Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8

21.06.2017
0. - Zahájení, schválení programu
čas: 14:02:02
R. Petrus
14:02:02
Předložení
J. Štollová
14:02:25
Diskuse
O. Gros
14:02:28
Diskuse
R. Petrus
14:02:31
Diskuse
T. Němeček
1
14:05:32
Diskuse
R. Petrus
14:06:58
Diskuse
O. Gros
1
14:07:01
Diskuse
R. Petrus
14:07:09
Diskuse
V. Kopal
14:12:31
Diskuse
R. Petrus
14:13:22
Diskuse
V. Kopal
14:13:42
Diskuse
R. Petrus
14:14:02
Diskuse
V. Kopal
14:14:21
Diskuse
R. Petrus
14:14:37
Diskuse
V. Kopal
14:14:58
Diskuse
R. Petrus
14:15:21
Diskuse
V. Kopal
14:15:41
Diskuse
R. Petrus
14:16:01
Diskuse
V. Kopal
14:16:21
Diskuse
R. Petrus
14:16:40
Diskuse
V. Kopal
14:17:01
Diskuse
R. Petrus
14:17:17
Diskuse
V. Kopal
14:17:36
Diskuse
R. Petrus
14:17:54
Diskuse
1. - Návrh Závěrečného účtu Městské části Praha 8 za rok 2016 (k usn. č. Usn RMC 0303/2017)
čas: 14:19:47
R. Petrus
14:19:47
Předložení
M. Fichtner
14:19:59
Diskuse
R. Petrus
14:20:55
Diskuse
V. Kopal
14:21:09
Diskuse
R. Petrus
14:21:30
Diskuse
J. Antonín
1
14:21:31
Diskuse
M. Pekarová Adamová
14:21:46
Diskuse
R. Petrus
14:24:18
Diskuse
M. Pekarová Adamová
14:24:43
Diskuse
R. Petrus
14:25:53
Diskuse
M. Pekarová Adamová
14:26:01
Diskuse
T. Slabihoudek
1
14:26:12
Diskuse
J. Čáp
1
14:27:48
Diskuse
P. Hainzová
1
14:28:17
Diskuse
R. Petrus
14:29:18
Diskuse
R. Nepil
1
14:29:20
Diskuse
R. Petrus
1
14:30:12
Diskuse
J. Čáp
2
14:30:22
Diskuse
J. Janků
1
14:30:46
Diskuse
M. Fichtner
1
14:31:50
Diskuse
R. Petrus
1
14:33:17
Diskuse
V. Kopal
14:33:36
Diskuse
R. Petrus
1
14:33:56
Diskuse
2. - Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Mgr. Jánu Mahorovi (k usn. č. Usn RMC 0232/2017)
čas: 14:34:19
R. Petrus
14:34:19
Předložení
J. Solomonová
14:34:24
Diskuse
R. Petrus
14:35:58
Diskuse
V. Kopal
14:36:11
Diskuse
R. Petrus
14:36:25
Diskuse
3. - Návrh udělení Čestného občanství Městské částí Praha 8 panu Janu Skopečkovi (k usn. č. Usn RMC 0307/2017)
čas: 14:36:48
R. Petrus
14:36:48
Předložení
J. Solomonová
14:36:51
Diskuse
R. Petrus
14:37:55
Diskuse
V. Kopal
14:38:06
Diskuse
R. Petrus
14:38:20
Diskuse
4. - Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Bohuslavu Šulcovi (k usn. č. Usn RMC 0308/2017)
čas: 14:38:40
R. Petrus
14:38:40
Předložení
J. Solomonová
14:38:41
Diskuse
R. Petrus
14:39:55
Diskuse
T. Němeček
1
14:40:00
Diskuse
R. Petrus
14:40:34
Diskuse
V. Kopal
14:40:46
Diskuse
R. Petrus
14:40:59
Diskuse
