Zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

20.11.2023
A. - Volba návrhové komise
čas: 09:04:44
Ing. P. Kulhánek
09:04:44
Předložení
B. - Volba ověřovatelů zápisu
čas: 09:05:43
Ing. P. Kulhánek
09:05:43
Předložení
Bc. P. Čekan
09:05:57
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:06:08
Diskuse
C. - Schválení programu jednání
čas: 09:06:31
Ing. P. Kulhánek
09:06:31
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
09:10:26
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:11:13
Diskuse
G. Dostálová
1
09:11:29
Diskuse
M. Monsportová
09:12:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
09:12:44
Diskuse
G. Dostálová
2
09:14:24
Diskuse
M. Monsportová
1
09:16:21
Diskuse
G. Dostálová
3
09:17:09
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:17:54
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:18:00
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:18:33
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:18:57
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:19:07
Diskuse
60. - Projekt „Vouchery pro podnikatele Karlovarského kraje“ - schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace a vyhlášení dotačního programu
čas: 09:19:37
Ing. P. Kulhánek
09:19:37
Předložení
Mgr. D. Blažek
09:19:43
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:21:25
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
09:21:28
Diskuse
Mgr. D. Blažek
09:22:16
Diskuse
P. Pizinger
09:22:57
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:23:35
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:23:39
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:23:46
Diskuse
1. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 20.11.2023
čas: 09:24:12
Ing. P. Kulhánek
09:24:12
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
09:24:23
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:26:51
Diskuse
P. Pizinger
09:27:45
Diskuse
G. Dostálová
1
09:27:55
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:29:37
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
09:29:40
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:31:28
Diskuse
G. Dostálová
2
09:31:53
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:33:18
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
09:33:21
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:33:27
Diskuse
2. - Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
čas: 09:33:51
Ing. P. Kulhánek
09:33:51
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
09:34:36
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:38:02
Diskuse
Mgr. A. Jalovec
1
09:45:30
Diskuse
Ing. A. Pfeffer Ferklová, MBA
1
09:47:11
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:48:47
Diskuse
V. Maříková
1
09:52:06
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:52:36
Diskuse
G. Dostálová
1
09:53:05
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:54:45
Diskuse
JUDr. M. Chadim
1
09:55:45
Diskuse
M. Monsportová
09:56:20
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:57:43
Diskuse
R. Oulehlová
1
09:58:30
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:02:17
Diskuse
Mgr. R. Pisár
1
10:02:38
Diskuse
Ing. E. Klimeš
1
10:04:42
Diskuse
prof. Dr. Ing. M. Plevný
1
10:05:52
Diskuse
Ing. J. Brožová Lampertová
1
10:11:12
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:13:42
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
10:13:52
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
10:20:34
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
1
10:21:47
Diskuse
Mgr. D. Blažek
1
10:23:46
Diskuse
G. Dostálová
2
10:25:47
Diskuse
Ing. J. Brožová Lampertová
2
10:27:15
Diskuse
M. Hurajčík
1
10:29:04
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:38:21
Diskuse
Mgr. R. Pisár
1
10:38:41
Diskuse
M. Hurajčík
1
10:38:44
Diskuse
Mgr. R. Pisár
1
10:38:55
Diskuse
M. Monsportová
1
10:43:44
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
1
10:44:44
Diskuse
L. Vocelková
1
10:46:35
Diskuse
Ing. V. Hromádko
10:47:26
Diskuse
Ing. J. Brožová Lampertová
3
10:48:05
Diskuse
M. Hurajčík
2
10:49:36
Diskuse
Bc. J. Pokorná
1
10:50:40
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:52:01
Diskuse
Bc. J. Pokorná
1
10:52:41
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:53:21
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
3
10:53:31
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:54:55
Diskuse
Mgr. M. Vránová
1
10:55:08
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:55:26
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:55:30
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:55:38
Diskuse
3. - Zpráva Finančního výboru
čas: 10:56:10
Ing. P. Kulhánek
10:56:10
Předložení
3. - Zpráva Finančního výboru
čas: 11:11:24
Ing. P. Kulhánek
11:11:24
Předložení
Ing. M. Kalina
11:11:32
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:11:56
Diskuse
Host
1
11:13:36
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:19:09
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:19:22
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:19:28
Diskuse
4. - Zpráva Kontrolního výboru
čas: 11:19:50
Ing. P. Kulhánek
11:19:50
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
11:19:56
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:23:22
Diskuse
Mgr. R. Pisár
11:23:24
Diskuse
Ing. A. Pfeffer Ferklová, MBA
1
11:25:32
Diskuse
R. Oulehlová
1
11:26:22
Diskuse
Mgr. R. Pisár
