Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8

27.06.2018
0. - Zahájení, schválení programu
čas: 14:06:07
R. Petrus
14:06:07
Předložení
R. Nepil
1
14:09:53
Diskuse
R. Petrus
14:10:18
Diskuse
P. Schnirch
1
14:10:24
Diskuse
R. Petrus
14:10:37
Diskuse
V. Kopal
14:11:48
Předložení
R. Petrus
14:12:25
Diskuse
V. Kopal
14:12:46
Předložení
R. Petrus
14:13:00
Diskuse
V. Kopal
14:13:22
Předložení
R. Petrus
14:13:58
Diskuse
14. - Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 100 747,00Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č.17, v domě čp.46, na k.ú. Karlín a na adrese Sokolovská 51, 186 00 Praha 8
čas: 14:16:15
R. Petrus
14:16:15
Předložení
R. Nepil
14:16:19
Diskuse
R. Petrus
14:16:43
Diskuse
V. Kopal
14:16:53
Předložení
15. - Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 130 649,00Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č.109, v domě čp.1172, na k.ú. Kobylisy a na adrese Taussigova 1, 182 00 Praha 8
čas: 14:17:29
R. Petrus
14:17:29
Předložení
R. Nepil
14:17:32
Diskuse
R. Petrus
14:17:49
Diskuse
V. Kopal
14:18:01
Předložení
R. Petrus
14:18:16
Diskuse
16. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemku parc. č. 827/243 na k.ú. Bohnicev Praze8, ve vlastnictví Hl.m. Prahy, do správy Městské části Praha8
čas: 14:18:38
R. Petrus
14:18:38
Předložení
R. Nepil
14:18:41
Diskuse
R. Petrus
14:18:56
Diskuse
V. Kopal
14:19:07
Předložení
R. Petrus
14:19:20
Diskuse
17. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemků parc. č. 3829/7, 2318/4, 2318/5, 2318/6 na k.ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví Hl.m. Prahy, do správy Městské části Praha 8
čas: 14:19:42
R. Petrus
14:19:42
Předložení
R. Nepil
14:19:45
Diskuse
R. Petrus
14:20:03
Diskuse
V. Kopal
14:20:15
Diskuse
R. Petrus
14:20:27
Diskuse
18. - Návrh směny pozemku parc. č. 121/2, o výměře 66m2, na k.ú. Bohnicev Praze 8, ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8, za pozemek parc. č.122/2, o výměře 66m2, na k.ú. Bohnice v Praze 8, ve vlastnictví společnosti Rezidence Bohnická s.r.o.(IČO:05472661)
čas: 14:20:47
R. Petrus
14:20:47
Předložení
R. Nepil
14:20:51
Diskuse
R. Petrus
14:21:14
Diskuse
V. Kopal
14:21:26
Diskuse
R. Petrus
14:21:37
Diskuse
19. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy - pozemky na k.ú. Čimice v Praze8
čas: 14:21:58
R. Petrus
14:21:58
Předložení
R. Nepil
14:22:01
Diskuse
R. Petrus
14:22:18
Diskuse
V. Kopal
14:22:28
Diskuse
R. Petrus
14:22:42
Diskuse
1. - Návrh Závěrečného účtu Městské části Praha 8 za rok 2017
čas: 14:23:05
R. Petrus
14:23:05
Předložení
M. Fichtner
14:23:12
Diskuse
R. Petrus
14:23:52
Diskuse
V. Kopal
14:24:11
Diskuse
R. Petrus
14:24:25
Diskuse
2. - Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8
čas: 14:24:46
R. Petrus
14:24:46
Předložení
M. Fichtner
14:24:53
Diskuse
R. Petrus
14:25:13
Diskuse
V. Kopal
14:25:24
Diskuse
R. Petrus
14:25:37
Diskuse
3. - Návrh uzavření Dodatku č.6 ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů uzavřené mezi Městskou částí Praha 8 a Českou spořitelnou, a.s.
