Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8

18.12.2019
0. - Zahájení, schválení programu
čas: 14:08:42
O. Gros
14:08:42
Předložení
M. Jedlička
14:10:06
Diskuse
O. Gros
14:10:11
Diskuse
T. Pavlů
1
14:14:23
Diskuse
O. Gros
14:18:54
Předložení
I. Tůmová
1
14:19:00
Diskuse
O. Gros
14:29:09
Diskuse
K. Ptáček
1
14:29:16
Diskuse
O. Gros
14:30:08
Diskuse
J. Vítek
1
14:30:31
Diskuse
O. Gros
14:31:02
Diskuse
O. Buršík
1
14:31:04
Diskuse
O. Gros
14:34:47
Diskuse
P. Vilgus
1
14:34:49
Diskuse
T. Pavlů
2
14:35:21
Diskuse
T. Němeček
1
14:44:41
Diskuse
O. Gros
14:47:09
Diskuse
T. Pavlů
3
14:47:13
Diskuse
P. Vilgus
1
14:49:40
Diskuse
R. Nepil
1
14:51:23
Diskuse
I. Slávka
1
14:51:45
Diskuse
A. Hamalová
1
14:52:43
Diskuse
O. Gros
14:54:03
Diskuse
T. Tatranský
1
14:54:05
Diskuse
V. Stránský
1
14:54:44
Diskuse
O. Gros
14:56:38
Diskuse
A. Hamalová
2
14:56:41
Diskuse
V. Vojtíšková
1
14:57:13
Diskuse
O. Gros
14:59:02
Diskuse
J. Hamal Dvořák
1
14:59:20
Diskuse
V. Vojtíšková
2
15:00:43
Diskuse
R. Nepil
2
15:01:23
Diskuse
J. Hamal Dvořák
2
15:01:49
Diskuse
V. Vojtíšková
3
15:02:29
Diskuse
A. Hamalová
3
15:03:05
Diskuse
R. Nepil
3
15:03:44
Diskuse
O. Gros
15:04:04
Diskuse
D. Blahunková
1
15:04:16
Diskuse
O. Gros
15:04:36
Diskuse
M. Cibulka
15:22:13
Diskuse
O. Gros
15:23:02
Diskuse
T. Pavlů
1
15:23:15
Diskuse
M. Cibulka
15:23:27
Diskuse
O. Gros
15:23:35
Diskuse
M. Cibulka
15:24:11
Diskuse
O. Gros
15:24:51
Diskuse
M. Cibulka
15:25:17
Diskuse
O. Gros
15:25:37
Diskuse
M. Cibulka
15:26:04
Diskuse
O. Gros
15:26:21
Diskuse
M. Cibulka
15:26:45
Diskuse
O. Gros
15:26:57
Diskuse
M. Cibulka
15:27:22
Diskuse
M. Cibulka
15:27:37
Diskuse
O. Gros
15:27:37
Diskuse
M. Cibulka
15:27:59
Diskuse
O. Gros
15:28:13
Diskuse
M. Cibulka
15:28:37
Diskuse
O. Gros
15:28:48
Diskuse
M. Cibulka
15:29:12
Diskuse
O. Gros
15:29:32
Diskuse
M. Cibulka
15:29:59
Diskuse
O. Gros
15:30:19
Diskuse
M. Cibulka
15:30:47
Diskuse
O. Gros
15:31:13
Diskuse
M. Cibulka
15:31:39
Diskuse
O. Gros
15:32:11
Diskuse
1. - Návrh Rozpočtového provizoria Městské části Praha 8 na rok 2020 (k usn. č. Usn RMC 0664/2019)
čas: 15:32:51
O. Gros
15:32:51
Předložení
M. Cibulka
15:36:23
Diskuse
O. Gros
15:36:39
Diskuse
2. - Návrh poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 8, za jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8, komisí Rady MČ Praha 8 nebo zvláštních orgánů MČ Praha 8 v období od 1. května 2019 do 31. října 2019, a k návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. května 2019 do 31. října 2019 (k usn. č. Usn RMC 0603/2019)
