Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8

01.12.2021
0. - Zahájení, schválení programu
čas: 14:06:04
O. Gros
14:06:04
Předložení
I. Tůmová
1
14:10:48
Diskuse
O. Gros
14:11:02
Diskuse
R. Nepil
1
14:11:05
Diskuse
M. Roubíček
1
14:11:17
Diskuse
O. Gros
14:11:27
Diskuse
T. Slabihoudek
1
14:13:31
Diskuse
I. Slávka
1
14:13:49
Diskuse
T. Pavlů
1
14:14:14
Diskuse
O. Gros
14:16:12
Diskuse
O. Buršík
1
14:16:39
Diskuse
J. Vítek
1
14:17:54
Diskuse
O. Gros
14:19:22
Diskuse
T. Němeček
1
14:19:42
Diskuse
O. Gros
14:20:06
Diskuse
M. Jedlička
1
14:21:11
Diskuse
M. Cibulka
1
14:25:12
Diskuse
O. Buršík
2
14:26:32
Diskuse
O. Gros
14:27:22
Diskuse
M. Cibulka
1
14:27:25
Diskuse
O. Gros
14:28:15
Diskuse
M. Roubíček
14:28:27
Diskuse
O. Gros
14:29:09
Diskuse
M. Roubíček
14:29:46
Diskuse
O. Gros
14:30:23
Diskuse
M. Roubíček
14:30:51
Diskuse
O. Gros
14:30:58
Diskuse
M. Roubíček
14:31:27
Diskuse
O. Gros
14:31:47
Diskuse
M. Roubíček
14:32:15
Diskuse
O. Gros
14:32:27
Diskuse
1. - Návrh volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2021 až 2025 (k usn. č. Usn RMC 0484/2021)
čas: 14:33:04
O. Gros
14:33:04
Předložení
M. Roubíček
14:34:53
Diskuse
O. Gros
14:35:16
Diskuse
2. - Návrh Rozpočtového provizoria Městské části Praha 8 na rok 2022 (k usn. č. Usn RMC 0526/2021)
čas: 14:36:18
O. Gros
14:36:18
Předložení
O. Buršík
1
14:37:42
Diskuse
O. Gros
14:38:47
Diskuse
D. Blahunková
1
14:39:50
Diskuse
O. Gros
14:40:39
Diskuse
O. Buršík
2
14:40:54
Diskuse
O. Gros
14:41:36
Diskuse
M. Roubíček
14:43:19
Diskuse
O. Gros
14:43:35
Diskuse
3. - Návrh poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 8, za jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8, komisí Rady MČ Praha 8 nebo zvláštních orgánů MČ Praha 8 v období od 1. května·2021 do 31. října 2021, a k návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od·1.května 2021 do 31. října 2021 (k usn. č. Usn RMC 0509/2021)
čas: 14:44:07
O. Gros
14:44:07
Předložení
M. Roubíček
14:45:43
Diskuse
O. Gros
14:46:26
Diskuse
4. - Návrh připomínek Městské části Praha 8 k návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, který je dle doručeného oznámení ve fázi zahájeného řízení o vydání, a žádost o prodloužení lhůty pro doplnění připomínek o usnesení Zastupitelstva městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0498/2021)
čas: 14:46:54
O. Gros
14:46:54
Předložení
J. Vítek
14:47:12
Diskuse
O. Gros
14:47:57
Diskuse
T. Němeček
1
14:48:09
Diskuse
J. Vítek
14:48:47
Diskuse
O. Gros
14:49:37
Diskuse
H. Matoušová
1
14:49:44
Diskuse
J. Vítek
14:49:57
Diskuse
T. Němeček
2
14:50:33
Diskuse
J. Vítek
14:50:52
Diskuse
K. Ptáček
1
14:51:25
Diskuse
J. Vítek
1
14:52:05
Diskuse
K. Ptáček
1
14:52:36
Diskuse
J. Vítek
1
14:52:49
Diskuse
P. Vilgus
1
14:52:54
Diskuse
O. Gros
14:53:31
Diskuse
Vedoucí odboru
1
14:54:02
Diskuse
O. Gros
14:54:54
Diskuse
T. Němeček
3
14:54:56
Diskuse
O. Gros
14:55:39
Diskuse
Vedoucí odboru
1
14:55:43
Diskuse
O. Gros
14:56:17
Diskuse
M. Roubíček
14:56:26
Diskuse
O. Gros
14:56:48
Diskuse
5. - Návrh majetkového převodu – úplatného převodu id. podílu 1/12 nemovitosti - pozemku parc. č. 527/111, k. ú. Střížkov v Praze 8, ve vlastnictví tří fyzických osob, do vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, s následným svěřením do správy Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0491/2021)
čas: 14:57:18
O. Gros
14:57:18