čas: 14:25:57
R. Petrus
14:25:57
Předložení
M. Fichtner
14:26:00
Diskuse
R. Petrus
14:26:27
Diskuse
V. Kopal
14:26:37
Diskuse
R. Petrus
14:26:50
Diskuse
4. - Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 paní PhDr. Marii Petrželové
čas: 14:27:23
R. Petrus
14:27:23
Předložení
J. Solomonová
14:27:40
Diskuse
R. Petrus
14:28:13
Diskuse
D. Blahunková
1
14:28:21
Diskuse
R. Petrus
14:28:54
Diskuse
V. Kopal
14:29:04
Diskuse
5. - Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Josefu Vojtovi
čas: 14:29:39
R. Petrus
14:29:39
Předložení
J. Solomonová
14:29:42
Předložení
R. Petrus
14:30:38
Diskuse
V. Kopal
14:30:48
Diskuse
R. Petrus
14:31:00
Diskuse
6. - Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Ing. Františku Suchému
čas: 14:31:21
R. Petrus
14:31:21
Předložení
J. Solomonová
14:31:23
Předložení
R. Petrus
14:32:17
Diskuse
P. Vilgus
1
14:32:23
Diskuse
R. Petrus
14:33:05
Diskuse
V. Kopal
14:33:17
Diskuse
R. Petrus
14:33:30
Diskuse
R. Nepil
14:33:52
Diskuse
R. Petrus
14:34:12
Diskuse
21. - Návrh úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví společnosti HATARI ,s.r.o., pozemku parc.č.606/22, k.ú. Kobylisy, do vlastnictví obce, tj. Hl.m. Prahy, svěřená správa Městské části Praha 8
čas: 14:34:44
R. Petrus
14:34:44
Předložení
R. Nepil
14:34:48
Diskuse
R. Petrus
14:36:16
Diskuse
O. Gros
1
14:36:22
Diskuse
R. Petrus
14:37:01
Diskuse
T. Němeček
1
14:37:08
Diskuse
R. Petrus
14:39:52
Diskuse
E. Vejchodská
1
14:39:55
Diskuse
R. Petrus
14:40:43
Diskuse
J. Čáp
1
14:40:46
Diskuse
R. Petrus
14:41:09
Diskuse
R. Nepil
14:41:19
Diskuse
R. Petrus
14:42:13
Diskuse
V. Kopal
14:42:18
Diskuse
R. Petrus
14:42:32
Diskuse
R. Petrus
14:42:36
Diskuse
O. Gros
1
14:42:39
Diskuse
R. Petrus
14:42:44
Diskuse
7. - Návrh poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 8, za jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8, komisí Rady MČ Praha 8 nebo zvláštních orgánů MČ Praha8 v období od 1.listopadu 2017 do 30.dubna 2018, a k návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od l.listopadu 2017 do 30. dubna2018
čas: 14:49:20
R. Petrus
14:49:20
Předložení
M. Fichtner
14:50:05
Diskuse
V. Kopal
14:50:22
Diskuse
M. Fichtner
14:50:34
Diskuse
8. - Návrh uzavření "Darovacích smluv" mezi Městskou částí Praha 8 jako "dárcem" a Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy jako "obdarovaným", odarování věcného daru v celkové hodnotě 9 9973,Kč
čas: 14:51:01
R. Petrus
14:51:01
Předložení
M. Fichtner
14:51:03
Diskuse
R. Petrus
14:51:06
Diskuse
M. Fichtner
14:52:19
Diskuse
V. Kopal
14:52:33
Diskuse
M. Fichtner
14:52:45
Diskuse