11:28:03
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
1
11:29:31
Diskuse
Mgr. R. Pisár
11:30:44
Diskuse
Mgr. M. Vránová
1
11:31:45
Diskuse
Ing. J. Vrba
1
11:32:40
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
11:35:02
Diskuse
P. Pizinger
1
11:36:04
Diskuse
R. Oulehlová
2
11:40:09
Diskuse
Mgr. R. Pisár
11:42:06
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
11:44:06
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:44:32
Diskuse
Ing. J. Vrba
2
11:44:36
Diskuse
Mgr. R. Pisár
1
11:45:34
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
11:46:38
Diskuse
Ing. V. Hromádko
1
11:48:03
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
11:49:14
Diskuse
Mgr. P. Kubis
2
11:52:29
Diskuse
P. Pizinger
2
11:53:04
Diskuse
Ing. J. Vrba
3
11:54:12
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
11:54:45
Diskuse
Mgr. R. Pisár
2
11:55:19
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
3
11:56:49
Diskuse
Ing. J. Vrba
4
11:57:48
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
2
11:58:24
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
1
11:59:46
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
4
12:02:55
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
2
12:03:59
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
5
12:06:43
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:07:40
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:07:52
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:08:16
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:08:40
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
12:08:59
Diskuse
Mgr. M. Vránová
1
12:09:32
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:09:37
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:10:03
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:10:12
Diskuse
5. - Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
čas: 12:10:37
Ing. P. Kulhánek
12:10:37
Předložení
Bc. P. Čekan
12:10:39
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:11:14
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:11:21
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:11:26
Diskuse
6. - Zpráva Výboru majetkového
čas: 12:11:47
Ing. P. Kulhánek
12:11:47
Předložení
Mgr. P. Zahradníček
12:11:52
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:12:53
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:12:59
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:13:06
Diskuse
7. - Zpráva Výboru pro zdravotnictví
čas: 12:13:28
Ing. P. Kulhánek
12:13:28
Předložení
Mgr. P. Kubis
12:13:35
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:14:09
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:14:16
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:14:22
Diskuse
8. - Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
čas: 12:14:45
Ing. P. Kulhánek
12:14:45
Předložení
Mgr. A. Jalovec
12:14:54
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:15:28
Diskuse
M. Hurajčík
1
12:15:30
Diskuse
Mgr. A. Jalovec
12:15:56
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
1
12:16:03
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:17:24
Diskuse
Mgr. J. Čermák
12:17:44
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:19:14
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:19:17
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:19:24
Diskuse
9. - Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
čas: 12:19:46
Ing. P. Kulhánek
12:19:46
Předložení
M. Monsportová
12:19:51
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:20:24
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:20:31
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:20:37
Diskuse
10. - Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2023
čas: 12:21:00
Ing. P. Kulhánek
12:21:00
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
12:21:18
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:22:11
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:22:14
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:22:19
Diskuse
11. - Střednědobý výhled rozpočtu Karlovarského kraje na období 2025-2027
čas: 12:22:42
Ing. P. Kulhánek
12:22:42
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
12:23:53
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:29:58
Diskuse
P. Pizinger
1
12:32:19
Diskuse
Bc. J. Picka
1
12:33:52
Diskuse
prof. Dr. Ing. M. Plevný
1
12:34:57
Diskuse
Ing. M. Kalina
1
12:36:54
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
12:39:04
Diskuse
P. Pizinger
2
12:42:41
Diskuse
prof. Dr. Ing. M. Plevný
2
12:43:25
Diskuse
Ing. M. Kalina
2
12:45:23
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
3
12:46:20
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:48:00
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:48:02
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:48:08
Diskuse
12. - Stížnost na postup odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje
čas: 12:48:56
Ing. P. Kulhánek
12:48:56
Předložení
14. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., na pořízení zdravotnické techniky pro oddělení dermatovenerologie
čas: 14:31:24
Ing. P. Kulhánek
14:31:24
Předložení
Host
1
14:32:38
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:33:32
Diskuse
Ing. M. Kalina
1
14:33:43
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:33:56
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:34:02
Diskuse
