Zasedání Zastupitelstva města Zlín

24.10.2019
1 - Zahájení, slib zastupitele, schválení programu
čas: 09:06:34
J. Korec
09:06:36
Předložení
Č. Vančura
1
09:16:17
Diskuse
J. Korec
09:19:37
Předložení
P. Sekula
1
09:20:15
Diskuse
J. Korec
09:21:55
Předložení
J. Juráš
1
09:22:46
Diskuse
J. Korec
09:25:14
Předložení
J. Juráš
1
09:26:41
Diskuse
J. Korec
09:26:59
Předložení
Č. Vančura
1
09:27:29
Diskuse
J. Korec
09:28:50
Předložení
P. Simkovič
1
09:28:55
Diskuse
J. Korec
09:29:19
Předložení
J. Juráš
2
09:30:04
Diskuse
J. Korec
09:31:44
Předložení
J. Juráš
2
09:33:44
Diskuse
J. Korec
09:33:56
Předložení
2 - Vystoupení občanů
čas: 09:35:56
Helena Eidová
1
09:35:58
Diskuse
Libuše Častulíková
1
09:36:18
Předložení
Helena Eidová
1
09:40:49
Diskuse
Pavel Strava
1
09:41:21
Diskuse
Helena Eidová
1
09:45:11
Diskuse
Jana Moučková
1
09:45:19
Diskuse
Helena Eidová
1
09:47:35
Diskuse
Miroslav Rafaja
1
09:47:40
Diskuse
Helena Eidová
1
09:53:45
Diskuse
Jaromír Hrůza
1
09:53:58
Diskuse
Helena Eidová
1
09:58:50
Diskuse
3 - Rozpočtová opatření schválená v RMZ dle usnesení 9/9Z/2007, doplněného usnesením 5/25Z/2010
čas: 09:58:55
J. Korec
09:58:57
Předložení
B.Raková
1
09:59:22
Diskuse
B. Landsfeld
10:03:11
Předložení
B.Raková
1
10:05:23
Diskuse
J. Korec
10:06:31
Předložení
M. Klajn
1
10:07:21
Diskuse
J. Korec
10:07:44
Předložení
Č. Vančura
1
10:07:46
Diskuse
J. Korec
10:11:13
Předložení
B. Landsfeld
10:15:40
Předložení
J. Korec
10:16:23
Předložení
I. Mitáček
1
10:16:53
Diskuse
J. Korec
10:17:30
Předložení
P. Sekula
1
10:17:34
Diskuse
J. Korec
10:20:20
Předložení
B. Landsfeld
10:21:15
Předložení
J. Korec
10:21:59
Předložení
J. Juráš
1
10:22:00
Diskuse
J. Korec
10:23:01
Předložení
Č. Vančura
2
10:23:05
Diskuse
J. Korec
10:24:36
Předložení
P. Brada
1
10:26:18
Diskuse
J. Korec
10:27:52
Předložení
I. Mitáček
2
10:28:09
Diskuse
Č. Vančura
3
10:28:21
Diskuse
B.Raková
2
10:29:31
Diskuse
J. Korec
10:30:18
Předložení
I. Mitáček
1
10:30:20
Diskuse
J. Korec
10:31:14
Předložení
Ivo Divoký
1
10:31:40
Předložení
I. Mitáček
2
10:33:47
Diskuse
J. Korec
10:33:56
Předložení
B.Raková
3
10:34:14
Předložení
J. Korec
10:35:13
Předložení
M. Klajn
2
10:35:15
Diskuse
J. Korec
10:35:55
Předložení
B.Raková
3
10:36:20
Předložení
J. Korec
10:36:39
Předložení
4 - Rozpočtové opatření č. 37/2019 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2019
čas: 10:37:34
J. Korec
10:37:35
Předložení
B.Raková
1
10:37:46
Diskuse
B. Landsfeld
10:38:14
Předložení
Roman Horský
1
10:38:46
Předložení
J. Korec
10:41:12
Předložení
I. Mitáček
1
10:41:13
Diskuse
Milan Kladníček
1
10:42:13
Diskuse
I. Mitáček
1
10:43:38
Diskuse
Milan Kladníček