čas: 15:37:13
O. Gros
15:37:13
Předložení
A. Hamalová
1
15:38:49
Diskuse
O. Gros
15:39:15
Diskuse
I. Slávka
1
15:39:43
Diskuse
O. Gros
15:40:25
Diskuse
A. Hamalová
2
15:40:57
Diskuse
O. Gros
15:42:05
Diskuse
J. Hamal Dvořák
1
15:42:36
Diskuse
O. Gros
15:43:15
Diskuse
J. Hamal Dvořák
1
15:43:21
Diskuse
O. Gros
15:43:27
Diskuse
A. Hamalová
3
15:44:42
Diskuse
O. Gros
15:45:14
Diskuse
M. Cibulka
15:46:45
Diskuse
O. Gros
15:46:57
Diskuse
2A - Návrh stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 8 podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s novelizací nařízení vlády č. 318/2017·Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků v úplném znění
čas: 15:47:31
O. Gros
15:47:31
Předložení
M. Cibulka
15:49:31
Diskuse
O. Gros
15:49:43
Diskuse
3. - Návrh vypracování "Zásad pro výstavbu na území městské části Praha 8" (k usn. č. Usn RMC 0662/2019)
čas: 15:50:15
O. Gros
15:50:15
Předložení
J. Vítek (Patrioti pro Prahu 8)
1
15:50:31
Diskuse
J. Vítek
15:50:49
Diskuse
O. Gros
15:54:18
Diskuse
P. Vilgus
1
15:54:25
Diskuse
O. Gros
15:55:45
Diskuse
J. Vítek
15:55:51
Diskuse
I. Slávka
1
15:57:54
Diskuse
O. Gros
15:58:47
Diskuse
J. Vítek
15:58:54
Diskuse
A. Hamalová
1
15:59:02
Diskuse
O. Gros
15:59:18
Diskuse
J. Vítek
15:59:26
Diskuse
O. Gros
16:00:19
Diskuse
V. Stránský
1
16:00:23
Diskuse
J. Vítek
16:00:39
Diskuse
O. Gros
16:02:07
Diskuse
I. Slávka
2
16:02:28
Diskuse
J. Vítek
16:03:18
Diskuse
O. Gros
16:05:16
Diskuse
A. Hamalová
2
16:05:31
Diskuse
J. Vítek
16:06:23
Diskuse
M. Cibulka
1
16:07:14
Diskuse
V. Stránský
2
16:10:19
Diskuse
J. Vítek
16:11:44
Diskuse
I. Tůmová
1
16:14:09
Diskuse
O. Gros
16:14:27
Diskuse
14. - Interpelace občanů
čas: 16:15:12
O. Gros
16:15:12
Předložení
Občan/ka městské části
1
16:16:21
Diskuse
T. Tatranský
16:17:17
Diskuse
Host
1
16:21:52
Diskuse
O. Gros
16:22:38
Diskuse
T. Tatranský
16:22:40
Diskuse
O. Gros
16:22:58
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:23:37
Diskuse
J. Vítek
16:25:53
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:27:02
Diskuse
J. Vítek
16:27:41
Diskuse
O. Gros
16:28:37
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:29:13
Diskuse
O. Gros
16:31:56
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:32:25
Diskuse
O. Gros
16:32:58
Diskuse
