Zasedání Zastupitelstva města Zlín

13.12.2018
1 - Zahájení, slib zastupitelů, schválení programu
čas: 09:03:48
J. Korec
09:03:48
Předložení
I. Mitáček
1
09:07:28
Diskuse
J. Korec
09:08:06
Předložení
P. Sekula
1
09:08:12
Diskuse
J. Korec
09:16:46
Předložení
Č. Vančura
1
09:16:48
Diskuse
J. Korec
09:18:51
Předložení
P. Sekula
2
09:18:54
Diskuse
J. Korec
09:19:49
Předložení
2 - Vystoupení občanů
čas: 09:24:45
Helena Eidová
1
09:24:47
Diskuse
Pavel Šimeček
1
09:25:09
Předložení
Helena Eidová
1
09:28:00
Diskuse
Světlana Holešovská
1
09:28:29
Předložení
Helena Eidová
1
09:33:34
Diskuse
Evžen Babík
1
09:34:51
Diskuse
Helena Eidová
1
09:38:00
Diskuse
Jiří Přemyslovský
1
09:38:10
Diskuse
Helena Eidová
1
09:42:18
Diskuse
Antonín Zelinka
1
09:42:54
Diskuse
Helena Eidová
1
09:45:52
Diskuse
Libuše Častulíková
1
09:46:06
Diskuse
Helena Eidová
1
09:50:41
Diskuse
František Rábek
1
09:51:33
Diskuse
Helena Eidová
1
09:55:54
Diskuse
Jiří Robenek
1
09:56:12
Diskuse
Helena Eidová
1
10:01:50
Diskuse
3 - Rozpočtová opatření schválená v RMZ dle usnesení 9/9Z/2007, doplněného usnesením 5/25Z/2010
čas: 10:01:59
J. Korec
10:02:00
Předložení
J. Korec
10:02:20
Diskuse
P. Michálek
1
10:02:26
Diskuse
I. Valenta
1
10:02:50
Diskuse
J. Korec
10:04:25
Předložení
P. Sekula
1
10:05:24
Diskuse
B. Landsfeld
10:07:24
Předložení
J. Novák
1
10:07:33
Předložení
B. Landsfeld
10:07:35
Předložení
pan Zlámal
1
10:07:49
Předložení
J. Korec
10:08:50
Předložení
Zdeňka Bačová
1
10:09:37
Předložení
J. Korec
10:10:02
Předložení
J. Juráš
1
10:10:07
Diskuse
J. Korec
10:11:18
Předložení
T. Dudák
1
10:11:22
Diskuse
B. Landsfeld
10:11:59
Předložení
T. Dudák
1
10:12:56
Diskuse
B. Landsfeld
10:13:41
Předložení
T. Dudák
1
10:14:15
Diskuse
B. Landsfeld
10:14:21
Předložení
T. Dudák
1
10:14:57
Diskuse
J. Korec
10:16:06
Předložení
P. Sekula
2
10:16:08
Diskuse
B. Landsfeld
10:17:33
Předložení
P. Sekula
2
10:18:33
Diskuse
J. Korec
10:18:51
Předložení
Č. Vančura
1
10:18:53
Diskuse
T. Dudák
2
10:19:04
Diskuse
J. Korec
10:19:09
Předložení
4 - Rozpočtové opatření č. 28/2018 – navýšení, snížení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2018
čas: 10:19:36
J. Korec
10:19:37
Předložení
5 - Rozpočet statutárního města Zlína na rok 2019
čas: 10:20:09
B. Landsfeld
10:20:10
Předložení
J. Korec
10:20:19
Předložení
František Rábek
1
10:20:27
Předložení
J. Korec
10:21:19
Předložení
B. Landsfeld
10:21:24
Předložení
J. Korec
10:37:39
Předložení
P. Sekula
1
10:37:44
Diskuse
J. Korec
10:48:09
Předložení
B. Landsfeld
10:48:11
Předložení
J. Korec
10:57:35
Předložení
T. Dudák
1
