Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8

16.06.2021
0. - Zahájení, schválení programu
čas: 14:08:43
O. Gros
14:08:43
Předložení
P. Vilgus
1
14:10:37
Diskuse
O. Gros
14:10:44
Diskuse
J. Derfl
1
14:10:53
Diskuse
O. Gros
14:10:59
Diskuse
M. Staněk
1
14:14:37
Diskuse
O. Gros
14:15:48
Diskuse
V. Vojtíšková
1
14:15:49
Diskuse
I. Slávka
1
14:16:10
Diskuse
O. Gros
14:16:31
Diskuse
M. Staněk
2
14:17:03
Diskuse
A. Hamalová
1
14:18:23
Diskuse
J. Slobodník
1
14:19:09
Diskuse
T. Pavlů
1
14:19:56
Diskuse
O. Gros
14:21:22
Diskuse
R. Nepil
1
14:22:56
Diskuse
P. Franc
1
14:23:29
Diskuse
T. Slabihoudek
1
14:24:25
Diskuse
R. Nepil
2
14:25:31
Diskuse
P. Franc
2
14:25:48
Diskuse
O. Gros
14:25:56
Diskuse
T. Pavlů
2
14:26:02
Diskuse
O. Gros
14:27:27
Diskuse
M. Roubíček
1
14:27:42
Diskuse
T. Němeček
1
14:27:55
Diskuse
T. Mrázek
1
14:28:35
Diskuse
M. Janovský
1
14:28:57
Diskuse
T. Pavlů
3
14:29:42
Diskuse
O. Gros
14:30:14
Diskuse
P. Vilgus
2
14:30:17
Diskuse
O. Gros
14:30:49
Diskuse
R. Nepil
1
14:31:00
Diskuse
V. Vojtíšková
2
14:31:53
Diskuse
D. Blahunková
1
14:32:49
Diskuse
O. Gros
14:33:39
Diskuse
T. Tatranský
1
14:33:56
Diskuse
D. Blahunková
1
14:36:13
Diskuse
O. Gros
14:36:38
Diskuse
T. Pavlů
1
14:36:50
Diskuse
M. Janovský
1
14:37:26
Diskuse
V. Vojtíšková
3
14:37:48
Diskuse
O. Gros
14:39:05
Diskuse
I. Tůmová
1
14:39:21
Diskuse
O. Gros
14:40:26
Diskuse
M. Roubíček
2
14:40:44
Diskuse
O. Gros
14:41:13
Diskuse
M. Roubíček
15:03:15
Diskuse
O. Gros
15:04:01
Diskuse
M. Roubíček
15:04:29
Diskuse
O. Gros
15:04:55
Diskuse
M. Roubíček
15:05:19
Diskuse
O. Gros
15:05:43
Diskuse
M. Roubíček
15:06:09
Diskuse
O. Gros
15:06:38
Diskuse
M. Roubíček
15:07:02
Diskuse
O. Gros
15:07:17
Diskuse
M. Roubíček
15:07:42
Diskuse
O. Gros
15:07:57
Diskuse
M. Roubíček
15:08:27
Diskuse
O. Gros
15:08:40
Diskuse
11. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 48/2, o výměře 443 m2 (vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 48 dle Geometrického plánu č. 1771-51/2021 ze dne 4. 3. 2021), jehož součástí je dvorní objekt bez čp./č.ev., k. ú. Karlín, obec Praha, na adrese Sokolovská 120/62, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0242/2021)
čas: 15:09:20
O. Gros
15:09:20
Předložení
T. Slabihoudek
15:09:23
Diskuse
O. Gros
15:10:32
Diskuse
T. Němeček
1
15:10:43
Diskuse
T. Slabihoudek
15:11:01
Diskuse
O. Gros
15:11:12
Diskuse
M. Novák
1
15:11:16
Diskuse
O. Gros
15:12:03
Diskuse
R. Nepil
1
15:12:05
Diskuse
O. Gros
15:13:21
Diskuse
M. Roubíček
15:13:29
Diskuse
O. Gros
15:14:13
Diskuse
12. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 881/222 (odděleného z pozemku parc. č. 881/203 dle Geometrického plánu č.·1187-14/2021 ze dne 9.4.2021 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Petrou Kalátovou) na k. ú. Čimice v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0251/2021)
čas: 15:14:41
O. Gros
15:14:41
Předložení
T. Slabihoudek
15:14:45
Diskuse
O. Gros
15:15:42
Diskuse
T. Němeček
1
15:15:47
Diskuse
O. Gros
15:16:09
Diskuse
M. Roubíček
15:16:17
Diskuse
O. Gros
15:16:57
Diskuse
3. - Návrh poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha·8, za jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8, komisí Rady MČ Praha 8 nebo zvláštních orgánů MČ Praha 8 v období od 1. listopadu 2020 do 30. dubna 2021, a k návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. listopadu 2020 do 30. dubna 2021 (k usn. č. Usn RMC 0216/2021)
čas: 15:18:00
O. Gros
15:18:00
Předložení
M. Roubíček
15:19:50
Diskuse
O. Gros
15:20:47
Diskuse
4. - Návrh připomínek Městské části Praha 8 k některým změnám vlny 20 (Z 3385/20, Z 3388/20, Z 3389/20 Z 3394/20) do zahájeného řízení o vydání části změn vlny 20 (k usn. č. Usn RMC 0199/2021)
čas: 15:21:16
O. Gros
15:21:16
Předložení
T. Hřebík
15:21:40
Diskuse
O. Gros
15:22:35
Diskuse
M. Roubíček
15:22:48
Diskuse
O. Gros
15:23:35
Diskuse
5. - Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2021 (k usn. č. Usn RMC 0232/2021)
čas: 15:24:05
O. Gros
15:24:05
Předložení
J. Vítek
15:24:18
Diskuse
O. Gros
15:24:48
Diskuse
O. Buršík
1
15:24:55
Diskuse
D. Blahunková
1
15:25:31
Diskuse
O. Gros
15:26:13
Diskuse
T. Pavlů
1
15:26:21
Diskuse
T. Pavlů
2
15:26:33
Diskuse
J. Vítek
15:27:07
Diskuse
O. Gros
15:27:58
Diskuse
D. Blahunková
1
15:28:23
Diskuse
R. Nepil
1
15:28:35
Diskuse
O. Gros
15:29:05
Diskuse
J. Vítek
15:29:24
Diskuse
O. Gros
15:29:48
Diskuse
M. Roubíček
15:30:03
Diskuse
O. Gros
15:30:28
Diskuse
6. - Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na volnočasové nesportovních aktivity dětí a mládeže pro rok 2021 (k usn. č. Usn RMC 0256/2021)
čas: 15:30:56
O. Gros
15:30:56
Předložení
J. Vítek
15:31:03
Diskuse
O. Gros
15:31:26
Diskuse
M. Roubíček
15:31:37
Diskuse
O. Gros
15:32:01
Diskuse
1. - Návrh Závěrečného účtu Městské části Praha 8 za rok 2020 (k usn. č. Usn RMC 0214/2021)
čas: 15:32:44
O. Gros
15:32:44
Předložení
J. Derfl
1
15:34:49
Diskuse
O. Gros
15:37:33
Diskuse
T. Pavlů
1
15:38:08
Diskuse
J. Vítek
15:39:34
Diskuse
T. Pavlů
1
15:41:16
Diskuse
J. Vítek
15:41:36
Diskuse
T. Němeček
1
15:42:10
Diskuse
O. Gros
15:44:23
Diskuse
J. Derfl
2
15:45:35
Diskuse
O. Gros
15:47:21
Diskuse
R. Nepil
1
15:49:51
Diskuse
O. Gros
15:51:37
Diskuse
T. Pavlů
2
15:52:20
Diskuse
O. Gros
15:55:30
Diskuse
J. Derfl
3
15:56:10
Diskuse
O. Gros
