27. Zasedání Zastupitelstva města Zlín

13.09.2018
1 - Zahájení, schválení programu
čas: 09:14:03
M. Adámek
09:14:03
Diskuse
M. Adámek
09:14:04
Předložení
2 - Vystoupení občanů
čas: 09:14:39
Helena Eidová
1
09:14:41
Diskuse
Jaromír Hrůza
1
09:15:03
Předložení
Helena Eidová
1
09:20:14
Diskuse
Libuše Častulíková
1
09:20:22
Diskuse
Helena Eidová
1
09:22:32
Diskuse
Pavel Sekula
1
09:22:41
Předložení
O. Běták
09:26:26
Předložení
Helena Eidová
1
09:30:52
Diskuse
Ivana Bogarová
1
09:31:04
Diskuse
Helena Eidová
1
09:34:54
Diskuse
O. Běták
09:34:55
Předložení
Helena Eidová
1
09:36:40
Diskuse
František Rábek
1
09:36:53
Předložení
Helena Eidová
1
09:41:26
Diskuse
M. Adámek
09:41:28
Předložení
František Rábek
1
09:41:37
Diskuse
M. Adámek
09:41:52
Předložení
3 - Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Zlína k 30. 6.2018
čas: 09:41:56
M. Adámek
09:42:42
Předložení
B. Landsfeld
09:42:49
Předložení
M. Adámek
09:43:42
Předložení
4 - Výsledky hospodaření obchodních společností a obecně prospěšné společnosti s majetkovou účastí statutárního města Zlína za rok 2017
čas: 09:44:12
Pavel Sekula
1
09:44:24
Diskuse
M. Adámek
09:49:59
Předložení
O. Běták
09:50:07
Předložení
J. Korec
1
09:52:13
Diskuse
Pavla Šafaříková
1
09:53:00
Předložení
M. Adámek
09:53:27
Předložení
O. Běták
1
09:53:29
Diskuse
M. Adámek
09:55:12
Předložení
A. Prokeš
1
09:56:09
Diskuse
Jana Holcová
1
09:56:53
Diskuse
M. Adámek
09:57:00
Předložení
5 - Výsledky hospodaření k 30.6.2018 příspěvkových organizací, zřízených SMZ, obchodních společností a obecně prospěšné společnosti s majetkovou účastí statutárního města Zlína
čas: 09:57:49
M. Adámek
09:57:50
Předložení
6 - Pokračování v investičních akcích
čas: 09:58:36
M. Adámek
09:58:37
Předložení
A. Dufek
1
09:58:45
Diskuse
M. Adámek
09:59:12
Předložení
B. Landsfeld
09:59:36
Předložení
M. Adámek
10:00:51
Předložení
R. Rafaja
1
10:01:00
Diskuse
M. Cholek
1
10:01:37
Diskuse
B. Landsfeld
10:02:17
Předložení
M. Adámek
10:02:33
Předložení
B. Landsfeld
10:02:41
Předložení
M. Cholek
2
10:02:55
Diskuse
M. Adámek
10:03:19
Předložení
7 - Rozpočtová opatření schválená v RMZ dle usnesení 9/9Z/2007, doplněného usnesením 5/25Z/2010
čas: 10:03:42
M. Adámek
10:03:44
Předložení
A. Dufek
1
10:03:49
Diskuse
M. Adámek
10:04:45
Předložení
B. Landsfeld
10:04:49
Předložení
M. Adámek
10:06:02
Předložení
8 - Rozpočtové opatření č.20/2018 – navýšení, snížení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2018
čas: 10:06:27
M. Adámek
10:06:27
Předložení
M. Cholek
1
10:06:38
Diskuse
J. Müllerová
1
10:07:22
Diskuse
M. Adámek
10:07:34
Předložení
9 - Změna zakladatelské listiny společnosti Pohřebnictví Zlín, s.r.o., zvýšení základního kapitálu společnosti
čas: 10:08:00
M. Adámek
10:08:01
Předložení
10 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investičního příspěvku č. 2000170128 - na akci " MŠ Sokolská - rekonstrukce školní zahrady" - Mateřská škola Zlín, Sokolská 3961, příspěvková organizace, IČO 71007504.
čas: 10:08:30
M. Adámek
10:08:31
Předložení
11 - Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu SMZ pro rok 2020 na projekt "Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření"
čas: 10:08:55
M. Adámek
10:08:55
Předložení
J. Novák
10:09:03
Diskuse
M. Adámek
10:10:28
Předložení
T. Šenkeřík
1
10:10:32
Diskuse
J. Novák
10:10:54
Diskuse
M. Adámek
10:11:10
Předložení
12 - Podání žádosti o podporu na projekt - "RS - Zlín, sídliště Malenovice - 7. etapa" a vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu SMZ.
