Ustavující zasedání Zastupitelstva města Zlín

01.11.2018
2 - slib zastupitelů
čas: 09:06:01
M. Adámek
09:06:03
Předložení
Helena Eidová
1
09:07:44
Diskuse
M. Adámek
09:18:02
Předložení
3 - schválení programu
čas: 09:18:22
M. Adámek
09:18:23
Předložení
M. Adámek
09:19:17
Diskuse
4 - Vystoupení občanů
čas: 09:20:18
Helena Eidová
1
09:20:19
Diskuse
František Rábek
1
09:20:38
Diskuse
Helena Eidová
1
09:21:14
Diskuse
5 - Volba návrhové komise a volební komise
čas: 09:21:28
M. Adámek
09:21:29
Předložení
M. Adámek
09:22:23
Diskuse
6 - Volba orgánů statutárního města Zlína
čas: 09:23:12
D. Vychytil
09:23:15
Předložení
D. Vychytil
09:26:38
Diskuse
P. Sekula
1
09:29:48
Diskuse
D. Vychytil
09:32:58
Předložení
P. Sekula
1
09:33:04
Diskuse
D. Vychytil
09:33:10
Předložení
P. Sáha
1
09:33:26
Předložení
D. Vychytil
09:33:33
Předložení
M. Adámek
09:34:46
Předložení
J. Korec
09:35:49
Předložení
D. Vychytil
09:37:23
Předložení
J. Korec
09:46:27
Předložení
7 - Delegování kompetencí na náměstky primátora
čas: 10:15:32
J. Korec
10:15:53
Předložení
8 - Zřízení výborů Zastupitestva města Zlína, volba jejich členů
čas: 10:17:57
J. Korec
10:17:58
Předložení
J. Korec
10:18:58
Diskuse
9 - Měsíční odměna za výkon funkce pro neuvolněné členy Zatupitelstva města Zlína
čas: 10:21:55
J. Korec
10:21:56
Předložení
J. Korec
10:22:31
Diskuse
J. Korec
10:22:33
Předložení
Helena Eidová
1
10:23:07
Diskuse
J. Korec
10:23:19
Předložení
Helena Eidová
1
10:23:21
Diskuse
J. Korec
10:25:10
Předložení
- Diskuse
čas: 10:25:17
Č. Vančura
1
10:25:22
Diskuse
J. Korec
10:26:54
Předložení
Č. Vančura
1
10:27:15
Diskuse
J. Korec
10:27:42
Předložení
P. Sekula
1
10:27:46
Diskuse
J. Korec
10:30:55
Předložení
J. Juráš
1
10:31:16
Diskuse
J. Korec
10:33:20
Předložení
P. Sekula
2
10:35:41
Diskuse
Helena Eidová
1
10:37:03
Diskuse
J. Korec
10:38:03
Předložení
J. Juráš
2
10:38:11
Diskuse
J. Korec
10:39:10
Předložení
P. Sekula
3
10:39:39
Diskuse
J. Korec
10:39:55
Předložení
R. Kaňovský
1
10:40:24
Diskuse
J. Korec
10:40:51
Předložení