Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8

20.09.2017
0. - Zahájení
čas: 14:07:44
M. Fichtner
14:07:44
Předložení
P. Hainzová
1
14:11:31
Diskuse
R. Nepil
1
14:12:32
Diskuse
M. Fichtner
14:12:46
Diskuse
V. Kopal
14:13:17
Diskuse
M. Fichtner
14:13:53
Diskuse
l. - Zpráva o "Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 8 zal. pololetí roku 2017"
čas: 14:15:46
M. Fichtner
14:15:46
Předložení
R. Nepil
14:18:09
Diskuse
P. Hainzová
1
14:18:18
Diskuse
M. Fichtner
14:19:59
Diskuse
V. Vojtíšková
1
14:22:38
Diskuse
J. Antonín
1
14:23:14
Diskuse
J. Janků
1
14:24:39
Diskuse
J. Čáp
1
14:26:35
Diskuse
V. Vojtíšková
2
14:27:54
Diskuse
V. Ludková
1
14:28:41
Diskuse
P. Hainzová
2
14:29:09
Diskuse
M. Fichtner
14:29:36
Diskuse
V. Vojtíšková
3
14:30:43
Diskuse
R. Nepil
1
14:31:14
Diskuse
M. Fichtner
14:31:30
Diskuse
R. Nepil
1
14:41:41
Diskuse
K. Šašek
1
14:41:43
Diskuse
P. Vilgus
1
14:43:59
Diskuse
M. Pekarová Adamová
1
14:44:37
Diskuse
V. Vojtíšková
4
14:49:07
Diskuse
M. Fichtner
14:50:00
Diskuse
V. Ludková
2
14:53:49
Diskuse
J. Petelík
1
14:55:58
Diskuse
R. Nepil
1
14:56:30
Diskuse
P. Hainzová
3
14:56:40
Diskuse
J. Slobodník
1
14:57:16
Diskuse
T. Pavlů
1
14:58:38
Diskuse
T. Slabihoudek
1
14:59:38
Diskuse
K. Šašek
1
15:00:29
Diskuse
Vedoucí IT oddělení
1
15:01:04
Diskuse
R. Nepil
1
15:04:19
Diskuse
M. Fichtner
15:04:26
Diskuse
R. Nepil
1
15:05:12
Diskuse
V. Kopal
15:05:18
Diskuse
R. Nepil
1
15:05:35
Diskuse
2. - Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8
čas: 15:05:58
M. Fichtner
15:05:58
Předložení
M. Fichtner
15:06:00
Diskuse
R. Nepil
15:06:38
Diskuse
V. Kopal
15:06:47
Diskuse
R. Nepil
15:07:08
Diskuse
3. - Návrh uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů uzavřené mezi Městskou částí Praha 8 a Českou spořitelnou, a.s.
čas: 15:07:32
M. Fichtner
15:07:32
Předložení
R. Nepil
15:10:00
Diskuse
V. Vojtíšková
1
15:10:03
Diskuse
M. Fichtner
15:10:45
Diskuse
R. Nepil
15:11:21
Diskuse
V. Kopal
15:11:23
Diskuse
R. Nepil
15:11:46
Diskuse
4. - Návrh převodu finančních prostředků z účtů Městské části Praha ·8 vedených u České spořitelny, a.s. na investiční účet vedený u J&T Banky, a.s.
