Zasedání Zastupitelstva města Zlín

12.12.2019
1 - Zahájení, schválení programu
čas: 09:05:59
J. Korec
09:05:59
Diskuse
2 - Vystoupení občanů
čas: 09:07:44
Helena Eidová
1
09:07:45
Diskuse
Libuše Častulíková
1
09:08:08
Předložení
Pavla Pilařová
1
09:13:28
Diskuse
Jiří Bureš
1
09:16:22
Diskuse
Jolana Krajčová
1
09:18:48
Diskuse
Pavel Strava
1
09:20:43
Diskuse
Helena Eidová
1
09:25:13
Diskuse
Antonín Zelinka
1
09:25:18
Předložení
Vladimír Ledvina
1
09:30:09
Diskuse
Petr Švehlák
1
09:30:32
Diskuse
Jaromír Hrůza
1
09:33:36
Diskuse
Miroslav Rafaja
1
09:37:42
Diskuse
Helena Eidová
1
09:43:00
Diskuse
3 - Zpráva o činnosti finančního výboru od 24.5. do 14.11.2019
čas: 09:43:06
J. Korec
09:43:07
Předložení
Č. Vančura
1
09:44:05
Diskuse
J. Korec
09:44:45
Předložení
Č. Vančura
2
09:45:17
Diskuse
J. Korec
09:47:34
Předložení
4 - Rozpočtová opatření schválená v RMZ dle usnesení 9/9Z/2007, doplněného usnesením 5/25Z/2010
čas: 09:48:01
J. Korec
09:48:02
Předložení
5 - Rozpočtové opatření č. 44/2019 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2019
čas: 09:48:33
J. Korec
09:48:34
Předložení
6 - Rozpočet statutárního města Zlína na rok 2020
čas: 09:49:01
J. Korec
09:49:02
Předložení
B. Landsfeld
09:49:06
Předložení
D. Vychytil
1
09:55:36
Diskuse
J. Korec
09:59:15
Předložení
T. Dudák
1
09:59:21
Diskuse
B. Landsfeld
10:03:00
Předložení
T. Dudák
1
10:03:21
Diskuse
T. Dudák
2
10:03:25
Diskuse
B. Landsfeld
10:04:16
Předložení
T. Dudák
2
10:05:23
Diskuse
T. Dudák
3
10:05:28
Diskuse
B. Landsfeld
10:06:35
Předložení
J. Juráš
1
10:08:35
Diskuse
B. Landsfeld
10:09:07
Předložení
J. Juráš
1
10:09:20
Diskuse
B. Landsfeld
10:09:30
Předložení
Č. Vančura
1
10:09:53
Diskuse
J. Korec
10:13:06
Předložení
A. Dufek
1
10:13:09
Diskuse
J. Korec
10:15:04
Předložení
P. Sekula
1
10:15:06
Diskuse
J. Korec
10:16:35
Předložení
K. Francová
10:16:38
Diskuse
K. Francová
1
10:16:41
Diskuse
J. Korec
10:17:07
Předložení
Č. Vančura
2
10:17:11
Diskuse
J. Korec
10:20:22
Předložení
J. Juráš
2
10:20:31
Diskuse
B. Landsfeld
10:21:29
Předložení
J. Korec
10:21:56
Předložení
7 - Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Zlína na roky 2021 - 2023
čas: 10:22:21
J. Korec
10:22:22
Předložení
B. Landsfeld
10:22:28
Předložení
J. Korec
10:24:37
Předložení
J. Procházka
1
10:24:40
Diskuse
J. Korec
10:26:21
Předložení
Č. Vančura
1
10:26:25
Diskuse
J. Korec
10:28:49
Předložení
B. Landsfeld
10:28:53
Předložení
Č. Vančura
2
10:29:40
Diskuse
B. Landsfeld
10:31:33
Předložení
J. Procházka
2
10:32:05
Diskuse
B. Landsfeld
10:34:33
Předložení
J. Korec
10:35:16
Předložení
T. Dudák
1
10:35:17
Diskuse
B. Landsfeld
10:35:55
Předložení
Č. Vančura
3
10:36:16
Diskuse
I. Mitáček
1
10:38:59
Diskuse
B. Landsfeld
10:40:02
Předložení