Bc. J. Pokorná
1
14:35:49
Diskuse
Host
1
14:36:13
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:37:49
Diskuse
Host
1
14:37:53
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:38:25
Diskuse
M. Hurajčík
1
14:38:30
Diskuse
Host
1
14:38:56
Diskuse
M. Hurajčík
2
14:39:35
Diskuse
Host
1
14:40:16
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:40:23
Diskuse
Host
1
14:40:59
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:41:51
Diskuse
G. Dostálová
1
14:41:54
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:43:04
Diskuse
Host
1
14:43:05
Diskuse
G. Dostálová
2
14:45:08
Diskuse
Host
1
14:45:31
Diskuse
14. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., na pořízení zdravotnické techniky pro oddělení dermatovenerologie
čas: 14:46:38
Ing. P. Kulhánek
14:46:38
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
14:46:40
Diskuse
Host
1
14:47:24
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
14:48:08
Diskuse
Host
1
14:50:49
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:52:22
Diskuse
12. - Stížnost na postup odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje
čas: 14:52:39
Ing. P. Kulhánek
14:52:39
Předložení
Bc. P. Čekan
14:53:28
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:53:36
Diskuse
13. - Schválení a vyhlášení dotačního programu financovaného z rozpočtu Karlovarského kraje – Motivační (dotační) program pro lékaře primární péče ve věku nad 65 let – aktualizace
čas: 14:53:59
Ing. P. Kulhánek
14:53:59
Předložení
Bc. P. Čekan
14:54:51
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:54:57
Diskuse
15. - Motivační příspěvek na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství – přestup účastníka vzdělávání k jinému školiteli, ukončení smluvního vztahu s PV-AMBULANCE s.r.o., nová smlouva s BROMED Sokolov s.r.o.
čas: 14:55:20
Ing. P. Kulhánek
14:55:20
Předložení
Bc. P. Čekan
14:55:56
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:56:02
Diskuse
16. - Poskytnutí motivačního příspěvku na podporu získávání praxe zubních lékařů po absolvování lékařské fakulty – PrivaDent s.r.o.
čas: 14:56:24
Ing. P. Kulhánek
14:56:24
Předložení
Bc. P. Čekan
14:57:00
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:57:06
Diskuse
17. - Poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie – Karlovarská krajská nemocnice a.s.
čas: 14:57:30
Ing. P. Kulhánek
14:57:30
Předložení
Bc. P. Čekan
14:58:06
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:58:13
Diskuse
18. - Smlouva o spolupráci při zajištění realizace projektu „Kraje pro bezpečný internet“ na dobu neurčitou
čas: 14:58:35
Ing. P. Kulhánek
14:58:35
Předložení
Bc. P. Čekan
14:59:06
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:59:11
Diskuse
19. - Žádost o změnu charakteru dotace poskytnuté z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi
čas: 14:59:38
Ing. P. Kulhánek
14:59:38
Předložení
Ing. K. Jakobec
14:59:47
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:00:26
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:00:30
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:00:36
Diskuse
20. - Projekt „Zajištění propagace, osvěty a edukace západočeských lázní“ – Program podpory pro památky světového dědictví v roce 2023 od Ministerstva kultury České republiky - informace o věcné a finanční realizaci
čas: 15:00:57
Ing. P. Kulhánek
15:00:57
Předložení
Ing. arch. V. Franta
15:01:07
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:01:51
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:01:56
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:02:00
Diskuse
21. - Projekt "Prezentace statku Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří - aktualizace outdoorové výstavy a uspořádání ideové konference" - Program podpory pro památky světového dědictví v roce 2024 Ministerstva kultury České republiky - schválení závazného finančního příslibu
čas: 15:02:21
Ing. P. Kulhánek
15:02:21
Předložení
Ing. arch. V. Franta
15:02:34
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:04:30
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:04:33
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:04:39
Diskuse
22. - Projekt Karlovarského kraje „Pořízení majetkového portálu Karlovarského kraje“, registrační číslo: CZ.06.01.01/00/22_008/0002141 – Rozhodnutí čj. MMR-52040/2023-55/1
čas: 15:05:00
Ing. P. Kulhánek
15:05:00
Předložení
Mgr. D. Blažek
15:05:09
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:05:38
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:05:41
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:05:47
Diskuse
23. - Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 2192 v k.ú. Dolní Žandov
čas: 15:06:09
Ing. P. Kulhánek
15:06:09
Předložení
Mgr. D. Blažek
15:06:13
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:06:36
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:06:40
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:06:46
Diskuse
24. - Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – část pozemku p.p.č. 7047 v k.ú. Kraslice
čas: 15:07:07
Ing. P. Kulhánek
15:07:08
Předložení
Mgr. D. Blažek
15:07:13
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:07:49
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:07:51
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:07:57
Diskuse
25. - Schválení zřízení předkupního práva k nemovitým věcem v k.ú. Aš ve prospěch společnosti ROLAM s.r.o.