10:57:38
Diskuse
B. Landsfeld
10:58:42
Předložení
T. Dudák
1
10:59:28
Diskuse
B. Landsfeld
10:59:56
Předložení
T. Dudák
1
11:00:21
Diskuse
B. Landsfeld
11:04:10
Předložení
J. Korec
11:05:42
Předložení
Josef Kocháň
1
11:07:15
Předložení
J. Korec
11:13:24
Předložení
T. Dudák
1
11:13:26
Diskuse
Josef Kocháň
1
11:15:05
Diskuse
J. Korec
11:17:13
Předložení
Josef Kocháň
1
11:17:24
Diskuse
J. Korec
11:17:29
Předložení
I. Mitáček
1
11:18:14
Diskuse
B. Landsfeld
11:19:11
Předložení
I. Mitáček
1
11:19:36
Diskuse
B. Landsfeld
11:20:01
Předložení
I. Mitáček
1
11:20:20
Diskuse
J. Korec
11:20:24
Předložení
I. Mitáček
1
11:22:56
Diskuse
J. Korec
11:23:01
Předložení
Č. Vančura
1
11:23:02
Diskuse
J. Korec
11:29:30
Předložení
B. Landsfeld
11:29:32
Předložení
Č. Vančura
1
11:31:30
Diskuse
B. Landsfeld
11:32:47
Předložení
J. Korec
11:33:11
Předložení
P. Michálek
1
11:33:15
Diskuse
J. Korec
11:34:50
Předložení
P. Sekula
2
11:34:53
Diskuse
B. Landsfeld
11:37:35
Předložení
P. Sekula
2
11:37:52
Diskuse
B. Landsfeld
11:38:20
Předložení
P. Sekula
2
11:38:51
Diskuse
J. Korec
11:43:02
Předložení
P. Sekula
2
11:43:46
Diskuse
B. Landsfeld
11:44:19
Předložení
Iva Krygelová
1
11:45:20
Předložení
B. Landsfeld
11:46:22
Předložení
J. Korec
11:46:26
Předložení
P. Sekula
2
11:47:00
Diskuse
J. Korec
11:47:11
Předložení
P. Michálek
1
11:47:29
Diskuse
J. Korec
11:48:02
Předložení
J. Juráš
1
11:48:24
Diskuse
J. Korec
11:49:01
Předložení
H. Steska
1
11:49:16
Diskuse
J. Korec
11:50:18
Předložení
J. Juráš
1
11:50:20
Diskuse
B. Landsfeld
11:52:04
Předložení
J. Juráš
1
11:52:26
Diskuse
B. Landsfeld
11:52:48
Předložení
Josef Kocháň
2
11:53:09
Předložení
J. Korec
11:55:37
Předložení
J. Juráš
1
11:55:59
Diskuse
J. Korec
11:56:06
Předložení
P. Sáha
1
11:56:08
Diskuse
J. Korec
11:57:01
Předložení
P. Sáha
1
11:57:30
Diskuse
J. Korec
11:57:43
Předložení
Č. Vančura
2
11:57:53
Diskuse
J. Korec
11:58:53
Předložení
A. Dufek
1
11:58:55
Diskuse
J. Korec
12:00:59
Předložení
I. Valenta
1
12:01:02
Diskuse
J. Korec
12:02:15
Předložení
M. Adámek
12:02:17
Diskuse
J. Korec
12:02:37
Předložení
K. Francová
1
12:02:52
Diskuse
J. Korec
12:03:53
Předložení
R. Macek
1
12:03:56
Diskuse
J. Korec
12:04:10
Předložení
P. Sekula
3
12:04:12
Diskuse
T. Dudák
2
12:04:30
Diskuse
J. Korec
12:06:06
Předložení
V. Zlínský
1
12:07:07
Diskuse
Milan Smola
1
12:07:37
Diskuse
V. Zlínský
1
12:08:22
Diskuse
Milan Smola
1
12:08:31
Diskuse
V. Zlínský
1
12:09:26
Diskuse
Milan Smola
1
12:09:35
Diskuse
J. Korec
12:10:00
Předložení
6 - Auditované výsledky hospodaření společnosti Berani Zlín, s. r. o.
