Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8

29.06.2022
0. - Zahájení, schválení programu
čas: 14:07:40
O. Gros
14:07:40
Předložení
T. Slabihoudek
1
14:12:14
Diskuse
R. Nepil
1
14:12:52
Diskuse
O. Gros
14:13:23
Diskuse
I. Tůmová
1
14:13:35
Diskuse
O. Gros
14:14:35
Diskuse
T. Němeček
1
14:14:45
Diskuse
O. Gros
14:16:01
Diskuse
M. Roubíček
14:16:27
Diskuse
O. Gros
14:16:31
Diskuse
M. Roubíček
14:16:56
Diskuse
M. Roubíček
14:17:04
Diskuse
O. Gros
14:18:50
Diskuse
M. Roubíček
14:19:14
Diskuse
O. Gros
14:19:34
Diskuse
M. Roubíček
14:19:59
Diskuse
R. Nepil
2
14:20:29
Diskuse
O. Gros
14:20:44
Diskuse
M. Roubíček
14:20:46
Diskuse
O. Gros
14:20:54
Diskuse
M. Roubíček
14:21:16
Diskuse
T. Němeček
1
14:21:41
Diskuse
O. Gros
14:21:54
Diskuse
M. Roubíček
14:22:07
Diskuse
O. Gros
14:22:14
Diskuse
1.a - Audit zakázek DP
čas: 14:22:59
O. Gros
14:22:59
Předložení
R. Nepil
14:23:03
Diskuse
T. Němeček
1
14:25:37
Diskuse
J. Derfl
1
14:26:34
Diskuse
R. Nepil
1
14:27:16
Diskuse
M. Fišer
1
14:27:58
Diskuse
I. Slávka
1
14:29:03
Diskuse
O. Gros
14:29:50
Diskuse
R. Nepil
1
14:29:56
Diskuse
T. Němeček
2
14:30:14
Diskuse
O. Gros
14:31:22
Diskuse
J. Derfl
2
14:31:30
Diskuse
O. Buršík
1
14:32:05
Diskuse
T. Hřebík
1
14:32:32
Diskuse
R. Nepil
2
14:32:45
Diskuse
T. Pavlů
1
14:36:03
Diskuse
R. Nepil
2
14:37:18
Diskuse
M. Fišer
1
14:38:16
Diskuse
I. Slávka
2
14:38:50
Diskuse
J. Derfl
3
14:39:15
Diskuse
T. Pavlů
2
14:39:23
Diskuse
M. Fišer
2
14:40:15
Diskuse
T. Pavlů
1
14:40:56
Diskuse
M. Fichtner
1
14:41:09
Diskuse
R. Nepil
3
14:42:02
Diskuse
T. Němeček
3
14:42:53
Diskuse
T. Hřebík
2
14:43:37
Diskuse
T. Pavlů
3
14:44:48
Diskuse
O. Gros
14:45:24
Diskuse
R. Nepil
4
14:45:47
Diskuse
T. Němeček
4
14:46:17
Diskuse
J. Vítek
1
14:47:03
Diskuse
I. Slávka
3
14:47:39
Diskuse
R. Nepil
3
14:48:08
Diskuse
T. Hřebík
3
14:48:36
Diskuse
O. Buršík
2
14:49:40
Diskuse
J. Derfl
4
14:50:00
Diskuse
R. Nepil
5
14:50:24
Diskuse
O. Gros
14:50:49
Diskuse
J. Derfl
5
14:50:52
Diskuse
O. Gros
14:51:09
Diskuse
T. Němeček
5
14:51:17
Diskuse
R. Nepil
4
14:51:50
Diskuse
I. Slávka
1
14:52:40
Diskuse
P. Vilgus
1
14:52:58
Diskuse
J. Derfl
6
14:53:10
Diskuse
R. Nepil
5
14:53:25
Diskuse
I. Slávka
2
14:54:03
Diskuse
O. Gros
14:54:52
Diskuse
I. Tůmová
1
14:54:56
Diskuse
M. Cibulka
1
14:55:11
Diskuse
J. Derfl
7
14:55:31
Diskuse
M. Roubíček
1
14:55:48
Diskuse
O. Gros
14:56:01
Diskuse
R. Nepil
6
15:12:38
Diskuse
O. Gros
15:13:04
Diskuse
M. Roubíček
15:13:16
Diskuse
I. Slávka
3
15:13:43
Diskuse
M. Roubíček
15:13:52
Diskuse
M. Fichtner
1
15:14:38
Diskuse
O. Gros
15:14:56
Diskuse
1. - Návrh Závěrečného účtu Městské části Praha 8 za rok 2021 (k usn. č. Usn RMC 0278/2022)
čas: 15:16:01
O. Gros
15:16:01
Předložení
V. Vojtíšková
1
15:17:39
Diskuse
O. Gros