čas: 15:08:19
Ing. P. Kulhánek
15:08:19
Předložení
Mgr. D. Blažek
15:08:28
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:09:23
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:09:27
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:09:33
Diskuse
26. - Postup při nakládání s nemovitým majetkem ke stanovení kupní ceny s ohledem na výši vedlejších nákladů spojených s převodem nemovitého majetku
čas: 15:09:56
Ing. P. Kulhánek
15:09:56
Předložení
Mgr. D. Blažek
15:10:05
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:11:43
Diskuse
Ing. M. Kalina
1
15:11:46
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:11:57
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:12:00
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:12:07
Diskuse
27. - Zrušení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací č. 7001/HA/2009 (ev. č. 470/2009) ze dne 12.01.2010 - bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - stavby silnic č. III/21323, III/21324 a III/21327 včetně souvisejících objektů a pozemků
čas: 15:12:29
Ing. P. Kulhánek
15:12:29
Předložení
Mgr. D. Blažek
15:12:34
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:13:11
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:13:17
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:13:23
Diskuse
28. - Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby - části pozemku p.č. 1421/2 v k.ú. Toužim
čas: 15:13:45
Ing. P. Kulhánek
15:13:45
Předložení
Mgr. D. Blažek
15:13:51
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:15:13
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:15:17
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:15:23
Diskuse
29. - Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje městu Ostrov na projekt "Vyhledávací studie na cyklostezku podél Bystřice"
čas: 15:15:46
Ing. P. Kulhánek
15:15:46
Předložení
Bc. P. Čekan
15:15:55
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:16:27
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:16:32
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:16:39
Diskuse
30. - Individuální dotace obci Vojkovice na akci "Oprava cyklostezky po prudkých deštích"
čas: 15:17:01
Ing. P. Kulhánek
15:17:01
Předložení
Bc. P. Čekan
15:17:07
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:18:00
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:18:05
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:18:10
Diskuse
31. - Program „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury“ - žádost města Ostrov o prodloužení termínu vyčerpání finančních prostředků a předložení finančního vypořádání poskytnuté dotace
čas: 15:18:30
Ing. P. Kulhánek
15:18:30
Předložení
Bc. P. Čekan
15:18:38
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:19:14
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:19:19
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:19:25
Diskuse
33. - Informace k Operačnímu programu Spravedlivá transformace a RE:START
čas: 15:19:48
Ing. P. Kulhánek
15:19:48
Předložení
P. Pizinger
15:19:55
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:23:35
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
15:23:38
Diskuse
P. Pizinger
15:25:24
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
15:26:09
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:26:36
Diskuse
P. Pizinger
15:27:14
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
15:28:03
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:29:03
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
3
15:29:24
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:30:40
Diskuse
P. Pizinger
15:30:48
Diskuse
M. Hurajčík
1
15:32:03
Diskuse
P. Pizinger
15:32:56
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
4
15:33:29
Diskuse
P. Pizinger
15:33:45
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:34:12
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:34:17
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:34:24
Diskuse
34. - Projekt "OPTP - Podpora činnosti Regionální stálé konference - Karlovarský kraj" pro období leden 2024 – prosinec 2025 - schválení přípravy, realizace projektu a závazného finančního příslibu projektu
čas: 15:34:46
Ing. P. Kulhánek
15:34:46
Předložení
P. Pizinger
15:34:53
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:35:14
Diskuse
M. Hurajčík
1
15:35:16
Diskuse
P. Pizinger
15:35:43
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
15:35:52
Diskuse
P. Pizinger
15:36:14
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
15:37:28
Diskuse
P. Pizinger
15:39:52
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:40:56
Diskuse
Bc. P. Čekan
15:40:58
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:41:03
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
15:41:38
Diskuse
M. Monsportová
15:42:29
Diskuse
35. - Projekt „Technická pomoc v OPST – Karlovarský kraj“ pro období leden 2024 – prosinec 2025 - schválení přípravy, realizace projektu a závazného finančního příslibu projektu
čas: 15:56:34
Ing. P. Kulhánek
15:56:34
Předložení
P. Pizinger
15:56:46
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
15:57:21
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
15:57:24
Diskuse
P. Pizinger
15:59:32
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:00:19
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:00:22