15. - Interpelace členů Zastupitelstva městské části Praha 8
čas: 16:33:37
O. Gros
16:33:37
Předložení
M. Staněk
16:33:50
Diskuse
O. Gros
16:35:22
Diskuse
M. Staněk
16:35:36
Diskuse
O. Gros
16:35:55
Diskuse
T. Pavlů
16:36:09
Diskuse
J. Vítek
16:37:27
Diskuse
O. Gros
16:43:38
Diskuse
T. Pavlů
16:43:45
Diskuse
J. Vítek
16:45:25
Diskuse
O. Gros
16:47:13
Diskuse
J. Hamal Dvořák
16:47:20
Diskuse
O. Gros
16:48:07
Diskuse
J. Hamal Dvořák
16:48:21
Diskuse
O. Gros
16:48:26
Diskuse
V. Stránský
16:48:52
Diskuse
T. Tatranský
16:50:20
Diskuse
O. Gros
16:50:31
Diskuse
V. Stránský
16:50:39
Diskuse
O. Gros
16:50:45
Diskuse
T. Němeček
16:51:01
Diskuse
T. Slabihoudek
16:52:06
Diskuse
T. Němeček
16:53:18
Diskuse
T. Slabihoudek
16:53:31
Diskuse
O. Gros
16:54:19
Diskuse
A. Filínová
16:54:31
Diskuse
O. Gros
16:55:09
Diskuse
T. Hřebík
16:55:16
Diskuse
A. Filínová
16:55:50
Diskuse
O. Gros
16:56:01
Diskuse
A. Hamalová
16:56:12
Diskuse
O. Gros
16:56:53
Diskuse
A. Hamalová
16:57:29
Diskuse
O. Gros
16:57:33
Diskuse
J. Vítek
16:57:43
Diskuse
O. Gros
16:58:30
Diskuse
M. Fichtner
1
16:58:38
Diskuse
O. Gros
16:58:59
Diskuse
P. Vilgus
16:59:07
Diskuse
O. Gros
17:00:48
Diskuse
P. Vilgus
17:04:03
Diskuse
O. Gros
17:05:19
Diskuse
M. Novák
17:05:45
Diskuse
T. Hřebík
17:06:24
Diskuse
M. Novák
17:07:41
Diskuse
T. Hřebík
17:08:32
Diskuse
O. Gros
17:09:30
Diskuse
T. Tatranský
1
17:09:35
Diskuse
V. Stránský
1
17:10:43
Diskuse
O. Gros
17:11:25
Diskuse
O. Buršík
17:11:47
Diskuse
J. Slobodník
17:12:55
Diskuse
O. Buršík
17:15:21
Diskuse
J. Slobodník
17:15:42
Diskuse
O. Gros
17:16:04
Diskuse
V. Vojtíšková
1
17:16:10
Diskuse
I. Slávka
1
17:16:43
Diskuse
O. Gros
17:17:07
Diskuse
V. Stránský
17:17:17
Diskuse
J. Vítek
17:19:23
Diskuse
V. Stránský
17:22:14
Diskuse
J. Vítek
17:22:53
Diskuse
O. Gros
17:23:23
Diskuse
P. Vilgus
17:23:52
Diskuse
T. Slabihoudek
17:24:46
Diskuse
P. Vilgus
17:25:44
Diskuse
T. Hřebík
17:26:15
Diskuse
O. Gros
17:28:15
Diskuse
A. Hamalová
17:28:31
Diskuse
O. Gros
17:29:08
Diskuse
J. Vítek
17:29:45
Diskuse
A. Hamalová
17:35:11
Diskuse
O. Gros
17:35:25
Diskuse
3. - Návrh vypracování "Zásad pro výstavbu na území městské části Praha 8" (k usn. č. Usn RMC 0662/2019)
čas: 17:36:01
O. Gros
17:54:59
Diskuse
K. Ptáček
1
17:56:21
Diskuse
J. Vítek
17:57:53
Diskuse
O. Gros
17:58:33
Diskuse
R. Nepil
1
17:58:41
Diskuse
I. Slávka
3
18:00:35
Diskuse
J. Vítek
18:02:09
Diskuse
O. Gros
18:07:15
Diskuse
