Zasedání Zastupitelstva města Zlín

08.02.2024
1 - Zahájení
čas: 09:09:22
J. Korec
09:09:23
Předložení
2 - Vystoupení občanů
čas: 09:11:23
Tomáš Lang
1
09:11:24
Předložení
Libuše Častulíková
1
09:11:57
Předložení
Tomáš Lang
1
09:16:44
Předložení
Jarmila Střížová
1
09:16:48
Předložení
Tomáš Lang
1
09:22:02
Předložení
3 - Schválení programu
čas: 09:22:10
J. Korec
09:22:12
Předložení
J. Juráš
1
09:22:51
Diskuse
J. Korec
09:23:48
Předložení
J. Juráš
1
09:24:11
Diskuse
J. Korec
09:24:50
Předložení
4 - Cena města Zlína za rok 2023
čas: 09:27:19
J. Korec
09:27:22
Předložení
J. Korec
09:55:11
Předložení
I. Mitáček
1
09:56:15
Diskuse
J. Korec
09:56:53
Předložení
11 - Vydání Změny č. 4B Územního plánu Zlína
čas: 09:57:10
J. Korec
09:57:11
Předložení
Tomáš Lang
1
09:59:15
Předložení
P. Sekula
1
09:59:26
Diskuse
Tomáš Lang
1
10:00:04
Předložení
P. Sekula
1
10:00:40
Diskuse
Tomáš Lang
1
10:00:44
Předložení
P. Sekula
1
10:00:46
Diskuse
Tomáš Lang
1
10:00:49
Předložení
J. Korec
10:00:50
Předložení
Tomáš Lang
1
10:00:55
Předložení
Petr Beran
1
10:01:27
Předložení
Tomáš Lang
1
10:07:27
Předložení
Dušan Telička
1
10:07:46
Předložení
Tomáš Lang
1
10:11:52
Předložení
Viktor Šimeček
1
10:12:09
Předložení
Tomáš Lang
1
10:15:54
Předložení
Ing. Vladimír Novák
1
10:16:37
Předložení
Tomáš Lang
1
10:36:35
Předložení
Radmila Pospíšilová
1
10:36:49
Předložení
Tomáš Lang
1
10:40:27
Předložení
Magdaléna Doležalová
1
10:40:37
Předložení
Tomáš Lang
1
10:44:56
Předložení
J. Korec
10:45:01
Předložení
P. Sekula
1
10:45:11
Diskuse
Radmila Pospíšilová
1
10:46:04
Diskuse
P. Sekula
1
10:46:31
Diskuse
J. Korec
10:46:39
Předložení
K. Francová
1
10:46:46
Diskuse
J. Korec
10:47:39
Předložení
T. Goláň
1
10:48:56
Diskuse
J. Korec
10:50:01
Předložení
K. Francová
1
10:50:08
Diskuse
J. Korec
10:50:32
Předložení
P. Sekula
2
10:50:34
Diskuse
J. Korec
10:52:31
Předložení
B. Janda
1
10:56:29
Diskuse
J. Korec
11:00:06
Předložení
T. Goláň
2
11:00:13
Diskuse
J. Korec
11:04:15
Předložení
J. Juráš
1
11:06:01
Diskuse
J. Korec
11:08:47
Předložení
P. Sekula
3
11:14:50
Diskuse
J. Korec
11:16:15
Předložení
M. Čížek
11:18:51
Předložení
J. Korec
11:20:43
Předložení
P. Brada
1
11:20:46
Diskuse
J. Korec
11:26:07
Předložení
T. Goláň
3
11:30:14
Diskuse
J. Korec
11:31:32
Předložení
Daniel Tkáč
1
11:34:28
Předložení
J. Korec
11:38:14
Předložení
I. Mitáček
1
11:38:20
Diskuse
J. Korec
11:38:45
Předložení
M. Čížek
1
11:38:51
Diskuse
J. Korec
11:39:36
Předložení
P. Sekula
4
11:39:44
Diskuse
J. Korec
11:41:20
Předložení
J. Juráš
2
11:42:35
Diskuse
J. Korec
11:50:52
Předložení
P. Brada
2
11:54:33
Diskuse
P. Sekula
5
11:58:01
Diskuse
Ondřej Baloušek
1
12:01:03
Diskuse
J. Korec
12:01:32
Předložení
T. Dudák
1
12:01:39
Diskuse
J. Korec
12:07:44
Předložení
T. Dudák
1
12:16:24
Diskuse
J. Korec
12:20:27
Předložení
P. Brada
2
12:23:37
Předložení
J. Korec
12:25:38
Předložení
Č. Vančura
1
12:25:39
Diskuse
J. Korec
12:30:06