9. - Návrh uzavření "Darovacích smluv" mezi Městskou částí Praha 8 jako "dárcem" a Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy jako "obdarovaným", odarování věcného daru v celkové hodnotě 150 000,Kč
čas: 14:53:07
R. Petrus
14:53:07
Předložení
M. Fichtner
14:53:29
Diskuse
V. Kopal
14:53:41
Diskuse
M. Fichtner
14:53:56
Diskuse
10. - Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 jako "dárcem" a Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy jako" obdarovaným", odarování věcného daru v hodnotě 150 000Kč
čas: 14:54:19
R. Petrus
14:54:19
Předložení
M. Fichtner
14:54:31
Diskuse
V. Kopal
14:54:41
Diskuse
M. Fichtner
14:54:53
Diskuse
11. - Návrh uzavrení "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 jako "dárcem" a Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy jako "obdarovaným", odarování věcného daru v hodnotě 150 000Kč
čas: 14:55:16
R. Petrus
14:55:16
Předložení
M. Fichtner
14:55:29
Diskuse
V. Kopal
14:55:40
Diskuse
M. Fichtner
14:55:53
Diskuse
11A. - Členství Městské části Praha 8 zakládaném spolku "Příměstský park Trojská kotlina z.s. "
čas: 14:56:14
R. Petrus
14:56:14
Předložení
M. Fichtner
14:57:53
Diskuse
V. Kopal
14:58:05
Diskuse
M. Fichtner
14:58:22
Diskuse
12. - Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže na rok 2018
čas: 14:58:51
R. Petrus
14:58:51
Předložení
H. Matoušová
14:59:12
Diskuse
R. Petrus
15:01:01
Diskuse
D. Blahunková
1
15:01:08
Diskuse
R. Petrus
15:02:26
Diskuse
H. Matoušová
15:02:37
Diskuse
R. Petrus
15:03:19
Diskuse
T. Němeček
1
15:03:21
Diskuse
R. Petrus
15:03:31
Diskuse
H. Matoušová
15:03:37
Diskuse
R. Petrus
15:03:47
Diskuse
T. Němeček
2
15:03:51
Diskuse
R. Petrus
15:03:57
Diskuse
V. Kopal
15:05:04
Diskuse
R. Petrus
15:05:17
Diskuse
13. - Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2018
čas: 15:05:37
R. Petrus
15:05:37
Předložení
H. Matoušová
15:05:39
Diskuse
R. Petrus
15:07:22
Diskuse
V. Ludková
1
15:07:25
Diskuse
R. Petrus
15:08:00
Diskuse
T. Mrázek
1
15:08:05
Diskuse
R. Petrus
15:08:13
Diskuse
D. Blahunková
1
15:08:15
Diskuse
R. Petrus
15:09:11
Diskuse
V. Vojtíšková
1
15:09:14
Diskuse
H. Matoušová
15:09:37
Diskuse
R. Petrus
15:09:53
Diskuse
V. Vojtíšková
2
15:09:56
Diskuse
H. Matoušová
15:10:25
Diskuse
R. Petrus
15:12:02
Diskuse
J. Antonín
1
15:12:03
Diskuse
R. Petrus
15:12:44
Diskuse
V. Vojtíšková
3
15:14:37
Diskuse
R. Petrus
15:14:53
Diskuse
V. Vojtíšková
3
15:14:56
Diskuse
H. Matoušová
15:14:58
Diskuse
M. Roubíček
1
15:15:01
Diskuse
R. Petrus
15:15:41
Diskuse
D. Blahunková
2
15:15:43
Diskuse
R. Petrus
15:15:59
Diskuse
J. Čáp
1
15:16:02
Diskuse
R. Petrus
15:16:17
Diskuse
M. Fichtner
15:16:21
Diskuse
R. Petrus
15:16:52
Diskuse
H. Matoušová
