Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8

01.07.2020
0. - Zahájení, schválení programu
čas: 14:06:48
O. Gros
14:06:48
Předložení
P. Pelc
1
14:09:04
Diskuse
A. Filínová
14:09:11
Diskuse
O. Gros
14:09:15
Předložení
H. Matoušová
1
14:14:18
Diskuse
T. Němeček
1
14:14:37
Diskuse
T. Hřebík
1
14:17:06
Diskuse
I. Slávka
1
14:17:27
Diskuse
T. Pavlů
1
14:18:00
Diskuse
T. Tatranský
1
14:21:38
Diskuse
H. Matoušová
2
14:21:53
Diskuse
T. Pavlů
2
14:22:25
Diskuse
O. Gros
14:25:22
Předložení
V. Stránský
1
14:25:37
Diskuse
O. Gros
14:27:14
Předložení
J. Vítek
1
14:27:18
Diskuse
O. Gros
14:28:00
Předložení
T. Němeček
2
14:28:02
Diskuse
O. Gros
14:29:06
Předložení
V. Stránský
2
14:29:15
Diskuse
T. Hřebík
2
14:30:45
Diskuse
V. Vojtíšková
1
14:32:29
Diskuse
O. Gros
14:32:59
Diskuse
R. Nepil
1
14:33:07
Diskuse
I. Tůmová
1
14:33:55
Diskuse
O. Gros
14:34:08
Předložení
M. Roubíček
14:48:16
Diskuse
O. Gros
14:53:37
Předložení
1. - Návrh volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2020 až 2024 (k usn. č. Usn RMC 0203/2020)
čas: 14:54:12
O. Gros
14:54:12
Předložení
V. Vojtíšková
1
14:56:43
Diskuse
O. Gros
14:56:54
Předložení
M. Roubíček
14:57:15
Diskuse
O. Gros
14:57:49
Předložení
2. - Návrh Závěrečného účtu Městské části Praha 8 za rok 2019 (k usn. č. Usn RMC 0175/2020)
čas: 14:58:27
O. Gros
14:58:27
Předložení
T. Pavlů
1
15:02:08
Diskuse
O. Gros
15:04:49
Předložení
V. Vojtíšková
1
15:04:51
Diskuse
O. Gros
15:05:32
Předložení
I. Slávka
1
15:06:41
Diskuse
T. Němeček
1
15:06:54
Diskuse
O. Gros
15:08:12
Předložení
M. Fichtner
1
15:08:22
Diskuse
O. Gros
15:08:36
Předložení
T. Pavlů
2
15:08:44
Diskuse
R. Nepil
1
15:11:25
Diskuse
O. Gros
15:13:02
Předložení
T. Slabihoudek
1
15:13:05
Diskuse
O. Gros
15:13:57
Předložení
T. Pavlů
3
15:13:59
Diskuse
T. Slabihoudek
2
15:15:02
Diskuse
T. Pavlů
4
15:16:01
Diskuse
R. Nepil
2
15:17:01
Diskuse
M. Jedlička
1
15:18:33
Diskuse
O. Gros
15:19:21
Předložení
T. Němeček
2
15:20:20
Diskuse
O. Gros
15:23:44
Předložení
T. Slabihoudek (TOP 09 a STAN)
1
15:26:15
Diskuse
T. Slabihoudek
2
15:26:22
Diskuse
O. Gros
15:27:41
Předložení
T. Pavlů
5
15:27:46
Diskuse
R. Nepil
3
15:28:43
Diskuse
O. Gros
15:28:57
Předložení
M. Roubíček
15:29:15
Diskuse
I. Slávka
1
15:29:39
Diskuse
O. Gros
15:29:50
Předložení
M. Roubíček
15:39:36
Diskuse
O. Gros
15:39:52
Předložení
3. - Návrh částečného prominutí místního poplatku z pobytu za období od 1. července 2020 do 31. prosince 2020 (k usn. č. Usn RMC 0217/2020)
čas: 15:40:24
O. Gros
15:40:24
Předložení
M. Roubíček
15:42:01
Diskuse
O. Gros
15:42:18
Předložení
3.a - Návrh připojení MČ Praha 8 k aplikaci CityVizor
čas: 15:42:49
O. Gros
15:42:49
Předložení
I. Slávka
1
15:43:11
Diskuse
R. Nepil
1
15:43:48
Diskuse
V. Vojtíšková
1
15:45:09
Diskuse
I. Slávka
2
15:45:46
Diskuse
O. Gros
15:46:20
Předložení
P. Pelc
1
15:46:46
Diskuse
V. Vojtíšková
2
15:47:12
Diskuse
