Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8

19.12.2018
0. - Zahájení a schválení programu
čas: 14:05:54
O. Gros
14:05:54
Předložení
L. Paulus
14:06:48
Diskuse
D. Blahunková
14:06:53
Diskuse
O. Gros
14:07:06
Diskuse
I. Tůmová
14:07:13
Diskuse
O. Gros
14:07:17
Diskuse
T. Pavlů
1
14:08:16
Diskuse
O. Gros
14:08:27
Diskuse
I. Slávka
1
14:11:14
Diskuse
O. Gros
14:11:36
Diskuse
T. Němeček
1
14:11:38
Diskuse
O. Gros
14:12:30
Diskuse
M. Roubíček
14:12:35
Diskuse
O. Gros
14:12:40
Diskuse
M. Roubíček
14:13:00
Diskuse
T. Němeček
2
14:13:50
Diskuse
M. Roubíček
14:13:54
Diskuse
O. Gros
14:14:02
Diskuse
M. Roubíček
14:14:09
Diskuse
O. Gros
14:14:13
Diskuse
M. Roubíček
14:14:45
Diskuse
O. Gros
14:14:58
Diskuse
O. Gros
14:15:21
Diskuse
M. Roubíček
14:15:29
Diskuse
O. Gros
14:15:35
Diskuse
V. Stránský
1
14:16:48
Diskuse
O. Gros
14:17:09
Diskuse
1. - Návrh volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2018 až 2022 (k usn.č. Usn RMC 0594/2018)
čas: 14:18:17
O. Gros
14:18:17
Předložení
M. Roubíček
14:19:36
Diskuse
O. Gros
14:20:05
Diskuse
1a. - Rezignace a volba člena finančního výboru ZMČ Praha 8
čas: 14:21:12
O. Gros
14:21:12
Předložení
I. Slávka
14:21:33
Diskuse
K. Ptáček
1
14:21:37
Diskuse
O. Gros
14:21:54
Diskuse
M. Fichtner
1
14:22:09
Diskuse
O. Gros
14:22:32
Diskuse
K. Ptáček
1
14:22:43
Diskuse
O. Gros
14:22:52
Diskuse
A. Hamalová
14:23:13
Diskuse
O. Gros
14:23:21
Diskuse
M. Roubíček
14:24:01
Diskuse
O. Gros
14:24:10
Diskuse
M. Roubíček
14:24:16
Diskuse
O. Gros
14:24:34
Diskuse
2. - Návrh stanovení souhrnné odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 8 za souběh výkonu konkrétních funkcí (k usn. č. Usn RMC 0604/2018)
čas: 14:25:18
O. Gros
14:25:18
Předložení
T. Němeček
1
14:26:27
Diskuse
O. Gros
14:28:02
Diskuse
T. Pavlů
1
14:28:52
Diskuse
O. Gros
14:29:35
Diskuse
T. Němeček
2
14:29:38
Diskuse
O. Gros
14:30:04
Diskuse
D. Blahunková
1
14:30:09
Diskuse
O. Gros
14:30:28
Diskuse
V. Vojtíšková
1
14:30:31
Diskuse
O. Gros
14:30:55
Diskuse
M. Jedlička
1
14:31:28
Diskuse
O. Gros
14:31:53
Diskuse
M. Roubíček
14:32:04
Diskuse
O. Gros
14:32:39
Diskuse
V. Stránský
1
14:33:29
Diskuse
O. Gros
14:33:50
Diskuse
3. - Návrh stanovení funkce předsedy komise Rady městské části Praha 8 pro dopravu jako funkce, pro kterou bude člen Zastupitelstva městské části Praha 8 uvolněn (k usn. č. Usn RMC 0640/2018)
čas: 14:34:15
O. Gros
14:34:15
Předložení
A. Hamalová
1
14:34:42
Diskuse
O. Gros
14:34:53
Diskuse
D. Blahunková
1
14:35:30
Diskuse
O. Gros
14:35:51
Diskuse
V. Vojtíšková
1
14:36:15
Diskuse
O. Gros
14:36:40
Diskuse
J. Novotná
1
14:36:45
Diskuse
