Zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

23.10.2023
A. - Volba návrhové komise
čas: 09:04:58
Ing. P. Kulhánek
09:04:58
Předložení
G. Dostálová
1
09:05:25
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:06:07
Diskuse
G. Dostálová
2
09:06:22
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:06:56
Diskuse
Mgr. M. Vránová
1
09:07:10
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:07:37
Diskuse
B. - Volba ověřovatelů zápisu
čas: 09:08:21
Ing. P. Kulhánek
09:08:21
Předložení
Bc. P. Čekan
09:08:34
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:08:44
Diskuse
C. - Schválení programu jednání
čas: 09:09:06
Ing. P. Kulhánek
09:09:06
Předložení
Mgr. Bc. H. Žáková
1
09:12:43
Diskuse
Mgr. J. Čermák
09:13:26
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:14:19
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
09:14:33
Diskuse
Mgr. J. Čermák
09:15:53
Diskuse
R. Oulehlová
1
09:16:19
Diskuse
G. Dostálová
1
09:16:41
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:18:04
Diskuse
Mgr. R. Pisár
1
09:18:06
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
09:19:14
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:19:50
Diskuse
Bc. P. Čekan
09:20:15
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:20:48
Diskuse
1. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 23.10.2023
čas: 09:21:11
Ing. P. Kulhánek
09:21:11
Předložení
Bc. P. Čekan
09:21:35
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:21:41
Diskuse
2. - Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
čas: 09:22:02
Ing. P. Kulhánek
09:22:02
Předložení
G. Dostálová
1
09:22:22
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:24:57
Diskuse
L. Vocelková
1
09:27:43
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:29:15
Diskuse
Vedoucí odboru
1
09:30:31
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:30:50
Diskuse
K. Maříková
1
09:31:02
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:32:15
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
09:32:31
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:33:17
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
09:33:22
Diskuse
Vedoucí odboru
1
09:33:33
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
09:35:28
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:35:43
Diskuse
Ing. A. Pfeffer Ferklová, MBA
1
09:35:55
Diskuse
JUDr. M. Chadim
1
09:36:56
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:37:35
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
09:39:07
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:40:25
Diskuse
Ing. J. Brožová Lampertová
1
09:41:07
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:51:05
Diskuse
O. Haláková
09:53:06
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
09:55:24
Diskuse
Ing. J. Brožová Lampertová
1
09:55:39
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:56:37
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
09:56:42
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
09:57:53
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
09:58:15
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:03:02
Diskuse
Vedoucí odboru
1
10:06:36
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
10:06:58
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:07:23
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:07:26
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:07:33
Diskuse
3. - Zpráva Finančního výboru
čas: 10:07:55
Ing. P. Kulhánek
10:07:55
Předložení
Ing. M. Kalina
10:08:01
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:08:35
Diskuse
Host
1
10:09:26
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:13:25
Diskuse
Vedoucí odboru
1
10:13:41
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:14:20
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:14:36
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:14:44
Diskuse
4. - Zpráva Kontrolního výboru
čas: 10:15:05
Ing. P. Kulhánek
10:15:05
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
10:15:09
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:15:52
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:15:58
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:16:04
Diskuse
5. - Zpráva Výboru majetkového
čas: 10:16:26
Ing. P. Kulhánek
10:16:26
Předložení
Mgr. P. Zahradníček
10:16:30
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:17:09
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:17:16
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:17:21
Diskuse
6. - Zpráva Výboru pro zdravotnictví
čas: 10:17:41
Ing. P. Kulhánek
10:17:41
Předložení
Mgr. P. Kubis
10:17:45
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:17:57
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:18:04
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:18:10
Diskuse
7. - Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
čas: 10:18:33
Ing. P. Kulhánek
10:18:33
Předložení
Ing. K. Jakobec
10:18:37
Diskuse
Mgr. A. Jalovec
10:18:40
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:19:36
Diskuse
M. Hurajčík
1
10:19:41
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:20:24
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:20:34
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:20:40
Diskuse
8. - Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
čas: 10:21:01
Ing. P. Kulhánek
10:21:01
Předložení
Bc. P. Čekan
10:21:05
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:21:39
Diskuse
V. Maříková
1
10:21:43
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:23:25
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:23:28
Diskuse
Ing. J. Brožová Lampertová
1
10:25:06
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:26:06
Diskuse
V. Maříková
2
10:26:10
Diskuse
M. Šťovíček
1
10:27:17
Diskuse
K. Maříková
1
10:27:59
Diskuse
Ing. J. Janů
1
10:29:46
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:30:19
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:30:20
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:30:26
Diskuse
9. - Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2023
čas: 10:30:49
Ing. P. Kulhánek
10:30:49
Předložení
Bc. P. Čekan
10:31:10
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:31:17
Diskuse
10.;11.;12.;13. - Blokové hlasování k bodům: 10.; 11.; 12.; 13.
