Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8

25.09.2019
0. - Zahájení, schválení programu
čas: 14:06:51
O. Gros
14:06:51
Předložení
I. Slávka
1
14:10:33
Diskuse
O. Gros
14:16:47
Diskuse
I. Tůmová
1
14:16:51
Diskuse
O. Gros
14:21:04
Diskuse
P. Kuchtová
1
14:21:24
Diskuse
O. Gros
14:36:27
Diskuse
T. Němeček
1
14:37:06
Diskuse
T. Němeček
1
14:37:20
Diskuse
O. Gros
14:41:44
Diskuse
V. Stránský
1
14:41:48
Diskuse
O. Gros
14:49:26
Diskuse
T. Pavlů
1
14:49:42
Diskuse
O. Gros
14:51:04
Diskuse
T. Němeček
2
14:51:07
Diskuse
O. Gros
14:53:59
Diskuse
V. Stránský
2
14:54:06
Diskuse
O. Gros
15:00:32
Diskuse
D. Blahunková
1
15:00:36
Diskuse
T. Pavlů
2
15:02:45
Diskuse
O. Gros
15:04:16
Diskuse
V. Vojtíšková
1
15:04:30
Diskuse
O. Gros
15:04:54
Diskuse
L. Paulus
1
15:05:35
Diskuse
O. Gros
15:05:44
Diskuse
M. Roubíček
15:37:13
Diskuse
O. Gros
15:38:01
Diskuse
M. Roubíček
15:38:28
Diskuse
O. Gros
15:38:52
Diskuse
M. Roubíček
15:39:16
Diskuse
O. Gros
15:39:29
Diskuse
M. Roubíček
15:39:54
Diskuse
O. Gros
15:40:07
Diskuse
M. Roubíček
15:40:30
Diskuse
O. Gros
15:40:52
Diskuse
M. Roubíček
15:41:15
Diskuse
O. Gros
15:41:29
Diskuse
M. Roubíček
15:41:54
Diskuse
O. Gros
15:42:12
Diskuse
M. Roubíček
15:42:32
Diskuse
O. Gros
15:42:54
Diskuse
M. Roubíček
15:43:16
Diskuse
O. Gros
15:43:33
Diskuse
M. Roubíček
15:43:56
Diskuse
O. Gros
15:44:07
Diskuse
M. Roubíček
15:44:31
Diskuse
T. Hřebík
15:44:53
Diskuse
O. Gros
15:45:11
Diskuse
M. Roubíček
15:45:39
Diskuse
O. Gros
15:45:49
Diskuse
3.;4.;5.;6. - Blokové hlasování k bodům: 3.; 4.; 5.; 6.
čas: 15:46:30
O. Gros
15:46:30
Předložení
M. Švarc
15:47:02
Diskuse
O. Gros
15:49:24
Diskuse
P. Vilgus
1
15:49:32
Diskuse
M. Švarc
15:49:59
Diskuse
V. Vojtíšková
1
15:50:09
Diskuse
M. Švarc
15:51:25
Diskuse
T. Němeček
1
15:51:49
Diskuse
M. Švarc
15:52:59
Diskuse
O. Gros
15:54:01
Diskuse
M. Roubíček
15:54:16
Diskuse
O. Gros
15:55:25
Diskuse
9. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemků parc. č. 44, 47, 48/1, 48/3, 49/1 a 3723/7, vše na k. ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0388/2019)
čas: 15:56:05
O. Gros
15:56:05
Předložení
T. Slabihoudek
15:56:20
Diskuse
O. Gros
15:57:30
Diskuse
P. Vilgus
1
15:57:38
Diskuse
O. Gros
15:58:05
Diskuse
M. Novák
1
15:58:06
Diskuse
T. Slabihoudek
15:58:29
Diskuse
O. Gros
15:59:11
Diskuse
M. Roubíček
15:59:18
Diskuse
O. Gros
15:59:49
Diskuse
10. - Návrh Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0483/2019)
čas: 16:00:32
O. Gros
16:00:32
Předložení
T. Slabihoudek
16:00:58
Diskuse
O. Gros
16:02:30
Diskuse