O. Gros
14:37:03
Diskuse
T. Slabihoudek
1
14:37:06
Diskuse
O. Gros
14:37:57
Diskuse
T. Pavlů
1
14:37:59
Diskuse
O. Gros
14:38:39
Diskuse
M. Jedlička
1
14:38:43
Diskuse
O. Gros
14:41:25
Diskuse
V. Stránský
1
14:41:31
Diskuse
O. Gros
14:43:22
Diskuse
D. Blahunková
2
14:43:25
Diskuse
M. Fichtner
1
14:43:54
Diskuse
O. Gros
14:44:04
Diskuse
V. Vojtíšková
2
14:44:21
Diskuse
O. Gros
14:44:31
Diskuse
M. Jedlička
2
14:44:38
Diskuse
O. Gros
14:45:50
Diskuse
V. Stránský
2
14:45:53
Diskuse
O. Gros
14:47:07
Diskuse
R. Nepil
1
14:47:15
Diskuse
O. Gros
14:47:32
Diskuse
M. Janovský
1
14:47:50
Diskuse
O. Gros
14:48:41
Diskuse
V. Stránský
1
14:48:55
Diskuse
O. Gros
14:49:02
Diskuse
T. Pavlů
2
14:50:18
Diskuse
O. Gros
14:50:54
Diskuse
T. Slabihoudek
2
14:50:57
Diskuse
O. Gros
14:51:39
Diskuse
R. Nepil
1
14:51:43
Diskuse
O. Gros
14:53:24
Diskuse
M. Cibulka
1
14:53:34
Diskuse
O. Gros
14:56:06
Diskuse
M. Fichtner
1
14:56:11
Diskuse
O. Gros
14:58:59
Diskuse
M. Jedlička
3
14:59:17
Diskuse
O. Gros
15:03:12
Diskuse
V. Vojtíšková
3
15:03:17
Diskuse
O. Gros
15:05:09
Diskuse
M. Cibulka
1
15:05:11
Diskuse
O. Gros
15:05:22
Diskuse
R. Nepil
2
15:05:25
Diskuse
O. Gros
15:06:06
Diskuse
J. Vítek
1
15:06:09
Diskuse
O. Gros
15:07:56
Diskuse
V. Stránský
3
15:07:58
Diskuse
O. Gros
15:10:27
Diskuse
J. Vítek
1
15:10:29
Diskuse
O. Gros
15:10:42
Diskuse
M. Fichtner
2
15:10:44
Diskuse
O. Gros
15:11:57
Diskuse
V. Stránský
2
15:12:27
Diskuse
O. Gros
15:12:39
Diskuse
M. Fichtner
3
15:12:58
Diskuse
O. Gros
15:13:19
Diskuse
H. Matoušová
1
15:13:32
Diskuse
O. Gros
15:14:05
Diskuse
T. Slabihoudek
3
15:14:06
Diskuse
O. Gros
15:15:04
Diskuse
M. Jedlička
4
15:15:08
Diskuse
O. Gros
15:16:54
Diskuse
T. Pavlů
3
15:16:55
Diskuse
O. Gros
15:18:21
Diskuse
T. Mrázek
1
15:18:50
Diskuse
O. Gros
15:18:53
Diskuse
M. Švarc
1
15:19:00
Diskuse
O. Gros
15:20:00
Diskuse
M. Roubíček
1
15:20:03
Diskuse
O. Gros
15:21:13
Diskuse
R. Nepil
2
15:21:30
Diskuse
O. Gros
15:22:07
Diskuse
V. Stránský
4
15:22:11
Diskuse
O. Gros
15:24:01
Diskuse
V. Vojtíšková
4
15:24:13
Diskuse
O. Gros
15:25:21
Diskuse
R. Nepil
3
15:25:24
Diskuse
O. Gros
15:26:53
Diskuse
P. Pelc
1
15:26:56
Diskuse
O. Gros
15:27:06
Diskuse
M. Roubíček
1
15:41:51
Diskuse
O. Gros
15:42:25
Diskuse
M. Roubíček
1
15:42:32
Diskuse
V. Stránský
4
15:42:37
Diskuse
M. Roubíček
1
15:42:44
Diskuse
O. Gros
15:42:52
Diskuse
M. Fichtner
4
15:42:57
Diskuse
O. Gros
15:43:16
Diskuse
R. Nepil
3
15:43:19
Diskuse
O. Gros
15:43:55
Diskuse
D. Blahunková
1
15:44:02
Diskuse
O. Gros
15:44:17
Diskuse
M. Roubíček
1
15:44:52
Diskuse
O. Gros
15:45:04
Diskuse
V. Stránský
3
15:45:06
