Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8

15.09.2021
0. - Zahájení, schválení programu
čas: 14:06:29
O. Gros
14:06:29
Předložení
M. Staněk
1
14:12:00
Diskuse
J. Derfl
1
14:13:31
Diskuse
O. Gros
14:23:50
Předložení
O. Buršík
1
14:24:05
Diskuse
O. Gros
14:29:37
Předložení
M. Jedlička
1
14:29:41
Diskuse
M. Cibulka
1
14:32:30
Diskuse
T. Němeček
1
14:32:48
Diskuse
R. Nepil
1
14:33:49
Diskuse
T. Němeček
2
14:34:43
Diskuse
R. Nepil
2
14:35:13
Diskuse
O. Gros
14:35:36
Předložení
R. Nepil
1
14:51:28
Diskuse
O. Gros
14:51:40
Předložení
M. Roubíček
14:51:47
Diskuse
M. Staněk
1
14:52:37
Diskuse
O. Gros
14:53:01
Předložení
J. Derfl
1
14:53:03
Diskuse
R. Nepil
2
14:53:18
Diskuse
J. Derfl
1
14:53:35
Diskuse
M. Roubíček
14:53:41
Diskuse
R. Nepil
3
14:53:49
Diskuse
O. Gros
14:54:09
Předložení
M. Roubíček
14:54:18
Diskuse
O. Gros
14:54:42
Předložení
M. Roubíček
14:55:08
Diskuse
O. Gros
14:55:18
Předložení
M. Roubíček
14:55:41
Diskuse
O. Gros
14:55:55
Předložení
M. Roubíček
14:56:19
Diskuse
O. Gros
14:56:28
Předložení
M. Roubíček
14:56:54
Diskuse
O. Gros
14:57:08
Předložení
M. Roubíček
14:57:35
Diskuse
O. Gros
14:58:06
Předložení
1. - Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0366/2021)
čas: 14:58:43
O. Gros
14:58:43
Předložení
M. Roubíček
14:59:15
Diskuse
O. Gros
14:59:33
Předložení
2. - Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu RNDr. Miloslavu Štulcovi (k usn. č. Usn RMC 0362/2021)
čas: 15:00:06
O. Gros
15:00:06
Předložení
J. Vítek
15:00:11
Diskuse
O. Gros
15:00:45
Předložení
J. Vítek
15:01:23
Diskuse
D. Blahunková
15:01:35
Diskuse
O. Gros
15:02:10
Předložení
T. Němeček
1
15:02:13
Diskuse
V. Vojtíšková
1
15:02:36
Diskuse
O. Gros
15:02:50
Předložení
J. Vítek
15:03:03
Diskuse
O. Gros
15:07:33
Předložení
M. Roubíček
15:07:45
Diskuse
O. Gros
15:07:58
Předložení
3. - Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Milanu Špinkovi (k usn. č. Usn RMC 0363/2021)
čas: 15:08:22
O. Gros
15:08:22
Předložení
M. Roubíček
15:08:24
Diskuse
O. Gros
15:08:34
Předložení
4. - Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Ondřeji Hrabovi (k usn. č. Usn RMC 0364/2021)
čas: 15:08:59
O. Gros
15:08:59
Předložení
M. Roubíček
15:09:01
Diskuse
O. Gros
15:09:11
Předložení
5. - Návrh uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a pí Janou Mengerovou (k usn. č. Usn RMC 0382/2021)
čas: 15:09:42
O. Gros
15:09:42
Předložení
J. Vítek
15:10:06
Diskuse
O. Gros
15:10:19
Předložení
J. Vítek
15:10:53
Diskuse
O. Gros
15:16:04
Předložení
T. Pavlů
1
15:16:11
Diskuse
J. Vítek
1
15:18:55
Diskuse
O. Gros
15:20:29
Předložení
T. Pavlů
2
15:20:33
Diskuse
J. Vítek
1
15:22:54
Diskuse
V. Vojtíšková
1
15:25:04
Diskuse
J. Vítek
1
15:26:05
Diskuse
O. Gros
15:27:29
Předložení
O. Buršík
1
15:27:31
Diskuse
O. Gros
15:28:37
Předložení
J. Vítek
1
15:28:42
Diskuse
O. Gros
15:29:24
Předložení
T. Pavlů
3
15:29:32
Diskuse
J. Vítek
2
15:31:03
Diskuse
T. Pavlů
1
15:32:08
Diskuse
O. Buršík