15:18:37
Diskuse
J. Derfl
1
15:18:58
Diskuse
O. Gros
15:19:24
Diskuse
T. Pavlů
1
15:19:43
Diskuse
O. Gros
15:22:25
Diskuse
J. Derfl
2
15:22:53
Diskuse
O. Gros
15:23:45
Diskuse
M. Roubíček
15:24:26
Diskuse
O. Gros
15:24:45
Diskuse
2. - Návrh poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha·8, za jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8, komisí Rady MČ Praha 8 nebo zvláštních orgánů MČ Praha 8 v období od 1. listopadu·2021 do 30. dubna 2022, a k návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. listopadu 2021 do 30. dubna 2022 (k usn. č. Usn RMC 0271/2022)
čas: 15:25:14
O. Gros
15:25:14
Předložení
M. Roubíček
15:26:11
Diskuse
O. Gros
15:26:53
Diskuse
3. - Návrh udělení Čestného občanství městské části Praha 8 paní Věře Čáslavské in memoriam (k usn. č. Usn RMC 0284/2022)
čas: 15:27:20
O. Gros
15:27:20
Předložení
J. Vítek
15:27:31
Diskuse
O. Gros
15:27:46
Diskuse
J. Vítek
15:28:32
Diskuse
O. Gros
15:34:37
Diskuse
T. Němeček
1
15:34:46
Diskuse
O. Gros
15:35:36
Diskuse
M. Roubíček
15:36:45
Diskuse
O. Gros
15:37:02
Diskuse
4. - Návrh udělení Čestného občanství městské části Praha 8 paní Evě Foglové (k usn. č. Usn RMC 0286/2022)
čas: 15:37:31
O. Gros
15:37:31
Předložení
M. Roubíček
15:37:32
Diskuse
O. Gros
15:37:44
Diskuse
5. - Návrh udělení Čestného občanství městské části Praha 8 panu Jaroslavu Čvančarovi (k usn. č. Usn RMC 0285/2022)
čas: 15:38:09
O. Gros
15:38:09
Předložení
M. Roubíček
15:38:10
Diskuse
O. Gros
15:38:19
Diskuse
6. - Návrh udělení Čestného občanství městské části Praha 8 panu Josefu Zumrovi (k usn. č. Usn RMC 0287/2022)
čas: 15:38:44
O. Gros
15:38:44
Předložení
M. Roubíček
15:38:45
Diskuse
O. Gros
15:38:57
Diskuse
7. - Návrh uzavření "Dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a pí Janou Mengerovou (k usn. č. Usn RMC 0312/2022)
čas: 15:39:28
O. Gros
15:39:28
Předložení
J. Vítek
15:39:43
Diskuse
O. Gros
15:39:51
Diskuse
J. Vítek
15:40:24
Diskuse
O. Buršík
1
15:43:13
Diskuse
T. Pavlů
1
15:44:40
Diskuse
O. Gros
15:47:37
Diskuse
O. Buršík
1
15:47:46
Diskuse
T. Mrázek
1
15:48:42
Diskuse
V. Vojtíšková
1
15:48:54
Diskuse
T. Pavlů
1
15:49:40
Diskuse
O. Gros
15:51:06
Diskuse
T. Němeček
1
15:51:22
Diskuse
T. Pavlů
2
15:52:31
Diskuse
O. Gros
15:53:09
Diskuse
J. Vítek
15:53:14
Diskuse
O. Gros
15:54:36
Diskuse
T. Pavlů
3
15:55:46
Diskuse
J. Vítek
15:56:15
Diskuse
O. Gros
15:56:51
Diskuse
T. Pavlů
4
15:56:57
Diskuse
O. Gros
15:57:12
Diskuse
O. Buršík
2
15:57:27
Diskuse
O. Gros
15:58:01
Diskuse
M. Roubíček
15:58:13
Diskuse
O. Gros
15:58:36
Diskuse
8. - Návrh uzavření "Dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi městskou částí Praha 8 a firmou ANELIS,·s.r.o. (k usn. č. Usn RMC 0313/2022)
čas: 15:59:27
O. Gros
15:59:27
Předložení