R. Nepil
2
15:48:09
Diskuse
J. Hamal Dvořák
1
15:49:21
Diskuse
O. Gros
15:49:39
Předložení
M. Roubíček
15:49:45
Diskuse
O. Gros
15:50:09
Předložení
4. - Návrh poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 8, za jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8, komisí Rady MČ Praha 8 nebo zvláštních orgánů MČ Praha 8 v období od 1. listopadu·2019 do 30. dubna 2020, a k návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. listopadu 2019 do 30. dubna 2020 (k usn. č. Usn RMC 0210/2020)
čas: 15:50:32
O. Gros
15:50:32
Předložení
R. Nepil
1
15:52:01
Diskuse
O. Gros
15:52:32
Předložení
T. Pavlů
1
15:52:47
Diskuse
I. Slávka
1
15:53:27
Diskuse
O. Gros
15:53:52
Předložení
M. Roubíček
15:53:57
Diskuse
O. Gros
15:54:50
Předložení
5. - Návrh zrušení usnesení č. Usn ZMC 027/2019 Zastupitelstva Městské části Praha 8 ze dne 25.9.2019 a k návrhu Zásad postupu prodeje spoluvlastnických podílů na bytových domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0169/2020)
čas: 15:55:16
O. Gros
15:55:16
Předložení
T. Slabihoudek
15:55:40
Diskuse
O. Gros
15:56:20
Předložení
M. Roubíček
15:56:29
Diskuse
O. Gros
15:56:38
Předložení
6. - Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2020 (k usn. č. Usn RMC 0244/2020)
čas: 15:57:03
O. Gros
15:57:03
Předložení
J. Vítek
15:57:18
Diskuse
O. Gros
15:58:07
Předložení
A. Filínová
1
15:58:14
Diskuse
M. Novák
1
15:58:24
Diskuse
J. Vítek
15:58:58
Diskuse
D. Blahunková
1
16:01:41
Diskuse
O. Gros
16:02:38
Předložení
M. Roubíček
16:02:43
Diskuse
O. Gros
16:03:00
Předložení
7. - Návrh poskytnutí slevy z nájemného nájemcům prostorů sloužících podnikání, ve svěřené správě Městské části Praha 8, v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 (k usn. č. Usn RMC 0271/2020)
čas: 16:03:30
O. Gros
16:03:30
Předložení
T. Slabihoudek
16:03:42
Diskuse
O. Gros
16:05:50
Předložení
M. Novák
1
16:06:20
Diskuse
T. Němeček
1
16:06:43
Diskuse
O. Gros
16:07:27
Předložení
R. Nepil
1
16:07:40
Diskuse
O. Gros
16:08:42
Předložení
M. Roubíček
16:09:06
Diskuse
O. Gros
16:09:23
Předložení
8. - Návrh změny územního plánu na pozemku č. 1285/1 na k.ú. Troja umožňující výstavbu Hasičské zbrojnice (k usn. č. Usn RMC 0275/2020)
čas: 16:10:04
O. Gros
16:10:04
Předložení
T. Hřebík
16:10:20
Diskuse
O. Gros
16:11:36
Předložení
V. Vojtíšková
1
16:11:40
Diskuse
T. Hřebík
16:11:52
Diskuse
V. Vojtíšková
2
16:12:15
Diskuse
T. Hřebík
16:12:28
Diskuse
O. Gros
16:12:48
Předložení
V. Vojtíšková
3
16:12:52
Diskuse
T. Hřebík
16:13:01
Diskuse
H. Matoušová
1
16:13:25
Diskuse
T. Hřebík
16:13:33
Diskuse
J. Vítek
1
16:13:56
Diskuse
M. Jedlička
1
16:14:54
Diskuse
V. Stránský
1
16:15:01
Diskuse
O. Gros
16:16:40
Předložení
10. - Interpelace občanů
čas: 16:16:47
O. Gros
16:16:47
Předložení
Občan/ka městské části
1
16:17:32
Diskuse
T. Slabihoudek
16:19:31
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:21:40