čas: 12:10:39
J. Korec
12:10:40
Předložení
J. Korec
12:41:23
Předložení
I. Mitáček
1
12:43:15
Diskuse
J. Korec
12:44:22
Předložení
I. Mitáček
1
12:44:49
Diskuse
P. Sekula
1
12:44:51
Diskuse
J. Korec
12:45:18
Předložení
7 - Změna č. 8 Zřizovací listiny ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace
čas: 12:46:10
J. Korec
12:46:11
Předložení
8 - Informace o nuceném přechodu akcií společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782
čas: 12:46:39
J. Korec
12:46:40
Předložení
9 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Zlína a o kompenzaci za tyto služby
čas: 12:47:05
J. Korec
12:47:06
Předložení
M. Čížek
12:47:11
Předložení
J. Korec
12:47:53
Předložení
10 - Přidělení finančních prostředků na investiční projekt "BIOTOPová přírodní zahrada s venkovní učebnou".
čas: 12:48:17
J. Korec
12:48:18
Předložení
B. Martinková
1
12:48:29
Diskuse
Milan Smola
1
12:49:46
Diskuse
B. Martinková
1
12:51:42
Diskuse
K. Francová
12:52:17
Diskuse
B. Martinková
1
12:52:38
Diskuse
K. Francová
12:53:06
Diskuse
B. Martinková
1
12:53:16
Diskuse
J. Korec
12:53:20
Předložení
Č. Vančura
1
12:53:22
Diskuse
J. Korec
12:53:36
Předložení
J. Juráš
1
12:53:39
Diskuse
J. Korec
12:54:19
Předložení
11 - Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu SMZ pro rok 2020 na projekt "Rekonstrukce ul. prostoru v ulici Tř. 2. května, Zlín"
čas: 12:55:24
J. Korec
12:55:25
Předložení
12 - Žádost o individuální dotaci z rozpočtu statutárního města Zlína
čas: 12:55:50
J. Korec
12:55:51
Předložení
13 - Zamítnutí žádosti o dofinancování organizace Rodinné centrum Kroměříž, z.s.
čas: 12:56:18
J. Korec
12:56:19
Předložení
I. Valenta
1
12:56:29
Diskuse
J. Korec
12:58:04
Předložení
A. Dufek
12:58:05
Diskuse
J. Korec
12:59:27
Předložení
J. Juráš
1
12:59:29
Diskuse
A. Dufek
13:00:07
Diskuse
Jana Pobořilová
1
13:00:36
Diskuse
J. Korec
13:01:50
Předložení
P. Sekula
1
13:01:52
Diskuse
A. Dufek
13:02:36
Diskuse
J. Korec
13:03:24
Předložení
B. Martinková
1
13:03:28
Diskuse
J. Korec
13:05:08
Předložení
A. Dufek
13:05:09
Diskuse
J. Korec
13:05:12
Předložení
P. Sekula
2
13:05:39
Diskuse
I. Valenta
2
13:05:42
Diskuse
A. Dufek
13:06:20
Diskuse
Jana Pobořilová
1
13:07:01
Diskuse
A. Dufek
13:07:24
Diskuse
J. Korec
13:07:26
Předložení
A. Dufek
13:07:27
Diskuse
J. Korec
13:08:03
Předložení
M. Blahová
1
13:08:09
Diskuse
J. Korec
13:09:38
Předložení
I. Valenta
3
13:09:40
Diskuse
J. Korec
13:10:04
Předložení
P. Sekula
3
13:10:07
Diskuse
J. Korec
13:10:20
Předložení
14 - Záměr na zahájení činností a jednání souvisejících s rekonstrukcí a převodem zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně
čas: 13:10:45
J. Korec
13:10:46
Předložení
B. Landsfeld
13:11:52
Předložení
J. Korec
13:13:19
Předložení
I. Mitáček
1
13:13:21