15:58:56
Diskuse
R. Nepil
1
15:59:01
Diskuse
A. Hamalová
1
15:59:32
Diskuse
O. Gros
16:00:25
Diskuse
R. Nepil
2
16:00:32
Diskuse
V. Vojtíšková
1
16:01:03
Diskuse
O. Gros
16:01:57
Diskuse
T. Pavlů
3
16:02:34
Diskuse
O. Gros
16:03:20
Diskuse
O. Buršík
1
16:03:32
Diskuse
O. Gros
16:04:20
Diskuse
J. Derfl
4
16:04:42
Diskuse
R. Nepil
3
16:06:41
Diskuse
V. Vojtíšková
2
16:08:28
Diskuse
T. Pavlů
4
16:08:51
Diskuse
O. Gros
16:12:20
Diskuse
T. Slabihoudek
1
16:12:32
Diskuse
J. Derfl
5
16:13:49
Diskuse
R. Nepil
4
16:14:41
Diskuse
T. Pavlů
5
16:15:17
Diskuse
O. Gros
16:16:00
Diskuse
O. Gros
16:16:25
Diskuse
M. Cibulka
1
16:16:29
Diskuse
J. Derfl
6
16:17:22
Diskuse
T. Němeček
2
16:18:03
Diskuse
O. Gros
16:19:42
Diskuse
T. Pavlů
6
16:19:48
Diskuse
R. Nepil
2
16:22:06
Diskuse
T. Němeček
3
16:22:42
Diskuse
O. Gros
16:23:20
Diskuse
J. Derfl
7
16:23:26
Diskuse
O. Gros
16:24:53
Diskuse
M. Roubíček
16:25:30
Diskuse
O. Gros
16:25:57
Diskuse
16. - Interpelace členů Zastupitelstva městské části Praha 8
čas: 16:26:31
O. Gros
16:26:31
Předložení
T. Němeček
16:26:43
Diskuse
O. Gros
16:27:21
Diskuse
T. Němeček
16:27:44
Diskuse
O. Gros
16:27:49
Diskuse
O. Buršík
16:28:13
Diskuse
O. Gros
16:29:05
Diskuse
O. Buršík
16:29:43
Diskuse
O. Gros
16:29:46
Diskuse
T. Němeček
16:29:57
Diskuse
O. Gros
16:31:11
Diskuse
T. Němeček
16:31:41
Diskuse
O. Gros
16:31:44
Diskuse
P. Kuchtová
16:31:51
Diskuse
O. Gros
16:33:38
Diskuse
P. Kuchtová
1
16:34:27
Diskuse
O. Gros
16:35:40
Diskuse
D. Blahunková
16:36:37
Diskuse
T. Tatranský
16:37:11
Diskuse
D. Blahunková
16:39:16
Diskuse
J. Vítek
16:39:25
Diskuse
I. Tůmová
16:39:36
Diskuse
J. Vítek
16:41:29
Diskuse
I. Tůmová
16:42:50
Diskuse
O. Gros
16:43:28
Diskuse
V. Vojtíšková
16:43:37
Diskuse
T. Hřebík
16:45:51
Diskuse
V. Vojtíšková
16:52:36
Diskuse
T. Hřebík
16:53:57
Diskuse
O. Gros
16:54:20
Diskuse
O. Buršík
16:54:27
Diskuse
J. Vítek
16:55:13
Diskuse
O. Buršík
16:58:05
Diskuse
J. Vítek
16:58:18
Diskuse
O. Gros
16:59:01
Diskuse
T. Pavlů
16:59:07
Diskuse
T. Slabihoudek
17:00:39
Diskuse
O. Gros
17:02:54
Diskuse
T. Pavlů
17:03:02
Diskuse
O. Gros
17:03:07
Diskuse
M. Staněk
17:03:13
Diskuse
O. Gros
17:05:31
Diskuse
M. Staněk
17:05:38
Diskuse
O. Gros
17:06:03
Diskuse
2. - Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0213/2021)
čas: 17:29:50
O. Gros
17:29:50
Předložení
O. Buršík
1
17:30:27
Diskuse
O. Gros
17:31:21
Diskuse
J. Derfl
1
17:31:48
Diskuse
O. Gros
17:33:40
Diskuse
J. Derfl
2
17:33:51
Diskuse
O. Gros
17:34:27
Diskuse
I. Slávka
1
17:34:35
Diskuse
O. Gros
17:35:21
Diskuse
M. Roubíček
17:35:27
Diskuse
O. Gros
17:35:50
Diskuse
7. - Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 530 002,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na k. ú. Karlín, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0119/2021)
čas: 17:36:16
O. Gros
17:36:16
Předložení
M. Roubíček
17:36:48
Diskuse
O. Gros
17:36:56
Diskuse
T. Slabihoudek
17:37:47
Diskuse
O. Gros
17:41:24
Diskuse
J. Derfl
1
17:41:30
Diskuse
R. Nepil
1
17:42:23
Diskuse
T. Slabihoudek
1
17:45:05
Diskuse
J. Derfl
2
17:45:26
Diskuse
R. Nepil
2
17:45:46
Diskuse
J. Derfl
3
17:46:40
Diskuse
O. Gros
17:48:07
Diskuse
R. Nepil
3
17:48:09
Diskuse
T. Slabihoudek
2
17:50:16
Diskuse
O. Gros
17:51:01
Diskuse
R. Nepil
4
17:51:51
Diskuse
K. Ptáček
1
17:52:57
Diskuse
T. Slabihoudek
3
17:53:40
Diskuse
R. Nepil
5
17:53:50
Diskuse
O. Gros
17:54:36
Diskuse
M. Roubíček
17:55:21
Diskuse
O. Gros
17:55:56
Diskuse
8. - Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 1 894 664,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na k. ú. Čimice, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0120/2021)
čas: 17:56:21
O. Gros
17:56:21
Předložení
M. Roubíček
17:56:22
Diskuse
O. Gros
17:56:48
Diskuse
9. - Návrh odpisu nedobytného dluhu (poplatků z prodlení) v celkové výši 305 378,95 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Bohnice, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0231/2021)
čas: 17:57:12
O. Gros
17:57:12
Předložení
M. Roubíček
17:57:14
Diskuse
O. Gros
17:57:35
Diskuse
10. - Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 886 722,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na k. ú. Karlín, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0230/2021)
čas: 17:58:24
O. Gros
17:58:24
Předložení
M. Roubíček
17:58:25
Diskuse
O. Gros
17:58:46
Diskuse
13. - Zápisy do ZŠ a MŠ a širší souvislosti
čas: 17:59:12
O. Gros
17:59:12
Předložení
V. Vojtíšková
17:59:23
Diskuse
P. Franc
1
18:02:47
Diskuse
T. Tatranský
1
18:03:44
Diskuse
J. Vítek
18:08:56
Diskuse
V. Vojtíšková
1
18:09:00
Diskuse
T. Tatranský
1
18:09:42
Diskuse
M. Janovský
1
18:09:43
Diskuse
T. Němeček
1
18:10:48
Diskuse
J. Vítek
18:11:42
Diskuse
T. Tatranský
1
18:11:58
Diskuse
P. Franc
2
18:12:06
Diskuse
J. Slobodník
1
18:13:16
Diskuse
T. Tatranský
2
18:13:57
Diskuse
V. Vojtíšková
2
18:15:43
Diskuse
T. Tatranský
2
18:16:29
Diskuse
O. Gros
1
18:18:04
Diskuse
V. Vojtíšková
3
18:19:24
Diskuse
O. Gros
1
18:20:18
Diskuse
P. Franc
3
18:20:55
Diskuse
T. Tatranský
2
18:22:07
Diskuse
R. Nepil
1
18:22:09
Diskuse
M. Janovský
1
18:23:15
Diskuse
V. Vojtíšková
4
18:23:24
Diskuse
T. Tatranský
3
18:24:27
Diskuse
V. Vojtíšková
5
18:25:06
Diskuse
R. Nepil
2
18:25:36
Diskuse
T. Tatranský
4
18:28:51
Diskuse
O. Gros
1
18:29:49
Diskuse
R. Nepil
