Zasedání Zastupitelstva města Zlín

21.03.2019
1 - Zahájení, schválení programu
čas: 09:03:22
J. Korec
09:03:23
Předložení
P. Sekula
1
09:04:44
Diskuse
J. Korec
09:07:53
Předložení
P. Sekula
2
09:08:44
Diskuse
J. Korec
09:10:38
Předložení
J. Juráš
1
09:11:23
Diskuse
J. Korec
09:11:57
Předložení
P. Sekula
3
09:12:31
Diskuse
J. Korec
09:13:04
Předložení
P. Sekula
1
09:13:08
Diskuse
J. Korec
09:13:09
Předložení
P. Sekula
1
09:13:27
Diskuse
J. Korec
09:13:33
Předložení
P. Sekula
3
09:13:47
Diskuse
J. Korec
09:14:38
Předložení
P. Sekula
4
09:16:17
Diskuse
J. Korec
09:18:28
Předložení
P. Sekula
5
09:19:25
Diskuse
J. Korec
09:20:15
Předložení
P. Sekula
5
09:20:17
Diskuse
J. Korec
09:20:23
Předložení
2 - Vystoupení občanů
čas: 09:21:54
Helena Eidová
1
09:21:56
Diskuse
Libuše Častulíková
1
09:22:20
Předložení
P. Sekula
1
09:25:37
Diskuse
Libuše Častulíková
1
09:25:42
Diskuse
J. Korec
09:27:10
Předložení
P. Sekula
2
09:27:12
Diskuse
Helena Eidová
1
09:28:04
Diskuse
P. Sekula
1
09:28:22
Diskuse
Helena Eidová
1
09:29:11
Diskuse
Světlana Holešovská
1
09:29:38
Diskuse
Helena Eidová
1
09:34:00
Diskuse
Markéta Horáková
1
09:34:08
Diskuse
Helena Eidová
1
09:38:14
Diskuse
P. Sekula
3
09:38:36
Diskuse
P. Sekula
1
09:39:07
Diskuse
Helena Eidová
1
09:39:49
Diskuse
P. Sekula
1
09:39:57
Diskuse
J. Korec
09:40:50
Předložení
P. Sekula
4
09:42:14
Diskuse
Helena Eidová
1
09:42:58
Diskuse
David Vlk
1
09:43:10
Předložení
Jaroslav Ondrušek
1
09:43:31
Diskuse
Helena Eidová
1
09:48:27
Diskuse
David Vlk
2
09:48:52
Diskuse
Helena Eidová
1
09:52:39
Diskuse
H. Steska
1
09:52:41
Diskuse
Helena Eidová
1
09:53:06
Diskuse
Petr Pernička
1
09:53:24
Předložení
Helena Eidová
1
09:57:09
Diskuse
Jaromír Hrůza
1
09:57:27
Předložení
Helena Eidová
1
10:01:48
Diskuse
František Rábek
1
10:02:08
Předložení
Helena Eidová
1
10:07:46
Diskuse
M. Blahová
1
10:08:02
Diskuse
Helena Eidová
1
10:08:17
Diskuse
J. Juráš
1
10:08:20
Diskuse
Helena Eidová
1
10:09:44
Diskuse
J. Juráš
1
10:10:09
Diskuse
Helena Eidová
1
10:10:43
Diskuse
J. Korec
10:10:46
Předložení
P. Sekula
2
10:10:58
Diskuse
3 - Rozpočtové opatření č. 30/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2018 v souladu s usnesením č.42/23R/2018
čas: 10:11:11
J. Korec
10:11:13
Předložení
Č. Vančura
1
10:11:28
Diskuse
Č. Vančura
1
10:11:34
Diskuse
J. Korec
10:12:23
Předložení
4 - Rozpočtová opatření schválená v RMZ dle usnesení 9/9Z/2007, doplněného usnesením 5/25Z/2010
čas: 10:13:09
J. Korec
10:13:10
Předložení
B. Landsfeld
10:13:11
Předložení
J. Korec
10:14:14
Předložení
5 - Rozpočtové opatření č. 7/2019 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2019
čas: 10:14:40
J. Korec
10:14:42
Předložení
B. Landsfeld
10:14:44
Předložení
J. Korec
10:15:14
Předložení
P. Michálek
1
10:15:15
Diskuse
J. Korec
10:15:24
Předložení
6 - Odvolání a návrh nových zástupců SMZ v orgánech společnosti Berani Zlín, s.r.o., IČ: 25566016
čas: 10:15:52
J. Korec
10:15:53
Předložení
I. Mitáček
1
10:16:07
Diskuse
J. Korec
10:16:19
Předložení
7 - Přidělení finančních prostředků na realizaci akce "Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín"
čas: 10:17:31
J. Korec
10:17:32
Předložení
8 - Schválení aktualizace projektu "RS - Zlín, sídliště Malenovice, 7. etapa"
čas: 10:17:59
J. Korec
10:18:00
Předložení
9 - Integrovaný plán rozvoje území Zlín - změna č. 5 integrované strategie, změna č. 6 integrované strategie
čas: 10:18:26
J. Korec
10:18:27
Předložení
10 - Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu SMZ na úhradu nákladů provozu tělovýchovných zařízení na území města Zlína v roce 2019
čas: 10:18:56
J. Korec
10:18:57
Předložení
M. Adámek
10:19:01
Diskuse
J. Korec
10:21:04
Předložení
J. Schneider
1
10:21:08
Diskuse
R. Macek
1
10:21:18
Diskuse
J. Korec
10:21:26
Předložení
11 - Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt Zlínský architektonický manuál
čas: 10:21:54
J. Korec
10:21:55
Předložení
12 - Zamítnutí nabytí majetku nepatrné hodnoty
čas: 10:22:24
J. Korec