2
15:32:20
Diskuse
T. Němeček
1
15:32:56
Diskuse
O. Gros
15:33:22
Předložení
J. Vítek
2
15:33:39
Diskuse
O. Gros
15:35:24
Předložení
T. Němeček
2
15:35:26
Diskuse
O. Gros
15:35:41
Předložení
J. Vítek
3
15:36:30
Diskuse
T. Pavlů
4
15:36:44
Diskuse
O. Gros
15:37:14
Předložení
V. Vojtíšková
2
15:37:56
Diskuse
O. Gros
15:38:28
Předložení
T. Mrázek
1
15:38:36
Diskuse
T. Pavlů
5
15:38:46
Diskuse
J. Vítek
3
15:39:21
Diskuse
O. Gros
15:40:04
Předložení
V. Vojtíšková
3
15:40:09
Diskuse
O. Gros
15:40:43
Předložení
J. Vítek
3
15:40:47
Diskuse
T. Pavlů
6
15:41:06
Diskuse
O. Gros
15:41:27
Předložení
J. Vítek
3
15:41:30
Diskuse
O. Gros
15:41:51
Předložení
T. Pavlů
2
15:41:54
Diskuse
O. Gros
15:42:06
Předložení
J. Vítek
1
15:42:19
Diskuse
O. Gros
15:42:32
Předložení
M. Roubíček
15:42:43
Diskuse
T. Pavlů
3
15:43:09
Diskuse
M. Roubíček
15:43:37
Diskuse
O. Gros
15:44:13
Předložení
M. Roubíček
15:44:38
Diskuse
O. Gros
15:44:46
Předložení
6. - Návrh uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a firmou ANELIS, s.r.o. (k usn. č. Usn RMC 0383/2021)
čas: 15:45:09
O. Gros
15:45:09
Předložení
M. Roubíček
15:45:11
Diskuse
O. Gros
15:45:28
Předložení
M. Roubíček
15:45:53
Diskuse
O. Gros
15:46:03
Předložení
7. - Návrh uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a firmou V.L. 2001 s.r.o. (k usn. č. Usn RMC 0384/2021)
čas: 15:46:26
O. Gros
15:46:26
Předložení
M. Roubíček
15:46:27
Diskuse
O. Gros
15:46:40
Předložení
M. Roubíček
15:47:06
Diskuse
P. Kuchtová
1
15:47:20
Diskuse
O. Gros
15:47:35
Předložení
7a. - Výzva náměstkovi primátora pro dopravu
čas: 15:48:15
O. Gros
15:48:15
Předložení
M. Jedlička
15:48:23
Diskuse
T. Pavlů
1
15:53:43
Diskuse
P. Vilgus
1
15:56:56
Diskuse
M. Novák
1
15:58:19
Diskuse
M. Cibulka
1
15:58:36
Diskuse
T. Slabihoudek
1
16:01:21
Diskuse
T. Pavlů
1
16:03:20
Diskuse
O. Gros
16:03:50
Předložení
10. - Interpelace občanů
čas: 16:17:00
O. Gros
16:17:00
Předložení
T. Tatranský
16:17:37
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:17:45
Diskuse
T. Tatranský
16:20:32
Diskuse
T. Hřebík
16:20:38
Diskuse
T. Tatranský
16:23:20
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:23:29
Diskuse
T. Hřebík
16:24:02
Diskuse
T. Tatranský
16:24:31
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:24:46
Diskuse
T. Tatranský
16:24:49
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:24:57
Diskuse
T. Tatranský
16:27:07
Diskuse
T. Slabihoudek
16:27:12
Diskuse
T. Tatranský
16:28:53
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:28:59
Diskuse
T. Tatranský
16:29:43
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:29:52
Diskuse
T. Tatranský
16:30:11
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:30:35
Diskuse
T. Tatranský
16:32:14
Diskuse
T. Slabihoudek
16:32:18
Diskuse
T. Tatranský
16:33:06
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:33:34
Diskuse
T. Tatranský
16:34:18
Diskuse
T. Hřebík
16:34:23
Diskuse
T. Tatranský
16:38:36