J. Juráš
1
10:41:00
Diskuse
J. Korec
10:41:41
Předložení
8 - Zrušení usnesení RMZ č. 108/23R/2018 - Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu SMZ pro rok 2020 na projekt "Rekonstrukce ul. prostoru v ulici Tř. 2. května, Zlín"
čas: 10:42:09
J. Korec
10:42:10
Předložení
9 - Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu SMZ na projekt "Silniční napojení průmyslové zóny Zlín-východ, opravy navazujících komunikací a vybudování parkoviště"
čas: 10:42:46
J. Korec
10:42:47
Předložení
10 - Dotace z OPŽP pro zpracování plánu územního systému ekologické stability pro územní obvod obce s rozšířenou působností Zlín - změna
čas: 10:43:17
J. Korec
10:43:18
Předložení
11 - Schválení vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína pro rok 2020 na zajištění financování realizace projektu "Výměna výplní stavebních otvorů budovy zlínského zámku"
čas: 10:43:50
J. Korec
10:43:51
Předložení
M. Pášma
1
10:44:02
Diskuse
P. Brada
10:45:00
Předložení
Jiří Jelínek
1
10:46:05
Předložení
M. Adámek
1
10:47:47
Diskuse
J. Korec
10:48:33
Předložení
M. Kašný
1
10:48:34
Diskuse
Jiří Jelínek
1
10:49:24
Diskuse
J. Korec
10:49:51
Předložení
P. Brada
10:49:54
Předložení
Č. Vančura
1
10:50:42
Diskuse
J. Korec
10:53:37
Předložení
M. Kašný
2
10:53:40
Diskuse
P. Brada
10:53:44
Předložení
M. Kašný
2
10:54:15
Diskuse
P. Brada
10:55:51
Předložení
M. Pášma
2
10:56:14
Diskuse
P. Brada
10:57:33
Předložení
Jiří Jelínek
1
10:57:56
Diskuse
J. Korec
10:58:56
Předložení
T. Dudák
1
10:58:59
Diskuse
J. Korec
10:59:10
Předložení
12 - Přidělení finančních prostředků na realizaci "Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín"
čas: 10:59:39
J. Korec
10:59:40
Předložení
J. Korec
11:33:34
Předložení
K. Francová
11:34:07
Diskuse
J. Korec
11:35:20
Předložení
Č. Vančura
1
11:35:24
Diskuse
K. Francová
1
11:36:14
Diskuse
Milan Smola
1
11:36:40
Diskuse
J. Korec
11:37:46
Předložení
13 - Vyčlenění finančních prostředků na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů místní části Zlín-Jaroslavice na rok 2020
čas: 11:38:10
J. Korec
11:38:11
Předložení
I. Mitáček
1
11:38:22
Diskuse
pan Kostelník
1
11:39:10
Diskuse
J. Korec
11:40:53
Předložení
I. Mitáček
1
11:40:56
Diskuse
pan Kostelník
1
11:41:11
Diskuse
J. Korec
11:42:41
Předložení
M. Adámek
1
11:43:03
Diskuse
J. Korec
11:43:33
Předložení
14 - Publikace – vědecká monografie o dějinách města Zlína
čas: 11:44:00
J. Korec
11:44:01
Předložení
M. Adámek
11:44:07
Diskuse
J. Korec
11:45:17
Předložení
V. Zlínský
1
11:45:23
Diskuse
M. Adámek
11:46:11
Diskuse
J. Korec
11:47:06
Předložení
15 - Přidělení individuální dotace z rozpočtu statutárního města Zlín Římskokatolické farnosti Štípa, Mariánské náměstí 57, 763 14 Zlín, IČO: 48471712.