M. Roubíček
15:59:28
Diskuse
O. Gros
15:59:45
Diskuse
9. - Návrh uzavření "Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a·firmou·V.L.·2001·s.r.o. (k usn. č. Usn RMC 0314/2022)
čas: 16:00:15
O. Gros
16:00:15
Předložení
M. Roubíček
16:00:16
Diskuse
O. Gros
16:00:30
Diskuse
18. - Interpelace občanů
čas: 16:15:31
O. Gros
16:15:31
Předložení
Občan/ka městské části
1
16:16:10
Diskuse
J. Vítek
16:19:30
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:20:08
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:23:40
Diskuse
J. Vítek
1
16:24:29
Diskuse
O. Gros
16:27:17
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:27:41
Diskuse
T. Hřebík
16:29:09
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:29:45
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:30:38
Diskuse
T. Hřebík
16:30:54
Diskuse
O. Gros
16:31:09
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:31:30
Diskuse
J. Vítek
1
16:34:15
Diskuse
T. Hřebík
1
16:35:18
Diskuse
T. Tatranský
16:36:57
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:37:06
Diskuse
T. Hřebík
1
16:38:15
Diskuse
T. Tatranský
16:38:18
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:38:37
Diskuse
T. Tatranský
16:40:25
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:40:55
Diskuse
T. Tatranský
16:41:57
Diskuse
J. Vítek
1
16:42:04
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:42:27
Diskuse
T. Tatranský
16:43:53
Diskuse
J. Vítek
1
16:43:57
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:44:35
Diskuse
T. Tatranský
16:44:46
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:45:02
Diskuse
T. Tatranský
16:46:03
Diskuse
J. Vítek
1
16:46:05
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:46:51
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:47:55
Diskuse
T. Tatranský
16:48:30
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:48:52
Diskuse
J. Vítek
1
16:49:10
Diskuse
T. Tatranský
16:51:54
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:52:19
Diskuse
T. Hřebík
1
16:54:43
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:55:04
Diskuse
T. Hřebík
1
16:55:45
Diskuse
O. Gros
16:56:05
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:56:33
Diskuse
O. Gros
16:57:44
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:58:11
Diskuse
O. Gros
16:58:27
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:59:33
Diskuse
J. Vítek
1
17:00:16
Diskuse
Občan/ka městské části
1
17:04:47
Diskuse
J. Vítek
1
17:05:13
Diskuse
O. Gros
17:05:15
Diskuse
19. - Interpelace členů Zastupitelstva městské části Praha 8
čas: 17:05:34
O. Gros
17:05:34
Předložení
T. Pavlů
17:05:35
Diskuse
O. Gros
17:06:13
Diskuse
T. Pavlů
17:06:32
Diskuse
O. Gros
17:06:47
Diskuse
P. Kuchtová
17:06:59
Diskuse
O. Gros
17:09:44
Diskuse
P. Kuchtová
