22. Zasedání Zastupitelstva města Zlín

14.12.2017
1 - Zahájení, schválení programu
čas: 09:04:08
M. Adámek
09:04:10
Předložení
M. Adámek
09:05:38
Diskuse
2 - Vystoupení občanů
čas: 09:07:28
Helena Eidová
1
09:07:43
Diskuse
Libuše Častulíková
1
09:07:58
Předložení
Helena Eidová
1
09:13:02
Diskuse
A. Prokeš
1
09:13:24
Diskuse
Tomáš Korčák
1
09:14:08
Diskuse
O. Běták
1
09:18:04
Diskuse
Helena Eidová
1
09:29:26
Diskuse
Antonín Zelinka
1
09:29:39
Diskuse
Helena Eidová
1
09:31:57
Diskuse
Pavel Sekula
1
09:32:06
Předložení
Helena Eidová
1
09:36:01
Diskuse
František Rábek
1
09:36:23
Předložení
Helena Eidová
1
09:40:10
Diskuse
J. Novák
09:40:18
Diskuse
Helena Eidová
1
09:41:18
Diskuse
O. Běták
2
09:41:27
Diskuse
Helena Eidová
1
09:42:00
Diskuse
Jaromír Hrůza
1
09:42:12
Předložení
Helena Eidová
1
09:46:11
Diskuse
3 - Zpráva o činnosti finančního výboru od 23.6.2017 do data
čas: 09:46:20
M. Adámek
09:46:21
Předložení
4 - Rozpočtová opatření schválená v RMZ dle usnesení 9/9Z/2007, doplněného usnesením 5/25Z/2010
čas: 09:46:48
M. Adámek
09:46:50
Předložení
5 - Rozpočtové opatření č. 30/2017 – navýšení, snížení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2017
čas: 09:47:20
M. Adámek
09:47:21
Předložení
6 - Rozpočet statutárního města Zlína na rok 2018
čas: 09:47:54
M. Adámek
09:47:59
Předložení
B. Landsfeld
09:48:08
Předložení
M. Adámek
10:03:01
Předložení
M. Cholek
1
10:03:07
Diskuse
B. Landsfeld
10:05:53
Předložení
T. Šenkeřík
1
10:07:45
Diskuse
B. Landsfeld
10:15:04
Předložení
M. Adámek
10:16:43
Předložení
O. Běták
1
10:17:41
Diskuse
T. Šenkeřík
1
10:23:32
Diskuse
M. Adámek
10:23:32
Předložení
J. Schneider
1
10:23:51
Diskuse
B. Landsfeld
10:28:53
Předložení
J. Novák
1
10:30:01
Diskuse
A. Dufek
1
10:31:29
Diskuse
T. Šenkeřík
2
10:34:32
Diskuse
M. Adámek
10:37:36
Předložení
B. Landsfeld
10:38:11
Předložení
J. Korec
1
10:39:13
Diskuse
M. Cholek
2
10:45:03
Diskuse
B. Landsfeld
10:48:26
Předložení
Oldřich Hlaváček
1
10:48:41
Předložení
M. Adámek
10:49:15
Předložení
A. Prokeš
1
10:49:17
Diskuse
M. Adámek
10:53:00
Předložení
B. Landsfeld
10:53:14
Předložení
O. Běták
2
10:53:39
Diskuse
P. Kamas
1
10:57:32
Diskuse
M. Adámek
11:03:43
Předložení
P. Kamas
1
11:04:12
Diskuse
A. Dufek
2
11:04:30
Diskuse
B. Landsfeld
11:07:38
Předložení
M. Adámek
11:09:41
Předložení
J. Štětkář
1
11:10:05
Diskuse
M. Adámek
11:14:00
Předložení
J. Korec
2
11:14:02
Diskuse
M. Kašný
1
11:16:14
Diskuse
M. Adámek
11:20:47
Předložení
O. Běták
3
11:20:52
Diskuse
M. Cholek
3
11:26:06
Diskuse
O. Běták
3
11:28:49
Předložení
M. Adámek
11:29:36
Předložení
B. Landsfeld
11:29:42
Předložení
M. Adámek
11:30:27
Předložení
A. Prokeš
2
11:30:31
Diskuse
M. Adámek
11:32:27
Předložení
R. Macek
1
11:32:30
Diskuse
O. Běták
1
11:33:23
Diskuse
M. Adámek
11:33:53
Předložení
J. Štětkář
2
11:34:23
Diskuse
R. Rafaja
1
11:35:30
Diskuse
M. Adámek
11:37:40
Předložení
T. Šenkeřík
3
11:37:50
Diskuse
M. Adámek
11:39:34
Předložení
F. Pilka
1
11:40:14
Diskuse
J. Korec
3
11:40:18
Diskuse
M. Adámek
11:40:23
Předložení
7 - Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Zlína na roky 2019 - 2021
čas: 11:41:02
M. Adámek
11:41:04
Předložení
M. Adámek
12:19:42
Předložení
B. Landsfeld
12:20:17
Předložení
M. Adámek
12:20:20
Předložení
8 - Pokračování v investičních akcích
čas: 12:20:39
M. Adámek
12:20:40
Předložení
9 - Poskytnutí finančního daru pro Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
čas: 12:21:01
M. Adámek
12:21:05
Předložení
O. Běták
12:21:06
Předložení
M. Adámek
12:21:39
Předložení
10 - Poskytnutí finančního daru pro Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
čas: 12:21:59
O. Běták
12:22:02
Předložení
M. Adámek
12:22:06
Předložení
11 - Zrušení usnesení na schválení vyčlenění finančních prostředků na zlepšení tepelně technických vlastností objektu Mateřské školy Zlín, Slovenská 1808, příspěvkové organizace, místo vzdělávání Svatopluka Čecha 516 a objektu Mateřské školy Zlín, tř. Svobody 835, příspěvkové organizace.