čas: 10:11:32
M. Adámek
10:11:33
Předložení
13 - Dofinancování dotačního projektu předkládaného Státnímu fondu dopravní infrastruktury v roce 2019
čas: 10:11:59
M. Adámek
10:12:00
Předložení
14 - Program podpory kultury statutárního města Zlína v letech 2019-2023
čas: 10:12:27
M. Adámek
10:12:28
Předložení
J. Korec
10:12:36
Předložení
M. Adámek
10:13:07
Předložení
15 - Integrovaný plán rozvoje území Zlín - Změna č. 3 integrované strategie, Zpráva o plnění integrované strategie za období 1. 1. 2018 - 30. 6. 2018
čas: 10:13:28
M. Adámek
10:13:29
Předložení
16 - Asociace měst pro cyklisty - změna právní formy, stanov a sídla
čas: 10:14:06
M. Adámek
10:14:07
Předložení
17 - "Střednědobý plán sociálních služeb na Zlínsku na období roku 2020"
čas: 10:14:35
M. Adámek
10:14:36
Předložení
18 - Pozemky - uzavření kupních smluv a směnné smlouvy
čas: 10:15:05
M. Adámek
10:15:06
Předložení
M. Adámek
10:15:34
Diskuse
19 - Objekty, pozemky - uzavření kupní smlouvy, uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavření směnné smlouvy, vzdání se předkupního práva, uznání vlastnictví, změna kupujícího, uzavření dohody o zrušení předkupního práva, zrušení usnesení, prodej
čas: 10:15:56
M. Adámek
10:15:57
Předložení
P. Kamas
10:16:05
Diskuse
M. Adámek
10:20:58
Předložení
T. Šenkeřík
1
10:21:04
Diskuse
M. Adámek
10:21:48
Předložení
T. Šenkeřík
1
10:22:07
Diskuse
J. Korec
10:22:14
Předložení
T. Šenkeřík
1
10:23:15
Diskuse
M. Adámek
10:24:35
Předložení
P. Kamas
10:25:50
Diskuse
M. Adámek
10:29:19
Předložení
A. Prokeš
1
10:29:23
Diskuse
J. Korec
10:30:54
Předložení
M. Adámek
10:33:24
Předložení
D. Jüngerová
1
10:33:27
Diskuse
J. Korec
10:34:20
Předložení
M. Adámek
10:36:55
Předložení
V. Komínková
1
10:38:01
Diskuse
M. Adámek
10:38:21
Předložení
M. Kristek
1
10:38:40
Diskuse
M. Adámek
10:40:25
Předložení
J. Korec
10:40:26
Předložení
M. Adámek
10:41:58
Předložení
M. Cholek
1
10:42:09
Diskuse
M. Adámek
10:44:28
Předložení
P. Kamas
10:44:55
Diskuse
T. Šenkeřík
2
10:50:38
Diskuse
M. Adámek
10:53:34
Předložení
P. Kamas
10:53:42
Diskuse
J. Korec
10:56:33
Předložení
O. Běták
10:57:59
Předložení
O. Běták
1
10:58:01
Diskuse
M. Adámek
11:05:13
Předložení
A. Prokeš
2
11:05:18
Diskuse
A. Dufek
1
11:07:14
Diskuse
M. Adámek
11:09:03
Předložení
P. Kamas
11:09:15
Diskuse
Andrea Hrdličková
1
11:09:38
Diskuse
M. Kristek
2
11:09:52
Diskuse
M. Adámek
11:12:09
Předložení
M. Cholek
2
11:12:11
Diskuse
M. Adámek
11:13:08
Předložení
P. Kamas
11:13:28
Diskuse
Andrea Hrdličková
1
11:14:09
Diskuse
P. Kamas
11:14:27
Diskuse
M. Cholek
2
11:14:43
Diskuse
T. Šenkeřík
3
11:15:20
Diskuse
M. Adámek
11:18:02
Předložení
P. Kamas
11:18:05
Diskuse
M. Adámek
11:18:18
Předložení
M. Adámek
11:32:17
Předložení
20 - Přímý prodej jednotky (bytu) č. 3865/14 v domě čp. 3864 – 3865 na ul. Štefánikova ve Zlíně a pozemku p. č. st. 2941/2, jehož součástí je stavba (baťovský "půldomek") č.p. 2159 a okolního pozemku p. č. 673/386 (zahrada) na ul. Štefánikova ve Zlíně
čas: 11:34:30
M. Adámek
11:34:31
Předložení
M. Kristek
1
11:34:35
Diskuse
M. Adámek
11:46:07
Předložení
T. Šenkeřík
1
11:47:03
Diskuse
M. Adámek
11:48:31
Předložení
21 - Předkupní právo statutárního města Zlína na dobu 50 let v lokalitě Zlín, Zálešná VII u bytové jednotky č. 2 v domě čp. 3162
čas: 11:49:01
M. Adámek
11:49:02
Předložení
22 - Žádost o individuální dotaci z rozpočtu statutárního města Zlína pro Mladí diplomaté, z. s.
