23. Zasedání Zastupitelstva města Zlín

08.02.2018
1 - Zahájení, schválení programu
čas: 09:01:55
M. Adámek
09:01:55
Předložení
M. Adámek
09:07:16
Diskuse
2 - Vystoupení občanů
čas: 09:09:35
Helena Eidová
1
09:09:37
Diskuse
Libuše Častulíková
1
09:10:05
Předložení
Helena Eidová
1
09:14:39
Diskuse
David Vlk
1
09:14:56
Předložení
Helena Eidová
1
09:19:00
Diskuse
Miroslav Bětík
1
09:19:11
Předložení
M. Adámek
09:22:07
Předložení
Helena Eidová
1
09:22:13
Diskuse
Antonín Zelinka
1
09:22:25
Předložení
Helena Eidová
1
09:26:06
Diskuse
Zdeněk Pacholík
1
09:26:16
Předložení
Helena Eidová
1
09:31:33
Diskuse
Pavel Sekula
1
09:31:40
Předložení
Helena Eidová
1
09:35:15
Diskuse
Petr Švehlák
1
09:35:32
Předložení
M. Adámek
09:41:56
Předložení
Helena Eidová
1
09:42:08
Diskuse
Jaromír Hrůza
1
09:42:15
Předložení
Helena Eidová
1
09:46:49
Diskuse
František Rábek
1
09:47:02
Předložení
Helena Eidová
1
09:51:54
Diskuse
M. Adámek
09:51:56
Předložení
3 - Cena města Zlína za rok 2017
čas: 09:52:36
M. Adámek
09:52:38
Předložení
M. Adámek
10:14:14
Diskuse
A. Dufek
1
10:14:46
Předložení
M. Adámek
10:15:33
Předložení
4 - Rozpočtová opatření schválená v RMZ dle usnesení 9/9Z/2007, doplněného usnesením 5/25Z/2010, období od 1.12. - 31.12.2017
čas: 10:15:45
M. Adámek
10:15:46
Předložení
B. Landsfeld
10:15:48
Předložení
M. Adámek
10:19:15
Předložení
J. Schneider
1
10:19:26
Diskuse
J. Novák
10:20:14
Diskuse
J. Müllerová
1
10:21:05
Diskuse
M. Cholek
1
10:21:16
Diskuse
B. Landsfeld
10:21:36
Předložení
M. Cholek
1
10:21:44
Diskuse
M. Adámek
10:21:48
Předložení
5 - Rozpočtová opatření schválená v RMZ dle usnesení 9/9Z/2007, doplněného usnesením 5/25Z/2010, období od 1.1. - 22.1.2018
čas: 10:22:13
M. Adámek
10:22:20
Předložení
T. Šenkeřík
1
10:22:32
Diskuse
Ivo Divoký
1
10:23:22
Diskuse
M. Adámek
10:23:53
Předložení
Igor Zipper
1
10:23:58
Předložení
O. Běták
10:24:18
Předložení
M. Adámek
10:24:48
Předložení
M. Cholek
1
10:24:51
Diskuse
M. Adámek
10:27:43
Předložení
O. Běták
10:27:46
Předložení
Jiří Jelínek
1
10:28:21
Předložení
M. Adámek
10:28:31
Předložení
J. Novák
10:28:35
Diskuse
M. Adámek
10:28:58
Předložení
B. Landsfeld
10:29:02
Předložení
Helena Eidová
1
10:29:21
Diskuse
M. Adámek
10:29:56
Předložení
O. Běták
10:31:43
Předložení
M. Adámek
10:33:36
Předložení
P. Kamas
10:34:14
Diskuse
M. Adámek
10:36:19
Předložení
R. Rafaja
1
10:36:38
Diskuse
M. Adámek
10:38:01
Předložení
B. Landsfeld
10:38:09
Předložení
M. Adámek
10:38:26
Předložení
R. Rafaja
1
10:38:31
Diskuse
M. Adámek
10:38:51
Předložení
A. Dufek
1
10:38:52
Diskuse
M. Adámek
10:40:10
Předložení
M. Cholek
2
10:40:56
Diskuse
M. Adámek
10:42:15
Předložení
B. Landsfeld
10:42:38
Předložení
M. Adámek
10:43:38
Předložení
O. Běták
10:43:52
Předložení
M. Adámek
10:44:46
Předložení
6 - Rozpočtové opatření č. 3/2018 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2018
čas: 10:45:11
M. Adámek
10:45:12
Předložení
A. Dufek
1
10:45:18
Diskuse
B. Landsfeld
10:46:16
Předložení
J. Korec
1
10:47:22
Diskuse
M. Adámek
10:47:27
Předložení
T. Šenkeřík
1
10:47:29
Diskuse
M. Adámek
10:49:12
Předložení
J. Korec
1
10:49:21
Předložení
B. Landsfeld
10:50:02
Předložení
O. Běták
10:50:30
Předložení
M. Cholek
1
10:51:15
Diskuse
O. Běták
10:51:48
Předložení
M. Adámek
10:53:24
Předložení
A. Prokeš
1
10:53:41
Diskuse
B. Landsfeld
10:54:11
Předložení
M. Adámek
10:54:45
Předložení
O. Běták
10:55:07
Předložení
M. Adámek
10:55:39
Předložení
T. Šenkeřík
2
10:55:59
Diskuse
M. Adámek
10:56:29
Předložení
7 - Rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé místní části statutárního města Zlína v roce 2018
čas: 10:56:50
M. Adámek
10:56:51
Předložení
I. Skřivánek
1
10:56:58
Diskuse
M. Adámek
10:57:15
Předložení
B. Landsfeld
10:57:17
Předložení
M. Adámek
10:57:26
Předložení
8 - Schválení kupní smlouvy se společností Pohřebnictví Zlín, s.r.o.