čas: 15:12:06
M. Fichtner
15:12:06
Předložení
R. Nepil
15:20:05
Diskuse
E. Vejchodská
1
15:20:12
Diskuse
J. Antonín
1
15:20:43
Diskuse
R. Nepil
15:22:01
Diskuse
M. Fichtner
15:22:03
Diskuse
V. Kopal
15:22:12
Diskuse
R. Nepil
15:22:38
Diskuse
5. - Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 137 900,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 66, v domě čp. 768, na k. ú. Bohnice a na adrese Čimická 94, 181 00 Praha 8
čas: 15:23:12
M. Fichtner
15:23:12
Předložení
R. Nepil
15:23:23
Diskuse
M. Fichtner
15:23:51
Diskuse
V. Kopal
15:24:18
Diskuse
M. Fichtner
15:24:36
Diskuse
6. - Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 207 633,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 136, v domě čp. 577, na k. ú. Karlín a na adrese Molákova 34, 186·00·Praha 8
čas: 15:25:08
M. Fichtner
15:25:08
Předložení
R. Nepil
15:25:14
Diskuse
M. Fichtner
15:25:34
Diskuse
V. Kopal
15:25:48
Diskuse
M. Fichtner
15:26:06
Diskuse
7. - Návrh prominutí a odpisu dluhu (smluvních pokut) v celkové výši 1 231 884,93 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb za pronájem prostorů sloužícího podnikání č. 110 v objektu čp. 780, k. ú. Čimice a na adrese Čimická 61, 181 00 Praha 8
čas: 15:26:35
M. Fichtner
15:26:35
Předložení
R. Nepil
15:26:41
Diskuse
M. Fichtner
15:27:04
Diskuse
T. Němeček
1
15:27:10
Diskuse
P. Hainzová
1
15:27:56
Diskuse
E. Vejchodská
1
15:28:26
Diskuse
R. Nepil
15:28:42
Diskuse
E. Vejchodská
2
15:29:55
Diskuse
T. Němeček
2
15:33:48
Diskuse
T. Pavlů
1
15:34:40
Diskuse
V. Vojtíšková
1
15:35:43
Diskuse
R. Nepil
15:35:57
Diskuse
E. Vejchodská
3
15:36:24
Diskuse
R. Nepil
15:36:51
Diskuse
M. Roubíček
1
15:37:35
Diskuse
E. Vejchodská
4
15:38:12
Diskuse
M. Fichtner
15:38:39
Diskuse
R. Nepil
15:38:44
Diskuse
J. Antonín
1
15:39:39
Diskuse
R. Nepil
15:41:04
Diskuse
V. Vojtíšková
2
15:41:46
Diskuse
J. Petelík
1
15:42:09
Diskuse
V. Vojtíšková
3
15:43:45
Diskuse
M. Fichtner
15:43:58
Diskuse
T. Němeček
3
15:44:11
Diskuse
R. Nepil
15:44:42
Diskuse
M. Fichtner
15:45:23
Diskuse
R. Nepil
15:46:14
Diskuse
M. Fichtner
15:46:36
Diskuse
8. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 - pozemků parc, č. 1631 a parc. č. 1633/2, vše na k. ú. Kobylisy v Praze 8
čas: 15:47:39
M. Fichtner
15:47:39
Předložení
R. Nepil
15:47:42
Diskuse
M. Fichtner
15:48:40
Diskuse
V. Kopal
15:48:56
Diskuse
M. Fichtner
15:49:11
Diskuse
9. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 - pozemku parc, č. 881/163, na k. ú. Čimice v Praze 8
čas: 15:49:55
M. Fichtner
15:49:55
Předložení
R. Nepil
15:50:00
Diskuse
M. Fichtner
15:50:44
Diskuse
T. Pavlů
1
15:50:53
Diskuse
M. Fichtner
15:51:40
Diskuse
R. Nepil
15:51:42
Diskuse
M. Fichtner
15:52:19
Diskuse
V. Kopal
15:52:31
Diskuse
M. Fichtner
15:52:48
Diskuse
10. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu id. podílu 1/4 nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8-id. podílu 1/4 pozemku parc.č. 2827, s id. podílem 1/4 domu čp. 1046, vše na k. ú. Libeň a na adrese Kotlaska 6, 180 00 Praha 8
