25. Zasedání Zastupitelstva města Zlín

17.05.2018
1 - Zahájení, slib zastupitelů, schválení programu
čas: 09:04:56
B. Landsfeld
09:04:59
Předložení
Helena Eidová
1
09:08:14
Diskuse
B. Landsfeld
09:09:26
Předložení
pan Sekula
1
09:09:51
Diskuse
B. Landsfeld
09:13:41
Předložení
J. Novák
1
09:13:44
Diskuse
B. Landsfeld
09:14:25
Předložení
B. Landsfeld
09:15:08
Předložení
2 - Vystoupení občanů
čas: 09:16:14
Helena Eidová
1
09:16:15
Diskuse
pan Sekula
1
09:16:38
Diskuse
Helena Eidová
1
09:20:44
Diskuse
pan Hrůza
1
09:20:56
Diskuse
Helena Eidová
1
09:24:53
Diskuse
3 - Rozpočtová opatření schválená v RMZ dle usnesení 9/9Z/2007, doplněného usnesením 5/25Z/2010
čas: 09:24:59
B. Landsfeld
09:25:00
Předložení
pan Sekula
1
09:25:14
Diskuse
B. Landsfeld
09:28:07
Předložení
A. Dufek
1
09:28:36
Diskuse
B. Landsfeld
09:30:15
Diskuse
A. Dufek
1
09:30:22
Diskuse
B. Landsfeld
09:30:37
Předložení
J. Müllerová
1
09:30:39
Diskuse
B. Landsfeld
09:30:47
Předložení
4 - Rozpočtové opatření č. 11/2018 – navýšení, snížení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2018
čas: 09:31:07
B. Landsfeld
09:31:10
Předložení
M. Cholek
1
09:31:18
Diskuse
B. Landsfeld
09:31:44
Předložení
O. Běták
09:31:50
Předložení
T. Šenkeřík
1
09:32:18
Diskuse
B. Landsfeld
09:32:55
Diskuse
R. Macek
1
09:33:07
Diskuse
B. Landsfeld
09:33:17
Předložení
A. Prokeš
1
09:33:18
Diskuse
B. Landsfeld
09:33:37
Diskuse
B. Landsfeld
09:33:53
Předložení
5 - Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku statutárního města Zlín na období 2018-2027
čas: 09:34:15
B. Landsfeld
09:34:17
Předložení
pan Sekula
1
09:34:31
Diskuse
B. Landsfeld
09:38:08
Předložení
M. Cholek
1
09:38:10
Diskuse
Vedoucí odboru
1
09:39:25
Diskuse
B. Landsfeld
09:40:02
Předložení
6 - Poskytnutí finančního daru organizaci Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Zlín
čas: 09:40:27
B. Landsfeld
09:40:29
Diskuse
7 - Poskytnutí finančního daru organizaci ABAPO trade, s.r.o.
čas: 09:40:56
B. Landsfeld
09:40:57
Předložení
8 - Darovací smlouva mezi statutárním městem Zlínem a Zlínským krajem - budova č. p. 5189, na ulici Hradská ve Zlíně.
čas: 09:41:23
B. Landsfeld
09:41:26
Předložení
9 - Objekty, pozemky - uzavření kupní smlouvy, změnu kupujícího, vzdání se předkupního práva, prohlášení SMZ, že není vlastníkem stavby, uzavření darovací smlouvy, uzavření budoucí kupní smlouvy, prodej, směna
čas: 09:41:58
B. Landsfeld
09:42:00
Předložení
B. Landsfeld
09:42:27
Diskuse
B. Landsfeld
09:42:29
Předložení
10 - Pozemky - uzavření kupních smluv
čas: 09:42:50
B. Landsfeld
09:42:52
Předložení
J. Korec
09:43:05
Předložení
B. Landsfeld
09:43:20
Předložení
M. Cholek
1
09:43:22
Diskuse
B. Landsfeld
09:43:55
Diskuse
J. Novák
09:43:59
Diskuse
B. Landsfeld
09:44:24
Předložení
B. Landsfeld
09:44:45
Diskuse
12 - Změna č. 2 Zřizovací listiny Základní školy Emila Zátopka Zlín, Štefánikova 2701, příspěvkové organizace, IČO 71007997; Změna názvu a sídla Základní školy Emila Zátopka Zlín, Štefánikova 2701, příspěvkové organizace
čas: 09:45:06
B. Landsfeld
09:45:07
Předložení
13 - Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v obci s rozšířenou působností Zlín (MAP II).