Diskuse
B. Landsfeld
13:14:36
Předložení
I. Mitáček
1
13:15:45
Diskuse
J. Korec
13:15:52
Předložení
I. Mitáček
1
13:16:58
Diskuse
P. Sekula
1
13:17:22
Diskuse
J. Korec
13:21:14
Předložení
B. Landsfeld
13:21:41
Předložení
J. Korec
13:21:55
Předložení
Tomáš Svačina
1
13:22:02
Předložení
Pavla Šafaříková
1
13:22:06
Předložení
B. Landsfeld
13:22:44
Předložení
J. Korec
13:23:28
Předložení
I. Mitáček
1
13:23:33
Diskuse
J. Korec
13:23:56
Předložení
J. Juráš
1
13:24:09
Diskuse
J. Korec
13:25:42
Předložení
B. Landsfeld
13:25:44
Předložení
J. Korec
13:27:06
Předložení
J. Juráš
1
13:27:10
Diskuse
B. Landsfeld
13:28:30
Předložení
J. Korec
13:28:43
Předložení
I. Valenta
1
13:29:28
Diskuse
B. Landsfeld
13:30:39
Předložení
A. Dufek
1
13:31:10
Diskuse
P. Sekula
2
13:31:14
Diskuse
B. Landsfeld
13:31:46
Předložení
Pavla Šafaříková
2
13:31:50
Předložení
B. Landsfeld
13:32:00
Předložení
A. Dufek
1
13:32:11
Diskuse
B. Landsfeld
13:33:46
Předložení
J. Korec
13:33:58
Předložení
Č. Vančura
1
13:34:00
Diskuse
J. Korec
13:35:24
Předložení
J. Juráš
2
13:35:56
Diskuse
J. Korec
13:36:35
Předložení
I. Mitáček
2
13:37:44
Diskuse
J. Korec
13:38:10
Předložení
B. Landsfeld
13:38:12
Předložení
J. Korec
13:38:22
Předložení
I. Mitáček
2
13:38:26
Diskuse
J. Korec
13:38:35
Předložení
15 - Novela obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
čas: 13:39:32
J. Korec
13:39:34
Předložení
16 - Integrovaný plán rozvoje území Zlín - složení Řídicího výboru, změna č. 4 integrované strategie
čas: 13:40:03
J. Korec
13:40:04
Předložení
17 - Pozemky - uzavření kupních smluv, směnné smlouvy, smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí
čas: 13:40:50
J. Korec
13:40:52
Předložení
J. Korec
13:41:23
Diskuse
18 - Pozemky - budoucí kupní smlouvy
čas: 13:41:43
J. Korec
13:41:45
Předložení
18 - Pozemky - budoucí kupní smlouvy
čas: 13:42:11
19 - Objekty, pozemky - uzavření darovací smlouvy, uzavření směnné smlouvy, uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavření kupní smlouvy, uznání vlastnictví, vzdání se předkupního práva, změna kupujícího, výkup, prodej pozemku
čas: 13:42:36
J. Korec
13:42:37
Předložení
J. Korec
13:43:07
Diskuse
21 - Změny ve jmenovitém složení Komise místní části Lužkovice
čas: 13:43:27
J. Korec
13:43:31
Předložení
M. Chalánek
13:43:41
Diskuse
J. Korec
13:51:18
Předložení
I. Mitáček
1
13:51:21
Diskuse
J. Korec
13:52:23
Předložení
B. Martinková
1
13:52:52
Diskuse
J. Korec
13:53:50
Předložení
M. Chalánek
13:53:54
Diskuse
J. Korec
13:55:58
Předložení
P. Sekula
1
13:56:00
Diskuse
M. Chalánek
13:59:10
Diskuse
J. Korec
14:01:24
Předložení
J. Juráš
1
14:01:26
Diskuse
J. Korec
14:02:29
Předložení
J. Novák
1
14:02:31
Diskuse
J. Korec
14:05:11
Předložení
B. Martinková
2
14:05:18
Diskuse
J. Korec