17:09:52
Diskuse
O. Gros
17:10:41
Diskuse
T. Němeček
17:11:41
Diskuse
T. Hřebík
17:12:20
Diskuse
T. Němeček
17:12:40
Diskuse
O. Gros
17:12:44
Diskuse
I. Slávka
17:12:49
Diskuse
O. Gros
17:14:05
Diskuse
I. Slávka
17:14:57
Diskuse
O. Gros
17:15:09
Diskuse
O. Buršík
17:15:30
Diskuse
O. Gros
17:15:41
Diskuse
J. Derfl
17:15:57
Diskuse
T. Hřebík
17:16:45
Diskuse
J. Derfl
17:17:04
Diskuse
T. Hřebík
17:17:11
Diskuse
J. Derfl
17:17:47
Diskuse
T. Hřebík
17:18:15
Diskuse
O. Gros
17:18:41
Diskuse
V. Vojtíšková
17:18:49
Diskuse
T. Tatranský
17:19:41
Diskuse
V. Vojtíšková
17:21:03
Diskuse
T. Tatranský
17:21:38
Diskuse
O. Gros
17:21:44
Diskuse
H. Matoušová
17:21:58
Diskuse
O. Gros
17:22:28
Diskuse
H. Matoušová
17:22:51
Diskuse
O. Gros
17:23:12
Diskuse
H. Matoušová
17:23:36
Diskuse
T. Tatranský
17:23:53
Diskuse
H. Matoušová
17:26:36
Diskuse
T. Tatranský
17:27:08
Diskuse
O. Gros
17:27:16
Diskuse
T. Němeček
17:27:24
Diskuse
T. Hřebík
17:28:24
Diskuse
T. Němeček
17:30:39
Diskuse
T. Hřebík
17:31:36
Diskuse
O. Gros
17:32:05
Diskuse
T. Němeček
17:32:11
Diskuse
O. Gros
17:32:39
Diskuse
T. Němeček
17:33:12
Diskuse
O. Gros
17:33:35
Diskuse
10. - Připomínky MČ Praha 8 k návrhu Metropolitního plánu Prahy pro veřejné jednání (k usn. č. Usn RMC 0324/2022)
čas: 17:33:53
O. Gros
17:33:53
Předložení
J. Vítek
17:34:04
Diskuse
T. Tatranský
17:34:27
Diskuse
J. Vítek
17:34:36
Diskuse
T. Tatranský
17:36:46
Diskuse
Občan/ka městské části
1
17:37:13
Diskuse
T. Tatranský
17:38:55
Diskuse
Občan/ka městské části
1
17:39:19
Diskuse
T. Tatranský
17:40:36
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:41:15
Diskuse
T. Tatranský
17:43:36
Diskuse
Občan/ka městské části
1
17:43:59
Diskuse
T. Tatranský
17:46:45
Diskuse
Občan/ka městské části
1
17:47:02
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:47:03
Diskuse
T. Tatranský
17:49:43
Diskuse
Občan/ka městské části
1
17:49:59
Diskuse
T. Tatranský
17:51:19
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:51:33
Diskuse
T. Tatranský
17:52:44
Diskuse
Občan/ka městské části
1
17:52:58
Diskuse
T. Tatranský
17:55:58
Diskuse
J. Vítek
17:56:04
Diskuse
T. Tatranský
17:57:09
Diskuse
R. Nepil
1
17:57:13
Diskuse
T. Tatranský
17:57:48
Diskuse
Občan/ka městské části
1
17:57:58
Diskuse
T. Tatranský
18:00:56
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:01:09
Diskuse
T. Tatranský
18:03:22
Diskuse
Občan/ka městské části
1
18:03:44
Diskuse
T. Tatranský
18:04:55
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:05:07
Diskuse
T. Tatranský
18:06:40
Diskuse
R. Nepil
1
18:06:49
Diskuse
T. Tatranský
18:14:35
Diskuse
J. Vítek
18:14:47
Diskuse
T. Hřebík
18:14:51
Diskuse
T. Tatranský
18:14:54
Diskuse
V. Vojtíšková
1
18:14:59
Diskuse
T. Tatranský
18:19:20
Diskuse
R. Nepil
2