čas: 15:53:19
M. Fichtner
15:53:19
Předložení
R. Nepil
15:53:23
Diskuse
O. Gros
1
15:53:52
Diskuse
M. Fichtner
15:54:26
Předložení
O. Gros
1
15:54:39
Diskuse
M. Fichtner
15:55:15
Diskuse
T. Pavlů
1
15:55:39
Diskuse
M. Fichtner
15:56:00
Diskuse
15. - Interpelace občanů, dotazy (návrhy) a podněty členů Zastupitelstva městské části Praha 8
čas: 16:19:09
M. Fichtner
16:19:09
Předložení
Občan (ka) městské části
1
16:21:42
Diskuse
M. Fichtner
16:25:28
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:25:47
Diskuse
M. Fichtner
16:26:13
Diskuse
R. Nepil
16:26:20
Diskuse
R. Nepil
16:26:28
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:27:30
Diskuse
M. Fichtner
16:27:40
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:28:32
Diskuse
M. Fichtner
16:31:37
Diskuse
K. Šašek
1
16:32:09
Diskuse
M. Fichtner
16:33:08
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:33:22
Diskuse
M. Fichtner
16:34:19
Diskuse
E. Vejchodská
1
16:34:34
Diskuse
M. Fichtner
16:34:41
Diskuse
K. Šašek
2
16:34:42
Diskuse
M. Fichtner
16:35:36
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:36:48
Diskuse
M. Fichtner
16:41:31
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:42:25
Diskuse
M. Fichtner
16:45:36
Diskuse
R. Nepil
16:45:54
Diskuse
M. Fichtner
16:47:29
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:47:33
Diskuse
M. Fichtner
16:48:12
Diskuse
R. Nepil
16:48:20
Diskuse
M. Fichtner
16:49:01
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:49:23
Diskuse
M. Fichtner
16:53:04
Diskuse
R. Nepil
16:53:14
Diskuse
M. Fichtner
16:53:54
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:53:58
Diskuse
M. Fichtner
16:54:15
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:55:26
Diskuse
M. Fichtner
16:56:57
Diskuse
R. Nepil
16:57:03
Diskuse
M. Fichtner
16:57:28
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:57:31
Diskuse
M. Fichtner
16:57:50
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:58:21
Diskuse
M. Fichtner
16:59:55
Diskuse
R. Nepil
16:59:57
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
17:00:32
Diskuse
M. Fichtner
17:00:35
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
17:01:32
Diskuse
M. Fichtner
17:03:22
Diskuse
R. Nepil
17:03:29
Diskuse
M. Fichtner
17:03:34
Diskuse
10. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu id. podílu 1/4 nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8-id. podílu 1/4 pozemku parc.č. 2827, s id. podílem 1/4 domu čp. 1046, vše na k. ú. Libeň a na adrese Kotlaska 6, 180 00 Praha 8
čas: 17:04:07
M. Fichtner
17:04:07
Předložení
R. Nepil
17:04:23
Diskuse
M. Fichtner
17:04:47
Diskuse
V. Vojtíšková
1
17:04:58
Diskuse
R. Nepil
17:05:59
Diskuse
M. Fichtner
17:06:57
Diskuse
V. Kopal
17:07:05
Diskuse
M. Fichtner
17:07:25
Diskuse
11. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu id. podílu 1/2 nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 - id. podílu 1/2 pozemku parc. č. 73, s id. podílem 1/2 domu čp. 130, vše na k. ú. Karlín a na adrese Vítkova 19, 186 00 Praha 8
čas: 17:07:59
M. Fichtner
17:07:59
Předložení
R. Nepil
17:08:05
Diskuse
M. Fichtner
17:08:30
Diskuse
O. Gros
1
17:08:37
Diskuse
M. Fichtner
17:09:47
Diskuse
P. Hainzová
1
17:10:03
Diskuse
M. Fichtner
17:10:32
Diskuse
R. Nepil
17:11:11
Diskuse
M. Fichtner
17:12:59
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
17:13:12
Diskuse
M. Fichtner
17:14:24
Diskuse
R. Nepil
17:14:28
Diskuse
M. Fichtner
17:15:06
Diskuse
V. Vojtíšková
1
17:15:08
Diskuse
M. Fichtner
17:15:59
Diskuse
R. Nepil
17:16:02
Diskuse
M. Fichtner
17:17:14
Diskuse
O. Gros
2
17:17:17
Diskuse
P. Hainzová
2
17:18:04
Diskuse
M. Fichtner
17:18:58
Diskuse
J. Čáp
1
17:19:02
Diskuse
M. Fichtner
17:19:39
Diskuse
R. Nepil
17:19:42
Diskuse
M. Fichtner
17:19:59
Diskuse
M. Roubíček
1
17:20:21
Diskuse
M. Fichtner
17:21:26
Diskuse
R. Nepil
17:21:29
Diskuse
J. Janků
1
17:21:54
Diskuse
R. Nepil
17:22:47
Diskuse
M. Fichtner
17:23:21
Diskuse
P. Hainzová
3
17:23:30
Diskuse
R. Nepil
17:23:50
Diskuse
V. Vojtíšková
2
17:24:22
Diskuse
M. Fichtner
17:24:49
Diskuse
O. Gros
3
17:24:54
Diskuse
T. Němeček
1
17:25:26
Diskuse
E. Vejchodská
1
17:25:57
Diskuse
R. Nepil
17:26:22
Diskuse
M. Fichtner
17:26:46
Diskuse
O. Gros
1
17:26:51
Diskuse
M. Fichtner
17:27:06
Diskuse
R. Nepil
17:27:27
Diskuse
M. Fichtner
17:27:47
Diskuse
V. Kopal
17:31:55
Diskuse
M. Fichtner
17:34:32
Diskuse
V. Kopal
17:34:42
Diskuse
M. Fichtner
17:34:50
Diskuse
V. Kopal
17:34:54
Diskuse
M. Fichtner
17:35:25
Diskuse
V. Kopal
17:36:12
Diskuse
M. Fichtner
17:37:26
Diskuse
12. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu id. podílu l/2 nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8-id. podílu 1/2 pozemku parc. č. 508, s id, podílem 1/2 domu čp. 468, vše na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 116, 186 00 Praha 8
čas: 17:38:01
M. Fichtner
17:38:01
Předložení
R. Nepil
17:38:12
Diskuse
M. Fichtner
17:39:15
Diskuse
T. Němeček
1
17:39:41
Diskuse
M. Fichtner
17:39:51
Diskuse
J. Čáp
1
17:39:54
Diskuse
M. Fichtner
17:40:03
Diskuse
R. Nepil
17:40:05
Diskuse
M. Fichtner
17:40:10
Diskuse
V. Kopal
17:40:22
Diskuse
M. Fichtner
17:41:11
Diskuse
13. - Návrh projednání "Hodnotící zprávy o stavu implementace místní Agendy 21 v Městské části Praha 8 za období leden až srpen 2017 s uvedením výsledků Veřejného fóra 2017"
čas: 17:41:49
M. Fichtner
17:41:49
Předložení
P. Vilgus
17:41:57
Předložení
M. Fichtner
17:43:43
Diskuse
T. Mrázek
1
17:43:49
Diskuse
V. Vojtíšková
1
17:44:14
Diskuse
P. Vilgus
17:45:15
Předložení
M. Fichtner
17:46:36
Diskuse
J. Janků
1
17:46:47
Diskuse
P. Vilgus
17:48:12
Předložení
V. Ludková
1
17:49:36
Diskuse
P. Vilgus
17:51:42
Předložení
V. Ludková
1
17:52:37
Diskuse
M. Fichtner
17:52:42
Diskuse