14:06:34
Předložení
I. Mitáček
2
14:06:36
Diskuse
J. Korec
14:08:15
Předložení
A. Dufek
1
14:08:17
Diskuse
J. Korec
14:09:36
Předložení
P. Sekula
2
14:09:38
Diskuse
J. Korec
14:10:15
Předložení
J. Bazelová
1
14:10:16
Diskuse
J. Korec
14:12:34
Předložení
Pavla Šafaříková
1
14:12:38
Předložení
J. Korec
14:12:50
Předložení
M. Chalánek
1
14:12:53
Diskuse
J. Korec
14:15:02
Předložení
J. Juráš
2
14:15:04
Diskuse
M. Chalánek
1
14:16:41
Diskuse
J. Juráš
2
14:18:27
Diskuse
J. Korec
14:19:27
Předložení
B. Martinková
3
14:19:28
Diskuse
J. Korec
14:21:13
Předložení
I. Mitáček
3
14:21:16
Diskuse
J. Korec
14:21:42
Předložení
P. Sekula
3
14:21:44
Diskuse
J. Korec
14:23:13
Předložení
M. Chalánek
1
14:23:17
Diskuse
J. Korec
14:25:33
Předložení
B. Martinková
4
14:25:37
Diskuse
J. Korec
14:26:47
Předložení
P. Sekula
4
14:26:48
Diskuse
J. Korec
14:28:33
Předložení
P. Brada
1
14:28:37
Diskuse
J. Korec
14:28:57
Předložení
J. Bazelová
2
14:29:00
Diskuse
J. Korec
14:30:18
Předložení
J. Juráš
1
14:30:20
Diskuse
J. Korec
14:30:48
Předložení
K. Francová
1
14:30:50
Diskuse
Tomáš Lang
1
14:31:53
Diskuse
J. Korec
14:32:52
Předložení
V. Zlínský
1
14:32:54
Diskuse
J. Korec
14:33:39
Předložení
Tomáš Lang
2
14:33:47
Předložení
J. Korec
14:33:55
Předložení
R. Kaňovský
1
14:34:08
Předložení
J. Korec
14:34:42
Předložení
I. Mitáček
4
14:35:16
Diskuse
J. Korec
14:35:33
Předložení
I. Mitáček
4
14:36:00
Diskuse
J. Korec
14:36:24
Předložení
R. Kaňovský
1
14:36:40
Diskuse
J. Korec
14:37:17
Předložení
J. Juráš
1
14:37:59
Diskuse
J. Korec
14:38:38
Předložení
J. Korec
14:50:55
Předložení
20 - Novelizace Statutu komisí místních částí
čas: 14:52:27
J. Korec
14:52:29
Předložení
B. Martinková
1
14:52:51
Diskuse
M. Chalánek
14:55:00
Diskuse
J. Korec
14:56:52
Předložení
P. Sekula
1
14:56:54
Diskuse
J. Korec
15:00:22
Předložení
Tomáš Lang
1
15:00:29
Předložení
J. Korec
15:01:19
Předložení
I. Mitáček
1
15:01:21
Diskuse
J. Korec
15:02:11
Předložení
I. Mitáček
1
15:02:26
Diskuse
J. Korec
15:02:30
Předložení
I. Mitáček
1
15:02:34
Diskuse
J. Korec
15:02:46
Předložení
J. Bazelová
1
15:02:47
Diskuse
J. Korec
15:04:52
Předložení
J. Juráš
1
15:05:19
Diskuse
J. Korec
15:07:55
Předložení
M. Chalánek
1
15:08:42
Diskuse
J. Korec
15:10:03
Předložení
P. Sekula
2
15:10:05
Diskuse
J. Korec
15:10:50
Předložení
J. Juráš
2
15:11:02
Diskuse
J. Korec
15:12:15
Předložení
M. Adámek
1
15:12:23
Diskuse
J. Korec
15:13:35
Předložení
22 - Změny ve jmenovitém složení Komisí místních částí Malenovice, Mladcová, Salaš a Velíková a volba předsedů Komisí místních částí Lhotka a Chlum a Salaš
čas: 15:14:18
23 - Návrh na stanovení výše paušální částky a nejvyšší částky poskytované v souhrnu za kalendářní měsíc jako náhrada za výdělek ušlý v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatně výdělečnou činnost, pro rok 2019