5. - Návrh projednání dokumentu "Strategický plán udržitelného rozvoje Městské části Praha 8 na období 2017 - 2026" (k usn. č. Usn RMC 0190/2017)
čas: 14:41:20
R. Petrus
14:41:20
Předložení
P. Vilgus
14:41:27
Předložení
R. Petrus
14:42:34
Diskuse
T. Mrázek
1
14:42:43
Diskuse
V. Vojtíšková
1
14:43:06
Diskuse
R. Petrus
14:44:14
Diskuse
J. Antonín
1
14:44:25
Diskuse
J. Janků
1
14:45:06
Diskuse
T. Slabihoudek
1
14:46:12
Diskuse
V. Ludková
1
14:46:42
Diskuse
T. Pavlů
1
14:47:47
Diskuse
P. Hainzová
1
14:48:16
Diskuse
V. Vojtíšková
2
14:48:27
Diskuse
P. Vilgus
14:49:28
Diskuse
T. Mrázek
1
14:53:51
Diskuse
T. Pavlů
1
14:54:09
Diskuse
P. Vilgus
14:54:20
Diskuse
O. Gros
1
14:54:28
Diskuse
J. Slobodník
1
14:54:41
Diskuse
P. Vilgus
14:55:27
Diskuse
J. Janků
2
14:56:04
Diskuse
T. Němeček
1
14:56:44
Diskuse
R. Petrus
14:57:02
Diskuse
M. Pekarová Adamová
1
14:57:04
Diskuse
R. Petrus
1
14:58:06
Diskuse
T. Tatranský
1
14:58:25
Diskuse
P. Vilgus
15:00:11
Diskuse
V. Ludková
1
15:03:00
Diskuse
V. Vojtíšková
3
15:03:09
Diskuse
R. Petrus
1
15:04:45
Diskuse
P. Vilgus
15:04:47
Diskuse
T. Mrázek
2
15:05:58
Diskuse
T. Pavlů
2
15:06:08
Diskuse
O. Gros
2
15:07:00
Diskuse
P. Vilgus
15:07:33
Diskuse
P. Hainzová
2
15:07:42
Diskuse
V. Ludková
2
15:08:25
Diskuse
P. Vilgus
15:08:57
Diskuse
R. Petrus
1
15:09:06
Diskuse
V. Kopal
15:16:16
Diskuse
R. Petrus
1
15:16:36
Diskuse
6. - Návrh majetkového převodu Městské částí Praha 8 - úplatného převodu id. podílu 1/2 nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 - id. podílu 1/2 pozemku pare. č. 508, s id. podílem 1/2 domu čp. 468, vše na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 116, 186 00 Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0309/2017)
čas: 15:17:00
R. Petrus
15:17:00
Předložení
R. Nepil
15:17:08
Předložení
R. Petrus
15:17:40
Diskuse
O. Gros
1
15:17:44
Diskuse
R. Nepil
15:18:50
Diskuse
M. Roubíček
1
15:20:18
Diskuse
R. Nepil
15:20:50
Diskuse
O. Gros
2
15:21:40
Diskuse
R. Nepil
15:23:37
Diskuse
O. Gros
3
15:25:19
Diskuse
R. Nepil
15:26:11
Předložení
R. Petrus
15:26:31
Diskuse
M. Roubíček
2
15:26:37
Diskuse
R. Nepil
15:27:08
Předložení
R. Petrus
15:27:26
Diskuse
V. Kopal
15:27:37
Diskuse
R. Petrus
15:27:51
Diskuse
7. - Návrh poskytnutí dotací městské části Praha 8 v oblasti kultury a volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže na rok 2017 (k usn. č. Usn RMC 0354/2017)
čas: 15:28:11
R. Petrus
15:28:11
Předložení
H. Matoušová
15:28:19
Diskuse
R. Petrus
15:31:25
Diskuse
M. Pekarová Adamová
1
15:31:33
Diskuse
H. Matoušová
