21. Zasedání Zastupitelstva města Zlín

02.11.2017
1 - Zahájení, schválení programu
čas: 09:05:37
M. Adámek
09:05:38
Předložení
M. Adámek
09:07:19
Diskuse
2 - Diskuze občanů
čas: 09:08:21
Helena Eidová
1
09:08:23
Diskuse
Petr Kovalčík
1
09:08:43
Předložení
M. Adámek
09:12:29
Předložení
Helena Eidová
1
09:12:53
Diskuse
Radek Strouhal
1
09:12:58
Předložení
Helena Eidová
1
09:17:11
Diskuse
M. Adámek
09:18:29
Předložení
Helena Eidová
1
09:19:29
Diskuse
Pavel Sekula
1
09:19:57
Předložení
Helena Eidová
1
09:24:23
Diskuse
Ivana Bogarová
1
09:24:32
Diskuse
Helena Eidová
1
09:28:17
Diskuse
Butnikošarovská
1
09:28:32
Diskuse
Libuše Častulíková
1
09:28:45
Diskuse
Helena Eidová
1
09:33:15
Diskuse
Libuše Častulíková
1
09:33:18
Diskuse
Helena Eidová
1
09:34:06
Diskuse
Jaromír Hrůza
1
09:34:17
Diskuse
Helena Eidová
1
09:36:44
Diskuse
František Rábek
1
09:37:01
Diskuse
Helena Eidová
1
09:41:49
Diskuse
M. Adámek
09:41:51
Předložení
3 - Rozpočtová opatření schválená v RMZ dle usnesení 9/9Z/2007, doplněného usnesením 5/25Z/2010
čas: 09:42:37
M. Adámek
09:42:38
Předložení
A. Dufek
1
09:42:57
Diskuse
Leopold Bednařík
1
09:44:24
Diskuse
M. Adámek
09:45:09
Předložení
J. Korec
1
09:46:33
Diskuse
M. Adámek
09:51:28
Předložení
A. Dufek
2
09:51:58
Diskuse
M. Adámek
09:52:47
Předložení
J. Korec
2
09:53:49
Diskuse
M. Adámek
09:55:33
Předložení
R. Rafaja
1
09:55:39
Diskuse
J. Korec
3
09:56:44
Diskuse
M. Adámek
09:57:44
Předložení
4 - Rozpočtové opatření č. 26/2017 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2017
čas: 09:58:13
M. Adámek
09:58:14
Předložení
5 - Uzavření dodatku ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městské divadlo Zlín - sídlo organizace dle zápisu v obchodním rejstříku.
čas: 09:58:43
M. Adámek
09:58:44
Předložení
6 - Projekt Podpora rozvoje vybraných procesů a postupů veřejné správy zajišťovaných SMZ
čas: 09:59:06
M. Adámek
09:59:07
Předložení
7 - "Střednědobý plán sociálních služeb ve Zlíně na období roku 2018 a 2019"
čas: 09:59:29
M. Adámek
09:59:30
Předložení
M. Kašný
1
09:59:38
Diskuse
K. Francová
10:01:30
Diskuse
Jana Pobořilová
1
10:02:18
Diskuse
M. Adámek
10:04:39
Předložení
A. Dufek
1
10:05:31
Diskuse
Jana Pobořilová
1
10:07:09
Diskuse
A. Dufek
1
10:09:32
Diskuse
Jana Pobořilová
1
10:10:02
Diskuse
M. Adámek
10:10:16
Předložení
K. Francová
1
10:10:20
Diskuse
M. Kašný
2
10:11:17
Diskuse
Jana Pobořilová
1
10:12:01
Diskuse
M. Kašný
2
10:12:20
Diskuse
Leopold Bednařík
1
10:12:57
Diskuse
M. Adámek
10:14:09
Předložení
T. Šenkeřík
1
10:14:20
Diskuse
M. Adámek
10:15:15
Předložení
J. Korec
1
10:15:28
Diskuse
K. Francová
2
10:18:58
Diskuse
R. Vaigel
1
10:19:19
Diskuse
J. Korec
2
10:20:18
Diskuse
M. Kašný
3
10:21:23
Diskuse
M. Adámek
10:21:51
Předložení
8 - Zamítnutí nabytí majetku nepatrné hodnoty
čas: 10:22:11
M. Adámek
10:22:12
Předložení
9 - Smlouva o spolupráci, smlouva kupní, smlouva o zřízení věcných břemen, a udělení souhlasu s realizací výstavby obchodního centra Fabrika
čas: 10:22:31
M. Adámek
10:22:32
Předložení
M. Adámek
10:22:45
Diskuse
M. Cholek
1
10:22:52
Diskuse
J. Novák
10:23:44
Diskuse
A. Prokeš
1
10:24:29
Diskuse
J. Novák
10:25:15
Diskuse
M. Cholek
2
10:25:58
Diskuse
J. Novák
10:26:14
Diskuse
M. Kašný
1
10:27:02
Diskuse
J. Novák
10:28:00
Diskuse
J. Korec
1
10:28:33
Diskuse
M. Adámek
10:29:21
Předložení
