Zasedání Zastupitelstva města Zlín

07.12.2023
1 - Zahájení
čas: 09:08:32
J. Korec
09:08:33
Předložení
2 - Vystoupení občanů
čas: 09:10:54
Tomáš Lang
1
09:10:55
Předložení
Ing. Vladimír Novák
1
09:12:09
Předložení
J. Korec
09:21:46
Předložení
Ing. Vladimír Novák
1
09:28:04
Diskuse
J. Korec
09:28:33
Předložení
Ing. Vladimír Novák
1
09:29:06
Diskuse
J. Korec
09:29:16
Předložení
Ing. Vladimír Novák
1
09:29:20
Diskuse
Tomáš Lang
1
09:36:18
Předložení
J. Korec
09:36:29
Předložení
Ing. Vladimír Novák
1
09:39:44
Diskuse
J. Korec
09:40:19
Předložení
Tomáš Lang
1
09:41:49
Předložení
Jarmila Střížová
1
09:42:19
Předložení
Tomáš Lang
1
09:46:40
Předložení
Antonín Zelinka
1
09:47:17
Předložení
J. Korec
09:51:30
Předložení
Tomáš Lang
1
09:52:25
Předložení
Josef Čmelák
1
09:52:32
Předložení
J. Korec
09:53:06
Předložení
Josef Čmelák
1
09:54:35
Diskuse
J. Korec
09:55:08
Předložení
Josef Čmelák
1
09:57:05
Diskuse
Tomáš Lang
1
09:57:53
Předložení
I. Mitáček
1
09:58:18
Diskuse
Tomáš Lang
1
09:59:55
Předložení
J. Korec
10:00:00
Předložení
B. Janda
1
10:00:31
Diskuse
J. Korec
10:03:57
Předložení
P. Konečný
1
10:05:31
Diskuse
J. Korec
10:07:56
Předložení
Ing. Vladimír Novák
1
10:08:02
Diskuse
J. Korec
10:09:16
Předložení
A. Dufek
1
10:09:48
Diskuse
J. Korec
10:10:25
Předložení
Č. Vančura
1
10:10:55
Diskuse
J. Korec
10:11:36
Předložení
M. Chalánek
1
10:14:17
Diskuse
J. Korec
10:16:48
Předložení
Č. Vančura
2
10:16:53
Diskuse
J. Korec
10:17:56
Předložení
Ing. Vladimír Novák
1
10:18:06
Diskuse
J. Korec
10:18:45
Předložení
M. Chalánek
2
10:19:32
Diskuse
J. Korec
10:20:15
Předložení
J. Juráš
1
10:21:29
Diskuse
J. Korec
10:23:40
Předložení
J. Juráš
1
10:25:35
Diskuse
J. Korec
10:26:11
Předložení
Č. Vančura
2
10:29:02
Diskuse
J. Korec
10:29:52
Předložení
P. Konečný
1
10:29:59
Diskuse
J. Korec
10:30:25
Předložení
V. Volf
1
10:30:30
Diskuse
J. Korec
10:32:15
Předložení
Z. Lacina
1
10:32:18
Diskuse
J. Korec
10:35:30
Předložení
J. Robenek
1
10:35:39
Diskuse
J. Korec
10:37:25
Předložení
3 - Schválení programu
čas: 10:38:44
J. Korec
10:38:45
Předložení
4 - Zpráva o činnosti finančního výboru od 23.11.2022 do 16.11.2023
čas: 10:39:31
J. Korec
10:39:36
Předložení
Č. Vančura
1
10:39:45
Diskuse
J. Korec
10:40:03
Předložení
5 - Rozpočtové opatření č. 49/2023 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2023
čas: 10:40:30
J. Korec
10:40:31
Předložení
M. Chalánek
10:40:39
Předložení
J. Korec
10:41:39
Předložení
M. Chalánek
1
10:41:40
Diskuse
J. Korec
10:41:41
Předložení
6 - Rozpočet statutárního města Zlína na rok 2024
čas: 10:42:05
