24. Zasedání Zastupitelstva města Zlín

22.03.2018
1 - Zahájení, schválení programu
čas: 09:05:48
M. Adámek
09:05:49
Předložení
J. Novák
09:07:08
Diskuse
M. Adámek
09:07:37
Předložení
2 - Vystoupení občanů
čas: 09:11:14
Helena Eidová
1
09:11:15
Diskuse
Jaroslav Ondrušek
1
09:11:46
Předložení
Helena Eidová
1
09:17:41
Diskuse
O. Běták
1
09:17:43
Diskuse
Jaroslav Ondrušek
1
09:18:39
Diskuse
O. Běták
1
09:18:59
Diskuse
Helena Eidová
1
09:19:17
Diskuse
David Vlk
1
09:19:28
Diskuse
Helena Eidová
1
09:23:04
Diskuse
Libuše Častulíková
1
09:23:07
Diskuse
Helena Eidová
1
09:28:20
Diskuse
Antonín Zelinka
1
09:28:43
Předložení
Helena Eidová
1
09:31:34
Diskuse
František Rábek
1
09:32:07
Předložení
Helena Eidová
1
09:36:55
Diskuse
Aleš Bierowski
1
09:37:07
Předložení
Helena Eidová
1
09:39:53
Diskuse
Pavel Sekula
1
09:40:00
Předložení
Helena Eidová
1
09:44:26
Diskuse
Ivana Bogarová
1
09:44:38
Diskuse
Helena Eidová
1
09:49:18
Diskuse
R. Vaigel
1
09:49:20
Diskuse
Pavel Sekula
1
09:50:17
Diskuse
O. Běták
2
09:51:49
Diskuse
Helena Eidová
1
09:57:22
Diskuse
Radek Strouhal
1
09:57:31
Diskuse
O. Běták
3
10:02:14
Diskuse
Helena Eidová
1
10:04:20
Diskuse
Jaromír Hrůza
1
10:04:27
Diskuse
Helena Eidová
1
10:08:59
Diskuse
3 - Rozpočtové opatření č. 33/2017 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2017 v souladu s usnesením č.36/24R/2017
čas: 10:09:03
M. Adámek
10:09:05
Předložení
A. Dufek
1
10:09:27
Diskuse
M. Adámek
10:10:34
Předložení
M. Cholek
1
10:10:42
Diskuse
M. Adámek
10:11:12
Předložení
4 - Rozpočtová opatření schválená v RMZ dle usnesení 9/9Z/2007, doplněného usnesením 5/25Z/2010 5P
čas: 10:11:39
M. Adámek
10:11:41
Předložení
B. Landsfeld
10:11:42
Předložení
M. Adámek
10:12:03
Předložení
M. Cholek
1
10:12:04
Diskuse
J. Novák
10:12:25
Diskuse
M. Adámek
10:12:45
Předložení
5 - Rozpočtové opatření č. 6/2018 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2018
čas: 10:13:07
M. Adámek
10:13:31
Předložení
6 - Ukončení projektu "Koruna ze vstupu"
čas: 10:13:54
M. Adámek
10:13:55
Předložení
7 - Integrovaný plán rozvoje území Zlín - Zpráva o plnění integrované strategie
čas: 10:14:21
M. Adámek
10:14:22
Předložení
8 - Novela obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
čas: 10:14:49
M. Adámek
10:14:49
Předložení
9 - Novela obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
čas: 10:15:18
M. Adámek
10:15:20
Předložení
10 - Objekty, pozemky - uzavření kupní smlouvy, uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavření směnné smlouvy, uzavření dohody o zrušení předkupního práva
čas: 10:15:46
P. Kamas
10:15:48
Diskuse
M. Adámek
10:16:24
Předložení
M. Adámek
10:16:50
Diskuse
11 - Pozemky - uzavření kupních smluv
čas: 10:17:17
M. Adámek
10:17:18
Předložení
M. Adámek
10:17:44
Diskuse
12 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investičního příspěvku č. 2000170079 - na nákup zahradního prvku - Mateřská škola Zlín, tř. Tomáše Bati 1285, příspěvková organizace, IČO 71007521.