čas: 10:31:44
Ing. P. Kulhánek
10:31:44
Předložení
Bc. P. Čekan
10:32:39
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:32:46
Diskuse
14. - Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2024, 2. část - priorita 2
čas: 10:33:12
Ing. P. Kulhánek
10:33:12
Předložení
G. Dostálová
1
10:33:58
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:37:08
Diskuse
O. Haláková
1
10:37:12
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:37:48
Diskuse
Bc. P. Čekan
10:37:50
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:37:56
Diskuse
15. - Zákonodárná iniciativa Karlovarského kraje ke změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
čas: 10:38:18
Ing. P. Kulhánek
10:38:18
Předložení
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
10:41:17
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
10:47:10
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
10:47:26
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
1
10:48:03
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
3
10:51:39
Diskuse
M. Hurajčík
1
10:55:40
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
4
11:00:22
Diskuse
Bc. J. Picka
1
11:02:15
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:04:25
Diskuse
Bc. P. Čekan
11:04:28
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:04:35
Diskuse
16. - Vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Plzni
čas: 11:05:11
Ing. P. Kulhánek
11:05:11
Předložení
47. - Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6 a silnice I/13
čas: 11:16:32
Ing. P. Kulhánek
11:16:32
Předložení
Ing. J. Bureš, DBA
11:16:36
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:16:53
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
11:17:08
Diskuse
Host
1
11:17:12
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:26:44
Diskuse
Ing. J. Janů
1
11:26:52
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
11:27:20
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:28:30
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
11:28:34
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:29:48
Diskuse
Host
1
11:29:57
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:30:51
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
11:30:54
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:31:01
Diskuse
20. - Strategický projekt „Centrum lázeňského výzkumu“ – informace o strategickém projektu Institutu lázeňství a balneologie v.v.i. a schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu
čas: 11:31:36
Ing. P. Kulhánek
11:31:36
Předložení
Ing. arch. V. Franta
11:31:49
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:36:08
Diskuse
JUDr. M. Chadim
1
11:36:25
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:38:15
Diskuse
Ing. arch. V. Franta
11:38:25
Diskuse
Host
1
11:39:24
Diskuse
JUDr. M. Chadim
1
11:40:45
Diskuse
Host
1
11:40:59
Diskuse
JUDr. M. Chadim
1
11:41:14
Diskuse
Host
1
11:41:29
Diskuse
JUDr. M. Chadim
1
11:46:44
Diskuse
Host
1
11:47:40
Diskuse
G. Dostálová
1
11:49:23
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
11:54:22
Diskuse
P. Pizinger
11:54:47
Diskuse
G. Dostálová
1
11:56:47
Diskuse
G. Dostálová
2
11:57:16
Diskuse
K. Maříková
1
11:58:22
Diskuse
Mgr. P. Kubis
1
11:59:00
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
1
12:00:27
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:04:43
Diskuse
prof. Dr. Ing. M. Plevný
1
12:06:03
Diskuse
Mgr. R. Pisár
1
12:10:13
Diskuse
Ing. J. Vrba
1
12:12:08
Diskuse
Host
1
12:14:00
Diskuse
Mgr. P. Kubis
2
12:15:56
Diskuse
Mgr. R. Pisár
2
12:17:00
Diskuse
M. Hurajčík
1
12:18:00
Diskuse
Mgr. J. Mračková Vildumetzová
2
12:18:42
Diskuse
Mgr. Bc. H. Žáková
1
12:21:16
Diskuse
Host
1
12:22:01
Diskuse
P. Pizinger
12:25:02
Diskuse
Ing. J. Bureš, DBA
1
12:25:54
Diskuse
Ing. J. Vrba
2
12:26:51
Diskuse
Host
1
12:28:12
Diskuse
prof. Dr. Ing. M. Plevný
2
12:30:09
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:30:41
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:30:44
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:30:51
Diskuse
32. - Navýšení alokace na tematickou výzvu Konektivita škol v Karlovarském kraji v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace
čas: 12:31:30
Ing. P. Kulhánek
12:31:30
Předložení
P. Pizinger
12:31:40