1
10:44:02
Diskuse
Č. Vančura
1
10:44:09
Diskuse
J. Korec
10:45:33
Předložení
J. Juráš
1
10:45:35
Diskuse
J. Korec
10:46:34
Předložení
B. Landsfeld
10:46:35
Předložení
J. Korec
10:46:56
Předložení
5 - Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu SMZ pro rok 2020 na projekt "SMART - Navigační parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně"
čas: 10:47:24
J. Korec
10:47:25
Předložení
M. Čížek
1
10:47:33
Předložení
P. Sekula
1
10:47:48
Diskuse
J. Korec
10:49:00
Předložení
M. Adámek
1
10:49:04
Diskuse
P. Sekula
2
10:49:43
Diskuse
I. Mitáček
1
10:50:59
Diskuse
J. Korec
10:52:00
Předložení
M. Čížek
1
10:52:10
Předložení
J. Korec
10:53:07
Předložení
I. Mitáček
1
10:54:09
Diskuse
B. Landsfeld
10:54:42
Předložení
M. Čížek
1
10:55:57
Předložení
J. Korec
10:56:14
Předložení
Č. Vančura
1
10:56:15
Diskuse
M. Čížek
1
10:58:02
Předložení
J. Korec
10:58:19
Předložení
J. Procházka
1
10:58:20
Diskuse
M. Čížek
1
10:59:50
Předložení
J. Korec
10:59:59
Předložení
V. Zlínský
1
11:00:00
Diskuse
J. Korec
11:00:29
Předložení
M. Čížek
1
11:00:31
Předložení
J. Korec
11:00:49
Předložení
I. Mitáček
2
11:02:10
Diskuse
M. Čížek
1
11:02:41
Předložení
J. Korec
11:03:17
Předložení
6 - Schválení finančních prostředků projektu "Chodník podél silnice III/4912 v ul. Velíkovská, Zlín - Štípa"
čas: 11:03:46
J. Korec
11:03:47
Předložení
I. Mitáček
1
11:03:56
Diskuse
J. Korec
11:04:19
Předložení
M. Čížek
1
11:04:27
Předložení
J. Korec
11:04:38
Předložení
M. Čížek
1
11:04:51
Předložení
I. Mitáček
1
11:05:08
Diskuse
M. Čížek
1
11:05:24
Předložení
J. Korec
11:05:31
Předložení
M. Blahová
1
11:05:34
Diskuse
J. Korec
11:06:07
Předložení
7 - Integrovaný plán rozvoje území Zlín - Zpráva o plnění integrované strategie za období 1. 1. 2019 - 30. 6. 2019, změna č. 9 integrované strategie
čas: 11:06:31
J. Korec
11:06:32
Předložení
8 - Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí a zřízení věcných břemen
čas: 11:07:01
J. Korec
11:07:02
Předložení
Oldřich Hlaváček
1
11:11:06
Předložení
J. Juráš
1
11:13:49
Diskuse
J. Korec
11:15:10
Předložení
Oldřich Hlaváček
1
11:15:41
Diskuse
J. Korec
11:18:50
Předložení
R. Macek
1
11:18:51
Diskuse
J. Korec
11:19:01
Předložení
F. Pilka
1
11:19:03
Diskuse
J. Korec
11:24:46
Předložení
J. Juráš
1
11:24:48
Diskuse
J. Korec
11:33:46
Předložení
J. Juráš
1
11:38:03
Diskuse
J. Korec
11:39:28
Předložení
J. Juráš
1
11:40:51
Diskuse
P. Sekula
1
11:41:34
Diskuse
J. Korec
11:44:57
Předložení
F. Pilka
2
11:46:05
Diskuse
J. Korec
11:52:30
Předložení
M. Adámek
1
11:52:32
Diskuse
J. Korec
11:55:00
Předložení
J. Juráš
2
11:55:15
Diskuse
J. Korec
11:58:05
Předložení
V. Zlínský
1
