26. Zasedání Zastupitelstva města Zlín

21.06.2018
1 - Zahájení, schválení programu
čas: 09:05:14
M. Adámek
09:05:14
Předložení
Pavel Sekula
1
09:07:00
Předložení
M. Adámek
09:09:20
Předložení
2 - Vystoupení občanů
čas: 09:11:15
Helena Eidová
1
09:11:17
Diskuse
Libuše Častulíková
1
09:11:31
Předložení
František Rábek
1
09:17:11
Diskuse
Helena Eidová
1
09:21:12
Diskuse
Pavel Sekula
1
09:21:24
Předložení
Helena Eidová
1
09:25:05
Diskuse
Jaromír Hrůza
1
09:25:21
Předložení
K. Francová
09:25:32
Diskuse
Jaromír Hrůza
1
09:26:12
Diskuse
MVDr. Michael Javora
1
09:30:30
Diskuse
M. Adámek
09:34:55
Předložení
O. Běták
1
09:34:58
Diskuse
M. Adámek
09:35:58
Předložení
K. Francová
1
09:36:44
Diskuse
A. Dufek
1
09:37:19
Diskuse
M. Adámek
09:37:43
Předložení
3 - Zpráva o činnosti finančního výboru od 15.12.2017 do data
čas: 09:37:50
M. Adámek
09:37:51
Předložení
D. Vychytil
1
09:38:09
Diskuse
M. Adámek
09:38:19
Předložení
4 - 1. Závěrečný účet statutárního města Zlína za rok 2017
čas: 09:38:33
M. Adámek
09:38:40
Předložení
B. Landsfeld
09:38:51
Předložení
O. Běták
09:42:30
Předložení
M. Adámek
09:42:59
Předložení
A. Dufek
1
09:43:11
Diskuse
B. Landsfeld
09:45:44
Předložení
T. Šenkeřík
1
09:47:30
Diskuse
A. Dufek
2
09:48:49
Diskuse
M. Adámek
09:49:44
Předložení
B. Landsfeld
09:49:48
Předložení
M. Adámek
09:50:18
Předložení
4 - 2. Účetní závěrka statutárního města Zlína za rok 2017
čas: 09:50:49
4 - 2. Účetní závěrka statutárního města Zlína za rok 2017
čas: 09:50:50
M. Adámek
09:50:51
Předložení
5 - Rozpočtová opatření schválená v RMZ dle usnesení 9/9Z/2007, doplněného usnesením 5/25Z/2010
čas: 09:50:57
M. Cholek
1
09:51:01
Diskuse
B. Landsfeld
09:52:25
Předložení
M. Adámek
09:52:41
Předložení
T. Šenkeřík
1
09:52:54
Diskuse
J. Novák
09:53:34
Diskuse
M. Adámek
09:53:56
Předložení
A. Prokeš
1
09:54:01
Diskuse
M. Adámek
09:54:26
Předložení
A. Prokeš
1
09:54:28
Diskuse
Igor Zipper
1
09:55:13
Diskuse
M. Adámek
09:55:37
Předložení
K. Francová
09:55:41
Diskuse
M. Adámek
09:56:08
Předložení
A. Prokeš
1
09:56:12
Diskuse
K. Francová
09:56:17
Diskuse
A. Prokeš
1
09:56:41
Diskuse
M. Adámek
09:56:43
Předložení
6 - Rozpočtové opatření č.15/2018 navýšení, snížení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2018
čas: 09:57:09
M. Adámek
09:57:11
Předložení
A. Dufek
1
09:57:17
Diskuse
B. Landsfeld
09:58:44
Předložení
T. Šenkeřík
1
09:59:36
Diskuse
B. Landsfeld
10:00:19
Předložení
Martin Hosták
1
10:00:57
Předložení
M. Adámek
10:03:43
Předložení
J. Müllerová
1
10:03:45
Diskuse
A. Dufek
2
10:03:58
Diskuse
M. Adámek
10:05:14
Předložení
7 - Změna č. 7 Zřizovací listiny ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace
čas: 10:05:42
M. Adámek
10:05:43
Předložení
8 - Žádost o spolufinancování opravy střechy zámku Lešná.