Diskuse
O. Gros
15:45:13
Diskuse
V. Stránský
3
15:46:03
Diskuse
O. Gros
15:46:13
Diskuse
M. Roubíček
1
15:46:22
Diskuse
O. Gros
15:46:45
Diskuse
I. Slávka
1
15:47:29
Diskuse
O. Gros
15:47:51
Diskuse
M. Roubíček
1
15:47:57
Diskuse
O. Gros
15:49:18
Diskuse
R. Nepil
4
15:49:19
Diskuse
O. Gros
15:49:32
Diskuse
M. Roubíček
1
15:50:06
Diskuse
O. Gros
15:50:59
Diskuse
M. Roubíček
1
15:51:21
Diskuse
O. Gros
15:51:44
Diskuse
4. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 — úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 — pozemku parc. č. 9 (zastavěná plocha), na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0351/2018)
čas: 15:52:23
O. Gros
15:52:23
Předložení
T. Slabihoudek
15:52:33
Diskuse
O. Gros
15:53:32
Diskuse
K. Ptáček
1
15:53:51
Diskuse
O. Gros
15:54:57
Diskuse
R. Nepil
1
15:55:13
Diskuse
O. Gros
15:55:48
Diskuse
T. Slabihoudek
15:55:57
Diskuse
O. Gros
15:56:07
Diskuse
M. Fichtner
1
15:56:08
Diskuse
O. Gros
15:56:17
Diskuse
K. Ptáček
2
15:56:27
Diskuse
O. Gros
15:56:43
Diskuse
J. Hamal Dvořák
1
15:56:51
Diskuse
O. Gros
15:57:05
Diskuse
T. Slabihoudek
15:57:29
Diskuse
O. Gros
15:57:36
Diskuse
I. Slávka
1
15:57:45
Diskuse
O. Gros
15:58:01
Diskuse
M. Roubíček
15:58:34
Diskuse
O. Gros
15:58:46
Diskuse
O. Gros
16:00:04
Diskuse
O. Gros
16:02:26
Diskuse
M. Roubíček
16:02:30
Diskuse
O. Gros
16:03:15
Diskuse
M. Roubíček
16:03:18
Diskuse
O. Gros
16:03:23
Diskuse
5. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 — úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 — pozemku parc. č. 2596/68 0 výměře 49 m2, na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0406/2018)
čas: 16:04:13
O. Gros
16:04:13
Předložení
T. Slabihoudek
16:04:18
Diskuse
O. Gros
16:04:47
Diskuse
K. Ptáček
1
16:05:00
Diskuse
O. Gros
16:05:14
Diskuse
R. Nepil
1
16:05:46
Diskuse
O. Gros
16:06:07
Diskuse
I. Slávka
1
16:06:10
Diskuse
O. Gros
16:06:49
Diskuse
M. Roubíček
1
16:06:56
Diskuse
O. Gros
16:07:12
Diskuse
R. Nepil
1
16:07:14
Diskuse
P. Kuchtová
1
16:07:40
Diskuse
O. Gros
16:07:52
Diskuse
R. Nepil
2
16:07:56
Diskuse
O. Gros
16:08:44
Diskuse
M. Fichtner
1
16:08:49
Diskuse
O. Gros
16:09:49
Diskuse
V. Vojtíšková
1
16:09:52
Diskuse
O. Gros
16:10:33
Diskuse
R. Nepil
2
16:10:35
Diskuse
O. Gros
16:11:34
Diskuse
M. Roubíček
1
16:11:35
Diskuse
O. Gros
16:11:53
Diskuse
M. Fichtner
2
16:11:57
Diskuse
O. Gros
16:12:33
Diskuse
I. Slávka
2
16:12:34
Diskuse
O. Gros
16:13:28
Diskuse
R. Nepil
3
16:13:30
Diskuse
O. Gros
16:14:31
Diskuse
I. Slávka
3
16:14:36
Diskuse
O. Gros
16:15:26
Diskuse
12. - Interpelace občanů Městské části Praha 8
čas: 16:15:42
O. Gros
16:15:42