15:17:48
Diskuse
R. Petrus
15:18:29
Diskuse
V. Kopal
15:18:35
Diskuse
R. Petrus
15:19:25
Diskuse
V. Kopal
15:19:52
Diskuse
R. Petrus
15:20:07
Diskuse
22. - Návrh žádosti o aktualizaci obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č.l0/2015Sb. hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška čJ0/2013Sb. hl.m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace
čas: 15:20:32
R. Petrus
15:20:32
Předložení
M. Fichtner
15:20:33
Diskuse
R. Petrus
15:26:33
Diskuse
V. Vojtíšková
1
15:26:37
Diskuse
R. Petrus
15:27:27
Diskuse
T. Pavlů
1
15:27:32
Diskuse
R. Petrus
15:30:43
Diskuse
R. Nepil
1
15:30:46
Diskuse
R. Petrus
15:31:14
Diskuse
V. Kopal
1
15:31:15
Diskuse
R. Petrus
15:31:27
Diskuse
T. Pavlů
1
15:31:32
Diskuse
M. Fichtner
15:31:42
Diskuse
R. Petrus
15:33:33
Diskuse
D. Blahunková
1
15:33:34
Diskuse
R. Petrus
15:33:58
Diskuse
M. Fichtner
15:34:01
Diskuse
R. Petrus
15:34:15
Diskuse
E. Vejchodská
1
15:34:16
Diskuse
R. Petrus
15:36:25
Diskuse
M. Fichtner
15:36:28
Diskuse
V. Vojtíšková
2
15:36:29
Diskuse
R. Petrus
15:37:35
Diskuse
T. Pavlů
2
15:37:36
Diskuse
R. Petrus
15:39:54
Diskuse
T. Tatranský
1
15:39:59
Diskuse
R. Petrus
15:41:00
Diskuse
R. Nepil
1
15:41:02
Diskuse
R. Petrus
15:41:10
Diskuse
P. Schnirch
1
15:41:23
Diskuse
R. Petrus
15:41:42
Diskuse
M. Fichtner
15:41:46
Diskuse
R. Petrus
15:42:22
Diskuse
V. Kopal
15:42:37
Diskuse
R. Petrus
15:43:40
Diskuse
V. Kopal
15:44:06
Diskuse
R. Petrus
15:44:44
Diskuse
E. Vejchodská
1
15:44:48
Diskuse
R. Petrus
15:44:52
Diskuse
V. Kopal
15:45:24
Diskuse
R. Petrus
15:45:49
Diskuse
V. Kopal
15:46:10
Diskuse
R. Petrus
15:46:29
Diskuse
23. - Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu Územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitního plánu)
čas: 15:47:10
R. Petrus
15:47:10
Předložení
M. Fichtner
15:47:13
Diskuse
D. H. Kvačková
1
15:48:25
Diskuse
R. Petrus
15:48:53
Diskuse
R. Nepil
1
15:49:09
Diskuse
R. Petrus
15:49:28
Diskuse
O. Gros
15:50:33
Diskuse
R. Petrus
15:50:38
Diskuse
T. Němeček
15:50:58
Diskuse
R. Petrus
15:51:04
Diskuse
V. Kopal
15:51:51
Diskuse
R. Petrus
15:52:02
Diskuse
D. Blahunková
1
15:52:04
Diskuse
R. Petrus
15:52:26
Diskuse
T. Němeček
1
15:53:42
Diskuse
R. Petrus
15:53:59
Diskuse
24. - Interpelace občanů
čas: 16:17:56
R. Petrus
16:17:56
Předložení
Občan (ka) městské části
1
16:20:23
Diskuse
R. Petrus
16:23:58
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:24:06
Diskuse
R. Petrus
16:25:15
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:25:37
Diskuse
R. Petrus
16:29:50
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:30:09
Diskuse
R. Petrus
16:32:20