čas: 10:06:07
M. Adámek
10:06:08
Předložení
B. Landsfeld
10:06:35
Předložení
M. Adámek
10:07:34
Předložení
M. Cholek
1
10:07:37
Diskuse
B. Landsfeld
10:08:16
Předložení
M. Cholek
1
10:08:35
Diskuse
M. Adámek
10:08:37
Předložení
9 - Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu SMZ na projekt "Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření"
čas: 10:09:01
M. Adámek
10:09:02
Předložení
J. Novák
10:09:05
Diskuse
M. Adámek
10:09:47
Předložení
10 - Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu SMZ na projekt "Rekonstrukce ul. prostoru v ulici Tř. 2. května, Zlín
čas: 10:10:10
J. Novák
10:10:11
Diskuse
M. Adámek
10:10:50
Předložení
11 - Převod stavby podzemní chodby v k.ú. Zlín
čas: 10:11:13
J. Novák
10:11:14
Diskuse
M. Adámek
10:13:03
Předložení
A. Prokeš
1
10:13:30
Diskuse
J. Novák
10:13:48
Diskuse
Daniel Novák
1
10:13:58
Předložení
M. Adámek
10:14:19
Předložení
M. Cholek
1
10:14:20
Diskuse
J. Novák
10:15:09
Diskuse
M. Kašný
1
10:16:11
Diskuse
J. Novák
10:16:53
Diskuse
M. Kašný
1
10:16:58
Diskuse
Daniel Novák
1
10:17:03
Diskuse
M. Adámek
10:17:46
Předložení
T. Šenkeřík
1
10:17:57
Diskuse
M. Adámek
10:19:07
Předložení
J. Novák
10:19:18
Diskuse
M. Adámek
10:19:42
Předložení
P. Kamas
1
10:19:48
Diskuse
P. Kamas
1
10:20:24
Diskuse
M. Cholek
2
10:20:30
Diskuse
M. Adámek
10:20:46
Předložení
A. Prokeš
2
10:20:48
Diskuse
M. Adámek
10:21:12
Předložení
12 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investičního příspěvku č. 2000170086, na rekonstrukci zahrady - Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace, IČO 71006974.
čas: 10:21:38
M. Adámek
10:21:39
Předložení
13 - Pravidla pro převod a nabytí nemovitých věcí z vlastnictví a do vlastnictví statutárního města Zlína
čas: 10:22:06
M. Adámek
10:22:07
Předložení
P. Kamas
10:22:11
Diskuse
M. Adámek
10:23:26
Předložení
14 - Objekty, pozemky - uznání vlastnictví, uzavření směnné smlouvy, uzavřením kupní smlouvy, uzavření darovací smlouvy, uzavření dodatku, snížení kupní ceny, prodej, směna
čas: 10:23:56
P. Kamas
10:23:58
Diskuse
M. Adámek
10:24:15
Předložení
M. Adámek
10:24:40
Diskuse
15 - Prodej pozemků vč. jejich součástí - staveb na ulici Ševcovská ve Zlíně (MŠ Sluníčko).
čas: 10:24:59
M. Adámek
10:25:00
Předložení
16 - Přímý prodej jednotky č. 14 (byt) v domě č.p. 3864 - 3865 na ul. Štefánikova ve Zlíně
čas: 10:25:27
M. Adámek
10:25:28
Předložení
17 - Předkupní právo statutárního města Zlína na dobu 40 let v lokalitě Zlín, Zálešná XI u bytové jednotky č. 1 v domě čp. 1355
čas: 10:26:00
M. Adámek
10:26:01
Předložení
18 - Vydání změny č. 3A a 3C Územního plánu Zlína
čas: 10:26:28
M. Adámek
10:26:29
Předložení
P. Kamas
10:26:33
Diskuse
M. Adámek
10:28:23
Předložení
19 - Delegování zástupce statutárního města Zlína na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., IČ: 49454561
čas: 10:28:54
M. Adámek
10:28:55
Předložení
Pavel Sekula
1
10:29:13
Předložení
M. Adámek
10:33:03
Předložení
Butnikošarovská
1
10:33:12
Diskuse
M. Adámek
10:35:44
Předložení
pan Březík
1
10:36:06
Předložení
M. Adámek
10:43:03
Předložení
