Zasedání Zastupitelstva města Zlín

07.02.2019
1 - Zahájení, schválení programu
čas: 09:03:40
J. Korec
09:03:41
Předložení
J. Korec
09:06:03
Diskuse
2 - Vystoupení občanů
čas: 09:07:40
Tomáš Lang
1
09:07:41
Diskuse
Antonín Zelinka
1
09:08:02
Předložení
Tomáš Lang
1
09:13:08
Diskuse
František Rábek
1
09:13:34
Předložení
Tomáš Lang
1
09:15:55
Diskuse
3 - Cena města Zlína za rok 2018
čas: 09:16:11
J. Korec
09:16:12
Předložení
J. Korec
09:38:19
Předložení
D. Vychytil
1
09:39:24
Předložení
J. Korec
09:40:39
Předložení
4 - Rozpočtová opatření schválená v RMZ dle usnesení 9/9Z/2007, doplněného usnesením 5/25Z/2010, období od 26.11. - 31.12.2018
čas: 09:40:52
J. Korec
09:40:53
Předložení
5 - Rozpočtová opatření schválená v RMZ dle usnesení 9/9Z/2007, doplněného usnesením 5/25Z/2010, období od 1.1. - 22.1.2019
čas: 09:41:25
J. Korec
09:41:26
Předložení
6 - Rozpočtové opatření č. 3/2019 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2019
čas: 09:41:59
J. Korec
09:42:01
Předložení
P. Michálek
1
09:42:09
Diskuse
J. Korec
09:42:16
Předložení
7 - Žádost o spolufinancování investičního projektu ZOO a zámek Zlín - Lešná, p. o.
čas: 09:42:44
J. Korec
09:42:45
Předložení
J. Juráš
1
09:42:59
Diskuse
J. Korec
09:45:08
Předložení
P. Sekula
1
09:45:21
Diskuse
J. Korec
09:46:49
Předložení
Roman Horský
1
09:47:38
Předložení
J. Korec
09:52:45
Předložení
T. Dudák
1
09:53:12
Diskuse
J. Korec
09:54:26
Předložení
Č. Vančura
1
09:54:53
Diskuse
J. Korec
09:56:38
Předložení
I. Mitáček
1
09:56:42
Diskuse
J. Korec
09:57:26
Předložení
P. Sekula
2
09:57:29
Diskuse
J. Korec
09:58:48
Předložení
J. Juráš
2
09:59:32
Diskuse
J. Korec
10:00:20
Předložení
Roman Horský
1
10:00:28
Diskuse
J. Korec
10:02:50
Předložení
K. Francová
1
10:02:52
Diskuse
J. Korec
10:03:55
Předložení
P. Brada
1
10:03:58
Diskuse
J. Korec
10:04:39
Předložení
Č. Vančura
2
10:04:41
Diskuse
J. Korec
10:05:31
Předložení
K. Francová
1
10:05:35
Předložení
Č. Vančura
2
10:05:49
Diskuse
J. Korec
10:06:14
Předložení
P. Sekula
3
10:06:18
Diskuse
J. Korec
10:06:25
Předložení
P. Sekula
3
10:06:32
Diskuse
J. Korec
10:06:37
Předložení
8 - Rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé místní části statutárního města Zlína v roce 2019
čas: 10:07:10
J. Korec
10:07:10
Předložení
9 - Integrovaný plán rozvoje území Zlín - vyhodnocení sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví za rok 2018
čas: 10:07:42
J. Korec
10:07:43
Předložení
10 - Objekty, pozemky - uzavření kupní smlouvy, uzavření budoucí kupní smlouvy, nevyužití předkupního práva, uznání vlastnictví, prodej pozemku
čas: 10:08:11
J. Korec
10:08:13
Předložení
J. Korec
10:08:42
Diskuse
11 - Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce
čas: 10:09:00
J. Korec
10:09:00
Předložení
J. Schneider
1
10:09:06
Diskuse
J. Korec
10:09:14
Předložení
12 - Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních a mateřských škol
čas: 10:09:37
J. Korec
10:09:38
Předložení