Předložení
T. Slabihoudek
14:57:40
Diskuse
O. Gros
14:58:21
Diskuse
M. Roubíček
14:58:32
Diskuse
O. Gros
14:58:57
Diskuse
6. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy (k usn. č. Usn RMC 0525/2021)
čas: 14:59:26
O. Gros
14:59:26
Předložení
T. Slabihoudek
14:59:38
Diskuse
O. Gros
15:00:45
Diskuse
O. Buršík
1
15:00:53
Diskuse
O. Gros
15:01:09
Diskuse
T. Slabihoudek
15:01:22
Diskuse
O. Gros
15:01:44
Diskuse
T. Němeček
1
15:01:46
Diskuse
O. Gros
15:02:26
Diskuse
M. Roubíček
15:02:35
Diskuse
O. Gros
15:02:55
Diskuse
7. - Návrh odpisu nedobytného dluhu v souhrnné výši·10 218 280,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemních smluv k bytům a nebytovým prostorům na k. ú. Karlín, k. ú. Libeň, k. ú. Kobylisy a k. ú. Bohnice, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0527/2021
čas: 15:03:24
O. Gros
15:03:25
Předložení
R. Nepil
1
15:03:32
Diskuse
O. Gros
15:03:43
Diskuse
T. Slabihoudek
15:04:10
Diskuse
O. Gros
15:05:23
Diskuse
T. Němeček
1
15:05:28
Diskuse
O. Gros
15:06:50
Diskuse
T. Pavlů
1
15:06:53
Diskuse
O. Gros
15:07:40
Diskuse
R. Nepil
1
15:07:41
Diskuse
T. Němeček
2
15:09:13
Diskuse
O. Gros
15:10:03
Diskuse
R. Nepil
2
15:10:26
Diskuse
A. Hamalová
1
15:12:03
Diskuse
R. Nepil
3
15:12:28
Diskuse
T. Němeček
3
15:13:37
Diskuse
R. Nepil
4
15:13:45
Diskuse
O. Gros
15:14:51
Diskuse
T. Němeček
4
15:15:09
Diskuse
T. Pavlů
2
15:15:28
Diskuse
T. Slabihoudek
15:15:54
Diskuse
R. Nepil
5
15:16:35
Diskuse
O. Gros
15:18:17
Diskuse
M. Roubíček
15:18:23
Diskuse
O. Gros
15:18:53
Diskuse
8. - Návrh Dohody o narovnání a vypořádání práv a povinností souvisejících s budovou "Nová Palmovka" mezi Městskou částí Praha·8, společností Metrostav Alfa s.r.o., a Hlavním městem Praha (k usn. č. Usn RMC 0534/2021
čas: 15:19:23
O. Gros
15:19:23
Předložení
T. Slabihoudek
15:19:33
Diskuse
O. Gros
15:23:26
Diskuse
T. Němeček
1
15:25:41
Diskuse
O. Gros
15:29:31
Diskuse
T. Němeček
1
15:31:19
Diskuse
O. Gros
15:31:31
Diskuse
O. Buršík
1
15:31:35
Diskuse
O. Gros
15:32:22
Diskuse
T. Němeček
2
15:32:32
Diskuse
O. Gros
15:34:50
Diskuse
V. Stránský
1
15:35:46
Diskuse
O. Gros
15:36:54
Diskuse
V. Stránský
2
15:37:40
Diskuse
O. Gros
15:37:55
Diskuse
V. Stránský
3
15:38:39
Diskuse
T. Slabihoudek
15:39:33
Diskuse
O. Gros
15:40:40
Diskuse
T. Němeček
3
15:40:44
Diskuse
T. Slabihoudek
15:41:07
Diskuse
T. Němeček
4
15:42:24
Diskuse
R. Nepil
1
15:42:50
Diskuse
V. Stránský
4
15:43:20
Diskuse
O. Gros
15:44:48
Diskuse
T. Slabihoudek
1
15:45:05
Diskuse
T. Pavlů
1
15:46:14
Diskuse
O. Gros
15:47:32
Diskuse
M. Roubíček
15:47:41
Diskuse
O. Gros
15:48:03
Diskuse
9. - Návrh na pořízení změny územního plánu - upřesnění transformačních ploch s různou mírou využití a kódů využití území na sídlišti Ďáblice
čas: 15:48:33
O. Gros
15:48:33
Předložení
J. Vítek
15:48:45
Diskuse
O. Gros
15:50:58
Diskuse
V. Stránský
1
15:51:01
Diskuse
O. Gros
15:54:28
Diskuse
V. Stránský
1
15:54:51
Diskuse
O. Gros
15:55:13
Diskuse
V. Stránský
1
15:55:49
Diskuse
O. Gros
15:56:19
Diskuse
T. Hřebík
1
15:56:21
Diskuse
O. Gros
15:57:36
Diskuse
M. Roubíček
15:57:47
Diskuse
O. Gros
15:58:07
Diskuse
11. - Interpelace občanů
čas: 16:15:11
O. Gros
16:15:11
Předložení
Občan/ka městské části
1
16:16:24
Diskuse
J. Vítek
16:18:47
Diskuse
T. Hřebík
1
16:19:00
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:22:46
Diskuse
T. Hřebík
2
16:23:49
Diskuse
O. Gros
16:24:19