18:19:31
Diskuse
O. Gros
18:23:46
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:24:06
Diskuse
O. Gros
18:26:26
Diskuse
P. Vilgus
1
18:46:08
Diskuse
J. Derfl
1
18:50:24
Diskuse
R. Nepil
3
18:53:28
Diskuse
V. Vojtíšková
2
18:57:22
Diskuse
R. Nepil
4
19:00:01
Diskuse
T. Tatranský
19:01:24
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:01:34
Diskuse
T. Tatranský
19:06:16
Diskuse
R. Nepil
5
19:06:22
Diskuse
T. Tatranský
19:07:13
Diskuse
M. Fišer
1
19:07:18
Diskuse
T. Tatranský
19:10:10
Diskuse
J. Derfl
2
19:10:14
Diskuse
T. Tatranský
19:11:37
Diskuse
J. Vítek
19:11:45
Diskuse
T. Tatranský
19:14:18
Diskuse
R. Nepil
6
19:14:24
Diskuse
T. Tatranský
19:15:59
Diskuse
H. Matoušová
1
19:16:03
Diskuse
T. Tatranský
19:16:39
Diskuse
V. Vojtíšková
3
19:16:44
Diskuse
T. Tatranský
19:19:18
Diskuse
R. Nepil
7
19:19:38
Diskuse
T. Tatranský
19:20:36
Diskuse
J. Derfl
3
19:20:41
Diskuse
T. Hřebík
19:22:04
Diskuse
T. Tatranský
19:23:32
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:23:37
Diskuse
T. Tatranský
19:23:51
Diskuse
R. Nepil
8
19:23:56
Diskuse
T. Tatranský
19:25:28
Diskuse
H. Matoušová
2
19:25:34
Diskuse
T. Tatranský
19:26:07
Diskuse
J. Derfl
4
19:26:11
Diskuse
T. Tatranský
19:26:51
Diskuse
T. Hřebík
19:26:56
Diskuse
T. Tatranský
19:28:22
Diskuse
O. Gros
19:28:27
Diskuse
R. Nepil
9
19:29:11
Diskuse
J. Vítek
1
19:31:21
Diskuse
J. Derfl
5
19:32:07
Diskuse
O. Gros
19:34:20
Diskuse
R. Nepil
10
19:34:53
Diskuse
M. Fišer
1
19:36:35
Diskuse
O. Buršík
1
19:37:09
Diskuse
J. Derfl
6
19:37:20
Diskuse
R. Nepil
11
19:39:47
Diskuse
T. Tatranský
19:44:15
Diskuse
M. Fichtner
1
19:44:21
Diskuse
T. Tatranský
19:45:39
Diskuse
M. Fišer
2
19:45:44
Diskuse
T. Tatranský
19:45:52
Diskuse
M. Cibulka
1
19:46:01
Diskuse
T. Tatranský
19:47:38
Diskuse
R. Nepil
12
19:47:43
Diskuse
T. Tatranský
19:48:29
Diskuse
T. Hřebík
1
19:48:33
Diskuse
T. Tatranský
19:50:00
Diskuse
J. Vítek
1
19:50:03
Diskuse
T. Tatranský
19:51:38
Diskuse
J. Derfl
7
19:51:43
Diskuse
T. Tatranský
19:53:08
Diskuse
R. Nepil
13
19:53:11
Diskuse
T. Tatranský
19:54:34
Diskuse
P. Vilgus
2
19:54:39
Diskuse
T. Tatranský
19:56:08
Diskuse
K. Ptáček
1
19:56:11
Diskuse
T. Tatranský
19:57:43
Diskuse
R. Nepil
14
19:57:48
Diskuse
T. Tatranský
20:01:16
Diskuse
O. Gros
20:01:42
Diskuse
M. Roubíček
20:23:48
Diskuse
O. Gros
20:24:18
Diskuse
M. Roubíček
20:24:48
Diskuse
O. Gros
20:25:16
Diskuse
M. Roubíček
20:25:40
Diskuse
O. Gros
20:26:04
Diskuse
M. Roubíček
20:26:34
Diskuse
O. Gros
20:26:50
Diskuse
M. Roubíček
20:27:16
Diskuse
O. Gros
20:27:53
Diskuse
M. Roubíček
20:28:17
Diskuse
O. Gros
20:28:56
Diskuse
M. Roubíček
20:29:24
Diskuse
O. Gros
20:29:45
Diskuse
M. Roubíček
20:30:12
Diskuse
O. Gros
20:30:33
Diskuse
O. Gros
20:30:57
Diskuse
M. Roubíček
20:30:58