čas: 11:47:29
J. Korec
11:47:30
Předložení
Tomáš Pekař
1
11:47:51
Předložení
J. Korec
11:50:10
Předložení
I. Mitáček
1
11:50:11
Diskuse
J. Korec
11:51:09
Předložení
M. Adámek
11:51:11
Diskuse
J. Korec
11:52:03
Předložení
16 - Integrovaný plán rozvoje území Zlín - změna č. 10 integrované strategie
čas: 11:52:29
J. Korec
11:52:30
Předložení
J. Schneider
1
11:52:40
Diskuse
J. Korec
11:54:57
Předložení
17 - Objekty, pozemky - uzavření směnné smlouvy, uzavření kupních smluv, uzavření dodatku, uzavření budoucí kupní smlouvy, využití předkupního práva
čas: 11:55:43
J. Korec
11:55:44
Předložení
Silvie Výhonská
1
11:56:17
Předložení
J. Korec
11:56:57
Předložení
Andrea Hrdličková
1
11:57:06
Předložení
J. Korec
11:57:34
Předložení
Silvie Výhonská
1
11:57:36
Předložení
J. Korec
11:57:59
Předložení
18 - Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků
čas: 11:58:44
J. Korec
11:58:45
Předložení
19 - Přímý prodej jednotky (bytu) č. 913/2 v domě č. p. 913 na ul. Krátká ve Zlíně („baťovský čtvrtdomek“)
čas: 11:59:15
J. Korec
11:59:16
Předložení
J. Korec
11:59:41
Diskuse
20 - Uzavření kupní smlouvy k části pozemku p. č. 3247/15 pod přístavbou k domu č. p. 1486 na ul. Podvesná XVI ve Zlíně
čas: 11:59:58
J. Korec
11:59:59
Předložení
J. Korec
12:00:26
Diskuse
21 - Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu bytové jednotky
čas: 12:00:44
J. Korec
12:00:45
Předložení
22 - Vydání Změny č.3B a 3D Územního plánu Zlína
čas: 12:01:15
J. Korec
12:01:16
Předložení
M. Adámek
12:01:20
Diskuse
P. Sekula
1
12:04:24
Diskuse
J. Korec
12:06:53
Předložení
Ivo Tuček
1
12:06:58
Předložení
J. Korec
12:11:33
Předložení
J. Procházka
1
12:12:24
Diskuse
J. Korec
12:14:21
Předložení
M. Adámek
12:15:24
Diskuse
I. Mitáček
1
12:15:58
Diskuse
Ivo Tuček
1
12:16:31
Diskuse
J. Korec
12:18:56
Předložení
I. Mitáček
1
12:18:59
Diskuse
J. Korec
12:20:14
Předložení
M. Adámek
12:22:37
Diskuse
I. Mitáček
1
12:23:02
Diskuse
J. Korec
12:23:24
Předložení
P. Sekula
2
12:24:19
Diskuse
J. Juráš
1
12:25:53
Diskuse
J. Korec
12:26:29
Předložení
Ivo Tuček
1
12:27:31
Diskuse
T. Dudák
1
12:33:06
Diskuse
J. Korec
12:33:21
Předložení
J. Sukop
1
12:33:24
Diskuse
J. Korec
12:34:06
Předložení
A. Dufek
1
12:34:08
Diskuse
H. Steska
1
12:35:09
Diskuse
Č. Vančura
1
12:36:57
Diskuse
J. Korec
12:41:41
Předložení
J. Korec
12:42:15
Předložení
23 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
čas: 12:42:38
J. Korec
12:42:39
Předložení
B. Landsfeld
12:42:50
Předložení
Daniel Novák
1
12:43:11
Předložení
J. Korec
12:45:50
Předložení
J. Procházka
1
12:45:52
Diskuse
B. Landsfeld
12:46:19
Předložení
J. Procházka
1
12:46:24
Diskuse
Daniel Novák
1
12:46:46
Předložení
J. Korec
12:46:48
Předložení
J. Juráš
1
12:46:53
Diskuse
B. Landsfeld
12:48:04
Předložení
J. Korec
12:48:48
Předložení
J. Juráš
2
12:48:50
Diskuse
J. Korec
12:49:09
Předložení
24 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
čas: 12:50:18
J. Korec
12:50:19
Předložení
25 - Zajištění oblasti krizového řízení a krizové připravenosti u SMZ a ORP Zlín, zvláštní orgány a komise, systém a odpovědnost za vyrozumění a informování při vzniku mimořádné události nebo krizové situace na rok 2020
čas: 12:50:46
J. Korec
12:50:47
Předložení
V. Zlínský
1
12:50:54
Diskuse
Václav Kostelník
1
12:56:31
Diskuse
V. Zlínský
2
12:58:44
Diskuse
J. Korec
13:00:53
Předložení
Václav Kostelník
1
13:01:15
Diskuse
I. Mitáček
1
13:01:47
Diskuse
A. Dufek
1
13:02:09
Diskuse
J. Korec
13:05:22
Předložení
V. Zlínský
3
13:05:24
Diskuse
J. Korec
13:07:11
Předložení
26 - Novelizace Statutu Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína
čas: 13:07:35
J. Korec
13:07:36
Předložení
27 - Novelizace Pravidel pro poskytování dotací z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína
čas: 13:08:02
J. Korec
13:08:03
Předložení
28 - Novelizace Pravidel pro poskytování dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína
čas: 13:08:33
J. Korec
13:08:34
Předložení
B.Raková
1
13:08:41
Diskuse
J. Korec
13:11:22
Předložení
K. Francová
1
13:11:44
Diskuse
M. Blahová
1
13:13:26
Diskuse
J. Korec
13:14:32
Předložení
A. Dufek
1
13:14:34
Diskuse
J. Korec
13:15:39
Předložení
B.Raková
2
13:15:41
Diskuse
J. Korec
13:16:42
Předložení
Jana Pobořilová
1
13:16:49
Předložení
J. Korec
13:17:47
Předložení
29 - Návrh na stanovení výše paušální částky a nejvyšší částky poskytované v souhrnu za kalendářní měsíc jako náhrada za výdělek ušlý v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatně výdělečnou činnost, pro rok 2020
čas: 13:18:25
J. Korec
13:18:26
Předložení
30 - Změna v personálním obsazení Kontrolního výboru ZMZ
čas: 13:19:09
J. Korec
13:19:10
Předložení
J. Jaroš
1
13:19:21
Diskuse
J. Korec
13:19:48
Předložení
I. Mitáček
1
13:19:50
Diskuse
J. Korec
13:20:23
Předložení
Z. Fišerová
1
13:20:27
Diskuse
J. Korec
13:20:38
Předložení
31 - Změny ve jmenovitém složení Komise místní části Jaroslavice, Kudlov a Velíková
čas: 13:21:20
J. Korec
13:21:21
Předložení
32 - Termíny zasedání Zastupitelstva města Zlína v roce 2020
čas: 13:21:47
J. Korec
13:21:49
Předložení
33 - Poskytnutí dotace z Filmového fondu statutárního města Zlína
čas: 13:22:22
J. Korec
13:22:23
Předložení
34 - Schválení financování projektu "Infrastruktura do základních škol ve Zlíně"
čas: 13:22:51
J. Korec
13:22:52
Předložení
35 - Kancelář architekta města Zlína
čas: 13:23:28
J. Korec
13:23:30
Předložení
P. Brada
13:23:35
Předložení
M. Adámek
13:28:28
Diskuse
J. Korec
13:31:03
Předložení
Č. Vančura
1
13:31:11
Diskuse
J. Korec
13:32:40
Předložení
J. Juráš
1
13:32:43
Diskuse
P. Brada
13:32:46
Předložení
J. Juráš
1
13:33:12
Diskuse
J. Korec
13:34:33
Předložení
M. Adámek
1
13:34:51
Diskuse
J. Juráš
2
13:35:14
Diskuse
M. Adámek
1
13:35:43
Diskuse
J. Korec
13:35:57
Předložení
P. Brada
13:36:02
Předložení
J. Korec
13:36:13
Předložení
36 - Novelizace Jednacího řádu Zastupitelstva města Zlína
čas: 13:36:44
J. Korec
13:36:45
Předložení
P. Sekula
1
13:37:04
Diskuse
J. Korec
13:38:51
Předložení
P. Sekula
1
13:39:39
Diskuse
J. Korec
13:41:05
Předložení
J. Juráš
1
13:41:53
Diskuse
J. Korec
13:42:51
Předložení
B. Landsfeld
1
13:42:54
Diskuse
Daniel Novák
1
13:43:30
Diskuse
J. Korec
13:43:47
Předložení
P. Sekula
2
13:43:48
Diskuse
J. Korec
13:44:58
Předložení
Daniel Novák
1
13:46:09
Diskuse
J. Korec
13:46:18
Předložení
J. Juráš
2
13:46:24
Diskuse
J. Korec
13:47:41
Předložení
Helena Eidová
1
13:48:32
Diskuse
J. Juráš
2
13:49:30
Diskuse
J. Korec
13:50:36
Předložení
J. Juráš
3
13:51:46
Diskuse
J. Korec
13:52:22
Předložení
37 - Diskuse
čas: 13:52:49
J. Korec
13:52:50
Předložení
K. Francová
1
13:53:38
Diskuse
Daniel Novák
1
13:54:37
Diskuse
K. Francová
1
13:54:59
Diskuse
J. Korec
13:55:33
Předložení
Č. Vančura
1
13:55:35
Diskuse
J. Korec
13:57:33
Předložení
Č. Vančura
2
13:58:35
Diskuse
J. Korec
13:59:14
Předložení
P. Sekula
1
13:59:16
Diskuse
J. Korec
14:03:16
Předložení
A. Dufek
1
14:03:20
Diskuse
J. Korec
14:05:30
Předložení
V. Zlínský
1
14:05:32
Diskuse
P. Konečný
1
14:06:21
Diskuse
J. Korec
14:07:28
Předložení
P. Sekula
2
14:08:12
Diskuse
M. Klajn
1
14:08:25
Diskuse
J. Korec
14:09:08
Předložení
M. Blahová
1
14:10:47
Diskuse
J. Korec
14:12:25
Předložení