15:31:56
Diskuse
T. Tatranský
1
15:33:00
Diskuse
H. Matoušová
15:33:26
Diskuse
T. Tatranský
1
15:34:31
Diskuse
H. Matoušová
15:34:53
Diskuse
P. Hainzová
1
15:35:11
Diskuse
H. Matoušová
15:35:47
Diskuse
O. Gros
1
15:37:08
Diskuse
H. Matoušová
15:37:39
Diskuse
R. Petrus
1
15:37:54
Diskuse
O. Gros
2
15:38:45
Diskuse
R. Petrus
1
15:39:06
Diskuse
M. Pekarová Adamová
2
15:39:39
Diskuse
R. Petrus
1
15:40:06
Diskuse
H. Matoušová
15:40:40
Diskuse
T. Mrázek
1
15:41:21
Diskuse
R. Nepil
1
15:41:36
Diskuse
R. Petrus
1
15:41:51
Diskuse
V. Kopal
15:41:59
Diskuse
R. Petrus
1
15:42:17
Diskuse
8. - Návrh poskytnutí dotací městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2017 (k usn. č. Usn RMC 0355/2017)
čas: 15:42:38
R. Petrus
15:42:38
Předložení
H. Matoušová
15:42:41
Diskuse
R. Petrus
1
15:44:50
Diskuse
V. Kopal
15:45:19
Diskuse
R. Petrus
1
15:45:45
Diskuse
M. Roubíček
1
15:45:59
Diskuse
H. Matoušová
15:46:39
Diskuse
R. Petrus
1
15:47:18
Diskuse
T. Němeček
1
15:47:21
Diskuse
R. Petrus
2
15:47:55
Diskuse
V. Kopal
15:48:19
Diskuse
R. Petrus
2
15:48:41
Diskuse
9. - Návrh změny přílohy č.2 "Zřizovací listiny" Servisního střediska pro správu svěřeného majetku městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0376/2017)
čas: 15:49:02
R. Petrus
15:49:02
Předložení
M. Fichtner
15:49:14
Předložení
R. Petrus
15:49:45
Diskuse
V. Kopal
15:50:01
Diskuse
R. Petrus
15:50:16
Diskuse
10. - Dotazy (návrhy) a podněty členů Zastupitelstva městské části Praha 8
čas: 15:50:38
R. Petrus
15:50:38
Předložení
O. Gros
1
15:50:50
Diskuse
R. Petrus
15:51:12
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:16:22
Diskuse
R. Petrus
16:19:13
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:21:24
Diskuse
R. Petrus
16:21:37
Diskuse
R. Nepil
16:21:44
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:22:04
Diskuse
R. Petrus
16:24:19
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:28:05
Diskuse
R. Petrus
16:28:55
Diskuse
R. Nepil
16:29:54
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:30:22
Diskuse
R. Petrus
16:32:37
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:33:55
Diskuse
R. Petrus
16:35:23
Diskuse
R. Nepil
16:36:05
Diskuse
R. Petrus
16:36:13
Diskuse
T. Pavlů
1
16:36:17
Diskuse
J. Antonín
1
16:37:01
Diskuse
O. Gros
1
16:38:25
Diskuse
J. Janků
1
16:38:56
Diskuse
M. Fichtner
16:41:10
Diskuse
T. Slabihoudek
1
16:44:14
Diskuse
R. Petrus
16:45:06
Diskuse
P. Hainzová
1
16:45:30
Diskuse
V. Ludková
1
16:46:59
Diskuse