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:00:27
Diskuse
36. - Projekt „Krajský Business Park Sokolov“- informace o směřování strategického projektu Karlovarského kraje
čas: 16:00:49
Ing. P. Kulhánek
16:00:49
Předložení
P. Pizinger
16:00:56
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:10:05
Diskuse
R. Oulehlová
1
16:10:14
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
16:12:57
Diskuse
R. Oulehlová
2
16:14:28
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:15:21
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:15:25
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:15:32
Diskuse
37. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
čas: 16:15:54
Ing. P. Kulhánek
16:15:54
Předložení
Mgr. J. Čermák
16:16:04
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
1
16:16:30
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:17:22
Diskuse
Mgr. J. Čermák
16:17:27
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:17:46
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:17:50
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:17:55
Diskuse
38.;39.;40.;41.;42.;43.;44. - Blokové hlasování k bodům: 38.; 39.; 40.; 41.; 42.; 43.; 44.
čas: 16:18:23
Ing. P. Kulhánek
16:18:23
Předložení
Mgr. J. Čermák
16:18:25
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:18:44
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:18:51
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:19:00
Diskuse
45. - Projekt Karlovarského kraje „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025“ – Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ+/4.1/0026/0003833
čas: 16:19:22
Ing. P. Kulhánek
16:19:22
Předložení
Mgr. J. Čermák
16:19:28
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:19:44
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:19:50
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:19:56
Diskuse
46. - Projekt „Výstavba a modernizace odborných učeben pro obory vzdělání Autotronik, Automechanik a Strojírenství na SPŠ Ostrov“ Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace - změna závazného finančního příslibu
čas: 16:20:20
Ing. P. Kulhánek
16:20:20
Předložení
Mgr. J. Čermák
16:20:26
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:21:38
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:21:43
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:21:49
Diskuse
47. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu
čas: 16:22:10
Ing. P. Kulhánek
16:22:10
Předložení
Mgr. J. Čermák
16:22:15
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:22:50
Diskuse
Ing. J. Vrba
1
16:22:53
Diskuse
Mgr. J. Čermák
16:23:30
Diskuse
G. Dostálová
1
16:23:47
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:25:16
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:25:33
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:25:58
Diskuse
Ing. J. Vrba
2
16:26:01
Diskuse
G. Dostálová
1
16:26:19
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:27:05
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:27:26
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:27:51
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:28:17
Diskuse
Ing. J. Janů
1
16:28:19
Diskuse
G. Dostálová
2
16:28:45
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:29:26
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:29:48
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:30:06
Diskuse
49. - Žádost fyzické osoby o změnu účelu dotace poskytnuté z Programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2023
čas: 16:30:29
Ing. P. Kulhánek
16:30:29
Předložení
O. Haláková
16:30:40
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:31:20
Diskuse
M. Hurajčík
1
16:31:25
Diskuse
O. Haláková
16:32:09
Diskuse
M. Hurajčík
1
16:32:26
Diskuse
O. Haláková
16:33:24
Diskuse
G. Dostálová
1
16:34:24
Diskuse
JUDr. M. Chadim
1
16:35:24
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:35:46
Diskuse
O. Haláková
16:35:50
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:36:00
Diskuse
G. Dostálová
2
16:36:01
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:37:21
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:37:32
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:37:48
Diskuse
G. Dostálová
3
16:37:58
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:38:40
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:38:43
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:38:48
Diskuse
50. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury a památkové péče
čas: 16:39:27
Ing. P. Kulhánek
16:39:27
Předložení
O. Haláková
16:39:33
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:40:11
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:40:14
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:40:20
Diskuse
51. - Program „Senior Expres“ - žádost města Oloví o prodloužení termínu vyčerpání finančních prostředků a předložení finančního vypořádání poskytnuté dotace
čas: 16:40:41
Ing. P. Kulhánek
16:40:41
Předložení
Ing. V. Hromádko
16:40:50
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:41:11
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:41:16
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:41:22
Diskuse
52. - Individuální dotace v oblasti sociální – žádost společnosti Potravinová banka Karlovarského kraje, z. s.