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:32:53
Diskuse
Bc. P. Čekan
12:32:59
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
12:33:05
Diskuse
16. - Vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Plzni
čas: 12:33:54
Ing. P. Kulhánek
12:33:54
Předložení
16. - Vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Plzni
čas: 13:35:05
Ing. P. Kulhánek
13:35:05
Předložení
Bc. P. Čekan
13:35:25
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:35:31
Diskuse
17. - Program na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň – návrh rozdělení dotací pro rok 2023
čas: 13:35:51
Ing. P. Kulhánek
13:35:51
Předložení
Ing. K. Jakobec
13:36:07
Diskuse
V. Maříková
1
13:36:51
Diskuse
Ing. K. Jakobec
13:37:13
Diskuse
M. Hurajčík
1
13:37:42
Diskuse
Ing. K. Jakobec
13:39:15
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:39:36
Diskuse
Bc. P. Čekan
13:39:38
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:39:43
Diskuse
18. - Program na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí – návrh rozdělení dotací pro rok 2023
čas: 13:40:04
Ing. P. Kulhánek
13:40:04
Předložení
Ing. K. Jakobec
13:40:11
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:41:22
Diskuse
M. Monsportová
13:41:28
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:41:40
Diskuse
19. - Program na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi – návrh rozdělení dotací pro rok 2023, IV. část
čas: 13:42:00
Ing. P. Kulhánek
13:42:00
Předložení
Ing. K. Jakobec
13:42:10
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:42:45
Diskuse
M. Monsportová
13:42:50
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:42:57
Diskuse
22.;23.;24.;25.;26.;31. - Blokové hlasování k bodům: 22.; 23.; 24.; 25.; 26.; 31.
čas: 13:43:36
Ing. P. Kulhánek
13:43:36
Předložení
Mgr. D. Blažek
13:43:54
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:45:09
Diskuse
Bc. P. Čekan
13:45:16
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:45:24
Diskuse
27.;28.;29. - Blokové hlasování k bodům: 27.; 28.; 29.
čas: 13:45:48
Ing. P. Kulhánek
13:45:48
Předložení
Mgr. D. Blažek
13:45:52
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:46:54
Diskuse
Bc. P. Čekan
13:47:00
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:47:07
Diskuse
30. - Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví společnosti PBS Technics s.r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 1885/20 v k.ú. Rotava
čas: 13:47:27
Ing. P. Kulhánek
13:47:27
Předložení
Mgr. D. Blažek
13:47:32
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:47:56
Diskuse
Bc. P. Čekan
13:48:00
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:48:05
Diskuse
33. - Projekt "Konektivita SZŠ23" Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková organizace - veřejnoprávní smlouvy na realizaci projektu
čas: 13:48:26
Ing. P. Kulhánek
13:48:26
Předložení
Mgr. J. Čermák
13:48:41
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:49:01
Diskuse
Bc. P. Čekan
13:49:05
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:49:11
Diskuse
35. - Projekt „Zelená učebna s celoročním provozem“ Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace - změna závazného finančního příslibu a dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
čas: 13:49:32
Ing. P. Kulhánek
13:49:32
Předložení
Mgr. J. Čermák
13:49:41
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:50:01
Diskuse
Bc. P. Čekan
13:50:06
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:50:12
Diskuse
36. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - KRI o.p.s.
čas: 13:50:35
Ing. P. Kulhánek
13:50:35
Předložení
Mgr. J. Čermák
13:50:43
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
13:52:02
Diskuse
M. Hurajčík
1
13:52:04
Diskuse
V. Maříková
1
13:53:00
Diskuse
M. Hurajčík
2
13:54:16
Diskuse
Mgr. A. Jalovec
1
13:55:32
Diskuse
Bc. J. Pokorná
1
13:56:40
Diskuse
V. Maříková
2
13:59:09
Diskuse
Ing. M. Kalina
1
14:00:36
Diskuse
Mgr. A. Jalovec
2
14:01:09
Diskuse
K. Maříková
1
14:01:49
Diskuse
Mgr. J. Čermák
1
14:02:04
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:02:20
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:02:24
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:02:30
Diskuse
37.;38.;39.;40. - Blokové hlasování k bodům: 37.; 38.; 39.; 40.