I. Slávka
1
18:07:33
Diskuse
O. Gros
18:08:36
Diskuse
P. Vilgus
2
18:08:48
Diskuse
J. Vítek
18:11:23
Diskuse
O. Gros
18:12:24
Diskuse
A. Hamalová
3
18:12:38
Diskuse
V. Stránský
3
18:13:34
Diskuse
J. Vítek
18:16:52
Diskuse
V. Stránský
1
18:17:37
Diskuse
V. Vojtíšková
1
18:17:51
Diskuse
J. Vítek
18:19:06
Diskuse
R. Nepil
1
18:19:46
Diskuse
T. Hřebík
1
18:20:16
Diskuse
I. Slávka
4
18:21:21
Diskuse
O. Gros
18:22:15
Diskuse
P. Vilgus
3
18:22:22
Diskuse
T. Němeček
1
18:23:26
Diskuse
R. Nepil
2
18:24:16
Diskuse
O. Gros
18:27:30
Diskuse
T. Němeček
2
18:27:32
Diskuse
O. Gros
18:28:08
Diskuse
J. Vítek
18:28:23
Diskuse
O. Gros
18:28:39
Diskuse
M. Cibulka
1
18:28:52
Diskuse
O. Gros
18:29:53
Diskuse
M. Cibulka
1
18:30:18
Diskuse
A. Hamalová
1
18:30:44
Diskuse
O. Gros
18:31:03
Diskuse
J. Vítek
18:31:27
Diskuse
O. Gros
18:31:36
Diskuse
4. - Návrh zřízení Fondu rozvoje městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0663/2019)
čas: 18:32:19
O. Gros
18:32:19
Předložení
J. Vítek
18:32:23
Diskuse
O. Gros
18:35:02
Diskuse
K. Ptáček
1
18:35:08
Diskuse
J. Vítek
18:36:45
Diskuse
O. Gros
18:36:48
Diskuse
J. Vítek
18:37:07
Diskuse
T. Němeček
1
18:37:18
Diskuse
O. Gros
18:37:38
Diskuse
J. Vítek
18:38:15
Diskuse
I. Slávka
1
18:38:43
Diskuse
O. Gros
18:41:02
Diskuse
J. Vítek
18:41:53
Diskuse
R. Nepil
1
18:42:20
Diskuse
O. Gros
18:43:31
Diskuse
R. Nepil
1
18:43:59
Diskuse
O. Gros
18:44:25
Diskuse
I. Slávka
2
18:44:31
Diskuse
O. Gros
18:44:45
Diskuse
R. Nepil
2
18:56:51
Diskuse
O. Gros
18:57:01
Diskuse
R. Nepil
2
18:59:50
Diskuse
I. Slávka
3
19:00:10
Diskuse
O. Gros
19:01:05
Diskuse
I. Slávka
1
19:01:31
Diskuse
M. Cibulka
1
19:01:51
Diskuse
O. Gros
19:02:12
Diskuse
M. Cibulka
19:02:24
Diskuse
O. Gros
19:03:09
Diskuse
M. Cibulka
19:03:36
Diskuse
O. Gros
19:05:41
Diskuse
M. Cibulka
19:06:15
Diskuse
I. Slávka
2
19:07:39
Diskuse
O. Gros
19:07:57
Diskuse
R. Nepil
2
19:08:01
Diskuse
O. Gros
19:08:36
Diskuse
M. Cibulka
1
19:08:51
Diskuse
O. Gros
19:09:50
Diskuse
5. - Návrh založení „Nadačního fondu Vzdělaná Osmička“ (k usn. č. Usn RMC 0665/2019)
čas: 19:10:38
O. Gros
19:10:38
Předložení
T. Tatranský
19:10:58
Diskuse
V. Stránský
1
19:18:08
Diskuse
T. Tatranský
19:21:10
Diskuse
P. Vilgus
1
19:23:43
Diskuse
T. Tatranský
19:24:53
Diskuse
D. Blahunková
1
19:27:05
Diskuse
T. Tatranský
19:28:20
Diskuse
P. Kuchtová
1
19:30:12
Diskuse
T. Tatranský
19:31:35
Diskuse
P. Kuchtová
1
19:33:35