čas: 12:22:24
M. Adámek
12:22:25
Předložení
12 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
čas: 12:22:46
M. Adámek
12:22:48
Předložení
13 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
čas: 12:23:10
M. Adámek
12:23:11
Předložení
14 - Uzavření darovací smlouvy na převzetí movitých a nemovitých věcí na ul. Broučkova ve Zlíně, určených pro ubytování seniorů a zdravotně postižených osob
čas: 12:23:36
M. Adámek
12:23:37
Předložení
15 - Prodej budovy č.p. 2 v k.ú. Příluky u Zlína - bývalý Dům dětí a mládeže Astra, včetně části přilehlých pozemků
čas: 12:24:02
M. Adámek
12:24:03
Předložení
M. Adámek
12:24:26
Diskuse
16 - Pozemky - uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavření kupní smlouvy, uzavření darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, uzavření dodatku, změnu prodávajícího, prodej pozemků
čas: 12:24:46
M. Adámek
12:24:46
Předložení
17 - Pozemky - dar pozemku
čas: 12:25:19
M. Adámek
12:25:20
Předložení
19 - Změna č. 1 Zřizovací listiny Mateřské školy Zlín, Milíčova 867, příspěvkové organizace
čas: 12:25:39
M. Adámek
12:25:40
Předložení
M. Adámek
12:26:03
Diskuse
M. Adámek
12:26:28
Předložení
20 - Změna č. 3 Zřizovací listiny Základní školy Zlín, Okružní 4685, příspěvkové organizace
čas: 12:26:50
M. Adámek
12:26:51
Předložení
21 - Změna č. 1 Zřizovací listiny Rehabilitačního stacionáře
čas: 12:27:14
M. Adámek
12:27:15
Předložení
22 - Sportovní kluby Zlín, z.s. - aktuální situace, změna způsobu poukazování finančních prostředků
čas: 12:27:38
O. Běták
12:27:40
Předložení
Oldřich Hlaváček
1
12:28:04
Předložení
M. Adámek
12:29:09
Předložení
A. Dufek
1
12:29:10
Diskuse
Oldřich Hlaváček
1
12:30:09
Diskuse
M. Adámek
12:30:34
Předložení
O. Běták
12:30:35
Předložení
R. Macek
1
12:32:06
Diskuse
M. Adámek
12:33:19
Předložení
M. Cholek
1
12:33:20
Diskuse
M. Adámek
12:34:26
Předložení
R. Macek
2
12:34:31
Diskuse
O. Běták
12:35:07
Předložení
M. Adámek
12:36:55
Předložení
23 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 4100170126 - Sportovní kluby Zlín, z.s.
čas: 12:37:15
M. Adámek
12:37:16
Předložení
24 - Sportovní kluby Zlín, z.s. - Dodatek č.1 ke smlouvě č. 4100170078
čas: 12:37:35
M. Adámek
12:37:36
Předložení
25 - Uzavření dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína organizaci STROP o.p.s.