Diskuse
T. Slabihoudek
16:22:08
Diskuse
O. Gros
16:22:58
Předložení
11. - Interpelace členů Zastupitelstva městské části Praha 8
čas: 16:23:15
O. Gros
16:23:15
Předložení
D. Blahunková
16:23:29
Diskuse
T. Tatranský
16:25:26
Diskuse
D. Blahunková
16:29:03
Diskuse
T. Tatranský
16:30:29
Diskuse
O. Gros
16:31:11
Předložení
T. Němeček
16:31:24
Diskuse
O. Gros
16:33:53
Diskuse
T. Němeček
16:34:24
Diskuse
O. Gros
16:34:50
Diskuse
V. Stránský
16:35:09
Diskuse
O. Gros
16:38:20
Diskuse
V. Stránský
16:40:58
Diskuse
O. Gros
16:41:57
Diskuse
V. Vojtíšková
16:43:07
Diskuse
O. Gros
16:47:31
Předložení
J. Vítek
16:47:45
Diskuse
O. Gros
16:49:14
Předložení
V. Vojtíšková
16:49:21
Diskuse
O. Gros
16:49:55
Předložení
T. Hřebík
16:49:58
Diskuse
O. Gros
16:52:15
Předložení
I. Tůmová
16:52:28
Diskuse
O. Gros
16:54:52
Diskuse
I. Tůmová
16:55:11
Diskuse
O. Gros
16:55:16
Předložení
P. Kuchtová
1
16:55:30
Diskuse
O. Gros
16:56:46
Předložení
J. Vítek
1
16:57:44
Diskuse
O. Gros
16:58:35
Předložení
P. Kuchtová
2
16:58:55
Diskuse
O. Gros
17:00:23
Diskuse
T. Němeček
17:00:56
Diskuse
T. Hřebík
1
17:03:08
Diskuse
J. Vítek
17:06:41
Diskuse
T. Němeček
17:06:48
Diskuse
T. Hřebík
1
17:07:02
Diskuse
J. Vítek
17:07:37
Diskuse
V. Stránský
17:07:45
Diskuse
O. Gros
17:09:26
Diskuse
V. Stránský
17:10:07
Diskuse
J. Vítek
1
17:10:53
Diskuse
O. Gros
17:11:55
Předložení
P. Kuchtová
2
17:12:22
Diskuse
O. Gros
17:14:51
Diskuse
T. Němeček
17:15:45
Diskuse
O. Gros
17:18:08
Diskuse
O. Gros
17:36:49
Předložení
8. - Návrh změny územního plánu na pozemku č. 1285/1 na k.ú. Troja umožňující výstavbu Hasičské zbrojnice (k usn. č. Usn RMC 0275/2020)
čas: 17:36:49
J. Vítek
2
17:36:57
Diskuse
V. Vojtíšková
4
17:38:40
Diskuse
J. Vítek
17:39:02
Diskuse
V. Stránský
2
17:40:38
Diskuse
J. Vítek
17:41:37
Diskuse
P. Vilgus
1
17:42:22
Diskuse
J. Vítek
17:43:36
Diskuse
M. Jedlička
2
17:45:27
Diskuse
P. Vilgus
2
17:46:31
Diskuse
O. Gros
17:47:50
Diskuse
J. Vítek
1
17:47:57
Diskuse
O. Gros
17:49:31
Diskuse
V. Stránský
3
17:49:33
Diskuse
O. Gros
17:50:22
Diskuse
R. Nepil
1
17:50:36
Diskuse
O. Gros
17:52:11
Diskuse
M. Roubíček
17:52:19
Diskuse
O. Gros
17:52:41
Diskuse
9. - Návrh zásadní připomínky ke změně územního plánu č.Z2992
čas: 17:53:07
O. Gros
17:53:07
Předložení
T. Hřebík
17:53:21
Diskuse
O. Gros
17:54:44
Diskuse
V. Vojtíšková
1
17:54:52
Diskuse
J. Vítek
17:55:29
Diskuse
P. Vilgus
1
17:56:03
Diskuse
R. Nepil
1
17:56:46
Diskuse
T. Hřebík
1
17:59:02
Diskuse
V. Vojtíšková
2
17:59:25
Diskuse
R. Nepil
2
18:00:08
Diskuse
P. Vilgus
2
18:02:33
Diskuse
T. Hřebík
2
18:03:44
Diskuse
J. Vítek
1
18:04:28
Diskuse
O. Gros
18:06:24
Diskuse
H. Matoušová
1
18:06:29
Diskuse
V. Vojtíšková
3
18:06:41
Diskuse
O. Gros
18:07:02
Diskuse
J. Vítek
1
18:07:10
Diskuse
O. Gros
18:07:41
Diskuse
M. Roubíček
18:08:04
Diskuse
O. Gros
18:08:30
Diskuse
M. Roubíček
18:08:54
Diskuse
O. Gros
18:09:04
Diskuse