10 - pozemky - uzavření kupní smlouvy
čas: 10:29:50
P. Kamas
10:29:52
Diskuse
10 - pozemky - uzavření kupní smlouvy
čas: 10:30:35
11 - Předkupní právo města Zlína na dobu 40 let v lokalitě Zálešná XI, čp. 1352, u bytové jednotky č. 1, v obci a k. ú. Zlín
čas: 10:31:01
M. Adámek
10:31:03
Předložení
12 - Pravidla pro nájem garáží a garážových stání a prodej garáží v majetku statutárního města Zlína
čas: 10:31:24
M. Adámek
10:31:25
Předložení
13 - Návrh na zvolení členů Správní rady Filmového fondu statutárního města Zlína
čas: 10:31:53
M. Adámek
10:31:55
Předložení
M. Kašný
1
10:31:59
Diskuse
M. Adámek
10:33:53
Předložení
M. Cholek
1
10:33:57
Diskuse
Oldřich Hlaváček
1
10:34:57
Diskuse
M. Adámek
10:35:25
Předložení
M. Kašný
2
10:35:37
Diskuse
M. Adámek
10:36:01
Předložení
M. Kašný
2
10:36:16
Diskuse
M. Adámek
10:36:18
Předložení
A. Dufek
1
10:36:46
Diskuse
M. Adámek
10:37:31
Předložení
A. Dufek
2
10:38:05
Diskuse
14 - Dotace z Kulturního fondu města Zlína na akce/projekty v II. pololetí 2017
čas: 10:39:42
M. Adámek
10:39:44
Předložení
Butnikošarovská
1
10:39:48
Diskuse
P. Stojar
10:40:13
Diskuse
M. Adámek
10:41:16
Předložení
R. Rafaja
1
10:41:32
Diskuse
P. Stojar
10:41:56
Diskuse
R. Rafaja
1
10:42:27
Diskuse
P. Stojar
10:42:42
Diskuse
M. Adámek
10:43:03
Předložení
15 - Dotace z FMTV - program Mimořádné podpory
čas: 10:43:25
M. Adámek
10:43:26
Předložení
Butnikošarovská
1
10:43:44
Diskuse
F. Pilka
1
10:44:12
Diskuse
M. Adámek
10:44:30
Předložení
M. Kašný
1
10:44:31
Diskuse
F. Pilka
1
10:44:54
Předložení
M. Adámek
10:45:12
Předložení
16 - Poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu
čas: 10:45:34
M. Adámek
10:45:35
Předložení
17 - Novelizace Statutu Sociálního fondu statutárního města Zlína
čas: 10:45:58
M. Adámek
10:45:59
Předložení
18 - Novelizace Pravidel pro pro poskytování dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína
čas: 10:46:25
M. Adámek
10:46:26
Předložení
19 - Uzavření dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína organizaci Charita Zlín
čas: 10:46:53
M. Adámek
10:46:54
Předložení
20 - Schválení výjimky ze Směrnice č. 6/2015, uzavření Darovací smlouvy o darování částky ve výši 21.279,69 Kč organizaci Šance pro život, z.s. a schválení výjimky z Obecných pravidel o poskytování dotací z účelových fondů SMZ
čas: 10:47:20
M. Adámek
10:47:21
Předložení
21 - Schválení výjimky ze Směrnice č. 6/2015, uzavření Darovací smlouvy o darování částky ve výši 2.000,00 Kč organizaci Charita sv. Anežky Otrokovice, schválení výjimky z Obecných pravidel o poskytování dotací z účelových fondů SMZ a schválení výjimky ze Statutu Sociálního fondu SMZ
čas: 10:47:44
M. Adámek
10:47:45
Předložení
22 - Schválení výjimky ze Směrnice č. 6/2015, uzavření Darovací smlouvy o darování částky ve výši 82.310,51 Kč organizaci Domov pro seniory Lukov, p.o., schválení výjimky z Obecných pravidel o poskytování dotací z účelových fondů SMZ a schválení výjimky ze Statutu Sociálního fondu SMZ
čas: 10:48:11
M. Adámek
10:48:12
Předložení
23 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Kulturního fondu města Zlína - změna názvu akce
čas: 10:49:06
P. Stojar
10:49:14
Diskuse
M. Adámek
10:51:10
Předložení
24 - Diskuze, závěr
čas: 10:51:38
M. Adámek
10:51:39
Předložení
M. Kašný
1
10:51:54
Diskuse
A. Prokeš
1
10:52:34
Diskuse
M. Adámek
10:52:49
Předložení