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:38:41
Diskuse
T. Tatranský
16:39:17
Diskuse
T. Hřebík
1
16:39:20
Diskuse
T. Tatranský
16:40:21
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:40:37
Diskuse
T. Tatranský
16:45:04
Diskuse
T. Hřebík
1
16:45:09
Diskuse
T. Tatranský
16:46:09
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:46:16
Diskuse
T. Tatranský
16:46:22
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:46:38
Diskuse
T. Tatranský
16:48:10
Diskuse
T. Hřebík
1
16:48:14
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:48:45
Diskuse
T. Tatranský
16:49:08
Diskuse
T. Hřebík
1
16:49:10
Diskuse
T. Tatranský
16:49:59
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:50:13
Diskuse
T. Tatranský
16:53:20
Diskuse
T. Hřebík
1
16:53:25
Diskuse
T. Tatranský
16:54:45
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:54:48
Diskuse
T. Hřebík
1
16:55:24
Diskuse
T. Tatranský
16:55:52
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:56:13
Diskuse
T. Tatranský
16:58:10
Diskuse
T. Hřebík
1
16:58:14
Diskuse
T. Tatranský
17:00:43
Diskuse
Občan/ka městské části
1
17:00:49
Diskuse
T. Tatranský
17:02:01
Diskuse
T. Hřebík
1
17:02:06
Diskuse
O. Gros
17:03:16
Předložení
11. - Interpelace členů Zastupitelstva městské části Praha 8
čas: 17:03:27
O. Gros
17:03:27
Předložení
O. Buršík
17:03:41
Diskuse
T. Hřebík
17:05:16
Diskuse
O. Gros
17:06:03
Předložení
O. Buršík
17:06:04
Diskuse
O. Gros
17:06:09
Předložení
D. Blahunková
17:06:24
Diskuse
O. Gros
17:10:17
Předložení
J. Vítek
17:10:25
Diskuse
T. Tatranský
17:13:33
Diskuse
D. Blahunková
17:14:27
Diskuse
O. Gros
17:14:45
Předložení
T. Tatranský
17:14:49
Diskuse
O. Gros
17:15:21
Předložení
K. Ptáček
17:15:28
Diskuse
T. Slabihoudek
17:16:55
Diskuse
K. Ptáček
17:19:12
Diskuse
T. Slabihoudek
17:19:55
Diskuse
O. Gros
17:20:47
Předložení
V. Stránský
17:21:02
Diskuse
J. Vítek
17:25:38
Diskuse
T. Hřebík
17:26:12
Diskuse
V. Stránský
17:27:01
Diskuse
T. Hřebík
17:28:20
Diskuse
O. Gros
17:29:22
Předložení
T. Němeček
17:29:37
Diskuse
T. Hřebík
17:32:36
Diskuse
T. Němeček
17:34:07
Diskuse
T. Hřebík
17:35:08
Diskuse
O. Gros
17:36:13
Předložení
J. Derfl
1
17:36:26
Diskuse
O. Gros
17:36:37
Předložení
T. Pavlů
17:36:47
Diskuse
T. Slabihoudek
17:37:21
Diskuse
T. Pavlů
17:37:50
Diskuse
T. Slabihoudek
17:38:22
Diskuse
T. Pavlů
17:38:30
Diskuse
O. Gros
17:38:51
Diskuse
V. Vojtíšková
17:39:08
Diskuse
T. Tatranský (TOP 09 a STAN)
1
17:39:44
Diskuse
T. Tatranský
17:39:49
Diskuse
V. Vojtíšková
17:41:21
Diskuse
T. Tatranský
17:41:42
Diskuse
O. Gros
17:42:01
Předložení
T. Němeček
17:42:13
Diskuse
T. Hřebík
17:43:26
Diskuse
T. Němeček
17:46:01
Diskuse
T. Hřebík
17:46:47
Diskuse
O. Gros
17:47:39
Předložení
V. Vojtíšková
17:47:47
Diskuse
T. Hřebík
17:48:55
Diskuse
V. Vojtíšková
17:51:13
Diskuse
T. Hřebík
17:52:20
Diskuse
O. Gros
17:54:01
Předložení
D. Blahunková
17:54:35
Diskuse
T. Tatranský
17:55:54
Diskuse
O. Gros
17:58:04