pan Březík
1
10:43:06
Diskuse
M. Adámek
10:43:20
Předložení
P. Kamas
1
10:43:33
Diskuse
M. Adámek
10:44:55
Předložení
A. Prokeš
1
10:45:01
Diskuse
M. Adámek
10:46:44
Předložení
Oldřich Hlaváček
1
10:46:50
Předložení
A. Prokeš
1
10:47:01
Diskuse
Oldřich Hlaváček
1
10:47:10
Diskuse
A. Prokeš
1
10:47:33
Diskuse
M. Adámek
10:47:37
Předložení
M. Adámek
11:03:00
Předložení
Oldřich Hlaváček
1
11:03:37
Diskuse
M. Adámek
11:04:52
Předložení
T. Šenkeřík
1
11:05:09
Diskuse
O. Běták
1
11:06:16
Diskuse
M. Adámek
11:07:32
Předložení
20 - Novelizace Jednacího řádu Zastupitelstva města Zlína
čas: 11:08:38
M. Adámek
11:08:39
Předložení
Pavel Sekula
1
11:08:55
Předložení
M. Adámek
11:12:43
Předložení
21 - Návrh nového počtu členů Zastupitelstva města Zlína pro volební období 2018 - 2022
čas: 11:14:22
M. Adámek
11:14:23
Předložení
22 - Volba přísedících u Okresního soudu ve Zlíně
čas: 11:14:56
M. Adámek
11:14:57
Předložení
M. Cholek
1
11:16:51
Diskuse
M. Adámek
11:17:19
Předložení
M. Cholek
1
11:17:20
Diskuse
T. Šenkeřík
1
11:17:23
Diskuse
M. Adámek
11:18:18
Předložení
P. Kamas
1
11:18:23
Diskuse
M. Adámek
11:19:36
Předložení
P. Kamas
1
11:28:27
Diskuse
M. Adámek
11:29:11
Předložení
D. Vychytil
1
11:29:16
Předložení
D. Vychytil
1
11:30:43
Diskuse
M. Adámek
11:30:46
Předložení
M. Cholek
2
11:30:51
Diskuse
M. Adámek
11:32:02
Předložení
P. Kamas
1
11:32:05
Diskuse
M. Adámek
11:32:29
Předložení
O. Běták
1
11:32:33
Diskuse
Tomáš Lang
1
11:33:48
Diskuse
M. Adámek
11:33:54
Předložení
O. Běták
1
11:33:56
Diskuse
M. Adámek
11:34:16
Předložení
M. Cholek
3
11:34:17
Diskuse
M. Adámek
11:34:34
Předložení
23 - Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty statutárního města Zlína na období 2019 - 2022
čas: 11:36:43
M. Adámek
11:36:44
Předložení
24 - Novela obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích
čas: 11:37:10
M. Adámek
11:37:10
Předložení
25 - Zamítnutí nabytí majetku nepatrné hodnoty
čas: 11:37:31
M. Adámek
11:37:33
Předložení
26 - Dar na pořízení stanu pro spolek Na Pasece, z. s.
čas: 11:37:59
M. Adámek
11:38:00
Předložení
M. Cholek
1
11:38:03
Diskuse
M. Adámek
11:38:14
Předložení
27 - Přidělení dotací z Kulturního fondu města Zlína - obnova a restaurování kulturních památek na území města Zlína v roce 2018
čas: 11:38:36
M. Adámek
11:38:37
Předložení
28 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Kulturního fondu města Zlína - změna termínu konání akce
čas: 11:39:00
M. Adámek
11:39:01
Předložení
29 - Změny ve jmenovitém složení Komise místní části Salaš a Lhotka a Chlum
čas: 11:39:30
M. Adámek
11:39:31
Předložení
30 - Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 4000142276 ze dne 1.10.2014 a uzavření dohody o poskytnutí finanční kompenzace - budova č.p. 4451 na pozemku p.č. st. 7465 k. ú. Zlín (pod nadjezdem u autobusového nádraží ve Zlíně)
čas: 11:39:52
M. Adámek
11:39:53
Předložení
P. Kamas
11:39:58
Diskuse
A. Prokeš
1
11:41:46
Diskuse
P. Kamas
11:41:57
Diskuse
M. Adámek
11:42:20
Předložení
31 - Schválení dokumentu "Strategický rámec udržitelné městské mobility" (SUMF Zlín - Otrokovice).