čas: 15:14:48
J. Korec
15:14:49
Předložení
24 - Termíny zasedání Zastupitelstva města Zlína v roce 2019
čas: 15:15:18
J. Korec
15:15:19
Předložení
P. Sekula
1
15:15:27
Diskuse
J. Korec
15:16:33
Předložení
P. Sekula
2
15:16:50
Diskuse
J. Korec
15:17:00
Předložení
25 - Fond na opravy a modernizace bydlení
čas: 15:17:26
J. Korec
15:17:27
Předložení
I. Valenta
1
15:17:36
Diskuse
J. Korec
15:18:00
Předložení
I. Valenta
1
15:18:37
Diskuse
J. Korec
15:18:39
Předložení
26 - Určení počtu členů Správních rad fondů statutárního města Zlína pro volební období 2018 - 2022, volba jejich nových členů a předsedů
čas: 15:18:58
J. Korec
15:18:59
Předložení
P. Sekula
1
15:19:01
Diskuse
J. Korec
15:20:18
Předložení
B. Martinková
1
15:21:07
Diskuse
J. Korec
15:21:24
Předložení
B. Landsfeld
15:22:10
Předložení
J. Korec
15:22:46
Předložení
V. Zlínský
1
15:22:51
Diskuse
J. Korec
15:23:54
Předložení
B. Martinková
2
15:24:30
Diskuse
J. Korec
15:24:45
Předložení
27 - Pravidla a Statut Kulturního fondu statutárního města Zlína
čas: 15:25:42
J. Korec
15:25:43
Předložení
M. Adámek
15:25:49
Diskuse
J. Korec
15:28:31
Předložení
28 - Pravidla Filmového fondu statutárního města Zlína
čas: 15:28:57
J. Korec
15:28:58
Předložení
M. Adámek
15:29:05
Diskuse
J. Korec
15:29:32
Předložení
29 - Poskytnutí dotace z Ekofondu
čas: 15:29:55
J. Korec
15:29:57
Předložení
30 - Novelizace Pravidel pro poskytování dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína
čas: 15:30:23
J. Korec
15:30:24
Předložení
31 - Novelizace Pravidel pro poskytování dotací z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína
čas: 15:30:52
J. Korec
15:30:53
Předložení
J. Juráš
1
15:31:02
Diskuse
J. Korec
15:31:50
Předložení
32 - Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína Regionální rozvojové agentuře Východní Moravy, IČO 45659176, se sídlem tř. T. Bati 5146, 760 01 Zlín v rámci realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v obci s rozšířenou působností Zlín.
čas: 15:32:23
J. Korec
15:32:24
Předložení
K. Francová
15:32:29
Diskuse
J. Korec
15:32:55
Předložení
33 - Schválení uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů za účelem realizace zadávacích řízení na výběr mobilního operátora pro hlasové a datové služby pro statutární město Zlín a jeho společnosti a organizace.
čas: 15:33:23
J. Korec
15:33:24
Předložení
34 - Diskuse
čas: 15:33:56
J. Korec
15:33:57
Předložení
J. Juráš
1
15:34:51
Předložení
T. Dudák
1
15:35:11
Diskuse
J. Korec
15:35:38
Předložení
P. Sekula
1
15:36:14
Diskuse
J. Korec
15:37:19
Předložení
Ivo Divoký
1
15:37:42
Předložení
J. Korec
15:40:55
Předložení
P. Sekula
2
15:40:57
Diskuse
Ivo Divoký
1
15:41:14
Diskuse
J. Korec
15:41:22
Předložení