Předložení
Občan (ka) městské části
1
16:15:59
Diskuse
O. Gros
16:16:26
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:16:38
Diskuse
O. Gros
16:18:30
Diskuse
J. Vítek
16:18:33
Diskuse
O. Gros
16:22:37
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:22:40
Diskuse
O. Gros
16:22:55
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:23:12
Diskuse
O. Gros
16:24:27
Diskuse
J. Vítek
16:24:57
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:26:34
Diskuse
J. Vítek
16:26:41
Diskuse
O. Gros
16:26:45
Diskuse
J. Vítek
16:26:53
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:28:06
Diskuse
O. Gros
16:28:14
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:28:31
Diskuse
O. Gros
16:33:01
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:33:32
Diskuse
O. Gros
16:36:14
Diskuse
T. Slabihoudek
16:37:21
Diskuse
O. Gros
16:38:51
Diskuse
J. Vítek
16:38:56
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:43:51
Diskuse
O. Gros
16:44:09
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:44:49
Diskuse
O. Gros
16:45:00
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:45:54
Diskuse
O. Gros
16:48:32
Diskuse
J. Vítek
16:48:36
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:49:41
Diskuse
O. Gros
16:52:01
Diskuse
J. Vítek
16:52:11
Diskuse
O. Gros
16:52:51
Diskuse
V. Vojtíšková
1
16:53:13
Diskuse
O. Gros
16:54:15
Diskuse
R. Nepil
1
16:54:17
Diskuse
O. Gros
16:54:34
Diskuse
5. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 — úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 — pozemku parc. č. 2596/68 0 výměře 49 m2, na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0406/2018)
čas: 16:55:01
O. Gros
16:55:01
Předložení
I. Slávka
16:55:10
Diskuse
O. Gros
16:55:12
Diskuse
M. Roubíček
16:55:17
Diskuse
O. Gros
16:55:52
Diskuse
M. Roubíček
16:56:20
Diskuse
O. Gros
16:56:50
Diskuse
R. Nepil
1
16:57:39
Diskuse
O. Gros
16:57:52
Diskuse
R. Nepil
1
16:57:59
Diskuse
M. Fišer
1
16:58:05
Diskuse
O. Gros
16:58:10
Diskuse
I. Slávka
1
16:58:18
Diskuse
O. Gros
16:58:25
Diskuse
I. Slávka
1
16:58:43
Diskuse
O. Gros
16:59:03
Diskuse
R. Nepil
2
16:59:22
Diskuse
O. Gros
16:59:36
Diskuse
6. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 — úplatného převodu částí nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 — části pozemku parc. č. 158 a o výměře 3 m2 (vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 158 o výměře 219 m2), a pozemku parc. č. 159 o výměře 40 m2 (vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 159 o výměře 281 m2), vše na k. ú. Libeň v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0405/2018)