čas: 09:45:37
B. Landsfeld
09:45:38
Předložení
14 - Integrovaný plán rozvoje území Zlín - Změna č. 2 integrované strategie, Aktualizace Interních postupů a Interního operačního manuálu, Změna č. 1 integrované strategie, Brněnská deklarace
čas: 09:46:07
B. Landsfeld
09:46:09
Předložení
15 - Novela obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují případy vymezení kratší nebo žádné doby nočního klidu
čas: 09:46:41
B. Landsfeld
09:46:42
Předložení
O. Běták
09:46:50
Předložení
J. Novák
09:47:05
Diskuse
B. Landsfeld
09:47:39
Předložení
A. Dufek
1
09:47:41
Diskuse
O. Běták
09:48:09
Předložení
B. Landsfeld
09:48:45
Předložení
Vedoucí odboru
1
09:48:48
Diskuse
B. Landsfeld
09:49:40
Předložení
16 - Neinvestiční dotace z rozpočtu SMZ na provoz veřejných koupališť v roce 2018
čas: 09:50:01
B. Landsfeld
09:50:08
Předložení
17 - Dotace z FMTV - program Činnost sportovních organizací 2018
čas: 09:50:29
B. Landsfeld
09:50:30
Předložení
18 - Dotace z FMTV - program Mimořádné podpory v roce 2018
čas: 09:50:58
B. Landsfeld
09:50:59
Předložení
19 - Dotace z Fondu zdraví na rok 2018
čas: 09:51:26
B. Landsfeld
09:51:28
Předložení
20 - Dotace z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína na podporu poskytování celoročních pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež v roce 2018 (od 50 000 Kč)
čas: 09:51:50
B. Landsfeld
09:51:51
Předložení
21 - Volba předsedy Komise místní části Štípa
čas: 09:52:16
B. Landsfeld
09:52:17
Předložení
22 - Přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína na Nájemné prostor k pravidelné činnosti a služby s tím související na rok 2018
čas: 09:52:41
B. Landsfeld
09:52:43
Předložení
23 - Přidělení dotací z Kulturního fondu města Zlína - odvolání akce/projekty v I. pololetí 2018
čas: 09:53:10
B. Landsfeld
09:53:11
Předložení
24 - Přidělení dotací z Kulturního fondu města Zlína - akce/projekty v II. pololetí 2018
čas: 09:53:36
B. Landsfeld
09:53:37
Předložení
25 - Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu statutárního města Zlína pro žadatele Festival Sporťáček, z.s., IČ 22839186
čas: 09:54:06
B. Landsfeld
09:54:06
Předložení
26 - Vyčlenění finančních prostředků na realizaci projektu "Zlín, ulice Středová, oprava komunikace a stezka pro cyklisty" v rozpočtu SMZ na rok 2019
čas: 09:54:38
B. Landsfeld
09:54:39
Předložení
27 - Diskuse
čas: 09:55:18
B. Landsfeld
09:55:19
Předložení
J. Novák
09:55:22
Diskuse
B. Landsfeld
09:56:01
Předložení
M. Cholek
1
09:56:06
Diskuse
B. Landsfeld
09:56:37
Předložení
O. Běták
1
09:56:42
Diskuse
B. Landsfeld
10:04:10
Předložení
A. Prokeš
1
10:05:25
Diskuse
O. Běták
1
10:07:11
Předložení
B. Landsfeld
10:08:33
Předložení
Helena Eidová
1
10:08:35
Diskuse
B. Landsfeld
10:08:51
Předložení
A. Dufek
1
10:08:57
Diskuse
O. Běták
1
10:12:49
Předložení
B. Landsfeld
10:16:51
Předložení
R. Rafaja
1
10:16:53
Diskuse
A. Dufek
1
10:17:09
Diskuse
O. Běták
1
10:17:42
Předložení
B. Landsfeld
10:17:55
Předložení
R. Rafaja
2
10:18:03
Předložení
B. Landsfeld
10:20:21
Předložení
O. Běták
1
10:20:23
Předložení
B. Landsfeld
10:20:43
Předložení
R. Rafaja
1
10:20:44
Diskuse
B. Landsfeld
10:21:13
Předložení
K. Markytán
1
10:21:21
Diskuse
B. Landsfeld
10:21:50
Předložení
M. Kašný
1
10:22:02
Diskuse
B. Landsfeld
10:24:39
Předložení
O. Běták
1
10:24:44
Předložení
B. Landsfeld
10:26:01
Předložení
M. Cholek
2
10:26:07
Diskuse
B. Landsfeld
10:28:31
Předložení
A. Prokeš
2
10:28:35
Diskuse
B. Landsfeld
10:29:47
Předložení
P. Brada
1
10:29:49
Diskuse
B. Landsfeld
10:31:09
Předložení
K. Markytán
1
10:31:11
Diskuse
B. Landsfeld
10:31:29
Předložení
K. Markytán
1
10:31:43
Diskuse
B. Landsfeld
10:31:56
Předložení
M. Kašný
2
10:31:58
Diskuse
A. Dufek
2
10:32:02
Diskuse
B. Landsfeld
10:32:36
Předložení
R. Rafaja
2
10:32:40
Diskuse
B. Landsfeld
10:33:08
Předložení
T. Šenkeřík
1
10:33:13
Diskuse
B. Landsfeld
10:34:25
Předložení
O. Běták
1
10:34:28
Předložení
Vedoucí odboru
1
10:35:05
Diskuse
B. Landsfeld
10:35:20
Předložení
R. Macek
1
10:35:22
Diskuse
B. Landsfeld
10:36:27
Předložení
O. Běták
2
10:36:31
Diskuse
B. Landsfeld
10:36:49
Předložení
J. Novák
1
10:36:50
Diskuse
B. Landsfeld
10:38:07
Předložení
A. Dufek
3
10:38:10
Diskuse
R. Macek
1
10:38:40
Diskuse
B. Landsfeld
10:39:25
Předložení
O. Běták
3
10:39:27
Diskuse
B. Landsfeld
10:40:43
Předložení