J. Korec
10:42:06
Předložení
M. Chalánek
1
10:43:14
Diskuse
J. Korec
11:01:45
Předložení
Č. Vančura
1
11:02:08
Diskuse
J. Korec
11:05:25
Předložení
M. Chalánek
1
11:09:51
Předložení
J. Korec
11:13:55
Předložení
P. Simkovič
1
11:13:59
Diskuse
J. Korec
11:14:53
Předložení
M. Chalánek
1
11:21:14
Předložení
J. Korec
11:24:01
Předložení
P. Simkovič
1
11:24:05
Diskuse
J. Korec
11:24:41
Předložení
A. Dufek
1
11:27:13
Diskuse
J. Korec
11:30:28
Předložení
J. Juráš
1
11:32:17
Diskuse
J. Korec
11:34:59
Předložení
K. Francová
1
11:37:49
Diskuse
M. Chalánek
1
11:38:13
Předložení
K. Francová
1
11:38:20
Diskuse
M. Chalánek
1
11:38:22
Předložení
K. Francová
1
11:38:30
Diskuse
M. Chalánek
1
11:39:19
Předložení
K. Francová
1
11:40:49
Diskuse
M. Chalánek
1
11:41:07
Předložení
K. Francová
1
11:42:33
Diskuse
M. Chalánek
1
11:42:46
Předložení
J. Korec
11:44:11
Předložení
Č. Vančura
2
11:44:12
Diskuse
J. Korec
11:47:01
Předložení
M. Chalánek
1
11:47:09
Předložení
J. Juráš
2
11:50:08
Diskuse
J. Korec
11:51:59
Předložení
M. Chalánek
1
11:52:03
Předložení
J. Korec
11:52:40
Předložení
7 - Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Zlína na roky 2025 - 2028
čas: 11:53:12
J. Korec
11:53:13
Předložení
J. Korec
12:02:57
Předložení
M. Chalánek
12:03:58
Předložení
J. Korec
12:08:16
Předložení
K. Pešatová
1
12:09:52
Diskuse
J. Korec
12:11:44
Předložení
M. Chalánek
12:12:56
Předložení
J. Korec
12:16:14
Předložení
J. Juráš
1
12:16:16
Diskuse
J. Korec
12:17:58
Předložení
M. Čížek
1
12:23:22
Diskuse
J. Korec
12:24:16
Předložení
Č. Vančura
1
12:26:30
Diskuse
J. Juráš
1
12:26:33
Diskuse
J. Korec
12:27:06
Předložení
Č. Vančura
1
12:27:42
Diskuse
J. Korec
12:33:31
Předložení
Č. Vančura
1
12:38:19
Diskuse
J. Korec
12:41:13
Předložení
Č. Vančura
1
12:48:11
Diskuse
J. Korec
12:49:51
Předložení
Č. Vančura
1
12:53:35
Diskuse
J. Korec
12:53:40
Předložení
P. Sáha
1
12:53:52
Diskuse
J. Korec
12:56:26
Předložení
P. Brada
1
12:58:09
Diskuse
D. Vychytil
1
12:58:25
Diskuse
J. Korec
13:00:22
Předložení
P. Brada
2
13:00:26
Diskuse
J. Korec
13:07:27
Předložení
Č. Vančura
2
13:07:54
Diskuse
J. Korec
13:08:11
Předložení
8 - Vyřazení z účtu rozestavěnosti
čas: 13:08:38
J. Korec
13:08:39
Předložení
9 - Pokračování v investičních akcích
čas: 13:09:22
J. Korec
13:09:23
Předložení
10 - Přidělení finančních prostředků pro Základní školu Zlín, tř. Svobody 868, příspěvkovou organizaci a Základní školu Zlín, Kvítková 4338, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektů s podporou IROP, Výzva č. 63 Zelená infrastruktura veřejných prostranství měst a obcí.