čas: 11:42:40
M. Adámek
11:42:42
Předložení
J. Novák
11:42:46
Diskuse
M. Adámek
11:44:12
Předložení
J. Schneider
1
11:44:15
Diskuse
M. Adámek
11:45:54
Předložení
32 - Změna přílohy č. 4 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Zlína a o kompenzaci za tyto služby (změna tarifních podmínek), Smlouva o poskytnutí doplatku zlevněného jízdného
čas: 11:46:16
M. Adámek
11:46:17
Předložení
J. Novák
11:46:28
Diskuse
K. Francová
11:47:40
Diskuse
M. Adámek
11:48:31
Předložení
T. Šenkeřík
1
11:48:35
Diskuse
M. Adámek
11:50:04
Předložení
M. Cholek
1
11:50:05
Diskuse
M. Adámek
11:51:18
Předložení
O. Běták
1
11:51:23
Diskuse
M. Kristek
1
11:54:57
Diskuse
J. Novák
11:56:09
Diskuse
O. Běták
1
11:56:38
Předložení
M. Adámek
11:57:59
Předložení
A. Prokeš
1
11:58:01
Diskuse
O. Běták
1
11:58:27
Předložení
M. Cholek
2
11:59:28
Diskuse
A. Dufek
1
12:00:00
Diskuse
O. Běták
1
12:00:35
Předložení
A. Dufek
1
12:00:41
Diskuse
M. Adámek
12:02:18
Předložení
O. Běták
1
12:02:22
Předložení
M. Adámek
12:04:43
Předložení
R. Rafaja
1
12:04:48
Diskuse
M. Adámek
12:07:28
Předložení
T. Šenkeřík
2
12:07:46
Diskuse
M. Cholek
3
12:09:54
Diskuse
M. Adámek
12:10:29
Předložení
O. Běták
2
12:10:35
Diskuse
M. Adámek
12:12:57
Předložení
P. Kamas
1
12:13:07
Diskuse
M. Adámek
12:14:12
Předložení
A. Prokeš
2
12:14:35
Diskuse
M. Adámek
12:15:21
Předložení
T. Šenkeřík
3
12:15:27
Diskuse
M. Adámek
12:16:42
Předložení
33 - Převod obchodního podílu ve společnosti Pohřebnictví Zlín, s.r.o.
čas: 12:17:02
M. Adámek
12:17:03
Předložení
Oldřich Hlaváček
1
12:17:19
Předložení
O. Běták
12:19:00
Předložení
A. Prokeš
1
12:19:08
Diskuse
O. Běták
12:19:50
Předložení
M. Adámek
12:23:32
Předložení
34 - Přidělení dotací z Filmového fondu statutárního města Zlína - vznik scénářů, které čerpají z historie či současnosti města Zlína, rok 2018
čas: 12:23:51
M. Adámek
12:23:52
Předložení
35 - Diskuze
čas: 12:24:31
Butnikošarovská
1
12:24:39
Diskuse
O. Běták
12:28:20
Předložení
Helena Eidová
1
12:29:50
Diskuse
M. Adámek
12:30:18
Předložení
Butnikošarovská
1
12:30:24
Diskuse
M. Adámek
12:30:42
Předložení
Helena Eidová
1
12:30:44
Diskuse
M. Adámek
12:30:52
Předložení
A. Prokeš
1
12:30:56
Diskuse
M. Adámek
12:31:44
Předložení
V. Komínková
1
12:31:47
Diskuse
O. Běták
1
12:32:45
Diskuse
M. Adámek
12:34:10
Předložení
M. Kristek
1
12:34:24
Diskuse
M. Adámek
12:37:31
Předložení
B. Landsfeld
12:39:46
Předložení
A. Dufek
1
12:40:50
Diskuse
B. Landsfeld
12:41:29
Předložení
M. Adámek
12:41:59
Předložení
A. Dufek
1
12:42:12
Diskuse
M. Adámek
12:43:22
Předložení
pan Michálek
1
12:43:38
Předložení
M. Adámek
12:45:51
Předložení
P. Kamas
1
12:45:56
Diskuse
A. Dufek
1
12:46:07
Diskuse
P. Kamas
1
12:46:33
Diskuse
M. Adámek
12:47:41
Předložení
T. Šenkeřík
1
12:47:54
Diskuse
M. Adámek
12:54:03
Předložení
O. Běták
1
12:55:22
Předložení
J. Korec
12:56:43
Předložení
M. Adámek
13:02:45
Předložení
M. Cholek
1
13:03:13
Diskuse
M. Adámek
13:04:41
Předložení
M. Cholek
1
13:04:42
Diskuse
B. Landsfeld
13:04:51
Předložení
M. Adámek
13:06:25
Předložení
Ivo Divoký
1
13:06:40
Předložení
M. Adámek
13:07:34
Předložení
J. Korec
13:07:37
Předložení
M. Adámek
13:10:05
Předložení
M. Kristek
2
13:10:24
Diskuse
M. Adámek
13:11:51
Předložení
K. Markytán
1
13:11:54
Diskuse
A. Prokeš
1
13:12:58
Diskuse
M. Adámek
13:13:39
Předložení
T. Šenkeřík
2
13:13:41
Diskuse
S. Remeš
1
13:16:25
Diskuse
M. Adámek
13:16:56
Předložení
J. Novák
13:16:57
Diskuse
M. Adámek
13:17:34
Předložení
M. Cholek
2
13:17:48
Diskuse
M. Adámek
13:18:07
Předložení