čas: 17:00:15
O. Gros
17:00:15
Předložení
T. Slabihoudek
17:00:19
Diskuse
O. Gros
17:00:27
Diskuse
7. - Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 118 067,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Bohnice, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0467/2018)
čas: 17:01:06
O. Gros
17:01:06
Předložení
T. Slabihoudek
17:01:15
Diskuse
O. Gros
17:01:44
Diskuse
M. Roubíček
17:02:00
Diskuse
O. Gros
17:02:23
Diskuse
8. - Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 239 692,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Kobylisy, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0301/2018)
čas: 17:02:59
O. Gros
17:02:59
Předložení
T. Slabihoudek
17:03:03
Diskuse
O. Gros
17:03:27
Diskuse
M. Roubíček
17:03:46
Diskuse
O. Gros
17:04:09
Diskuse
9. - Návrh delegování zástupců Městské části Praha 8 na valné hromady akciové společnosti IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s. ( k usn. č. Usn RMC 0653/2018 )
čas: 17:04:49
O. Gros
17:04:49
Předložení
I. Slávka
1
17:05:37
Diskuse
O. Gros
17:05:57
Diskuse
I. Slávka
1
17:06:22
Diskuse
O. Gros
17:06:37
Diskuse
R. Nepil
1
17:06:50
Diskuse
O. Gros
17:07:05
Diskuse
M. Roubíček
17:07:18
Diskuse
O. Gros
17:07:57
Diskuse
10. - Programové prohlášení rady
čas: 17:08:53
O. Gros
17:08:53
Předložení
T. Němeček
1
17:09:51
Diskuse
O. Gros
17:10:00
Diskuse
J. Novotná
1
17:10:16
Diskuse
O. Gros
17:10:56
Diskuse
T. Němeček
2
17:11:48
Diskuse
O. Gros
17:12:51
Diskuse
J. Vítek
1
17:12:56
Diskuse
T. Tatranský
17:14:38
Diskuse
O. Gros
17:16:12
Diskuse
R. Nepil
1
17:16:17
Diskuse
O. Gros
17:16:58
Diskuse
V. Stránský
1
17:17:02
Diskuse
O. Gros
17:18:12
Diskuse
M. Švarc
1
17:18:14
Diskuse
O. Buršík
1
17:19:13
Diskuse
O. Gros
17:20:01
Diskuse
D. Blahunková
1
17:20:45
Diskuse
O. Gros
17:21:55
Diskuse
I. Tůmová
1
17:22:19
Diskuse
O. Gros
17:23:05
Diskuse
R. Nepil
1
17:23:10
Diskuse
O. Gros
17:23:56
Diskuse
T. Tatranský
1
17:23:59
Diskuse
O. Gros
17:25:35
Diskuse
M. Švarc
2
17:25:38
Diskuse
O. Gros
17:26:58
Diskuse
D. Blahunková
2
17:27:03
Diskuse
O. Gros
17:27:34
Diskuse
V. Vojtíšková
1
17:27:51
Diskuse
O. Gros
17:28:43
Diskuse
H. Matoušová
1
17:28:47
Diskuse
O. Gros
17:28:58
Diskuse
Host
1
17:29:22
Diskuse
O. Gros
17:31:14
Diskuse
T. Pavlů
1
17:31:30
Diskuse
O. Gros
17:34:58
Diskuse
T. Němeček
3
17:35:42
Diskuse
O. Gros
17:37:06
Diskuse
J. Vítek
2
17:37:11
Diskuse
O. Gros
17:38:14
Diskuse
H. Matoušová
2
17:38:19
Diskuse
O. Gros
17:38:54
Diskuse
T. Tatranský
2
17:38:57
Diskuse
O. Gros
17:43:46
Diskuse
O. Gros
18:02:40
Diskuse
T. Slabihoudek
1
18:03:29
Diskuse
O. Gros