čas: 14:02:57
Ing. P. Kulhánek
14:02:57
Předložení
Mgr. J. Čermák
14:02:58
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:03:30
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:03:37
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:03:43
Diskuse
41. - Projekt „Vzdělávací aktivity pro pracovníky kulturního a kreativního sektoru v Karlovarském kraji II.“ – schválení závazného finančního příslibu
čas: 14:04:06
Ing. P. Kulhánek
14:04:06
Předložení
O. Haláková
14:04:14
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:04:50
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:04:53
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:04:59
Diskuse
42. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury
čas: 14:05:19
Ing. P. Kulhánek
14:05:19
Předložení
O. Haláková
14:05:24
Diskuse
M. Hurajčík
1
14:06:14
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:07:03
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:07:07
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:07:15
Diskuse
43. - Žádost města Březová o posunutí termínu využití dotace poskytnuté z Programu na podporu přípravy projektů opravy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2023
čas: 14:07:35
Ing. P. Kulhánek
14:07:35
Předložení
O. Haláková
14:07:42
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:08:25
Diskuse
M. Hurajčík
1
14:08:28
Diskuse
O. Haláková
14:08:39
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:09:05
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:09:08
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:09:13
Diskuse
44. - Žádost města Bečov nad Teplou o změnu účelu dotace a posunutí termínu využití dotace poskytnuté z Programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2023
čas: 14:09:34
Ing. P. Kulhánek
14:09:34
Předložení
O. Haláková
14:09:40
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:10:22
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:10:32
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:10:38
Diskuse
45. - Program obnovy venkova 2022 – 2024 – žádost obce Březová o změnu účelu poskytnuté dotace
čas: 14:10:59
Ing. P. Kulhánek
14:10:59
Předložení
Ing. V. Hromádko
14:11:07
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:11:38
Diskuse
M. Hurajčík
1
14:11:45
Diskuse
Ing. V. Hromádko
14:11:52
Diskuse
M. Hurajčík
1
14:12:10
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:12:33
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:12:42
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:12:48
Diskuse
46. - Program obnovy venkova 2022 – 2024 – žádost obce Drmoul o prodloužení termínu vyčerpání poskytnutých finančních prostředků, termínu realizace a následného vyúčtování dotace
čas: 14:13:06
Ing. P. Kulhánek
14:13:06
Předložení
Ing. V. Hromádko
14:13:11
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:13:35
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:13:38
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:13:44
Diskuse
48. - Zahájení řízení o odnětí vlastnického práva k pozemku č. 644 v k. ú. Valy u Mariánských Lázní a obci Valy, okr. Cheb na LV č. 259 pod stavbou silnice č. III/2114
čas: 14:14:04
Ing. P. Kulhánek
14:14:04
Předložení
Ing. J. Bureš, DBA
14:14:16
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:14:45
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:14:49
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:14:55
Diskuse
49. - Žádost Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Horní Tašovice - vodovod“ v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje
čas: 14:15:16
Ing. P. Kulhánek
14:15:16
Předložení
Ing. J. Bureš, DBA
14:15:20
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:15:48
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:15:52
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:16:00
Diskuse
50. - Informace o výsledku realizace projektu: „III/210 41 + III/210 47 Modernizace silnice Lesík – Nejdek, část Modernizace mostu ev. č. 210 47 – 2 Bernov“
čas: 14:16:21
Ing. P. Kulhánek
14:16:21
Předložení
Ing. J. Bureš, DBA
14:16:27
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:17:15
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:17:28
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:17:34
Diskuse
51. - Program pro poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na hospodaření v lesích - návrh rozdělení dotací pro rok 2023
čas: 14:17:55
Ing. P. Kulhánek
14:17:55
Předložení
Ing. K. Jakobec
14:18:07
Diskuse
L. Vocelková
1
14:18:57
Diskuse
Mgr. P. Zahradníček
1
14:19:03
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
14:19:08
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:19:13
Diskuse
Bc. P. Čekan
1
14:19:19
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:19:26
Diskuse
52. - Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
čas: 14:19:43
Ing. P. Kulhánek
14:19:43
Předložení
Mgr. J. Čermák
14:19:49
Diskuse
Ing. E. Klimeš
1
14:19:57
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:21:21
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:21:25
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:21:39
Diskuse
53. - Program na pořízení a obnovu zdravotnické techniky a přístrojového vybavení nutného k zajištění specializované ambulantní péče - Schválení žádostí 2023
čas: 14:22:03
Ing. P. Kulhánek
14:22:03
Předložení
M. Hurajčík
1
14:22:38
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:22:42
Diskuse
Bc. P. Čekan
14:22:47
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:22:53
Diskuse
54. - Různé
čas: 14:23:15
Ing. P. Kulhánek
14:23:15
Předložení
Bc. P. Čekan
1
14:23:18
Diskuse
G. Dostálová
1
14:23:36
Diskuse
M. Monsportová
14:23:56
Diskuse
Vedoucí odboru
1
14:24:29
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:24:45
Diskuse
G. Dostálová
2
14:24:49
Diskuse
Ing. P. Kulhánek
14:25:02
Diskuse