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:32:47
Diskuse
R. Petrus
16:37:31
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:37:37
Diskuse
R. Petrus
16:37:45
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:39:57
Diskuse
R. Petrus
16:43:46
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:44:14
Diskuse
R. Petrus
16:44:24
Diskuse
23. - Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu Územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitního plánu)
čas: 16:44:44
R. Petrus
16:44:44
Předložení
M. Fichtner
16:45:01
Předložení
R. Petrus
16:45:13
Diskuse
M. Fichtner
16:54:58
Diskuse
V. Vojtíšková
1
16:55:29
Diskuse
M. Fichtner
16:56:23
Diskuse
R. Petrus
16:56:25
Diskuse
M. Fichtner
16:56:55
Diskuse
P. Hainzová
1
16:57:02
Diskuse
M. Fichtner
16:57:12
Diskuse
O. Gros
1
16:57:20
Diskuse
R. Petrus
16:57:48
Diskuse
T. Němeček
1
16:57:51
Diskuse
M. Fichtner
16:59:27
Diskuse
T. Pavlů
1
16:59:32
Diskuse
M. Fichtner
17:00:21
Diskuse
R. Petrus
17:00:42
Diskuse
V. Vojtíšková
2
17:00:51
Diskuse
R. Petrus
17:00:55
Diskuse
M. Fichtner
17:01:02
Diskuse
R. Petrus
17:02:51
Diskuse
M. Fichtner
17:04:14
Diskuse
P. Vilgus
1
17:04:55
Diskuse
M. Fichtner
17:05:41
Diskuse
D. Blahunková
1
17:05:44
Diskuse
P. Vilgus
2
17:06:11
Diskuse
M. Fichtner
17:06:51
Diskuse
V. Vojtíšková
3
17:06:55
Diskuse
P. Vilgus
2
17:07:05
Diskuse
M. Fichtner
17:07:42
Diskuse
V. Vojtíšková
4
17:07:47
Diskuse
P. Vilgus
2
17:08:00
Diskuse
M. Fichtner
17:08:10
Diskuse
R. Petrus
17:08:54
Diskuse
M. Fichtner
17:10:15
Diskuse
T. Němeček
2
17:10:21
Diskuse
R. Petrus
17:10:33
Diskuse
M. Fichtner
17:11:34
Diskuse
V. Vojtíšková
5
17:11:40
Diskuse
R. Petrus
17:11:54
Diskuse
T. Němeček
3
17:12:56
Diskuse
R. Petrus
17:13:38
Diskuse
M. Fichtner
17:14:30
Diskuse
V. Vojtíšková
6
17:15:07
Diskuse
M. Fichtner
17:15:50
Diskuse
Z. Ševčík
1
17:15:54
Diskuse
M. Fichtner
17:16:37
Diskuse
R. Petrus
17:17:12
Diskuse
M. Fichtner
17:17:30
Diskuse
R. Petrus
17:17:54
Diskuse
M. Fichtner
17:19:27
Diskuse
R. Petrus
17:19:52
Diskuse
M. Fichtner
17:21:32
Diskuse
T. Němeček
4
17:21:35
Diskuse
R. Petrus
17:21:56
Diskuse
M. Fichtner
17:21:57
Diskuse
R. Petrus
17:21:59
Diskuse
V. Céza
1
17:22:19
Diskuse
M. Fichtner
17:22:47
Diskuse
R. Petrus
17:23:13
Diskuse
M. Fichtner
17:23:38
Diskuse
R. Petrus
17:24:04
Diskuse
M. Fichtner
17:24:19
Diskuse
R. Petrus
17:24:45
Diskuse
M. Fichtner
17:25:04
Diskuse
T. Pavlů
2
17:25:10
Diskuse
M. Fichtner
17:25:39
Diskuse
R. Petrus
17:26:03
Diskuse
T. Slabihoudek
1
17:27:02
Diskuse
M. Fichtner
17:27:08
Diskuse
T. Pavlů
3
17:27:10
Diskuse
R. Petrus
17:27:38
Diskuse
M. Fichtner
17:28:18
Diskuse
R. Petrus
17:28:56