18:03:58
Diskuse
V. Vojtíšková
2
18:04:02
Diskuse
O. Gros
18:04:36
Diskuse
O. Buršík
1
18:05:22
Diskuse
O. Gros
18:06:08
Diskuse
M. Švarc
3
18:06:12
Diskuse
O. Gros
18:07:25
Diskuse
I. Slávka
1
18:07:30
Diskuse
O. Gros
18:08:40
Diskuse
T. Němeček
4
18:08:44
Diskuse
O. Gros
18:10:33
Diskuse
J. Vítek
3
18:10:41
Diskuse
O. Gros
18:12:47
Diskuse
T. Tatranský
3
18:12:50
Diskuse
O. Gros
18:14:39
Diskuse
H. Matoušová
3
18:14:43
Diskuse
O. Gros
18:16:17
Diskuse
V. Vojtíšková
3
18:16:22
Diskuse
O. Gros
18:17:22
Diskuse
M. Fichtner
1
18:18:00
Diskuse
O. Gros
18:18:30
Diskuse
T. Tatranský
1
18:18:38
Diskuse
O. Gros
18:18:56
Diskuse
V. Vojtíšková
1
18:19:03
Diskuse
O. Gros
18:19:44
Diskuse
R. Nepil
2
18:19:47
Diskuse
O. Gros
18:20:46
Diskuse
V. Vojtíšková
4
18:20:51
Diskuse
O. Gros
18:21:34
Diskuse
T. Tatranský
4
18:21:39
Diskuse
O. Gros
18:22:11
Diskuse
R. Nepil
3
18:22:13
Diskuse
O. Gros
18:23:23
Diskuse
V. Stránský
2
18:23:26
Diskuse
O. Gros
18:24:22
Diskuse
J. Vítek
4
18:24:26
Diskuse
O. Gros
18:30:08
Diskuse
V. Stránský
3
18:30:19
Diskuse
O. Gros
18:32:03
Diskuse
R. Nepil
2
18:32:05
Diskuse
O. Gros
18:32:36
Diskuse
I. Slávka
2
18:32:38
Diskuse
O. Gros
18:33:13
Diskuse
M. Janovský
1
18:33:15
Diskuse
O. Gros
18:33:28
Diskuse
J. Vítek
5
18:33:32
Diskuse
O. Gros
18:34:43
Diskuse
V. Vojtíšková
5
18:34:45
Diskuse
O. Gros
18:37:06
Diskuse
J. Slobodník
18:38:38
Diskuse
O. Gros
18:39:44
Diskuse
J. Novotná
1
18:39:48
Diskuse
O. Gros
18:40:04
Diskuse
V. Vojtíšková
6
18:40:07
Diskuse
O. Gros
18:40:44
Diskuse
M. Fichtner
1
18:40:50
Diskuse
O. Gros
18:42:39
Diskuse
V. Vojtíšková
7
18:42:42
Diskuse
T. Mrázek
1
18:42:46
Diskuse
O. Gros
18:42:56
Diskuse
V. Vojtíšková
8
18:42:58
Diskuse
O. Gros
18:43:23
Diskuse
J. Slobodník
1
18:43:26
Diskuse
O. Gros
18:44:07
Diskuse
R. Nepil
4
18:44:08
Diskuse
J. Hamal Dvořák
1
18:44:50
Diskuse
O. Gros
18:45:32
Diskuse
V. Stránský
4
18:45:49
Diskuse
O. Gros
18:47:15
Diskuse
O. Gros
18:48:21
Diskuse
V. Stránský
5
18:48:23
Diskuse
O. Gros
18:48:56
Diskuse
V. Stránský
6
18:50:17
Diskuse
O. Gros
18:51:07
Diskuse
M. Cibulka
1
18:51:32
Diskuse
O. Gros
18:53:07
Diskuse
R. Nepil
5
18:53:13
Diskuse
O. Gros
18:54:03
Diskuse
J. Vítek
6
18:54:05
Diskuse
O. Gros
18:58:07
Diskuse
M. Cibulka
1
18:58:09
Diskuse
O. Gros
18:58:19
Diskuse
V. Stránský
7
18:58:21
Diskuse
O. Gros
19:00:15
Diskuse
R. Nepil
6
19:00:18
Diskuse
O. Gros
19:01:27
Diskuse
O. Buršík
2
19:01:34
Diskuse
O. Gros
19:02:33
Diskuse
R. Nepil
7
19:02:37
Diskuse
O. Gros
19:03:53
Diskuse
V. Ludková
1
19:03:57
Diskuse
O. Gros
19:05:05
Diskuse
11. - Informace o výstavbě centra Palmovka a.s.