11:58:08
Diskuse
J. Korec
12:00:14
Předložení
Č. Vančura
1
12:04:09
Diskuse
J. Korec
12:06:42
Předložení
F. Pilka
3
12:06:43
Diskuse
J. Korec
12:08:57
Předložení
P. Konečný
1
12:09:02
Diskuse
I. Mitáček
1
12:11:10
Diskuse
J. Korec
12:12:23
Předložení
Oldřich Hlaváček
1
12:13:44
Diskuse
J. Juráš
3
12:15:36
Diskuse
J. Korec
12:16:49
Předložení
9 - Bezúplatný převod pozemků p. č. st. 7683 a p. č. st. 7893 a pozemku p. č. st. 2647, jehož součástí je budova č. p. 3015 v k. ú. Zlín mezi statutárním městem Zlínem a Zlínským krajem
čas: 12:17:33
J. Korec
12:17:34
Předložení
10 - Objekty, pozemky - uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavření kupních smluv, uzavření darovací smlouvy, využití předkupního práva
čas: 12:18:07
J. Korec
12:18:07
Předložení
P. Brada
12:18:11
Předložení
J. Korec
12:18:25
Předložení
11 - Pozemky - uzavření kupní smlouvy, uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků, uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následně kupní smlouvy
čas: 12:19:21
J. Korec
12:19:22
Předložení
J. Korec
12:19:52
Diskuse
12 - Pravidla pro přidělování finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína určených na úhradu nákladů spojených s provozem tělovýchovných zařízení
čas: 12:20:11
J. Korec
12:20:12
Předložení
J. Schneider
1
12:20:20
Diskuse
J. Korec
12:20:33
Předložení
J. Schneider
1
12:20:45
Diskuse
J. Korec
12:21:06
Předložení
R. Macek
1
12:21:08
Diskuse
J. Korec
12:21:14
Předložení
J. Juráš
1
12:21:17
Diskuse
J. Korec
12:22:18
Předložení
M. Adámek
12:23:50
Diskuse
Oldřich Hlaváček
1
12:24:43
Předložení
J. Juráš
2
12:25:03
Diskuse
J. Korec
12:25:57
Předložení
M. Adámek
12:28:06
Diskuse
J. Juráš
3
12:29:00
Diskuse
J. Korec
12:30:42
Předložení
Oldřich Hlaváček
1
12:31:17
Předložení
J. Korec
12:31:32
Předložení
Č. Vančura
1
12:31:33
Diskuse
J. Korec
12:31:50
Předložení
13 - Obecně závazná vyhláška o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích
čas: 12:32:18
J. Korec
12:32:19
Předložení
B. Landsfeld
12:32:32
Předložení
J. Korec
12:32:36
Předložení
B. Landsfeld
12:32:42
Předložení
J. Juráš
1
12:35:34
Diskuse
B. Landsfeld
12:37:57
Předložení
V. Zlínský
1
12:38:42
Diskuse
B. Landsfeld
12:38:57
Předložení
Vladimíra Pavlovová
1
12:39:16
Předložení
Č. Vančura
1
12:39:41
Diskuse
J. Korec
12:40:50
Předložení
J. Procházka
1
12:40:52
Diskuse
J. Korec
12:43:06
Předložení
Ivo Divoký
1
12:43:13
Předložení
P. Konečný
1
12:44:35
Diskuse
B. Landsfeld
12:45:32
Předložení
P. Sekula
1
12:46:41
Diskuse
B. Landsfeld
12:48:49
Předložení
J. Korec
12:50:07
Předložení
M. Klajn
1
12:50:09
Diskuse
J. Korec
12:52:29
Předložení
D. Sviečka
1