Diskuse
J. Derfl
1
19:34:09
Diskuse
T. Tatranský
19:35:28
Diskuse
I. Slávka
1
19:37:33
Diskuse
O. Gros
19:39:05
Diskuse
T. Tatranský
19:39:24
Diskuse
H. Matoušová
1
19:42:11
Diskuse
T. Tatranský
19:43:31
Diskuse
P. Vilgus
2
19:44:32
Diskuse
I. Tůmová
1
19:45:21
Diskuse
D. Blahunková
2
19:45:52
Diskuse
T. Tatranský
19:46:22
Diskuse
V. Vojtíšková
1
19:47:42
Diskuse
T. Tatranský
19:49:20
Diskuse
V. Stránský
2
19:51:32
Diskuse
M. Cibulka
1
19:54:37
Diskuse
T. Tatranský
19:55:04
Diskuse
A. Hamalová
1
19:55:58
Diskuse
T. Tatranský
19:56:37
Diskuse
A. Hamalová
1
19:57:56
Diskuse
O. Gros
19:58:22
Diskuse
I. Slávka
2
19:58:37
Diskuse
V. Vojtíšková
2
20:00:10
Diskuse
R. Nepil
1
20:01:48
Diskuse
T. Tatranský
20:03:16
Diskuse
O. Gros
20:07:22
Diskuse
A. Hamalová
2
20:07:26
Diskuse
T. Tatranský
20:09:08
Diskuse
J. Vítek
20:10:07
Diskuse
V. Stránský
3
20:10:11
Diskuse
J. Vítek
20:11:36
Diskuse
T. Tatranský
20:11:49
Diskuse
J. Vítek
20:13:05
Diskuse
J. Derfl
2
20:13:09
Diskuse
T. Tatranský
20:14:30
Diskuse
J. Vítek
20:15:05
Diskuse
D. Blahunková
3
20:15:08
Diskuse
J. Vítek
20:15:58
Diskuse
M. Cibulka
1
20:16:10
Diskuse
T. Tatranský
20:17:55
Diskuse
J. Vítek
20:18:30
Diskuse
I. Slávka
3
20:18:42
Diskuse
T. Tatranský
20:19:58
Diskuse
J. Vítek
20:20:55
Diskuse
T. Pavlů
1
20:21:03
Diskuse
O. Gros
20:22:25
Diskuse
J. Derfl
3
20:23:57
Diskuse
O. Gros
20:24:57
Diskuse
T. Tatranský
20:25:39
Diskuse
R. Nepil
2
20:25:48
Diskuse
O. Gros
20:27:30
Diskuse
T. Tatranský
20:28:08
Diskuse
O. Gros
20:29:02
Diskuse
P. Vilgus
3
20:29:11
Diskuse
M. Novák
1
20:29:55
Diskuse
J. Derfl
4
20:30:27
Diskuse
O. Gros
20:31:13
Diskuse
M. Cibulka
1
20:31:29
Diskuse
O. Gros
20:32:17
Diskuse
M. Cibulka
1
20:32:44
Diskuse
O. Gros
20:33:46
Diskuse
6. - Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8, na straně jedné, a panem Mehrazem Ali a paní Marií Aliovou, fyzickými osobami, na straně druhé (k usn. č. Usn RMC 0650/2019)
čas: 20:34:26
O. Gros
20:34:26
Předložení
T. Slabihoudek
20:34:51
Diskuse
O. Gros
20:36:34
Diskuse
M. Cibulka
20:36:43
Diskuse
O. Gros
20:36:54
Diskuse
7. - Návrh prominutí a odpisu dluhu (poplatků z prodlení) v celkové výši 463 869,77 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0651/2019)
čas: 20:37:22
O. Gros
20:37:22
Předložení
T. Slabihoudek
20:37:28
Diskuse
R. Nepil
1
20:38:28
Diskuse
O. Gros
20:38:42
Diskuse
M. Cibulka
20:39:36
Diskuse
O. Gros
20:39:49
Diskuse
8. - Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 499 995,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0652/2019)
čas: 20:40:14
O. Gros
20:40:14
Předložení
M. Cibulka
20:40:15
Diskuse
O. Gros
20:40:42
Diskuse
9. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, pozemek parc. č. 644 jehož součástí je objekt č.p. 1312 a pozemku parc. 645, vše na k.ú. Libeň (k usn. č. Usn RMC 0667/2019)
čas: 20:41:06
O. Gros
20:41:06
Předložení
T. Slabihoudek
20:41:11
Diskuse
D. Blahunková
1
20:42:31
Diskuse
O. Gros
20:43:24
Diskuse
H. Matoušová
1
20:43:28
Diskuse
T. Slabihoudek
20:43:45
Diskuse
M. Novák
1
20:44:00
Diskuse
T. Slabihoudek
20:44:25
Diskuse
O. Gros
20:44:52
Diskuse
H. Matoušová
2
20:45:11
Diskuse
O. Gros
20:45:32
Diskuse
V. Vojtíšková
1
20:45:48
Diskuse
O. Gros
20:46:05
Diskuse
V. Vojtíšková
2
20:47:24
Diskuse
O. Gros
20:47:35
Diskuse
M. Cibulka
20:47:55
Diskuse
M. Cibulka
20:48:08
Diskuse
O. Gros
20:48:09
Diskuse
10. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 2235 s domem čp. 616, a pozemku parc. č. 2236/3 (odděleného z pozemku parc. č. 2236 dle Geometrického plánu č. 4745-219/2019 ze dne 6.11.2019 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Milanem Dvořákem) vše na k. ú. Libeň a na adrese Zenklova 166, 180 00 Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0668/2019)
čas: 20:48:34
O. Gros
20:48:34
Předložení
T. Slabihoudek
20:48:37
Diskuse
O. Gros
20:50:14
Diskuse
M. Novák
1
20:50:20
Diskuse
R. Nepil
1
20:51:01
Diskuse
T. Pavlů
1
20:52:00
Diskuse
O. Gros
20:52:28
Diskuse
V. Vojtíšková
1
20:52:52
Diskuse
M. Novák
2
20:53:10
Diskuse
O. Gros
20:53:43
Diskuse
M. Cibulka
20:54:05
Diskuse
O. Gros
20:54:18
Diskuse
11. - Návrh majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 527/97 („ostatní plocha“), o výměře 8325 m2, na k. ú. Střížkov, obec Praha (k usn. č. Usn RMC 0669/2019)
čas: 20:54:48
O. Gros
20:54:48
Předložení
T. Slabihoudek
20:54:54
Diskuse
R. Nepil
1
20:56:26
Diskuse
O. Gros
20:57:08
Diskuse
V. Vojtíšková
1
20:57:10
Diskuse
O. Gros
20:57:22
Diskuse
M. Novák
1
20:57:32
Diskuse
J. Vítek
20:57:54
Diskuse
M. Novák
2
21:02:44
Diskuse
I. Slávka
1
21:03:36
Diskuse
J. Vítek
21:03:53
Diskuse
O. Gros
21:04:58
Diskuse
J. Derfl
1
21:19:41
Diskuse
T. Slabihoudek
21:19:59
Diskuse
J. Vítek
1
21:20:19
Diskuse
I. Slávka
1
21:20:29
Diskuse
T. Slabihoudek
21:21:15
Diskuse
J. Vítek
1
21:21:19
Diskuse
M. Fichtner
1
21:22:33