V. Vojtíšková
1
16:02:39
Diskuse
O. Gros
16:03:17
Diskuse
M. Novák
1
16:03:34
Diskuse
T. Pavlů
1
16:04:32
Diskuse
O. Gros
16:05:08
Diskuse
I. Slávka
1
16:06:45
Diskuse
O. Gros
16:07:22
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:07:51
Diskuse
I. Slávka
1
16:08:33
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:09:02
Diskuse
M. Roubíček
1
16:09:24
Diskuse
T. Němeček
1
16:09:36
Diskuse
O. Gros
16:11:19
Diskuse
K. Ptáček
1
16:11:41
Diskuse
T. Slabihoudek
16:12:47
Diskuse
K. Ptáček
1
16:13:18
Diskuse
O. Gros
16:13:41
Diskuse
V. Vojtíšková
2
16:14:11
Diskuse
T. Slabihoudek
16:14:29
Diskuse
O. Gros
16:14:45
Diskuse
18. - Interpelace občanů
čas: 16:14:57
O. Gros
16:14:57
Předložení
Občan/ka městské části
1
16:15:38
Diskuse
O. Gros
16:15:44
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:16:18
Diskuse
O. Gros
16:20:13
Diskuse
T. Hřebík
1
16:20:25
Diskuse
T. Hřebík
1
16:20:35
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:22:11
Diskuse
T. Hřebík
1
16:23:28
Diskuse
O. Gros
16:24:11
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:24:49
Diskuse
O. Gros
16:30:17
Diskuse
J. Vítek
16:30:19
Diskuse
O. Gros
16:32:27
Diskuse
J. Vítek
16:32:35
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:36:43
Diskuse
O. Gros
16:38:00
Diskuse
J. Vítek
16:38:05
Diskuse
O. Gros
16:39:44
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:40:14
Diskuse
T. Tatranský
16:43:24
Diskuse
T. Hřebík
1
16:43:37
Diskuse
O. Gros
16:47:34
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:47:37
Diskuse
T. Hřebík
1
16:48:21
Diskuse
O. Gros
16:48:57
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:49:24
Diskuse
J. Vítek
16:52:52
Diskuse
T. Slabihoudek
16:53:08
Diskuse
J. Vítek
16:53:19
Diskuse
Občan/ka městské části
1
16:58:29
Diskuse
J. Vítek
16:58:50
Diskuse
O. Gros
17:00:30
Diskuse
19. - Interpelace členů Zastupitelstva městské části Praha 8
čas: 17:00:45
O. Gros
17:00:45
Předložení
D. Blahunková
17:00:57
Diskuse
T. Slabihoudek
17:01:15
Diskuse
O. Gros
17:02:39
Diskuse
D. Blahunková
17:02:45
Diskuse
T. Slabihoudek
17:03:01
Diskuse
J. Vítek
1
17:03:23
Diskuse
O. Gros
17:04:53
Diskuse
V. Stránský
17:05:13
Diskuse
T. Hřebík
17:07:19
Diskuse
V. Stránský
17:10:39
Diskuse
T. Hřebík
17:11:49
Diskuse
O. Gros
17:12:20
Diskuse
R. Nepil
17:12:32
Diskuse
O. Gros
17:13:04
Diskuse
T. Hřebík
17:13:07
Diskuse
R. Nepil
17:14:33
Diskuse
O. Gros
17:14:37
Diskuse
M. Staněk
17:14:41
Diskuse
O. Gros
17:16:27
Diskuse
M. Staněk
17:18:59
Diskuse
O. Gros
17:19:39
Diskuse
O. Buršík
17:20:06
Diskuse
T. Tatranský