čas: 19:05:30
O. Gros
19:05:30
Předložení
T. Slabihoudek
19:05:36
Diskuse
O. Gros
19:06:32
Diskuse
K. Ptáček
1
19:06:43
Diskuse
O. Gros
19:07:05
Diskuse
V. Vojtíšková
1
19:07:06
Diskuse
O. Gros
19:08:46
Diskuse
R. Nepil
1
19:08:48
Diskuse
O. Gros
19:11:21
Diskuse
T. Němeček
1
19:11:23
Diskuse
O. Gros
19:12:11
Diskuse
R. Nepil
1
19:12:18
Diskuse
O. Gros
19:13:14
Diskuse
T. Slabihoudek
1
19:13:17
Diskuse
O. Gros
19:14:10
Diskuse
P. Pelc
1
19:14:13
Diskuse
O. Gros
19:15:09
Diskuse
V. Vojtíšková
2
19:15:13
Diskuse
O. Gros
19:16:32
Diskuse
R. Nepil
2
19:16:36
Diskuse
O. Gros
19:17:17
Diskuse
K. Ptáček
2
19:17:18
Diskuse
O. Gros
19:18:14
Diskuse
T. Slabihoudek
2
19:18:39
Diskuse
O. Gros
19:19:54
Diskuse
V. Vojtíšková
3
19:20:03
Diskuse
O. Gros
19:21:09
Diskuse
R. Nepil
3
19:21:11
Diskuse
O. Gros
19:22:05
Diskuse
T. Slabihoudek
3
19:22:07
Diskuse
O. Gros
19:22:34
Diskuse
T. Němeček
2
19:22:35
Diskuse
O. Gros
19:23:11
Diskuse
R. Nepil
4
19:23:15
Diskuse
O. Gros
19:24:09
Diskuse
J. Novotná
1
19:25:07
Diskuse
O. Gros
19:25:49
Diskuse
M. Fichtner
1
19:26:49
Diskuse
O. Gros
19:27:06
Diskuse
J. Vítek
1
19:27:11
Diskuse
O. Gros
19:27:33
Diskuse
J. Novotná
2
19:27:36
Diskuse
O. Gros
19:28:02
Diskuse
13. - Dotazy (návrhy) a podněty členů Zastupitelstva městské části Praha 8
čas: 19:28:23
O. Gros
19:28:23
Předložení
T. Pavlů
1
19:28:37
Diskuse
O. Gros
19:29:30
Diskuse
T. Pavlů
1
19:29:45
Diskuse
O. Gros
19:30:15
Diskuse
A. Hamalová
1
19:30:20
Diskuse
O. Gros
19:31:09
Diskuse
M. Švarc
1
19:31:58
Diskuse
O. Gros
19:32:36
Diskuse
A. Hamalová
1
19:33:11
Diskuse
O. Gros
19:33:28
Diskuse
T. Tatranský
1
19:33:57
Diskuse
O. Gros
19:37:52
Diskuse
M. Roubíček
1
19:37:57
Diskuse
O. Gros
19:38:20
Diskuse
T. Slabihoudek
1
19:38:21
Diskuse
O. Gros
19:38:58
Diskuse
V. Ludková
1
19:39:00
Diskuse
O. Gros
19:55:24
Diskuse
T. Pavlů
2
19:55:41
Diskuse
O. Gros
19:56:28
Diskuse
T. Pavlů
2
19:56:50
Diskuse
O. Gros
19:57:36
Diskuse
A. Hamalová
2
19:58:06
Diskuse
O. Gros
19:58:39
Diskuse
V. Stránský
1
19:58:44
Diskuse
O. Gros
19:59:27
Diskuse
I. Tůmová
1
19:59:32
Diskuse
O. Gros
19:59:57
Diskuse
P. Kuchtová
1
20:00:12
Diskuse
O. Gros
20:01:44
Diskuse
V. Ludková
2
20:01:58
Diskuse
O. Gros
20:02:21
Diskuse
Host
1
20:02:30
Diskuse
O. Gros
20:04:49
Diskuse
I. Tůmová
2
20:04:50
Diskuse
Host
1
20:05:07
Diskuse
V. Ludková
3
20:05:16
Diskuse
O. Gros
20:06:06
Diskuse
T. Němeček
1
20:06:09
Diskuse
O. Gros
20:06:40
Diskuse
Host
1
20:06:42
Diskuse
O. Gros
20:07:20
Diskuse
I. Tůmová
3
20:07:22
Diskuse
Host
1
20:07:34
Diskuse
O. Gros
20:08:09
Diskuse