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:24:43
Diskuse
T. Hřebík
3
16:26:20
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:28:17
Diskuse
T. Hřebík
3
16:28:54
Diskuse
O. Gros
16:29:32
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:29:59
Diskuse
O. Gros
16:33:09
Diskuse
T. Hřebík
3
16:33:12
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:34:57
Diskuse
O. Gros
16:35:03
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:35:29
Diskuse
T. Hřebík
3
16:38:58
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:39:44
Diskuse
T. Hřebík
3
16:40:02
Diskuse
O. Gros
16:40:10
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:40:25
Diskuse
T. Tatranský
16:41:41
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:45:27
Diskuse
T. Tatranský
16:46:23
Diskuse
O. Gros
16:47:58
Diskuse
12. - Interpelace členů Zastupitelstva městské části Praha 8
čas: 16:48:12
O. Gros
16:48:12
Předložení
J. Vítek
16:48:16
Diskuse
I. Slávka
16:48:34
Diskuse
J. Vítek
16:49:07
Diskuse
T. Slabihoudek
16:49:15
Diskuse
J. Vítek
16:51:42
Diskuse
I. Slávka
16:51:46
Diskuse
J. Vítek
16:52:27
Diskuse
I. Tůmová
16:52:52
Diskuse
J. Vítek
16:56:39
Diskuse
I. Tůmová
16:58:22
Diskuse
J. Vítek
16:58:58
Diskuse
O. Gros
16:59:51
Diskuse
T. Pavlů
17:00:02
Diskuse
O. Gros
17:01:28
Diskuse
T. Pavlů
17:01:55
Diskuse
O. Gros
17:02:45
Diskuse
P. Kuchtová
17:03:06
Diskuse
T. Slabihoudek
17:04:22
Diskuse
P. Kuchtová
17:04:53
Diskuse
T. Slabihoudek
17:05:16
Diskuse
O. Gros
17:06:16
Diskuse
D. Blahunková
17:06:23
Diskuse
V. Ludková
17:08:59
Diskuse
T. Tatranský
17:11:19
Diskuse
D. Blahunková
17:12:09
Diskuse
V. Ludková
17:13:16
Diskuse
T. Tatranský
17:14:24
Diskuse
O. Gros
17:14:49
Diskuse
O. Buršík
17:15:00
Diskuse
J. Vítek
17:15:27
Diskuse
O. Buršík
17:19:08
Diskuse
J. Vítek
17:19:17
Diskuse
O. Gros
17:19:44
Diskuse
V. Stránský
17:19:52
Diskuse
J. Vítek
17:22:44
Diskuse
T. Hřebík
17:22:48
Diskuse
J. Vítek
17:23:59
Diskuse
V. Stránský
17:24:03
Diskuse
T. Hřebík
17:25:07
Diskuse
O. Gros
17:25:39
Diskuse
T. Němeček
17:25:49
Diskuse
T. Slabihoudek
17:27:33
Diskuse
T. Němeček
17:28:18
Diskuse
O. Gros
17:28:22
Diskuse
T. Němeček
17:28:35
Diskuse
O. Gros
17:29:22
Diskuse
T. Němeček
17:31:22
Diskuse
O. Gros
17:32:10
Diskuse
V. Stránský
17:34:05
Diskuse
T. Slabihoudek
17:35:51
Diskuse
V. Stránský
17:36:42
Diskuse
T. Slabihoudek
17:37:24
Diskuse
O. Gros
17:37:35
Diskuse
H. Matoušová
17:37:44
Diskuse
O. Gros
17:38:25
Diskuse
H. Matoušová
17:39:05
Diskuse
O. Gros
17:39:22
Diskuse
P. Kuchtová
17:40:47
Diskuse
O. Gros
17:43:29
Diskuse
P. Kuchtová
17:46:16
Diskuse
O. Gros
17:47:31
Diskuse
O. Buršík
17:49:56
Diskuse
T. Hřebík
17:50:34
Diskuse
O. Buršík
17:53:02
Diskuse
T. Hřebík
17:53:38
Diskuse
O. Gros
17:54:16
Diskuse
I. Tůmová
17:54:27
Diskuse
T. Hřebík
17:55:43
Diskuse
I. Tůmová
17:57:45
Diskuse
T. Hřebík
17:58:14
Diskuse
O. Gros
17:59:57
Diskuse
10. - Milostivé léto a Praha 8
čas: 18:00:15
O. Gros
18:00:15
Předložení
T. Slabihoudek
18:00:20
Diskuse
O. Gros
18:00:32
Diskuse
T. Slabihoudek
18:01:02
Diskuse
J. Vítek
18:02:49
Diskuse
T. Němeček
1
18:02:52
Diskuse
J. Vítek
18:04:54
Diskuse
V. Ludková
1
18:05:33
Diskuse
R. Nepil
1
18:07:16
Diskuse
O. Gros
18:10:30
Diskuse
T. Pavlů
1
18:11:30
Diskuse
A. Hamalová
1
18:13:26
Diskuse
O. Gros
18:13:45
Diskuse
R. Nepil
1
18:13:50
Diskuse
I. Tůmová
1
18:14:09
Diskuse
O. Gros
18:15:40
Diskuse