Diskuse
I. Slávka
2
21:23:21
Diskuse
M. Novák
3
21:24:35
Diskuse
M. Jedlička
1
21:25:36
Diskuse
V. Vojtíšková
2
21:27:30
Diskuse
T. Slabihoudek
21:27:49
Diskuse
I. Slávka
3
21:28:16
Diskuse
J. Derfl
2
21:29:05
Diskuse
O. Gros
21:29:27
Diskuse
J. Vítek
1
21:30:01
Diskuse
O. Gros
21:30:52
Diskuse
R. Nepil
2
21:31:14
Diskuse
V. Vojtíšková
3
21:31:44
Diskuse
T. Slabihoudek
21:32:11
Diskuse
O. Gros
21:32:54
Diskuse
R. Nepil
3
21:33:09
Diskuse
O. Gros
21:34:01
Diskuse
M. Cibulka
21:34:06
Diskuse
O. Gros
21:34:54
Diskuse
12. - Návrh na zřízení výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 pro projekt Nová Palmovka
čas: 21:35:20
O. Gros
21:35:20
Předložení
I. Slávka
1
21:37:57
Diskuse
I. Slávka
1
21:38:16
Diskuse
O. Gros
21:39:17
Diskuse
I. Tůmová
1
21:39:30
Diskuse
O. Gros
21:40:07
Diskuse
I. Slávka
2
21:40:14
Diskuse
R. Nepil
1
21:40:24
Diskuse
I. Slávka
3
21:41:17
Diskuse
O. Gros
21:41:47
Diskuse
I. Slávka
4
21:50:28
Diskuse
O. Gros
21:51:08
Diskuse
M. Cibulka
21:51:25
Diskuse
O. Gros
21:51:56
Diskuse
M. Cibulka
21:53:12
Diskuse
O. Gros
21:53:26
Diskuse
M. Cibulka
21:53:47
Diskuse
O. Gros
21:54:04
Diskuse
M. Cibulka
21:54:38
Diskuse
O. Gros
21:54:47
Diskuse
M. Cibulka
21:55:28
Diskuse
I. Slávka
2
21:55:36
Diskuse
O. Gros
21:55:46
Diskuse
M. Cibulka
21:55:56
Diskuse
O. Gros
21:56:27
Diskuse
M. Cibulka
21:56:52
Diskuse
O. Gros
21:57:05
Diskuse
M. Cibulka
21:57:27
Diskuse
O. Gros
21:57:32
Diskuse
M. Cibulka
21:58:04
Diskuse
O. Gros
21:58:11
Diskuse
M. Cibulka
21:58:31
Diskuse
O. Gros
21:58:38
Diskuse
M. Cibulka
21:59:01
Diskuse
O. Gros
21:59:08
Diskuse
M. Cibulka
21:59:29
Diskuse
O. Gros
21:59:36
Diskuse
M. Cibulka
21:59:58
Diskuse
O. Gros
22:00:05
Diskuse
M. Cibulka
22:00:28
Diskuse
O. Gros
22:00:33
Diskuse
M. Cibulka
22:00:56
Diskuse
O. Gros
22:01:04
Diskuse
M. Cibulka
22:02:04
Diskuse
O. Gros
22:02:07
Diskuse
13. - Projednání oprávněnosti umístění movitého majetku (jachty, automibily) v suterénu Bílého domu
čas: 22:03:37
O. Gros
22:03:37
Předložení
T. Pavlů
22:03:51
Diskuse
O. Gros
22:07:26
Diskuse
I. Slávka
1
22:08:30
Diskuse
K. Ptáček
1
22:09:27
Diskuse
O. Gros
22:10:02
Diskuse
T. Pavlů
22:10:48
Diskuse
O. Gros
22:12:18
Diskuse
K. Ptáček
2
22:12:37
Diskuse
O. Gros
22:12:51
Diskuse
T. Mrázek
1
22:12:54
Diskuse
T. Pavlů
22:13:06
Diskuse
J. Hamal Dvořák
1
22:13:25
Diskuse
O. Gros
22:13:38
Diskuse
M. Cibulka
22:13:57
Diskuse
O. Gros
22:14:35
Diskuse