čas: 16:41:42
Ing. P. Kulhánek
16:41:42
Předložení
Mgr. R. Pisár
16:41:49
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:43:02
Diskuse
Bc. P. Čekan
16:43:07
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:43:12
Diskuse
53. - Individuální dotace v oblasti kultury – žádost společnosti 4K - Agentura pro kulturní a kreativní průmysly Karlovarského kraje, z. ú., IČO 19610858
čas: 16:43:33
Ing. P. Kulhánek
16:43:33
Předložení
M. Monsportová
16:43:42
Diskuse
Host
1
16:47:42
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:53:41
Diskuse
G. Dostálová
1
16:53:45
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:56:00
Diskuse
L. Vocelková
1
16:56:03
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
16:56:49
Diskuse
M. Monsportová
1
16:57:01
Diskuse
Mgr. R. Pisár
1
16:57:47
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:58:02
Diskuse
Mgr. R. Pisár
1
16:58:16
Diskuse
Ing. E. Klimeš
1
16:59:28
Diskuse
L. Vocelková
2
17:00:31
Diskuse
M. Monsportová
1
17:00:54
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:01:18
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:01:34
Diskuse
M. Monsportová
1
17:01:49
Diskuse
Ing. J. Vrba
1
17:02:25
Diskuse
Host
1
17:04:33
Diskuse
Ing. J. Brožová Lampertová
1
17:06:44
Diskuse
M. Monsportová
2
17:09:46
Diskuse
M. Hurajčík
1
17:11:10
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:11:48
Diskuse
Bc. P. Čekan
17:11:51
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:12:07
Diskuse
54. - Memorandum o spolupráci uzavřené mezi Zaporožskou oblastní radou (Ukrajina) a Karlovarským krajem
čas: 17:12:30
Ing. P. Kulhánek
17:12:30
Předložení
Ing. P. Kulhánek
17:13:40
Diskuse
Bc. P. Čekan
17:13:44
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:13:49
Diskuse
55. - Spolupráce Karlovarského kraje na projektu Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvková organizace "Move for help"
čas: 17:14:12
Ing. P. Kulhánek
17:14:12
Předložení
Bc. J. Pokorná
1
17:15:18
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:16:17
Diskuse
R. Oulehlová
1
17:16:20
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:16:33
Diskuse
Bc. P. Čekan
17:16:35
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:16:40
Diskuse
47. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu
čas: 17:17:26
Ing. P. Kulhánek
17:17:26
Předložení
Bc. P. Čekan
17:17:38
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:18:03
Diskuse
56. - Program na podporu vzniku a rozšíření ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrů a gynekologů - schválení žádostí 2023
čas: 17:18:32
Ing. P. Kulhánek
17:18:32
Předložení
Bc. P. Čekan
17:19:23
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:19:30
Diskuse
57. - Program na podporu vzniku a rozšíření ordinací zubních lékařů - schválení žádostí 2023
čas: 17:19:50
Ing. P. Kulhánek
17:19:50
Předložení
Bc. P. Čekan
17:20:17
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:20:23
Diskuse
58. - Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje obci Chodov na projekt „Mimořádný příspěvek na dobudování zázemí pro cyklisty“
čas: 17:20:45
Ing. P. Kulhánek
17:20:45
Předložení
P. Pizinger
17:20:59
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:21:36
Diskuse
Bc. P. Čekan
17:21:41
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:21:46
Diskuse
59. - Změny ve složení Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje
čas: 17:22:07
Ing. P. Kulhánek
17:22:07
Předložení
Bc. P. Čekan
17:22:25
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:22:32
Diskuse
61. - Různé
čas: 17:22:50
Ing. P. Kulhánek
17:22:50
Předložení
M. Hurajčík
17:23:00
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:27:27
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
17:27:39
Diskuse
Bc. J. Pokorná
1
17:28:10
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
17:29:36
Diskuse