17:21:18
Diskuse
O. Gros
17:27:55
Diskuse
O. Buršík
17:28:08
Diskuse
O. Gros
17:28:19
Diskuse
T. Tatranský
17:28:23
Diskuse
O. Gros
17:28:24
Diskuse
T. Němeček
17:28:38
Diskuse
T. Slabihoudek
17:31:02
Diskuse
T. Němeček
17:34:31
Diskuse
T. Slabihoudek
17:35:37
Diskuse
O. Gros
17:36:25
Diskuse
J. Solomonová
17:36:37
Diskuse
M. Švarc
17:37:11
Diskuse
J. Solomonová
17:40:42
Diskuse
O. Gros
17:40:51
Diskuse
P. Kuchtová
17:41:02
Diskuse
J. Vítek
1
17:42:04
Diskuse
P. Kuchtová
17:48:47
Diskuse
J. Vítek
1
17:50:24
Diskuse
O. Gros
17:51:12
Diskuse
V. Stránský
17:51:30
Diskuse
O. Gros
17:53:41
Diskuse
V. Stránský
17:57:00
Diskuse
V. Stránský
17:57:08
Diskuse
O. Gros
17:58:23
Diskuse
10. - Návrh Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0483/2019)
čas: 18:17:46
P. Kuchtová
1
18:17:57
Diskuse
T. Slabihoudek
18:19:51
Diskuse
O. Gros
18:21:14
Diskuse
P. Kuchtová
2
18:21:17
Diskuse
T. Slabihoudek
18:22:03
Diskuse
V. Vojtíšková
3
18:22:42
Diskuse
T. Slabihoudek
18:24:42
Diskuse
M. Novák
2
18:25:38
Diskuse
I. Slávka
2
18:27:04
Diskuse
T. Slabihoudek
18:27:49
Diskuse
R. Nepil
1
18:28:42
Diskuse
M. Roubíček
18:29:10
Diskuse
O. Gros
18:29:19
Diskuse
I. Slávka
2
18:29:56
Diskuse
T. Slabihoudek
18:30:39
Diskuse
V. Stránský
1
18:31:04
Diskuse
T. Slabihoudek
18:33:02
Diskuse
K. Ptáček
2
18:34:32
Diskuse
O. Gros
18:35:43
Diskuse
T. Slabihoudek
18:35:54
Diskuse
R. Nepil
2
18:36:55
Diskuse
V. Vojtíšková
4
18:38:24
Diskuse
T. Slabihoudek
18:39:19
Diskuse
O. Gros
18:41:27
Diskuse
R. Nepil
1
18:41:43
Diskuse
O. Gros
18:43:13
Diskuse
V. Stránský
2
18:43:15
Diskuse
R. Nepil
3
18:46:19
Diskuse
P. Vilgus
1
18:47:27
Diskuse
I. Slávka
3
18:48:39
Diskuse
O. Gros
18:49:13
Diskuse
V. Vojtíšková
5
18:49:30
Diskuse
R. Nepil
2
18:50:45
Diskuse
M. Novák
3
18:53:05
Diskuse
T. Slabihoudek
18:53:42
Diskuse
O. Gros
18:54:03
Diskuse
P. Kuchtová
3
18:55:19
Diskuse
R. Nepil
3
18:55:58
Diskuse
K. Ptáček
3
18:56:20
Diskuse
T. Slabihoudek
18:56:57
Diskuse
O. Gros
18:57:46
Diskuse
M. Novák
4
18:57:53
Diskuse
O. Gros
18:58:24
Diskuse
T. Pavlů
2
18:59:28
Diskuse
O. Gros
19:00:51
Diskuse
T. Pavlů
2
19:01:25
Diskuse
O. Gros
19:01:29
Diskuse
T. Pavlů
1
19:02:27
Diskuse
O. Gros
19:03:01
Diskuse
P. Vilgus
2
19:04:55
Diskuse
O. Gros
19:05:33
Diskuse
R. Nepil
4
19:06:10
Diskuse
M. Novák
5
19:07:52
Diskuse
V. Vojtíšková
6
19:09:06
Diskuse
R. Nepil
4
19:10:31
Diskuse
O. Gros
19:11:32
Diskuse
K. Ptáček
4
19:13:28
Diskuse
T. Slabihoudek
19:14:45
Diskuse
O. Gros
19:14:57
Diskuse
M. Roubíček
19:15:14
Diskuse
O. Gros
19:15:38
Diskuse