1
18:30:26
Diskuse
O. Gros
1
18:31:35
Diskuse
V. Vojtíšková
6
18:32:44
Diskuse
I. Slávka
1
18:34:25
Diskuse
O. Gros
1
18:36:22
Diskuse
M. Janovský
2
18:36:33
Diskuse
I. Tůmová
1
18:37:52
Diskuse
O. Gros
1
18:39:01
Diskuse
M. Novák
1
18:40:10
Diskuse
J. Vítek
1
18:40:27
Diskuse
O. Gros
1
18:42:36
Diskuse
I. Slávka
1
18:42:54
Diskuse
O. Gros
1
18:43:47
Diskuse
V. Vojtíšková
7
18:43:55
Diskuse
M. Roubíček
1
18:45:24
Diskuse
O. Gros
1
18:46:16
Diskuse
T. Pavlů
1
18:47:37
Diskuse
O. Gros
1
18:49:03
Diskuse
R. Nepil
2
18:49:15
Diskuse
T. Němeček
2
18:50:16
Diskuse
O. Gros
1
18:53:11
Diskuse
R. Nepil
3
18:53:43
Diskuse
I. Slávka
2
18:54:39
Diskuse
O. Gros
1
18:55:10
Diskuse
V. Vojtíšková
8
18:55:29
Diskuse
O. Gros
1
18:57:14
Diskuse
A. Kroutil
1
18:57:17
Diskuse
O. Gros
1
18:58:27
Diskuse
14. - Zrušení usnesení a návrh nového usnesení k připojení se k aplikaci CityVizor
čas: 19:16:13
O. Gros
19:16:13
Předložení
J. Slobodník
19:16:18
Diskuse
J. Hamal Dvořák
1
19:18:42
Diskuse
O. Gros
19:22:42
Diskuse
R. Nepil
1
19:22:53
Diskuse
J. Hamal Dvořák
2
19:26:04
Diskuse
O. Gros
19:27:39
Diskuse
R. Nepil
1
19:28:22
Diskuse
A. Hamalová
1
19:30:35
Diskuse
O. Gros
19:31:58
Diskuse
R. Nepil
2
19:32:06
Diskuse
J. Vítek
1
19:33:09
Diskuse
O. Gros
19:34:43
Diskuse
R. Nepil
3
19:34:53
Diskuse
J. Hamal Dvořák
3
19:35:48
Diskuse
O. Gros
19:37:18
Diskuse
O. Buršík
1
19:37:25
Diskuse
R. Nepil
4
19:38:26
Diskuse
V. Vojtíšková
1
19:38:57
Diskuse
O. Gros
19:39:16
Diskuse
J. Slobodník
1
19:39:40
Diskuse
J. Hamal Dvořák
4
19:41:02
Diskuse
V. Vojtíšková
2
19:41:45
Diskuse
M. Fichtner
1
19:42:32
Diskuse
O. Gros
19:42:47
Diskuse
I. Slávka
1
19:42:54
Diskuse
O. Gros
19:43:29
Diskuse
J. Hamal Dvořák
5
19:45:05
Diskuse
O. Gros
19:45:36
Diskuse
M. Fichtner
2
19:45:49
Diskuse
V. Vojtíšková
3
19:46:50
Diskuse
J. Hamal Dvořák
6
19:47:27
Diskuse
O. Gros
19:47:52
Diskuse
J. Slobodník
2
19:48:00
Diskuse
O. Gros
19:48:32
Diskuse
I. Slávka
2
19:48:45
Diskuse
M. Fichtner
3
19:49:27
Diskuse
M. Roubíček
1
19:49:48
Diskuse
J. Hamal Dvořák
7
19:50:08
Diskuse
R. Nepil
5
19:50:21
Diskuse
M. Novák
1
19:50:57
Diskuse
O. Gros
19:51:10
Diskuse
M. Roubíček
20:03:07
Diskuse
R. Nepil
6
20:03:57
Diskuse
M. Roubíček
20:04:32
Diskuse
I. Slávka
1
20:05:12
Diskuse
O. Gros
20:05:32
Diskuse
M. Roubíček
20:05:47
Diskuse
O. Gros
20:08:14
Diskuse
M. Roubíček
20:08:42
Diskuse
M. Novák
2
20:08:49
Diskuse
M. Roubíček
20:09:03
Diskuse
J. Hamal Dvořák
1
20:09:56
Diskuse
O. Gros
20:10:31
Diskuse
M. Roubíček
20:10:44
Diskuse
R. Nepil
7
20:11:10
Diskuse
M. Roubíček
20:12:19
Diskuse
O. Gros
20:12:44
Diskuse
M. Roubíček
20:13:09
Diskuse
O. Gros
20:13:33
Diskuse