čas: 12:37:59
M. Adámek
12:38:00
Předložení
26 - Integrovaný plán rozvoje území Zlín - Změna integrované strategie
čas: 12:38:24
M. Adámek
12:38:25
Předložení
J. Schneider
1
12:38:32
Diskuse
M. Adámek
12:39:36
Předložení
27 - Schválení změny č. 3D Územního plánu Zlína
čas: 12:40:00
M. Adámek
12:40:01
Předložení
I. Skřivánek
1
12:40:12
Diskuse
P. Kamas
12:41:04
Diskuse
M. Adámek
12:41:56
Předložení
Ivo Tuček
1
12:42:07
Předložení
M. Adámek
12:43:10
Předložení
Ivo Tuček
1
12:43:31
Diskuse
I. Skřivánek
1
12:43:37
Diskuse
M. Adámek
12:44:00
Předložení
P. Kamas
12:44:13
Diskuse
M. Adámek
12:44:52
Předložení
28 - Měsíční odměna za výkon funkce pro neuvolněné členy Zastupitelstva města Zlína
čas: 12:45:18
M. Adámek
12:45:19
Předložení
29 - Návrh na stanovení výše paušální částky a nejvyšší částky poskytované v souhrnu za kalendářní měsíc jako náhrada za výdělek ušlý v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou sam. výdělečnou činnost, pro rok 2018
čas: 12:45:44
30 - Plnění pro členy Zastupitelstva města Zlína
čas: 12:46:06
M. Adámek
12:46:07
Předložení
31 - Změna ve jmenovitém složení Komise místní části Malenovice a Mladcová
čas: 12:46:28
M. Adámek
12:46:30
Předložení
32 - Termíny zasedání Zastupitelstva města Zlína v roce 2018
čas: 12:46:53
M. Adámek
12:46:54
Předložení
33 - Auditované výsledky hospodaření společnosti Berani Zlín, s.r.o.
čas: 12:47:19
M. Adámek
12:47:21
Předložení
34 - Výkup garáže a dvou pozemků v areálu Zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně
čas: 12:47:55
M. Adámek
12:47:56
Předložení
R. Macek
1
12:48:02
Diskuse
M. Adámek
12:48:04
Předložení
P. Kamas
12:48:11
Diskuse
M. Adámek
12:48:34
Předložení
35 - Prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
čas: 12:49:10
M. Adámek
12:49:11
Předložení
A. Dufek
1
12:49:19
Diskuse
M. Adámek
12:50:07
Předložení
36 - Zastupování statutárního města Zlína ve Svazu měst a obcí České republiky - aktualizace
čas: 12:50:33
M. Adámek
12:50:34
Předložení
M. Adámek
12:51:06
Diskuse
O. Běták
12:51:11
Předložení
M. Adámek
12:52:03
Předložení
37 - Zastupování statutárního města Zlína v Regionu Bílé Karpaty - návrh na zrušení části usnesení ZMZ
čas: 12:52:23
M. Adámek
12:52:25
Předložení
O. Běták
12:52:29
Předložení
M. Adámek
12:53:26
Předložení
J. Schneider
1
12:53:31
Diskuse
O. Běták
12:54:23
Předložení
M. Adámek
12:55:48
Předložení
38 - Změna ve jmenovitém složení Správní rady Fondu mládeže a tělovýchovy SMZ
čas: 12:56:32
M. Adámek
12:56:33
Předložení
O. Běták
12:56:40
Předložení
M. Adámek
12:57:07
Předložení
- Diskuze
čas: 12:57:53
M. Adámek
12:57:54
Předložení
A. Prokeš
1
12:58:01
Diskuse
O. Běták
12:59:01
Předložení
J. Bazelová
1
12:59:41
Předložení
A. Prokeš
1
13:00:28
Diskuse
B. Landsfeld
13:00:49
Předložení
A. Prokeš
1
13:01:18
Diskuse
M. Adámek
13:02:00
Předložení
O. Běták
13:02:08
Předložení
M. Adámek
13:02:52
Předložení
Butnikošarovská
1
13:03:51
Diskuse
O. Běták
1
13:04:13
Diskuse
M. Adámek
13:06:13
Předložení
T. Šenkeřík
1
13:06:54
Diskuse
M. Adámek
13:08:19
Předložení
M. Cholek
1
13:08:35
Diskuse
M. Adámek
13:10:22
Předložení
K. Markytán
1
13:10:56
Diskuse
J. Novák
13:11:26
Diskuse
M. Adámek
13:13:38
Předložení
S. Remeš
1
13:13:45
Diskuse
M. Adámek
13:15:59
Předložení
K. Francová
13:16:02
Diskuse
M. Adámek
13:16:31
Předložení
A. Prokeš
2
13:16:34
Diskuse
O. Běták
2
13:17:00
Diskuse
K. Markytán
1
13:20:05
Diskuse
O. Běták
2
13:20:45
Předložení
K. Markytán
2
13:21:34
Diskuse
M. Adámek
13:21:46
Předložení
Butnikošarovská
2
13:21:48
Diskuse
J. Štětkář
1
13:22:43
Diskuse
R. Rafaja
1
13:23:10
Diskuse
M. Adámek
13:24:47
Předložení
P. Kamas
1
13:25:08
Diskuse
M. Adámek
13:25:38
Předložení
O. Běták
3
13:25:44
Diskuse
M. Adámek
13:27:07
Předložení