čas: 10:57:46
M. Adámek
10:57:47
Předložení
O. Běták
10:57:54
Předložení
M. Adámek
10:58:44
Předložení
9 - Uzavření darovacích smluv rámci projektu "Třetí prostor"
čas: 10:59:06
M. Adámek
10:59:07
Předložení
10 - Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO II/1 statutárního města Zlína
čas: 10:59:34
M. Adámek
10:59:35
Předložení
11 - Nesouhlas s nabytím majetku nepatrné hodnoty
čas: 10:59:59
M. Adámek
11:00:00
Předložení
12 - Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních a mateřských škol
čas: 11:00:23
M. Adámek
11:00:24
Předložení
13 - Integrovaný plán rozvoje území Zlín - vyhodnocení sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví za rok 2017
čas: 11:00:46
M. Adámek
11:00:47
Předložení
14 - Pozemky - uzavření směnné smlouvy, uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavření kupní smlouvy, zrušení předkupního práva, umístění stavby vodního díla, uznání vlastnictví stavby vodního díla, prodej pozemků
čas: 11:01:08
M. Adámek
11:01:09
Předložení
M. Cholek
1
11:01:16
Diskuse
M. Adámek
11:01:45
Předložení
15 - Přidělení dotací z Kulturního fondu města Zlína na akce/projekty v I. pololetí 2018
čas: 11:02:40
M. Adámek
11:02:41
Předložení
J. Schneider
1
11:02:45
Diskuse
M. Adámek
11:02:54
Předložení
16 - Volba předsedy Komise místní části Jaroslavice - změna od 1. 1. 2018
čas: 11:03:13
M. Adámek
11:03:14
Předložení
17 - Schválení vyčlenění finančních prostředků v roce 2019 na akci "BD Vodní 4201- 4210 ve Zlíně - oprava hlavních technických rozvodů a rekonstrukce volných bytů"
čas: 11:03:37
M. Adámek
11:03:37
Předložení
B. Landsfeld
11:03:44
Předložení
M. Adámek
11:04:48
Předložení
18 - Diskuse
čas: 11:05:06
M. Adámek
11:05:08
Předložení
O. Běták
1
11:05:09
Diskuse
M. Adámek
11:16:29
Předložení
O. Běták
1
11:17:34
Předložení
Butnikošarovská
1
11:18:36
Diskuse
O. Běták
1
11:19:12
Předložení
M. Cholek
1
11:20:05
Diskuse
M. Adámek
11:22:41
Předložení
O. Běták
1
11:23:05
Předložení
M. Adámek
11:24:34
Předložení
A. Prokeš
1
11:24:43
Diskuse
O. Běták
1
11:26:53
Předložení
A. Prokeš
1
11:29:15
Diskuse
M. Adámek
11:29:36
Předložení
O. Běták
1
11:29:55
Předložení
M. Adámek
11:31:35
Předložení
R. Vaigel
1
11:31:39
Diskuse
O. Běták
1
11:41:23
Předložení
M. Adámek
11:42:33
Předložení
J. Schneider
1
11:42:54
Diskuse
M. Adámek
11:43:22
Předložení
R. Rafaja
1
11:43:38
Diskuse
M. Adámek
11:48:10
Předložení
O. Běták
1
11:48:20
Předložení
M. Adámek
11:50:14
Předložení
R. Rafaja
1
11:50:23
Diskuse
M. Adámek
11:51:41
Předložení
T. Šenkeřík
1
11:51:42
Diskuse
R. Vaigel
2
11:52:07
Diskuse
M. Cholek
2
11:52:48
Diskuse
B. Landsfeld
11:53:21
Předložení
O. Běták
2
11:53:28
Diskuse
M. Adámek
11:54:18
Předložení