11. - Návrh Seznamu vybraných bytových domů navržených k prodeji spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky právnickým osobám založeným stávajícími oprávněnými nájemci bytů, dle Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0485/2019)
čas: 19:16:10
O. Gros
19:16:10
Předložení
M. Roubíček
19:16:11
Diskuse
V. Vojtíšková
1
19:16:36
Diskuse
O. Gros
19:16:46
Diskuse
12. - Návrh Zásad postupu prodeje spoluvlastnických podílů na bytových domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0484/2019)
čas: 19:17:25
O. Gros
19:17:25
Předložení
M. Roubíček
19:17:25
Diskuse
O. Gros
19:17:46
Diskuse
13. - Návrh Seznamu vybraných spoluvlastnických podílů na bytových domech navržených k prodeji spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky právnickým osobám založeným stávajícími oprávněnými nájemci bytů, dle Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0486/2019)
čas: 19:18:20
O. Gros
19:18:20
Předložení
M. Roubíček
19:18:21
Diskuse
O. Gros
19:18:51
Diskuse
1. - Zpráva o "Vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 8 za 1. pololetí roku 2019" (k usn. č. Usn RMC 0407/2019)
čas: 19:19:34
O. Gros
19:19:34
Předložení
M. Novák
1
19:23:16
Diskuse
O. Gros
19:23:54
Diskuse
D. Blahunková
1
19:24:00
Diskuse
O. Gros
19:24:23
Diskuse
M. Švarc
19:24:40
Diskuse
O. Gros
19:25:46
Diskuse
M. Roubíček
19:26:44
Diskuse
O. Gros
19:27:06
Diskuse
2. - Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0367/2019)
čas: 19:27:52
O. Gros
19:27:52
Předložení
M. Roubíček
19:28:55
Diskuse
O. Gros
19:29:11
Diskuse
7. - Návrh odpuštění odvodu za porušení rozpočtové kázně (k usn. č. Usn RMC 0466/2019)
čas: 19:29:48
O. Gros
19:29:48
Předložení
M. Švarc (Patrioti pro Prahu 8)
1
19:30:02
Diskuse
O. Gros
19:30:52
Diskuse
M. Roubíček
19:31:02
Diskuse
O. Gros
19:31:14
Diskuse
8. - Návrh vydání "Dodatku č. 2" ke "Zřizovací listině" příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0400/2019)
čas: 19:31:45
O. Gros
19:31:45
Předložení
V. Ludková (ODS + Svobodní)
1
19:31:59
Diskuse
O. Gros
19:33:52
Diskuse
M. Novák
1
19:33:59
Diskuse
V. Ludková (ODS + Svobodní)
1
19:34:17
Diskuse
T. Pavlů
1
19:35:29
Diskuse
V. Ludková (ODS + Svobodní)
1
19:35:50
Diskuse
M. Novák
2
19:36:21
Diskuse
V. Ludková (ODS + Svobodní)
1
19:37:13
Diskuse
O. Gros
19:37:20
Diskuse
M. Roubíček
19:37:28
Diskuse
O. Gros
19:37:48
Diskuse
14. - Návrh změny v Řídící radě spolku Příměstský park Trojská kotlina,z.s. (k usn. č. Usn RMC 0476/2019)
čas: 19:38:15
O. Gros
19:38:15
Předložení
T. Hřebík (TOP 09 a STAN)
1
19:38:23