čas: 10:18:01
M. Adámek
10:18:02
Předložení
13 - Novelizace Pravidel pro poskytování dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína
čas: 10:18:30
M. Adámek
10:18:31
Předložení
14 - Dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na registrované sociální služby od 50 000 Kč na rok 2018 (Vyrovnávací platba - Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností)
čas: 10:18:59
M. Adámek
10:19:00
Předložení
15 - Dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na registrované sociální služby od 50 000 Kč na rok 2018 (Vyrovnávací platba - Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Zlínského kraje)
čas: 10:19:28
M. Adámek
10:19:29
Předložení
16 - Dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na registrované sociální služby od 50 000 Kč na rok 2018 (režim de minimis)
čas: 10:19:50
M. Adámek
10:19:52
Předložení
17 - Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu SMZ na úhradu nákladů provozu tělovýchovných zařízení v roce 2018
čas: 10:20:22
M. Adámek
10:20:23
Předložení
A. Dufek
1
10:20:30
Diskuse
O. Běták
10:21:05
Předložení
R. Macek
1
10:23:04
Diskuse
M. Adámek
10:24:11
Předložení
R. Macek
1
10:24:43
Diskuse
M. Adámek
10:25:15
Předložení
O. Běták
10:25:19
Předložení
J. Schneider
1
10:25:55
Diskuse
J. Korec
1
10:26:04
Diskuse
M. Cholek
1
10:26:11
Diskuse
M. Adámek
10:27:42
Předložení
O. Běták
10:27:59
Předložení
M. Adámek
10:28:27
Předložení
A. Dufek
2
10:28:31
Diskuse
O. Běták
10:29:47
Předložení
M. Cholek
2
10:33:20
Diskuse
O. Běták
10:34:31
Předložení
B. Landsfeld
10:35:25
Předložení
O. Běták
10:36:33
Předložení
P. Kamas
1
10:37:02
Diskuse
M. Adámek
10:38:28
Předložení
A. Prokeš
1
10:38:34
Diskuse
M. Adámek
10:39:29
Předložení
O. Běták
10:39:30
Předložení
M. Adámek
10:42:11
Předložení
R. Macek
2
10:42:31
Diskuse
M. Adámek
10:43:42
Předložení
A. Prokeš
2
10:43:43
Diskuse
M. Adámek
10:44:20
Předložení
O. Běták
10:44:26
Předložení
M. Adámek
10:46:30
Předložení
18 - Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Program činnost sportovních organizací 2018
čas: 10:47:02
M. Adámek
10:47:03
Předložení
J. Vaněk
1
10:47:12
Diskuse
M. Adámek
10:47:17
Předložení
19 - Dotace z FMTV - program Mimořádné podpory v roce 2018
čas: 10:47:37
M. Adámek
10:47:38
Předložení
20 - Zamítnutí dotace z FMTV na pořádanou sportovní akci v roce 2018
čas: 10:48:03
M. Adámek
10:48:04
Předložení
21 - Přidělení dotací z Kulturního fondu města Zlína na Nájemné prostor k pravidelné činnosti a služby s tím související na rok 2018
čas: 10:48:28
M. Adámek
10:48:29
Předložení
22 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2800110123 o spolupráci s FILMFEST, s.r.o.
čas: 10:48:58
M. Adámek
10:48:59
Předložení
23 - Bezúplatný převod projektové dokumentace v rámci akce: "Památník Tomáše Bati ve Zlíně - Zázemí v budově Gymnázia" na Zlínský kraj.
čas: 10:49:21
M. Adámek
10:49:23
Předložení
24 - Poskytnutí finančního daru organizaci Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc
čas: 10:49:50
M. Adámek
10:49:51
Předložení
25 - Přijetí daru (socha Emila Zátopka) a schválení uzavření darovací smlouvy
čas: 10:50:13
M. Adámek
10:50:14
Předložení
26 - Názvy ulic a ostatních veřejných prostranství na k. ú. Zlín, k. ú. Kudlov a k. ú. Malenovice
čas: 10:50:38
M. Adámek
10:50:40
Předložení
27 - Odvolání a jmenování člena Správní rady Kulturního fondu města Zlína
čas: 10:51:02
M. Adámek
10:51:03
Předložení
M. Adámek
10:51:25
Diskuse
28 - Převod stavby podzemní chodby k. ú. Zlín
čas: 10:51:52
M. Adámek
10:51:53
Předložení
29 - Diskuse
čas: 10:51:58
M. Adámek
10:52:00
Předložení
M. Cholek
1
10:52:04
Diskuse
M. Adámek
10:52:33
Předložení
P. Kamas
10:52:36
Diskuse
M. Adámek
10:53:16
Předložení
O. Běták
1
10:53:18
Diskuse
M. Adámek
10:54:39
Předložení
A. Dufek
1
10:54:54
Diskuse
M. Adámek
10:56:20
Předložení
A. Prokeš
1
10:56:35
Diskuse
B. Landsfeld
10:57:13
Předložení
M. Adámek
10:57:33
Předložení
A. Prokeš
1
10:57:39
Diskuse
B. Landsfeld
10:58:08
Předložení
A. Prokeš
1
10:58:34
Diskuse
T. Šenkeřík
1
10:58:58
Diskuse
R. Vaigel
1
10:59:32
Diskuse
M. Adámek
11:04:30
Předložení
J. Korec
1
11:04:46
Diskuse
R. Rafaja
1
11:05:34
Diskuse
O. Běták
2
11:06:07
Diskuse
P. Kamas
1
11:09:17
Diskuse
M. Adámek
11:09:57
Předložení
M. Cholek
2
11:10:00
Diskuse
M. Adámek
11:11:16
Předložení
O. Běták
2
11:11:20
Předložení
A. Dufek
2
11:14:39
Diskuse
R. Macek
1
11:15:58
Diskuse
M. Adámek
11:18:37
Předložení