21
Předložení
Mgr. R. Pisár
14:23:28
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:23:50
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:23:54
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:24:00
Diskuse
46. - Poskytnutí zápůjček na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2024
čas: 14:24:20
Ing. P. Kulhánek
14:24:20
Předložení
Mgr. R. Pisár
14:24:26
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:24:43
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
14:24:47
Diskuse
R. Oulehlová
1
14:25:49
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:28:54
Diskuse
Mgr. R. Pisár
1
14:28:59
Diskuse
Mgr. P. Kubis
2
14:31:43
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
14:32:19
Diskuse
R. Oulehlová
2
14:36:14
Diskuse
Mgr. R. Pisár
2
14:37:01
Diskuse
P. Pizinger
1
14:39:56
Diskuse
R. Oulehlová
3
14:42:05
Diskuse
P. Pizinger
2
14:43:55
Diskuse
R. Oulehlová
4
14:44:28
Diskuse
Mgr. R. Pisár
3
14:44:45
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:45:33
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:45:35
Diskuse
Ing. J. Vrba
1
14:45:37
Diskuse
Mgr. M. Vránová
1
14:48:09
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
14:48:32
Diskuse
Mgr. R. Pisár
4
14:49:37
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:51:34
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:51:38
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:53:04
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:53:28
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:53:34
Diskuse
47. - Minimální personální standardy pro sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem v Karlovarském kraji
čas: 15:02:35
Ing. P. Kulhánek
15:02:35
Předložení
Mgr. R. Pisár
15:03:17
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:04:05
Diskuse
R. Oulehlová
1
15:04:07
Diskuse
Mgr. R. Pisár
15:06:35
Diskuse
Bc. J. Pokorná
1
15:09:06
Diskuse
R. Oulehlová
2
15:11:27
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
15:13:01
Diskuse
Mgr. R. Pisár
15:13:51
Diskuse
Bc. J. Pokorná
2
15:16:34
Diskuse
Mgr. R. Pisár
15:16:45
Diskuse
Bc. J. Pokorná
1
15:18:01
Diskuse
Mgr. R. Pisár
15:18:45
Diskuse
R. Oulehlová
3
15:19:41
Diskuse
Mgr. R. Pisár
15:20:25
Diskuse
R. Oulehlová
4
15:22:09
Diskuse
Mgr. P. Kubis
2
15:23:08
Diskuse
Bc. J. Pokorná
3
15:23:35
Diskuse
R. Oulehlová
5
15:25:01
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:26:02
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:26:09
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:26:20
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:26:46
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:26:58
Diskuse
49. - Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Letišti Karlovy Vary s.r.o.
čas: 15:27:19
Ing. P. Kulhánek
15:27:19
Předložení
Ing. J. Bureš, DBA
15:27:28
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:28:56
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:29:02
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:29:08
Diskuse
50. - Aktualizace plánu dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje - prosinec 2023
čas: 15:29:29
Ing. P. Kulhánek
15:29:29
Předložení
Ing. J. Bureš, DBA
15:29:35
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:31:50
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
15:31:52
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
15:34:25
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
15:36:36
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
15:37:38
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:39:29
Diskuse
Bc. J. Picka
1
15:41:04
Diskuse
Mgr. P. Kubis
2
15:43:11
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:44:06
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:44:10
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:44:28
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:44:30
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:44:37
Diskuse
51. - Smlouva o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti mezi Středočeským a Karlovarským krajem
čas: 15:44:57
Ing. P. Kulhánek
15:44:57
Předložení
Ing. J. Bureš, DBA
15:45:03
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:45:49
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:45:54
Diskuse
V. Maříková
1
15:46:02
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
15:46:10
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:46:17
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:46:25
Diskuse
53. - Žádost obce Milíkov o výjimku z Programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje - změna termínu pro vyčerpání finančních prostředků a předložení finančního vypořádání poskytnuté dotace
čas: 15:46:47
Ing. P. Kulhánek
15:46:47
Předložení
Bc. P. Čekan
15:47:14
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:47:20
Diskuse
54. - Informace o výsledku realizace projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji II.“, reg. číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000261
čas: 15:47:37
Ing. P. Kulhánek
15:47:37
Předložení
P. Pizinger
15:47:46
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:48:06
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:48:10
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:48:17
Diskuse
55. - Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva za měsíc
čas: 15:48:40
Ing. P. Kulhánek
15:48:40
Předložení
Bc. P. Čekan
15:49:14
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:49:21
Diskuse
56. - Žádost města Jáchymov o posunutí termínu využití dotace poskytnuté z Programu na podporu památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v roce 2023
čas: 15:49:43
Ing. P. Kulhánek
15:49:43
Předložení
Ing. arch. V. Franta
15:49:55
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:50:09
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:50:14
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:50:20
Diskuse
57. - Projekt „Cyklostezka Ohře – Pomezí-Cheb“ – informace o projektu a schválení závazného finančního příslibu
čas: 15:50:39
Ing. P. Kulhánek
15:50:39
Předložení
Bc. P. Čekan
15:50:47
Diskuse
Ing. J. Vrba
1
15:52:23
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:53:16
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
15:53:34
Diskuse
Mgr. A. Jalovec
1
15:54:47
Diskuse
Ing. J. Vrba
2
15:55:42
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:57:02
Diskuse
prof. Dr. Ing. M. Plevný
1
15:57:03
Diskuse
Ing. M. Pospíšil
1
15:58:18
Diskuse
Ing. J. Vrba
3
15:59:23
Diskuse
G. Dostálová
1
15:59:56
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:00:31
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
16:00:46
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:00:54
Diskuse
58. - Různé
čas: 16:01:13
Ing. P. Kulhánek
16:01:13
Předložení
Bc. P. Čekan
1
16:01:16
Diskuse
L. Vocelková
1
16:01:37
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:02:20
Diskuse
M. Monsportová
1
16:02:25
Diskuse
L. Zykán
1
16:02:39
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
16:02:53
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:03:48
Diskuse