10:22:25
Předložení
13 - Objekty, pozemky - uzavření kupních smluv, uznání vlastnictví, změna kupujícího
čas: 10:22:53
J. Korec
10:22:54
Předložení
J. Korec
10:23:27
Diskuse
14 - Schválení plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bohuslavice u Zlína v části týkající se k.ú. Salaš u Zlína
čas: 10:23:46
J. Korec
10:23:47
Předložení
15 - Záměr prodat pozemek p. č. st. 203/3, jehož součástí je budova bez č.p./č.ev. (garáž) v k. ú. Zlín (vnitroblok mezi ulicí Dlouhá a Vodní ve Zlíně)
čas: 10:24:21
J. Korec
10:24:22
Předložení
16 - Zastupování statutárního města Zlína ve Svazu měst a obcí České republiky
čas: 10:24:53
J. Korec
10:24:55
Předložení
J. Korec
10:25:28
Diskuse
17 - Statut výborů Zastupitelstva města Zlína
čas: 10:25:51
J. Korec
10:25:53
Předložení
18 - Názvy ulic a ostatních veřejných prostranství na k. ú. Malenovice
čas: 10:26:25
J. Korec
10:26:26
Předložení
19 - Zřízení Komise místní části Lužkovice a schválení jejího jmenovitého složení
čas: 10:26:57
J. Korec
10:26:58
Předložení
I. Mitáček
1
10:27:06
Diskuse
Helena Eidová
1
10:27:31
Diskuse
J. Korec
10:27:45
Předložení
M. Chalánek
1
10:27:52
Diskuse
J. Korec
10:28:38
Předložení
I. Mitáček
2
10:28:40
Diskuse
J. Korec
10:28:52
Předložení
J. Juráš
1
10:28:59
Diskuse
J. Korec
10:29:22
Předložení
20 - Změny ve jmenovitém složení Komise místní části Louky a Příluky
čas: 10:29:51
J. Korec
10:29:52
Předložení
21 - Dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na registrované sociální služby od 50 000 Kč pro rok 2019 (Vyrovnávací platba - Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností)
čas: 10:30:25
J. Korec
10:30:26
Předložení
22 - Dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na registrované sociální služby od 50 000 Kč pro rok 2019 (Vyrovnávací platba - Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Zlínského kraje)
čas: 10:31:04
J. Korec
10:31:05
Předložení
23 - Dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na registrované sociální služby od 50 000 Kč pro rok 2019 (režim de minimis)
čas: 10:31:37
J. Korec
10:31:38
Předložení
24 - Poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína: zrušení usnesení a změna termínu konání akce
čas: 10:32:13
J. Korec
10:32:14
Předložení
25 - Diskuse
čas: 10:32:57
J. Korec
10:33:00
Předložení
J. Juráš
1
10:33:23
Diskuse
J. Korec
10:34:32
Předložení
Ivo Divoký
1
10:34:36
Předložení
J. Korec
10:35:55
Předložení
Světlana Holešovská
1
10:36:19
Předložení
J. Korec
10:36:43
Předložení
P. Sekula
1
10:36:46
Diskuse
J. Korec
10:38:03
Předložení
K. Francová
1
10:38:39
Diskuse
J. Korec
10:39:54
Předložení
M. Kašný
1
10:39:58
Diskuse
J. Korec
10:40:46
Předložení
B. Landsfeld
10:40:56
Předložení
J. Korec
10:41:04
Předložení
A. Dufek
1
10:41:17
Diskuse
J. Korec
10:43:26
Předložení
Č. Vančura
1
10:43:29
Diskuse
J. Korec
10:45:36
Předložení
P. Sekula
2
10:45:55
Diskuse
J. Korec
10:48:41
Předložení
P. Sekula
2
10:48:43
Diskuse
J. Korec
10:49:20
Předložení
pan Černoch
1
10:50:02
Předložení
J. Korec
10:50:39
Předložení
B. Landsfeld
1
10:50:44
Diskuse
J. Korec
10:57:26
Předložení
P. Sekula
1
10:57:46
Diskuse
J. Korec
10:59:00
Předložení
Světlana Holešovská
2
10:59:39
Předložení
J. Korec
11:00:20
Předložení
B. Landsfeld
1
11:00:23
Předložení
J. Korec
11:00:23
Předložení
P. Brada
1
11:00:26
Diskuse
J. Korec
11:01:03
Předložení
M. Blahová
1
11:01:05
Diskuse
J. Korec
11:02:20
Předložení
I. Valenta
1
11:02:39
Diskuse
J. Korec
11:04:54
Předložení
Ivo Divoký
2
11:05:01
Předložení
J. Korec
11:07:15
Předložení
P. Sekula
3
11:07:39
Diskuse
V. Zlínský
1
11:07:57
Diskuse
J. Korec
11:10:23
Předložení
R. Kaňovský
1
11:10:41
Diskuse
J. Korec
11:11:09
Předložení
P. Sekula
3
11:11:12
Diskuse
J. Korec
11:12:38
Předložení
R. Kaňovský
2
11:12:47
Diskuse
J. Korec
11:13:22
Předložení
V. Zlínský
2
11:13:26
Diskuse
J. Korec
11:14:24
Předložení
V. Zlínský
3
11:15:51
Diskuse
J. Korec
11:16:08
Předložení
B. Martinková
1
11:16:29
Diskuse
J. Korec
11:17:08
Předložení