V. Vojtíšková
2
17:52:49
Diskuse
M. Fichtner
17:54:29
Diskuse
O. Gros
1
17:54:33
Diskuse
M. Fichtner
17:55:28
Diskuse
P. Vilgus
17:55:31
Předložení
J. Janků
2
17:55:57
Diskuse
M. Fichtner
17:58:00
Diskuse
P. Vilgus
17:58:24
Předložení
M. Fichtner
17:58:46
Předložení
V. Ludková
2
17:58:49
Diskuse
P. Vilgus
18:00:20
Předložení
O. Gros
2
18:00:53
Diskuse
M. Fichtner
18:01:23
Diskuse
J. Janků
3
18:01:26
Diskuse
M. Fichtner
18:01:45
Diskuse
T. Mrázek
2
18:01:47
Diskuse
M. Fichtner
18:02:05
Diskuse
P. Vilgus
18:02:08
Předložení
V. Ludková
3
18:02:17
Diskuse
P. Vilgus
18:03:11
Předložení
M. Fichtner
18:03:16
Předložení
J. Slobodník
1
18:03:18
Diskuse
P. Vilgus
18:04:37
Předložení
V. Kopal
1
18:05:31
Diskuse
M. Fichtner
18:08:40
Diskuse
T. Pavlů
1
18:08:46
Diskuse
M. Fichtner
18:08:58
Diskuse
J. Janků
4
18:09:00
Diskuse
M. Fichtner
18:09:52
Diskuse
D. Blahunková
1
18:09:56
Diskuse
M. Fichtner
18:10:27
Diskuse
V. Ludková
4
18:10:29
Diskuse
M. Fichtner
18:11:11
Diskuse
V. Kopal
1
18:11:29
Diskuse
M. Fichtner
18:11:43
Diskuse
14. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemků parc. č. 2558/9, 2558/8, 2558/5, 2558/4, 2558/13, 2558/12, 2557/3, 2558/11, 2558/10, 2637/4, 2637/6, 2637/1, 2637/3, 2637/2, 2364/13 a část pozemku parc. č. 2364/296, vše na k.ú. Kobylisy v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy Městské části Praha 8
čas: 18:12:20
M. Fichtner
18:12:20
Předložení
R. Nepil
18:12:30
Diskuse
M. Fichtner
18:14:02
Předložení
O. Gros
1
18:14:04
Diskuse
V. Vojtíšková
1
18:14:23
Diskuse
R. Nepil
18:14:41
Diskuse
T. Němeček
1
18:15:15
Diskuse
V. Vojtíšková
2
18:15:35
Diskuse
R. Nepil
18:15:56
Diskuse
M. Fichtner
18:16:16
Diskuse
P. Vilgus
1
18:16:27
Diskuse
M. Fichtner
18:17:16
Diskuse
R. Nepil
18:17:26
Diskuse
M. Fichtner
18:18:03
Diskuse
V. Kopal
18:18:14
Diskuse
M. Fichtner
18:18:33
Diskuse
14. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemků parc. č. 2558/9, 2558/8, 2558/5, 2558/4, 2558/13, 2558/12, 2557/3, 2558/11, 2558/10, 2637/4, 2637/6, 2637/1, 2637/3, 2637/2, 2364/13 a část pozemku parc. č. 2364/296, vše na k.ú. Kobylisy v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy Městské části Praha 8
čas: 18:19:13
M. Fichtner
18:19:13
Předložení
16. - Různé
čas: 18:35:29
M. Fichtner
18:35:29
Předložení
R. Nepil
1
18:35:43
Diskuse
M. Fichtner
18:37:05
Diskuse
T. Němeček
1
18:37:26
Diskuse
M. Fichtner
18:39:48
Diskuse
T. Pavlů
1
18:40:15
Diskuse
M. Fichtner
18:40:37
Diskuse
R. Nepil
1
18:40:49
Diskuse
M. Fichtner
18:41:03
Diskuse
E. Vejchodská
1
18:41:07
Diskuse
M. Fichtner
18:41:18
Diskuse
E. Vejchodská
1
18:41:28
Diskuse
M. Fichtner
18:46:30
Diskuse
T. Slabihoudek
1
18:46:35
Diskuse
M. Fichtner
18:47:17
Diskuse
P. Hainzová
1
18:47:28
Diskuse
M. Fichtner
18:48:12
Diskuse
T. Mrázek
1
18:48:20
Diskuse
M. Fichtner
18:48:53
Diskuse
V. Vojtíšková
1
18:48:59
Diskuse
M. Fichtner
18:49:29
Diskuse
V. Ludková
1
18:49:35