Předložení
D. Blahunková
17:59:38
Diskuse
O. Gros
17:59:47
Předložení
7a. - Výzva náměstkovi primátora pro dopravu
čas: 18:00:00
M. Jedlička
1
18:00:05
Diskuse
T. Tatranský
18:03:45
Diskuse
V. Vojtíšková
1
18:03:48
Diskuse
T. Tatranský
18:05:29
Diskuse
V. Ludková
1
18:05:33
Diskuse
T. Tatranský
18:06:09
Diskuse
T. Pavlů
2
18:06:12
Diskuse
T. Tatranský
18:06:23
Diskuse
O. Gros
18:06:26
Předložení
M. Fichtner
1
18:06:37
Diskuse
M. Novák
1
18:07:34
Diskuse
O. Gros
18:08:53
Předložení
T. Slabihoudek
2
18:08:58
Diskuse
M. Jedlička
2
18:09:43
Diskuse
M. Cibulka
1
18:11:37
Diskuse
T. Pavlů
2
18:12:53
Diskuse
V. Vojtíšková
2
18:14:25
Diskuse
O. Gros
18:15:42
Předložení
P. Vilgus
2
18:16:44
Diskuse
O. Gros
18:18:08
Předložení
M. Švarc
1
18:18:55
Diskuse
M. Novák
2
18:21:16
Diskuse
O. Gros
18:21:26
Předložení
M. Jedlička
3
18:38:48
Diskuse
V. Stránský
1
18:40:14
Diskuse
M. Jedlička
1
18:45:01
Diskuse
T. Pavlů
3
18:45:16
Diskuse
M. Novák
3
18:47:48
Diskuse
T. Němeček
1
18:48:01
Diskuse
O. Gros
18:49:22
Předložení
M. Roubíček
18:49:37
Diskuse
O. Gros
18:50:47
Předložení
M. Fichtner
1
18:50:49
Diskuse
O. Gros
18:50:57
Předložení
M. Roubíček
18:51:28
Diskuse
O. Gros
18:51:41
Předložení
8. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc.˙č.˙1640/17 (odděleného z pozemku parc. č. 1640/1 dle Geometrického plánu č.·2548-3041/2021 ze dne 13.7.2021 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Jiřím Walenkou) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0345/2021)
čas: 18:52:12
O. Gros
18:52:12
Předložení
T. Slabihoudek
18:52:16
Diskuse
O. Gros
18:53:10
Předložení
T. Němeček
1
18:53:16
Diskuse
O. Gros
18:54:04
Předložení
M. Roubíček
18:54:10
Diskuse
O. Gros
18:54:27
Předložení
9. - Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 1 165 638,00·Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k nebytovým prostorům na k. ú. Karlín, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0369/2021)
čas: 18:54:51
O. Gros
18:54:51
Předložení
T. Slabihoudek
18:55:07
Diskuse
O. Gros
18:55:53
Předložení
O. Buršík
1
18:56:13
Diskuse
R. Nepil
1
18:56:30
Diskuse
O. Gros
18:57:08
Předložení
M. Roubíček
18:57:11
Diskuse
O. Gros
18:57:33
Předložení
12. - CPI Group a omezení veřejného přístupu k parkovacím stáním na sídlišti Velká Skála
čas: 18:57:57
O. Gros
18:57:57
Předložení
J. Derfl
18:58:15
Diskuse
R. Nepil
1
19:00:05
Diskuse
T. Němeček
1
19:01:54
Diskuse
M. Jedlička
1
19:03:22
Diskuse
O. Gros
19:03:35
Diskuse
M. Jedlička
1
19:03:53
Diskuse
V. Vojtíšková
1
19:04:53
Diskuse
O. Gros
19:05:36
Předložení
V. Stránský
1
19:06:15
Diskuse
O. Gros
19:07:39
Předložení
V. Stránský
1
19:08:15
Diskuse
O. Gros
19:08:36
Předložení
J. Derfl
1
19:08:48
Diskuse
O. Gros
19:10:47
Předložení
M. Jedlička
2
19:11:31
Diskuse
O. Gros
19:11:46
Předložení
J. Derfl
2
19:12:15
Diskuse
V. Vojtíšková
2
19:12:34
Diskuse
O. Gros
19:13:02
Předložení
R. Nepil
2
19:13:25
Diskuse
O. Gros
19:13:40
Předložení