Diskuse
M. Fichtner
17:31:20
Diskuse
R. Petrus
17:31:52
Diskuse
M. Fichtner
17:33:39
Diskuse
R. Petrus
17:34:06
Diskuse
M. Fichtner
17:34:51
Diskuse
T. Němeček
5
17:34:52
Diskuse
M. Fichtner
17:35:15
Diskuse
R. Petrus
17:35:43
Diskuse
M. Fichtner
17:36:02
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
17:36:36
Diskuse
M. Fichtner
17:37:54
Diskuse
P. Vilgus
3
17:46:36
Diskuse
M. Fichtner
17:47:25
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
17:47:40
Diskuse
M. Fichtner
17:48:13
Diskuse
T. Němeček
6
17:48:34
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
17:48:44
Diskuse
M. Fichtner
17:52:20
Diskuse
T. Němeček
6
17:52:22
Diskuse
M. Fichtner
17:53:04
Diskuse
T. Tatranský
1
17:53:07
Diskuse
M. Fichtner
17:54:42
Diskuse
M. Fišer
1
17:54:48
Diskuse
M. Fichtner
17:55:34
Diskuse
R. Petrus
1
17:55:39
Diskuse
M. Fichtner
17:56:15
Diskuse
O. Gros
2
17:56:15
Diskuse
M. Fichtner
17:57:02
Diskuse
T. Pavlů
4
17:57:13
Diskuse
V. Vojtíšková
7
17:58:56
Diskuse
M. Fichtner
18:00:07
Diskuse
V. Céza
2
18:00:16
Diskuse
J. Petelík
1
18:01:29
Diskuse
P. Vilgus
4
18:03:06
Diskuse
Z. Ševčík
2
18:03:34
Diskuse
M. Fichtner
18:03:56
Diskuse
V. Kopal
18:04:06
Diskuse
M. Fichtner
18:04:52
Diskuse
R. Petrus
18:06:01
Diskuse
M. Fichtner
18:06:14
Diskuse
R. Petrus
18:06:43
Diskuse
M. Fichtner
18:07:35
Diskuse
R. Petrus
18:07:45
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
18:54:25
Diskuse
R. Petrus
18:58:48
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
18:59:12
Diskuse
R. Petrus
19:00:26
Diskuse
T. Tatranský
1
19:01:10
Diskuse
R. Petrus
19:01:31
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
19:01:42
Diskuse
R. Petrus
19:01:44
Diskuse
T. Pavlů
5
19:01:44
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
19:01:57
Diskuse
R. Petrus
19:02:20
Diskuse
M. Fichtner
19:18:10
Diskuse
R. Petrus
19:18:22
Diskuse
M. Fichtner
19:19:01
Diskuse
O. Gros
3
19:19:05
Diskuse
R. Petrus
19:19:13
Diskuse
M. Fichtner
19:19:17
Diskuse
R. Petrus
19:19:44
Diskuse
O. Gros
4
19:19:55
Diskuse
M. Fichtner
19:20:08
Diskuse
T. Němeček
7
19:20:09
Diskuse
R. Petrus
19:20:20
Diskuse
M. Fichtner
19:20:49
Diskuse
P. Vilgus
5
19:20:51
Diskuse
R. Petrus
19:21:01
Diskuse
M. Fichtner
19:21:01
Diskuse
J. Petelík
2
19:21:07
Diskuse
M. Fichtner
19:21:33
Diskuse
T. Pavlů
6
19:21:34
Diskuse
M. Fichtner
19:21:47
Diskuse
R. Petrus
19:22:22
Diskuse
M. Fichtner
19:23:13
Diskuse
R. Petrus
19:24:52
Diskuse
M. Fichtner
19:25:16
Diskuse
R. Petrus
19:25:48
Diskuse
M. Fichtner
19:26:18
Diskuse
R. Petrus
19:26:47
Diskuse
M. Fichtner
19:27:07
Diskuse
R. Petrus
19:27:32
Diskuse
M. Fichtner
19:27:47
Diskuse
R. Petrus