Předložení
J. Juráš
3
12:33:17
Diskuse
Č. Vančura
1
12:33:22
Diskuse
J. Juráš
3
12:34:09
Diskuse
J. Korec
12:34:10
Předložení
J. Juráš
3
12:34:26
Diskuse
J. Korec
12:37:52
Předložení
M. Chalánek
1
12:39:15
Diskuse
J. Korec
12:48:25
Předložení
P. Sekula
6
12:52:37
Diskuse
J. Korec
12:56:19
Předložení
I. Mitáček
2
12:56:51
Diskuse
M. Čížek
2
12:57:31
Diskuse
J. Korec
12:57:48
Předložení
T. Dudák
2
12:57:58
Diskuse
J. Korec
13:01:17
Předložení
M. Chalánek
2
13:04:12
Diskuse
J. Korec
13:07:55
Předložení
J. Korec
13:31:44
Předložení
5 - Rozpočtové opatření č. 4/2024 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2024
čas: 14:20:56
J. Korec
14:20:56
Předložení
J. Korec
14:20:59
Předložení
M. Chalánek
3
14:21:14
Diskuse
J. Korec
14:24:59
Předložení
J. Bazelová
1
14:25:01
Diskuse
J. Korec
14:25:09
Předložení
P. Simkovič
1
14:25:14
Diskuse
M. Chalánek
3
14:25:46
Předložení
J. Korec
14:26:32
Předložení
M. Ch. Holbová
1
14:26:35
Diskuse
J. Korec
14:26:40
Předložení
B. Janda
1
14:26:57
Diskuse
J. Korec
14:28:52
Předložení
M. Hladíková
14:29:29
Předložení
J. Korec
14:30:55
Předložení
M. Hladíková
14:31:19
Předložení
J. Korec
14:31:33
Předložení
Z. Fišerová
1
14:31:37
Diskuse
J. Korec
14:32:21
Předložení
B. Janda
2
14:32:24
Diskuse
J. Korec
14:32:34
Předložení
K. Pešatová
1
14:32:35
Diskuse
M. Hladíková
14:33:01
Předložení
J. Korec
14:33:09
Předložení
6 - Rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé místní části statutárního města Zlína v roce 2024
čas: 14:33:29
J. Korec
14:33:30
Předložení
B. Janda
1
14:33:55
Diskuse
B. Janda
1
14:33:57
Diskuse
J. Korec
14:35:24
Předložení
K. Pešatová
1
14:36:03
Diskuse
J. Korec
14:36:50
Předložení
M. Chalánek
14:37:10
Předložení
J. Korec
14:37:12
Předložení
M. Chalánek
14:37:14
Předložení
J. Korec
14:37:36
Předložení
K. Pešatová
1
14:37:40
Diskuse
K. Pešatová
1
14:37:43
Diskuse
J. Korec
14:38:02
Předložení
J. Bazelová
1
14:38:33
Diskuse
J. Korec
14:40:46
Předložení
M. Blahová
1
14:40:48
Diskuse
J. Korec
14:42:08
Předložení
B. Janda
2
14:42:10
Diskuse
J. Korec
14:42:53
Předložení
J. Bazelová
2
14:43:26
Diskuse
J. Korec
14:43:47
Předložení
7 - Změna č. 1 Obecných pravidel pro poskytování finanční podpory
čas: 14:44:08
J. Korec
14:44:09
Předložení
K. Pešatová
1
14:44:26
Diskuse
J. Korec
14:45:54
Předložení
Lucie Hofrichterová
1
14:46:37
Předložení
K. Pešatová
1
14:47:22
Diskuse
Lucie Hofrichterová
1
14:47:51
Diskuse
K. Pešatová
1
14:47:52
Diskuse
Ivo Divoký
1
14:48:27
Diskuse
K. Pešatová
1
14:48:59
Diskuse
J. Korec
14:49:58
Předložení
Eva Ryndová
1
14:50:11
Předložení
K. Pešatová
1
14:50:42
Diskuse
Eva Ryndová
1
14:51:48
Předložení
K. Pešatová
1
14:51:58
Diskuse
J. Korec
14:53:59
Předložení
8 - Schválení financování projektu "Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v ORP Zlín II"
čas: 14:54:18
J. Korec
14:54:19
Předložení
9 - Auditované výsledky hospodaření společnosti Berani Zlín, s.r.o.