čas: 13:10:27
J. Korec
13:10:28
Předložení
11 - Schválení financování projektu "Modernizace a rozšíření metropolitní sítě SMZ"
čas: 13:10:59
J. Korec
13:11:02
Předložení
Č. Vančura
1
13:11:22
Diskuse
Zdeňka Bačová
1
13:11:50
Diskuse
Č. Vančura
1
13:12:02
Diskuse
J. Korec
13:12:13
Předložení
Č. Vančura
2
13:13:02
Diskuse
J. Korec
13:14:00
Předložení
12 - Zastupování statutárního města Zlína ve Svazu měst a obcí České republiky pro volební období 2022 - 2026
čas: 13:15:17
J. Korec
13:15:18
Předložení
K. Pešatová
1
13:15:46
Diskuse
J. Korec
13:16:57
Předložení
13 - Vystoupení statutárního města Zlína ze Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
čas: 13:19:44
J. Korec
13:19:45
Předložení
14 - Novela obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních a mateřských škol
čas: 13:20:11
J. Korec
13:20:12
Předložení
M. Špalková
1
13:20:41
Diskuse
J. Korec
13:21:15
Předložení
15 - Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Zlína č. 13
čas: 13:21:40
J. Korec
13:21:42
Předložení
16 - Novela obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují případy vymezení kratší nebo žádné doby nočního klidu
čas: 13:22:26
J. Korec
13:22:27
Předložení
17 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
čas: 13:23:17
J. Korec
13:23:18
Předložení
J. Juráš
1
13:23:39
Diskuse
J. Korec
13:26:09
Předložení
J. Juráš
1
13:27:28
Diskuse
J. Korec
13:27:39
Předložení
M. Chalánek
1
13:27:57
Diskuse
J. Korec
13:28:41
Předložení
18 - Novela obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích
čas: 13:29:08
J. Korec
13:29:09
Předložení
19 - Novela obecně závazné vyhlášky o používání pyrotechnických výrobků
čas: 13:29:51
J. Korec
13:29:52
Předložení
20 - Pozemky – majetkoprávní úkony
čas: 13:30:20
J. Korec
13:30:21
Předložení
K. Francová
1
13:30:29
Diskuse
J. Korec
13:31:09
Předložení
Eva Husáková
1
13:31:32
Předložení
J. Korec
13:32:34
Předložení
P. Brada
1
13:32:36
Diskuse
J. Korec
13:33:35
Předložení
K. Francová
1
13:33:40
Diskuse
P. Brada
13:34:09
Předložení
K. Francová
1
13:34:34
Diskuse
pan Baloušek
1
13:35:05
Diskuse
J. Korec
13:35:36
Předložení
K. Francová
1
13:35:53
Diskuse
J. Korec
13:36:08
Předložení
pan Baloušek
1
13:36:20
Diskuse
J. Korec
13:36:43
Předložení
J. Juráš
1
13:36:46
Diskuse
pan Baloušek
1
13:37:56
Diskuse
J. Korec
13:38:12
Předložení
J. Juráš
2
13:38:15
Diskuse
J. Korec
13:38:43
Předložení
21 - Pozemky - smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva - k. ú. Salaš u Zlína
čas: 13:39:07
J. Korec
13:39:08
Předložení
22 - Byty – předkupní právo k bytové jednotce č. 1 a č. 2 v domě Padělky IX 1789, Zlín
čas: 13:39:32
J. Korec
13:39:33
Předložení
23 - Schválení smlouvy o partnerství s Dopravním společností Zlín-Otrokovice s r.o. a městem Otrokovice
čas: 13:40:15
J. Korec
13:40:16
Předložení
M. Čížek
1
13:40:27
Diskuse
J. Korec
13:40:56
Předložení
M. Mlčák
1
13:40:58
Diskuse
J. Korec
13:41:04
Předložení
M. Špalková
1
13:41:05
Diskuse
J. Korec
13:41:08
Předložení
I. Mitáček
1
13:41:10
Diskuse
J. Korec
13:41:29
Předložení
24 - Dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí doplatku zlevněného jízdného – Junior pas, Junior pas Student, Mateřský pas
čas: 13:42:00
J. Korec
13:42:01
Předložení
25 - Dílčí pravidla pro poskytování finanční podpory - sociální služby
čas: 13:42:26
J. Korec
13:42:28
Předložení
26 - Návrh na stanovení výše paušální částky a nejvyšší částky poskytované v souhrnu za kalendářní měsíc jako náhrada za výdělek ušlý v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatně výdělečnou činnost, pro rok 2024
čas: 13:42:58
J. Korec
13:42:59
Předložení
27 - Změna č. 1 Statutu komisí místních částí
čas: 13:43:31
J. Korec
13:43:32
Předložení
Č. Vančura
1
13:43:49
Diskuse
J. Korec
13:44:30
Předložení
J. Bazelová
1
13:45:19
Diskuse
J. Korec
13:45:44
Předložení
28 - Termíny zasedání Zastupitelstva města Zlína v roce 2024
čas: 13:46:12
J. Korec
13:46:13
Předložení
- Diskuse
čas: 13:46:45
J. Korec
13:46:48
Předložení