Zasedání Zastupitelstva města Zlín

02.11.2023
1 - Zahájení
čas: 09:08:22
J. Korec
09:08:23
Předložení
2 - Vystoupení občanů
čas: 09:10:12
Tomáš Lang
1
09:10:14
Předložení
Jarmila Střížová
1
09:11:08
Předložení
Libuše Častulíková
1
09:16:26
Diskuse
Jaromír Hrůza
1
09:20:16
Diskuse
Tomáš Lang
1
09:22:26
Předložení
J. Korec
09:22:33
Předložení
3 - Schválení programu
čas: 09:22:34
J. Korec
09:22:36
Předložení
4 - Rozpočtové opatření č. 40/2023 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2023
čas: 09:23:40
J. Korec
09:23:41
Předložení
5 - Přidělení finančních prostředků na rekonstrukci kuchyně v Základní škole Zlín, M. Alše 558, příspěvkové organizaci
čas: 09:24:09
J. Korec
09:24:10
Předložení
6 - Dohoda o narovnání se společností OBSIDIAN a.s. ve věci smluvních pokut ze smlouvy o dílo na akci „Dům čp. 94, Dlouhá Zlín - výměna výlohy“
čas: 09:24:38
J. Korec
09:24:39
Předložení
7 - Integrovaný plán rozvoje území Zlín - Zprávy o plnění integrované strategie za období 1. 7. 2022 – 31. 12. 2022 a období 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023
čas: 09:25:20
J. Korec
09:25:22
Předložení
T. Dudák
1
09:25:33
Diskuse
J. Korec
09:26:48
Předložení
Martin Habuda
1
09:27:18
Předložení
J. Korec
09:29:26
Předložení
T. Dudák
1
09:30:29
Diskuse
J. Korec
09:31:01
Předložení
Martin Habuda
1
09:31:30
Diskuse
J. Korec
09:31:57
Předložení
8 - Pozemky - majetkoprávní úkony
čas: 09:32:45
J. Korec
09:32:46
Předložení
9 - Pozemky - uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - Zlín, silnice I/49, rekonstrukce podélného stání
čas: 09:33:12
J. Korec
09:33:14
Předložení
10 - Pozemky - smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva - Salaš u Zlína
čas: 09:33:50
J. Korec
09:33:53
Předložení
11 - Souhlas statutárního města Zlína s rozvojem a financováním sociální služby na rok 2024
čas: 09:34:23
J. Korec
09:34:25
Předložení
12 - Program podpory kultury statutárního města Zlína v letech 2024 - 2028
čas: 09:34:54
J. Korec
09:34:55
Předložení
13 - Změna ve jmenovitém složení Komise místní části Velíková
čas: 09:36:03
J. Korec
09:36:04
Předložení
14 - Bytové družstvo Podlesí - prohlášení spoluvlastníků jednotek, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o správě společné věci
čas: 09:37:02
J. Korec
09:37:04
Předložení
B. Janda
1
09:39:13
Diskuse
J. Korec
09:40:30
Předložení
15 - Převod nemovitostí a jejich vybavení ve vlastnictví Sportovní kluby Zlín, z. s. do vlastnictví statutárního města Zlína
čas: 09:40:56
J. Korec
09:40:57
Předložení
M. Foukal
1
09:42:26
Diskuse
K. Pešatová
1
09:42:34
Diskuse
K. Pešatová
1
09:42:38
Diskuse
J. Korec
09:43:06
Předložení
M. Chalánek
1
09:44:14
Diskuse
J. Korec
09:47:43
Předložení
K. Pešatová
2
09:49:25
Diskuse
J. Korec
09:50:16
Předložení
S. Skála
1
09:55:21
Diskuse
J. Korec
09:55:48
Předložení
M. Hladíková
09:55:55
Předložení
J. Korec
09:56:00
Předložení
Milan Smola
1
09:56:37
Předložení
J. Korec
09:58:09
Předložení
K. Francová
1
09:58:16
Diskuse
J. Korec
09:59:54
Předložení
M. Chalánek
2
10:04:10
Diskuse
J. Korec
10:08:54
Předložení
K. Francová
2
10:08:57
Diskuse
J. Korec
10:09:53
Předložení
K. Francová
1
10:13:31
Diskuse
J. Korec
10:13:55
Předložení
J. Juráš
1
10:14:47
Diskuse
J. Korec
10:16:42
Předložení
J. Juráš
1
10:20:05
Diskuse
M. Chalánek
2
10:20:11
Předložení
M. Chalánek
1
10:20:47
Diskuse
J. Korec
10:22:10
Předložení
J. Juráš
1
10:22:17
Diskuse
J. Korec
10:23:26
Předložení
J. Bazelová
1
10:28:55
Diskuse
J. Korec
10:30:00
Předložení
K. Pešatová
2
10:30:05
Diskuse
J. Korec
10:30:45
Předložení
- Diskuse
čas: 10:31:13
J. Korec
10:31:15
Předložení
M. Foukal
1
10:34:15
Diskuse
T. Dudák
1
10:35:54
Diskuse
J. Korec
10:37:16
Předložení
M. Čížek
1
10:40:02
Diskuse
J. Korec
10:44:23
Předložení
M. Blahová
1
10:46:12
Diskuse
J. Korec
10:47:26
Předložení
J. Bazelová
1
10:47:30
Diskuse
J. Korec
10:47:56
Předložení
P. Simkovič
1
10:48:05
Diskuse
J. Korec
10:48:34
Předložení
P. Brada
10:55:35
Předložení
P. Brada
1
10:55:47
Diskuse
J. Korec
10:58:15
Předložení
B. Prchal
1
10:58:17
Diskuse
J. Korec
11:01:11
Předložení
Milan Smola
1
11:04:21
Předložení
J. Korec
11:06:01
Předložení
B. Prchal
1
11:06:03
Diskuse
Milan Smola
1
11:06:19
Diskuse
J. Korec
11:06:40
Předložení
B. Janda
1
11:07:30
Diskuse
J. Korec
11:09:51
Předložení
I. Mitáček
1
11:11:46
Diskuse
J. Korec
11:12:18
Předložení
M. Čížek
2
11:12:21
Diskuse
J. Korec
11:13:54
Předložení
I. Mitáček
2
11:13:56
Diskuse
J. Korec
11:14:27
Předložení
K. Pešatová
1
11:15:00
Diskuse
J. Korec
11:15:49
Předložení