13 - Poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína - kulturní akce/projekty v I. pololetí 2019
čas: 10:10:09
J. Korec
10:10:10
Předložení
J. Schneider
1
10:10:15
Diskuse
M. Pášma
1
10:10:24
Diskuse
Č. Vančura
1
10:10:37
Diskuse
J. Korec
10:10:42
Předložení
14 - Změny ve jmenovitém složení Komise místní části Velíková
čas: 10:11:08
J. Korec
10:11:10
Předložení
J. Korec
10:11:55
Diskuse
15 - Jmenování jednotlivých členů ZMZ do určených místních částí města Zlína na období 2019 - 2022
čas: 10:12:01
J. Korec
10:12:04
Předložení
16 - Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s.r.o. - odvolání a návrh na jmenování nových zástupců SMZ
čas: 10:12:32
J. Korec
10:12:33
Předložení
J. Schneider
1
10:12:41
Diskuse
J. Juráš
1
10:12:48
Diskuse
J. Korec
10:14:31
Předložení
Z. Fišerová
1
10:14:56
Diskuse
A. Dufek
1
10:15:02
Diskuse
J. Korec
10:15:54
Předložení
J. Juráš
2
10:15:55
Diskuse
J. Korec
10:16:41
Předložení
17 - Delegování zástupce statutárního města Zlína na valné hromady zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty, IČ: 01911996
čas: 10:17:44
J. Korec
10:17:45
Předložení
J. Korec
10:18:17
Diskuse
18 - Návrh přípravného výboru na konání místního referenda
čas: 10:18:37
J. Korec
10:18:39
Předložení
P. Sekula
1
10:19:34
Diskuse
J. Korec
10:23:11
Předložení
J. Juráš
1
10:23:19
Diskuse
J. Korec
10:25:44
Předložení
P. Sekula
2
10:27:18
Diskuse
J. Korec
10:30:00
Předložení
T. Dudák
1
10:32:02
Diskuse
J. Korec
10:32:34
Předložení
P. Sekula
2
10:32:43
Diskuse
J. Korec
10:33:39
Předložení
J. Korec
10:46:27
Předložení
P. Sekula
3
10:47:37
Diskuse
D. Vychytil
1
10:47:49
Diskuse
J. Korec
10:48:14
Předložení
P. Sekula
3
10:48:17
Diskuse
J. Korec
10:50:03
Předložení
D. Vychytil
2
10:50:10
Předložení
J. Korec
10:50:18
Předložení
D. Vychytil
2
10:50:45
Předložení
J. Korec
10:51:03
Předložení
J. Juráš
2
10:51:14
Diskuse
J. Korec
10:52:01
Předložení
J. Juráš
2
10:52:41
Diskuse
J. Korec
10:53:10
Předložení
P. Sekula
3
10:53:38
Diskuse
J. Korec
10:54:38
Předložení
D. Vychytil
2
10:54:58
Předložení
J. Korec
10:55:16
Předložení
19 - Podpora ústavní stížnosti proti diskriminaci v platbách za zdravotní péči
čas: 10:56:37
J. Korec
10:56:38
Předložení
I. Mitáček
1
10:56:47
Diskuse
J. Korec
10:57:27
Předložení
M. Adámek
1
10:57:29
Diskuse
J. Korec
10:58:14
Předložení
V. Zlínský
1
10:58:35
Diskuse
J. Korec
11:00:15
Předložení
A. Dufek
1
11:00:18
Diskuse
J. Juráš
1
11:00:50
Diskuse
J. Korec
11:02:47
Předložení
P. Konečný
1
11:03:12
Diskuse
P. Sekula
1
11:04:10
Diskuse
J. Korec
11:04:54
Předložení
M. Adámek
2
11:05:23
Diskuse
J. Korec
11:05:56
Předložení
P. Sekula
1
11:06:13
Diskuse
J. Korec
11:06:28
Předložení
I. Mitáček
2
11:07:08
Diskuse
J. Korec
11:07:36
Předložení
J. Juráš
2
11:07:37
Diskuse
J. Korec
11:08:30
Předložení
20 - Diskuse
čas: 11:09:20
J. Korec
11:09:21
Předložení
I. Mitáček
1
11:09:36
Diskuse
J. Korec
11:10:07
Předložení
P. Sekula
1
11:10:12
Diskuse
J. Korec
11:13:04
Předložení