12:52:30
Diskuse
Vladimíra Pavlovová
1
12:53:21
Diskuse
J. Juráš
2
12:53:56
Diskuse
M. Blahová
1
12:55:53
Diskuse
P. Sekula
2
12:57:15
Diskuse
J. Korec
12:58:07
Předložení
14 - II. kolo výběrového řízení na přidělení dotací z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína na podporu poskytování celoročních pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež v roce 2019 (od 50 000 Kč)
čas: 12:58:45
J. Korec
12:58:46
Předložení
J. Korec
13:50:01
Diskuse
J. Korec
13:50:01
Předložení
15 - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z Kulturního fondu města Zlína - doplnění názvu akce
čas: 13:51:01
J. Korec
13:51:03
Předložení
16 - Změny ve jmenovitém složení Komisí místních částí Velíková a Kudlov
čas: 13:51:34
J. Korec
13:51:35
Předložení
17 - Přidělení finančních prostředků na realizaci "Rekonstrukce objektu Mlýnská"
čas: 13:52:05
J. Korec
13:52:07
Předložení
18 - Novelizace Jednacího řádu Zastupitelstva města Zlína
čas: 13:52:43
J. Korec
13:52:44
Předložení
P. Sekula
1
13:58:38
Diskuse
J. Korec
14:04:45
Předložení
P. Sekula
1
14:08:24
Diskuse
Helena Eidová
1
14:09:33
Diskuse
P. Sekula
1
14:10:07
Diskuse
J. Korec
14:10:48
Předložení
P. Sekula
1
14:13:12
Diskuse
J. Korec
14:14:28
Předložení
P. Sekula
1
14:15:09
Diskuse
J. Korec
14:16:13
Předložení
P. Sekula
1
14:16:45
Diskuse
J. Korec
14:18:06
Předložení
P. Sekula
1
14:20:02
Diskuse
J. Korec
14:21:39
Předložení
Helena Eidová
1
14:23:09
Diskuse
J. Korec
14:23:48
Předložení
J. Juráš
1
14:23:53
Diskuse
J. Korec
14:26:22
Předložení
B.Raková
1
14:30:55
Diskuse
J. Juráš
2
14:31:47
Diskuse
J. Sukop
1
14:32:25
Diskuse
J. Korec
14:32:47
Předložení
P. Sekula
2
14:33:47
Diskuse
J. Korec
14:33:54
Předložení
19 - Diskuse
čas: 14:33:58
J. Korec
14:34:03
Předložení
P. Sekula
1
14:35:10
Diskuse
J. Korec
14:40:38
Předložení
M. Čížek
14:41:31
Předložení
B.Raková
1
14:42:00
Diskuse
J. Korec
14:42:41
Předložení
P. Sekula
1
14:43:07
Diskuse
J. Korec
14:44:21
Předložení
P. Sekula
1
14:45:04
Diskuse
J. Korec
14:45:15
Předložení
M. Blahová
1
14:45:38
Diskuse
J. Korec
14:47:35
Předložení
M. Blahová
1
14:50:29
Diskuse
J. Korec
14:52:07
Předložení
M. Čížek
14:52:28
Předložení
B.Raková
1
14:53:17
Diskuse
J. Korec
14:56:02
Předložení
J. Bazelová
1
14:57:19
Diskuse
J. Korec
14:58:06
Předložení
J. Juráš
1
14:58:10
Diskuse
J. Korec
14:58:50
Předložení
I. Mitáček
1
14:58:54
Diskuse
J. Korec
15:01:23
Předložení
M. Čížek
15:01:38
Předložení
J. Korec
15:02:05
Předložení
P. Sekula
2
15:02:11
Diskuse
J. Korec
15:03:06
Předložení
M. Adámek
15:04:45
Diskuse
J. Korec
15:05:21
Předložení
V. Zlínský
1
15:05:26
Diskuse
J. Korec
15:06:46
Předložení