Diskuse
O. Gros
20:31:10
Diskuse
R. Nepil
1
20:32:28
Diskuse
M. Roubíček
1
20:32:48
Diskuse
T. Pavlů
1
20:33:49
Diskuse
R. Nepil
15
20:34:03
Diskuse
M. Roubíček
2
20:34:21
Diskuse
O. Gros
20:34:58
Diskuse
11. - Návrh souladu Zásad jednání s investory na území MČ Praha 8 s Metodikou spoluúčasti investorů na rozvoji území (k usn. č. Usn RMC 0325/2022)
čas: 20:35:25
O. Gros
20:35:25
Předložení
J. Vítek
20:35:27
Diskuse
O. Gros
20:37:36
Diskuse
V. Vojtíšková
1
20:37:41
Diskuse
R. Nepil
1
20:38:15
Diskuse
J. Vítek
1
20:38:57
Diskuse
O. Gros
20:39:34
Diskuse
M. Roubíček
20:39:40
Diskuse
O. Gros
20:40:00
Diskuse
13. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 365/3 („zastavěná plocha"), o výměře 20 m2, na k. ú. Kobylisy, obec Praha (k usn. č. Usn RMC 0262/2022)
čas: 20:40:26
O. Gros
20:40:26
Předložení
T. Slabihoudek
20:40:42
Diskuse
O. Gros
20:41:16
Diskuse
P. Vilgus
1
20:41:20
Diskuse
T. Němeček
1
20:41:47
Diskuse
O. Gros
20:42:04
Diskuse
M. Roubíček
20:44:35
Diskuse
O. Gros
20:45:01
Diskuse
14. - Návrh majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 928/9 ("ostatní plocha"), o výměře 76 m2, a parc. č. 928/10 ("ostatní plocha"), o výměře 47 m2, na k. ú. Troja, obec Praha (k usn. č. Usn RMC 0263/2022)
čas: 20:45:25
O. Gros
20:45:25
Předložení
T. Slabihoudek
20:45:39
Diskuse
O. Gros
20:46:33
Diskuse
T. Němeček
1
20:46:34
Diskuse
O. Gros
20:46:59
Diskuse
M. Roubíček
20:47:04
Diskuse
O. Gros
20:47:33
Diskuse
15. - Návrh majetkového převodu městské části Praha 8 - svěření pozemku parc. č. 2621/91, k.ú. Kobylisy v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0326/2022)
čas: 20:47:58
O. Gros
20:47:58
Předložení
T. Slabihoudek
20:48:06
Diskuse
O. Gros
20:48:57
Diskuse
M. Roubíček
20:49:03
Diskuse
O. Gros
20:49:23
Diskuse
16. - Návrh majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemků parc. č. 2986/1, 2986/2, 2986/3, 2986/4, 2986/5, 2986/6, 2986/7, 2986/8, 2986/13, 2986/14, 2986/18, 2986/21, 2986/24, 2986/25, 2986/26, 2986/27, 2986/28, 2986/30, 2986/31, 2986/35, 2986/37, 2986/38, na k. ú. Libeň, obec Praha (k usn. č. Usn RMC 0317/2022)
čas: 20:49:48
O. Gros
20:49:48
Předložení
T. Slabihoudek
20:49:54
Diskuse
O. Gros
20:50:58
Diskuse
T. Němeček
1
20:51:20
Diskuse
M. Švarc
20:52:27
Diskuse
T. Němeček
2
20:53:07
Diskuse
M. Fichtner
1
20:53:26
Diskuse
M. Švarc
1
20:53:57
Diskuse
O. Gros
20:54:26
Diskuse
R. Nepil
1
20:54:57
Diskuse
O. Gros
20:55:41
Diskuse
M. Roubíček
20:56:12
Diskuse
O. Gros
20:56:38
Diskuse
17. - Návrh majetkového převodu městské části Praha 8 - odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy
čas: 20:57:04
O. Gros
20:57:04
Předložení
T. Slabihoudek
20:57:14
Diskuse
O. Gros
20:57:50
Diskuse
M. Roubíček
20:57:56
Diskuse
O. Gros
20:58:18
Diskuse