M. Fichtner
16:49:09
Diskuse
M. Fichtner
16:49:11
Diskuse
R. Nepil
1
16:50:16
Diskuse
J. Antonín
2
16:50:46
Diskuse
R. Petrus
16:51:19
Diskuse
K. Šašek
16:52:23
Diskuse
J. Antonín
2
16:52:39
Diskuse
K. Šašek
16:53:00
Diskuse
Vedoucí IT oddělení
1
16:53:21
Diskuse
R. Petrus
16:56:08
Diskuse
R. Nepil
1
16:59:12
Diskuse
M. Fichtner
16:59:43
Předložení
R. Petrus
17:01:13
Diskuse
V. Vojtíšková
1
17:01:17
Diskuse
R. Petrus
17:02:35
Diskuse
O. Gros
2
17:06:33
Diskuse
M. Fichtner
17:07:35
Diskuse
T. Mrázek
1
17:07:51
Diskuse
O. Gros
2
17:08:19
Diskuse
R. Petrus
17:08:37
Diskuse
V. Ludková
2
17:09:38
Diskuse
R. Petrus
17:11:31
Diskuse
V. Ludková
1
17:20:25
Diskuse
P. Hainzová
2
17:20:42
Diskuse
P. Vilgus
17:21:55
Diskuse
J. Janků
2
17:22:36
Diskuse
M. Fichtner
17:25:13
Diskuse
T. Mrázek
1
17:31:09
Diskuse
R. Petrus
1
17:31:24
Diskuse
M. Roubíček
1
17:31:41
Diskuse
M. Fichtner
17:33:36
Diskuse
V. Vojtíšková
2
17:34:25
Diskuse
R. Petrus
17:36:41
Diskuse
M. Fichtner
17:38:25
Diskuse
R. Petrus
17:39:34
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:39:50
Diskuse
V. Ludková
3
17:40:05
Diskuse
R. Petrus
17:45:28
Diskuse
J. Antonín
3
17:51:01
Diskuse
R. Petrus
17:52:13
Diskuse
J. Antonín
3
18:01:55
Diskuse
R. Petrus
18:03:11
Diskuse
M. Fichtner
18:03:25
Diskuse
R. Petrus
18:04:10
Diskuse
P. Vilgus
18:04:20
Diskuse
R. Petrus
18:04:45
Diskuse
M. Roubíček
1
18:05:25
Diskuse
R. Petrus
18:05:33
Diskuse
M. Fichtner
18:05:47
Diskuse
R. Petrus
18:06:18
Diskuse
M. Koukal
1
18:07:01
Diskuse
R. Petrus
18:07:17
Diskuse
E. Vejchodská
18:07:31
Diskuse
R. Petrus
18:07:57
Diskuse
K. Šašek
18:08:08
Diskuse
R. Petrus
18:08:32
Diskuse
P. Vilgus
18:08:36
Diskuse
R. Petrus
18:09:03
Diskuse
V. Vojtíšková
1
18:10:02
Diskuse
R. Petrus
18:10:23
Diskuse
J. Petelík
18:10:34
Diskuse
M. Fichtner
1
18:10:57
Diskuse
R. Petrus
18:11:15
Diskuse
T. Pavlů
2
18:12:14
Diskuse
M. Fichtner
18:15:21
Diskuse
R. Nepil
1
18:15:22
Diskuse
R. Petrus
18:15:52
Diskuse
P. Hainzová
3
18:30:29
Diskuse
E. Vejchodská
1
18:30:41
Diskuse
J. Janků
3
18:31:01
Diskuse
R. Petrus
18:33:58
Diskuse
J. Janků
1
18:35:14
Diskuse
R. Petrus
2
18:35:32
Diskuse
J. Čáp
1
18:35:38
Diskuse
J. Antonín
4
18:36:11
Diskuse
R. Petrus
18:39:20
Diskuse
O. Gros
3
18:39:26
Diskuse
T. Pavlů
3
18:40:02
Diskuse
R. Petrus
18:40:56
Diskuse
J. Janků
4
18:40:58
Diskuse
R. Petrus
18:41:48
Diskuse
P. Vilgus
1
18:41:51
Diskuse
T. Slabihoudek
2
18:42:41
Diskuse
P. Vilgus
1
18:42:59
Diskuse
R. Petrus
18:43:17
Diskuse