Diskuse
O. Gros
19:40:09
Diskuse
M. Novák
1
19:40:23
Diskuse
T. Hřebík (TOP 09 a STAN)
1
19:41:01
Diskuse
P. Vilgus
1
19:41:40
Diskuse
T. Hřebík (TOP 09 a STAN)
1
19:42:32
Diskuse
J. Vítek
1
19:42:51
Diskuse
T. Hřebík (TOP 09 a STAN)
1
19:43:36
Diskuse
O. Gros
19:43:52
Diskuse
M. Roubíček
19:44:10
Diskuse
O. Gros
19:44:26
Diskuse
15. - Návrh úplného znění "Zřizovací listiny" příspěvkové organizace městské části Praha 8 "Osmička pro rodinu" (k usn. č. Usn RMC 0477/2019)
čas: 19:44:59
O. Gros
19:44:59
Předložení
T. Hřebík (TOP 09 a STAN)
1
19:45:08
Diskuse
O. Gros
19:46:23
Diskuse
M. Novák
1
19:46:30
Diskuse
T. Hřebík (TOP 09 a STAN)
1
19:47:01
Diskuse
O. Gros
19:48:24
Diskuse
I. Tůmová
1
19:48:38
Diskuse
T. Hřebík (TOP 09 a STAN)
1
19:49:11
Diskuse
O. Gros
19:49:29
Diskuse
M. Roubíček
19:49:40
Diskuse
O. Gros
19:49:59
Diskuse
16. - Návrh podání podnětů Městské části Praha 8 na změny Územního plánu (k usn. č. Usn RMC 0494/2019)
čas: 19:50:29
O. Gros
19:50:29
Předložení
T. Hřebík (TOP 09 a STAN)
1
19:50:39
Diskuse
O. Gros
19:52:58
Diskuse
O. Buršík
1
19:54:45
Diskuse
T. Hřebík (TOP 09 a STAN)
1
19:55:11
Diskuse
M. Novák
1
19:55:45
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:56:18
Diskuse
T. Tatranský
19:56:26
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:56:33
Diskuse
T. Tatranský
19:56:52
Diskuse
M. Novák
2
19:57:03
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:57:30
Diskuse
M. Novák
2
19:58:02
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:58:09
Diskuse
T. Tatranský
20:00:27
Diskuse
T. Němeček
1
20:00:31
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:01:31
Diskuse
T. Tatranský
20:04:24
Diskuse
P. Vilgus
1
20:04:28
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:06:50
Diskuse
T. Tatranský
20:08:36
Diskuse
T. Pavlů
1
20:08:39
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:09:24
Diskuse
T. Tatranský
20:11:18
Diskuse
M. Novák
3
20:11:27
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:13:30
Diskuse
T. Tatranský
20:16:05
Diskuse
J. Vítek
1
20:32:09
Diskuse
T. Tatranský
20:34:58
Diskuse
I. Slávka
1
20:35:06
Diskuse
T. Tatranský
20:35:32
Diskuse
I. Slávka
1
20:35:35
Diskuse
T. Tatranský
20:35:50
Diskuse
T. Hřebík
20:35:58
Diskuse
T. Tatranský
20:36:14
Diskuse
J. Vítek
1
20:36:21
Diskuse
I. Slávka
1
20:37:07
Diskuse
T. Tatranský
20:37:29
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:37:42
Diskuse
T. Tatranský
20:39:03
Diskuse
T. Hřebík
20:39:07
Diskuse
T. Tatranský
20:39:56
Diskuse
R. Nepil
1
20:40:00
Diskuse
T. Tatranský