19:28:16
Diskuse
M. Fichtner
19:29:06
Diskuse
R. Petrus
19:29:34
Diskuse
M. Fichtner
19:30:10
Diskuse
R. Petrus
19:30:42
Diskuse
M. Fichtner
19:31:29
Diskuse
R. Petrus
19:31:55
Diskuse
M. Fichtner
19:32:58
Diskuse
R. Petrus
19:33:24
Diskuse
M. Fichtner
19:33:43
Diskuse
R. Petrus
19:34:09
Diskuse
M. Fichtner
19:34:29
Diskuse
R. Petrus
19:34:53
Diskuse
M. Fichtner
19:35:14
Diskuse
R. Petrus
19:35:37
Diskuse
M. Fichtner
19:35:47
Diskuse
R. Petrus
19:36:10
Diskuse
M. Fichtner
19:36:20
Diskuse
R. Petrus
19:36:44
Diskuse
M. Fichtner
19:37:19
Diskuse
R. Petrus
19:37:41
Diskuse
M. Fichtner
19:38:02
Diskuse
R. Petrus
19:38:26
Diskuse
M. Fichtner
19:38:43
Diskuse
R. Petrus
19:38:46
Diskuse
M. Fichtner
19:38:48
Diskuse
R. Petrus
19:39:11
Diskuse
M. Fichtner
19:39:25
Diskuse
R. Petrus
19:39:51
Diskuse
M. Fichtner
19:40:09
Diskuse
T. Pavlů
7
19:40:13
Diskuse
M. Fichtner
19:41:29
Diskuse
T. Pavlů
7
19:41:46
Diskuse
M. Fichtner
19:42:16
Diskuse
T. Pavlů
7
19:42:23
Diskuse
M. Fichtner
19:42:47
Diskuse
R. Petrus
19:43:18
Diskuse
M. Fichtner
19:43:25
Diskuse
R. Petrus
19:43:51
Diskuse
M. Fichtner
19:44:01
Diskuse
R. Petrus
19:44:39
Diskuse
M. Fichtner
19:44:58
Diskuse
R. Petrus
19:45:23
Diskuse
M. Fichtner
19:45:33
Diskuse
R. Petrus
19:45:57
Diskuse
M. Fichtner
19:46:02
Diskuse
R. Petrus
19:46:31
Diskuse
M. Fichtner
19:47:08
Diskuse
P. Vilgus
6
19:47:11
Diskuse
M. Fichtner
19:47:33
Diskuse
R. Petrus
19:47:59
Diskuse
M. Fichtner
19:48:06
Diskuse
M. Fišer
2
19:48:13
Diskuse
M. Fichtner
19:48:23
Diskuse
V. Vojtíšková
8
19:48:45
Diskuse
M. Fichtner
19:48:56
Diskuse
R. Petrus
19:49:03
Diskuse
M. Fichtner
19:49:35
Diskuse
D. Blahunková
2
19:49:47
Diskuse
M. Fichtner
19:50:02
Diskuse
P. Vilgus
7
19:50:03
Diskuse
M. Fichtner
19:50:10
Diskuse
R. Petrus
19:50:17
Diskuse
M. Fichtner
19:50:28
Diskuse
V. Vojtíšková
9
19:50:32
Diskuse
R. Petrus
19:50:48
Diskuse
P. Vilgus
7
19:50:57
Předložení
M. Fichtner
19:51:10
Diskuse
R. Petrus
19:51:14
Diskuse
M. Fichtner
19:51:51
Diskuse
M. Fišer
3
19:51:53
Diskuse
M. Fichtner
19:52:09
Diskuse
R. Petrus
19:52:14
Diskuse
M. Fichtner
19:52:36
Diskuse
R. Petrus
19:53:35
Diskuse
M. Fichtner
19:53:43
Diskuse
R. Petrus
19:54:07
Diskuse
M. Fichtner
19:55:36
Diskuse
T. Němeček
8
19:55:43
Diskuse
M. Fichtner
19:55:58
Diskuse
R. Petrus
19:57:20
Diskuse
M. Fichtner
19:59:46
Diskuse
V. Vojtíšková
10
19:59:51
Diskuse
M. Fichtner
20:00:01
Diskuse
V. Vojtíšková
10
20:00:09
Diskuse
M. Fichtner
20:00:12
Diskuse
R. Petrus
20:00:44
Diskuse
M. Fichtner
20:01:08
Diskuse
25. - Dotazy(návrhy) a podněty členů Zastupitelstva městské části Praha 8
čas: 20:02:06
R. Petrus
20:02:06
Předložení