Diskuse
M. Fichtner
18:52:23
Diskuse
J. Slobodník
1
18:52:27
Diskuse
M. Fichtner
18:53:56
Diskuse
R. Nepil
2
18:53:59
Diskuse
M. Fichtner
18:56:12
Diskuse
T. Mrázek
1
18:56:13
Diskuse
M. Fichtner
18:56:21
Diskuse
P. Hainzová
2
18:56:25
Diskuse
M. Fichtner
18:57:14
Diskuse
T. Němeček
2
18:57:18
Diskuse
M. Fichtner
18:58:33
Diskuse
E. Vejchodská
2
18:58:36
Diskuse
M. Fichtner
19:12:22
Diskuse
J. Janků
1
19:12:25
Diskuse
M. Fichtner
19:15:42
Diskuse
V. Vojtíšková
2
19:16:00
Diskuse
M. Fichtner
19:17:31
Diskuse
J. Slobodník
2
19:18:10
Diskuse
K. Šašek
1
19:19:35
Diskuse
M. Fichtner
19:20:42
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:20:49
Diskuse
M. Fichtner
19:23:56
Diskuse
M. Fichtner
19:23:57
Diskuse
Vedoucí IT oddělení
1
19:24:02
Diskuse
R. Nepil
3
19:24:14
Diskuse
J. Čáp
1
19:25:11
Diskuse
M. Fichtner
19:25:50
Diskuse
E. Vejchodská
3
19:28:23
Diskuse
M. Fichtner
19:34:18
Diskuse
T. Tatranský
1
19:34:44
Diskuse
M. Fichtner
19:39:20
Diskuse
V. Kopal
1
19:39:59
Diskuse
M. Fichtner
19:40:31
Diskuse
V. Kopal
19:40:35
Diskuse
M. Fichtner
19:40:56
Diskuse
V. Ludková
1
19:41:29
Diskuse
M. Fichtner
19:41:38
Diskuse
V. Kopal
19:41:51
Diskuse
M. Fichtner
19:42:52
Diskuse
M. Roubíček
1
19:43:26
Diskuse
M. Fichtner
19:45:07
Diskuse
M. Roubíček
1
19:45:15
Diskuse
M. Fichtner
19:45:50
Diskuse
E. Vejchodská
1
19:46:56
Diskuse
M. Fichtner
19:47:14
Diskuse
O. Gros
1
19:48:07
Diskuse
M. Fichtner
19:48:19
Diskuse
V. Kopal
19:49:07
Diskuse
M. Fichtner
19:50:35
Diskuse
T. Pavlů
1
19:50:45
Diskuse
M. Fichtner
19:51:05
Diskuse
T. Pavlů
1
19:51:17
Diskuse
M. Fichtner
19:52:48
Diskuse
T. Pavlů
1
19:53:20
Diskuse
V. Kopal
19:53:34
Diskuse
T. Pavlů
1
19:54:14
Diskuse
M. Fichtner
19:54:23
Diskuse
E. Vejchodská
2
19:54:27
Diskuse
M. Fichtner
19:54:34
Diskuse
M. Roubíček
1
19:54:40
Diskuse
M. Fichtner
19:54:43
Diskuse
J. Čáp
2
19:55:25
Diskuse
M. Fichtner
19:55:51
Diskuse
P. Hainzová
3
19:55:53
Diskuse
M. Fichtner
19:57:43
Diskuse
T. Němeček
3
19:57:56
Diskuse
M. Fichtner
19:58:41
Diskuse
P. Kuchtová
1
19:58:46
Diskuse
M. Fichtner
19:59:32
Diskuse
V. Kopal
1
19:59:48
Diskuse
M. Fichtner
20:01:41
Diskuse
V. Vojtíšková
3
20:01:46
Diskuse
M. Fichtner
20:03:28
Diskuse
E. Vejchodská
4
20:03:52
Diskuse
M. Fichtner
20:10:34
Diskuse
P. Hainzová
4
20:10:47
Diskuse
V. Kopal
2
20:11:27
Diskuse
E. Vejchodská
5
20:11:53
Diskuse
M. Fichtner
20:25:26
Diskuse
T. Tatranský
2
20:25:32
Diskuse
M. Fichtner
20:30:01
Diskuse
V. Kopal
2
20:30:04
Diskuse
M. Fichtner
20:30:48
Diskuse
P. Hainzová
1
20:30:53
Diskuse
M. Fichtner
20:31:07
Diskuse
V. Ludková
2
20:31:10
Diskuse
M. Fichtner
20:32:25
Diskuse
J. Antonín
1
20:32:30
Diskuse
M. Fichtner
20:35:33
Diskuse
T. Němeček
4
20:37:18
Diskuse
M. Fichtner
20:37:44
Diskuse
T. Mrázek
2
20:37:45
Diskuse
K. Šašek
1
20:38:12
Diskuse
T. Pavlů
2
20:39:06
Diskuse
M. Fichtner
20:39:58
Diskuse
V. Kopal
2
20:40:06
Diskuse
M. Fichtner
20:42:39
Diskuse