čas: 11:49:24
M. Adámek
11:49:25
Předložení
23 - Přidělení dotací z Kulturního fondu města Zlína - odvolání akce/projekty v II. pololetí 2018
čas: 11:49:50
M. Adámek
11:49:51
Předložení
M. Cholek
1
11:50:00
Diskuse
M. Adámek
11:50:23
Předložení
P. Stojar
1
11:50:27
Diskuse
M. Adámek
11:52:08
Předložení
O. Běták
1
11:52:09
Diskuse
M. Adámek
11:52:44
Předložení
M. Cholek
2
11:52:57
Diskuse
P. Stojar
1
11:53:41
Diskuse
M. Adámek
11:53:43
Předložení
24 - Dotace z FMTV - program Mimořádné podpory v roce 2018
čas: 11:55:08
M. Adámek
11:55:09
Předložení
25 - Dotace z FMTV - program Táborové pobyty dětí v roce 2018
čas: 11:55:34
M. Adámek
11:55:35
Předložení
26 - Změny ve jmenovitém složení Komise místní části Jaroslavice, Mladcová a Lhotka a Chlum
čas: 11:56:01
M. Adámek
11:56:02
Předložení
27 - Poskytnutí finančního daru týmu krizové intervence Krajského ředitelství policie Zlínského kraje
čas: 11:56:38
O. Běták
11:56:39
Předložení
M. Adámek
11:57:07
Předložení
28 - Schválení uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů za účelem realizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně zajištění inženýrské činnosti a dokumentace pro výběr zhotovitele pro "Dopravní terminál Zlín"
čas: 11:57:29
M. Adámek
11:57:30
Předložení
J. Novák
11:57:33
Diskuse
P. Kamas
1
11:58:37
Diskuse
M. Adámek
11:59:14
Předložení
29 - Žádost o dotaci z rozpočtu - dokumentární snímek Zikmund100
čas: 11:59:35
M. Adámek
11:59:36
Předložení
30 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína - změna v posouzení podpory malého rozsahu (de minimis)
čas: 12:00:10
M. Adámek
12:00:11
Předložení
Diskuse -
čas: 12:00:46
M. Adámek
12:00:53
Předložení
O. Běták
1
12:01:00
Diskuse
T. Šenkeřík
1
12:05:07
Diskuse
M. Cholek
1
12:08:16
Diskuse
O. Běták
2
12:10:24
Diskuse
M. Adámek
12:20:05
Předložení
A. Dufek
1
12:21:50
Diskuse
M. Adámek
12:26:42
Předložení
A. Prokeš
1
12:26:46
Diskuse
B. Landsfeld
12:28:34
Předložení
M. Adámek
12:29:49
Předložení
B. Landsfeld
12:29:51
Předložení
M. Adámek
12:30:04
Předložení
A. Prokeš
1
12:30:11
Diskuse
M. Adámek
12:30:15
Předložení
M. Kašný
1
12:30:19
Diskuse
M. Adámek
12:32:25
Předložení
J. Latta
1
12:32:44
Diskuse
M. Adámek
12:33:45
Předložení
O. Běták
3
12:33:50
Diskuse
M. Adámek
12:38:05
Předložení
T. Šenkeřík
2
12:38:17
Diskuse
M. Adámek
12:39:22
Předložení
T. Šenkeřík
2
12:39:52
Diskuse
O. Běták
3
12:41:12
Předložení
A. Prokeš
2
12:43:46
Diskuse
M. Adámek
12:45:20
Předložení
M. Cholek
2
12:45:39
Diskuse
M. Adámek
12:47:17
Předložení
J. Štětkář
1
12:47:23
Diskuse
M. Adámek
12:48:52
Předložení
M. Kašný
2
12:48:54
Diskuse
M. Adámek
12:51:18
Předložení
A. Dufek
2
12:51:20
Diskuse
A. Prokeš
3
12:53:13
Diskuse
Z. Domanský
1
12:53:57
Diskuse
M. Adámek
12:56:09
Předložení
R. Rafaja
1
12:56:11
Diskuse
M. Adámek
12:57:01
Předložení
T. Šenkeřík
3
12:57:02
Diskuse
J. Korec
1
12:57:34
Diskuse
M. Adámek
12:58:21
Předložení
O. Běták
4
12:58:37
Diskuse
M. Adámek
12:58:58
Předložení
M. Adámek
12:59:00
Předložení
P. Kamas
12:59:03
Diskuse
M. Adámek
13:00:49
Předložení
M. Cholek
1
13:00:52
Diskuse
M. Adámek
13:01:13
Předložení