čas: 14:54:46
J. Korec
14:54:47
Předložení
P. Sekula
1
14:54:53
Diskuse
J. Korec
14:58:07
Předložení
P. Simkovič
1
14:59:40
Diskuse
J. Korec
15:00:16
Předložení
P. Sekula
2
15:01:13
Diskuse
J. Korec
15:02:08
Předložení
P. Sekula
3
15:03:39
Diskuse
J. Korec
15:06:08
Předložení
M. Chalánek
1
15:08:20
Diskuse
J. Korec
15:10:29
Předložení
P. Sekula
4
15:14:11
Diskuse
J. Korec
15:14:55
Předložení
Z. Lacina
1
15:16:03
Diskuse
J. Korec
15:17:53
Předložení
T. Goláň
1
15:20:01
Diskuse
J. Korec
15:21:58
Předložení
10 - Implementace Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027 - aktualizace Programových rámců OP JAK, IROP, OP TAK a OPŽP
čas: 15:25:08
J. Korec
15:25:09
Předložení
12 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
čas: 15:25:36
J. Korec
15:25:54
Předložení
13 - Pozemky – majetkoprávní úkony
čas: 15:26:44
J. Korec
15:26:45
Předložení
K. Francová
1
15:26:55
Diskuse
J. Korec
15:27:40
Předložení
K. Francová
1
15:29:19
Diskuse
J. Korec
15:29:32
Předložení
K. Pešatová
1
15:29:34
Diskuse
J. Korec
15:30:06
Předložení
14 - Dodatek č. 7 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Zlína a o kompenzaci za tyto služby
čas: 15:30:27
J. Korec
15:30:28
Předložení
P. Sekula
1
15:31:17
Diskuse
M. Chalánek
15:32:26
Předložení
J. Korec
15:35:28
Předložení
M. Mlčák
1
15:35:31
Diskuse
M. Špalková
1
15:35:36
Diskuse
J. Korec
15:35:41
Předložení
J. Korec
15:35:48
Předložení
15 - Individuální dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy SMZ na úhradu nákladů spojených s užíváním sportoviště v roce 2024
čas: 15:36:08
J. Korec
15:36:10
Předložení
K. Francová
1
15:36:54
Diskuse
J. Korec
15:39:58
Předložení
Petra Bellayová
1
15:42:08
Předložení
K. Francová
1
15:42:14
Diskuse
J. Korec
15:42:47
Předložení
K. Francová
1
15:43:49
Diskuse
J. Bazelová
1
15:44:53
Diskuse
J. Korec
15:45:44
Předložení
16 - Poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína - kulturní akce/projekty v I. pololetí 2024
čas: 15:46:50
J. Korec
15:46:51
Předložení
Č. Vančura
1
15:47:03
Diskuse
J. Korec
15:47:29
Předložení
17 - Měsíční odměna za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva města Zlína a nečlenů Zastupitelstva města Zlína
čas: 15:47:53
J. Korec
15:47:54
Předložení
18 - Volba předsedy Komise místní části Velíková a změna ve jmenovitém složení Komise místní části U Majáku a Filmové ateliéry
čas: 15:48:44
J. Korec
15:48:44
Předložení
19 - Petice na podporu nájemců pozemků a podnikatelů v lokalitě "Šmoulí město" ve Zlíně, žádost o dlouhodobý pronájem pozemků stávajícím nájemcům a návrh na revitalizaci této lokality
čas: 15:49:35
J. Korec
15:49:36
Předložení
Ing. Tomáš Pantlík
1
15:50:01
Předložení
J. Korec
15:53:22
Předložení
P. Sekula
1
15:56:56
Diskuse
J. Korec
15:58:21
Předložení
P. Brada
1
16:00:09
Diskuse
J. Korec
16:03:22
Předložení
Č. Vančura
1
16:03:24
Diskuse
J. Korec
16:04:44
Předložení
P. Brada
2
16:05:41
Diskuse
J. Korec
16:06:35
Předložení
P. Sekula
2
16:06:38
Diskuse
J. Korec
16:08:10
Předložení
Č. Vančura
2
16:12:56
Diskuse
J. Korec
16:16:47
Předložení
P. Sekula
3
16:21:09
Diskuse
J. Korec
16:21:44
Předložení
P. Sekula
3
16:21:46
Diskuse
J. Korec
16:21:51
Předložení
J. Bazelová
1
16:23:04
Diskuse
K. Francová
1
16:23:55
Diskuse
J. Korec
16:24:49
Předložení
Z. Lacina
1
16:25:38
Diskuse
J. Korec
16:26:47
Předložení
20 - Smlouvy o společném postupu zadavatelů za účelem zadání veřejné zakázky na dodávky elektrické energie a zemního plynu
čas: 16:27:15
J. Korec
16:27:16
Předložení
P. Sekula
1
16:27:41
Diskuse
J. Korec
16:29:42
Předložení
M. Chalánek
1
16:29:59
Diskuse
J. Korec
16:31:50
Předložení
P. Sekula
2
16:31:54
Diskuse
J. Korec
16:32:35
Předložení
- Diskuse
čas: 16:33:08
J. Korec
16:33:09
Předložení
K. Francová
1
16:34:27
Diskuse
J. Korec
16:35:18
Předložení
P. Sekula
1
16:36:05
Diskuse
J. Korec
16:36:36
Předložení
B. Janda
1
16:37:11
Diskuse
J. Korec
16:39:56
Předložení
K. Pešatová
1
16:44:07
Diskuse
J. Korec
16:47:09
Předložení
K. Pešatová
1
16:47:53
Diskuse
J. Korec
16:48:29
Předložení
K. Pešatová
1
16:49:00
Diskuse
J. Korec
16:49:44
Předložení
J. Bazelová
1
16:49:46
Diskuse
J. Korec
16:50:10
Předložení
I. Mitáček
1
16:50:12
Diskuse
J. Korec
16:51:04
Předložení
M. Čížek
16:51:06
Předložení
J. Korec
16:51:24
Předložení
P. Sekula
2
16:51:26
Diskuse
J. Korec
16:51:59
Předložení
B. Janda
1
16:52:15
Diskuse
M. Čížek
16:53:09
Předložení
J. Korec
16:53:37
Předložení