20:40:56
Diskuse
P. Vilgus
2
20:41:01
Diskuse
T. Tatranský
20:42:51
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:42:55
Diskuse
O. Gros
20:43:08
Diskuse
T. Tatranský
20:44:06
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:44:12
Diskuse
A. Hamalová
1
20:47:45
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:48:27
Diskuse
T. Tatranský
20:48:56
Diskuse
O. Gros
1
20:49:01
Diskuse
T. Tatranský
20:49:12
Diskuse
K. Ptáček
1
20:49:22
Diskuse
T. Tatranský
20:51:19
Diskuse
T. Hřebík
1
20:51:27
Diskuse
T. Tatranský
20:51:30
Diskuse
M. Novák
4
20:51:35
Diskuse
T. Tatranský
20:53:03
Diskuse
J. Vítek
2
20:53:06
Diskuse
T. Tatranský
20:54:26
Diskuse
P. Kuchtová
1
20:54:30
Diskuse
T. Tatranský
20:54:37
Diskuse
M. Jedlička
1
20:54:42
Diskuse
T. Tatranský
20:56:04
Diskuse
P. Kuchtová
1
20:56:09
Diskuse
T. Tatranský
20:57:00
Diskuse
J. Vítek
1
20:57:12
Diskuse
T. Tatranský
20:57:53
Diskuse
P. Kuchtová
2
20:57:55
Diskuse
T. Tatranský
20:58:18
Diskuse
M. Novák
5
20:58:23
Diskuse
T. Tatranský
20:59:05
Diskuse
I. Tůmová
1
20:59:14
Diskuse
T. Tatranský
21:00:11
Diskuse
Vedoucí odboru
1
21:00:17
Diskuse
T. Tatranský
21:02:27
Diskuse
J. Vítek
2
21:02:30
Diskuse
T. Tatranský
21:05:23
Diskuse
V. Stránský
1
21:05:26
Diskuse
T. Tatranský
21:07:37
Diskuse
J. Vítek
3
21:07:40
Diskuse
V. Stránský
2
21:09:05
Diskuse
T. Tatranský
21:09:42
Diskuse
M. Novák
1
21:10:02
Diskuse
T. Tatranský
21:10:15
Diskuse
Občan/ka městské části
1
21:10:36
Diskuse
T. Tatranský
21:14:29
Diskuse
Vedoucí odboru
1
21:14:38
Diskuse
T. Tatranský
21:18:02
Diskuse
Vedoucí odboru
1
21:18:06
Diskuse
Občan/ka městské části
1
21:18:11
Diskuse
Vedoucí odboru
1
21:18:34
Diskuse
T. Tatranský
21:19:00
Diskuse
O. Gros
21:19:10
Diskuse
T. Hřebík
1
21:19:33
Diskuse
O. Gros
21:19:41
Diskuse
T. Hřebík
1
21:20:03
Diskuse
O. Gros
21:20:10
Diskuse
M. Roubíček
21:20:18
Diskuse
O. Gros
21:21:59
Diskuse
17. - Situace bytového domu Vítkova 19
čas: 21:22:31
O. Gros
21:22:31
Předložení
R. Nepil
1
21:22:47
Diskuse
P. Kuchtová
1
21:24:15
Diskuse
O. Gros
21:28:10
Diskuse
R. Nepil
1
21:28:21
Diskuse
P. Kuchtová
1
21:29:37
Diskuse
O. Gros
21:29:52
Diskuse
T. Slabihoudek
1
21:30:42
Diskuse
O. Gros
21:32:28
Diskuse
P. Kuchtová
2
21:33:29
Diskuse
R. Nepil
2
21:36:02
Diskuse
O. Gros
21:36:57
Diskuse
M. Jedlička
1
21:37:16
Diskuse
T. Slabihoudek
2
21:37:49
Diskuse
P. Kuchtová
3
21:38:39
Diskuse
R. Nepil
3
21:39:43
Diskuse
J. Vítek
1
21:40:20
Diskuse
T. Slabihoudek
3
21:41:01
Diskuse
O. Gros
21:41:18
Diskuse
M. Roubíček
21:41:25
Diskuse
O. Gros
21:41:49
Diskuse