Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8

10.05.2017
0. - Zahájení, schválení programu
čas: 14:06:18
R. Petrus
14:06:18
Předložení
O. Gros
1
14:07:59
Diskuse
R. Petrus
14:08:13
Diskuse
P. Vilgus
1
14:10:15
Diskuse
V. Kopal
14:11:34
Diskuse
R. Petrus
14:12:01
Diskuse
V. Kopal
14:12:54
Diskuse
R. Petrus
14:13:24
Diskuse
R. Petrus
14:13:51
Diskuse
V. Kopal
14:16:09
Diskuse
R. Petrus
14:16:33
Diskuse
1. - Volba člena rady městské části Praha 8
čas: 14:18:31
R. Petrus
14:18:31
Předložení
V. Kopal
14:19:46
Diskuse
R. Petrus
14:20:35
Diskuse
V. Kopal
14:25:27
Diskuse
R. Petrus
14:25:51
Diskuse
O. Gros
1
14:25:54
Diskuse
R. Petrus
14:26:11
Diskuse
H. Matoušová
14:27:11
Diskuse
R. Petrus
14:28:12
Diskuse
H. Matoušová
14:28:20
Diskuse
R. Petrus
14:28:37
Diskuse
V. Kopal
14:28:44
Diskuse
R. Petrus
14:28:49
Diskuse
2. - Návrh prominutí a odpisu dluhu (poplatků z prodlení) v celkové výši 264 977 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 24, v domě čp. 522, na k.ú. Bohnice a na adrese Cafourkova 5, 181 00 Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0084/2017)
čas: 14:29:33
R. Petrus
14:29:33
Předložení
R. Nepil
14:29:34
Předložení
R. Petrus
14:30:02
Diskuse
V. Kopal
14:30:14
Diskuse
R. Petrus
14:30:28
Diskuse
3. - Návrh zavedení nulové tolerance hazardních her na území Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0246/2017)
čas: 14:30:51
R. Petrus
14:30:51
Předložení
R. Nepil
14:30:54
Předložení
R. Petrus
14:31:38
Diskuse
V. Vojtíšková
1
14:31:42
Diskuse
T. Tatranský
1
14:32:22
Diskuse
R. Nepil
1
14:33:53
Diskuse
R. Petrus
14:34:51
Diskuse
T. Němeček
1
14:34:54
Diskuse
H. Matoušová
1
14:36:02
Diskuse
R. Nepil
2
14:36:33
Diskuse
T. Tatranský
2
14:37:39
Diskuse
T. Pavlů
1
14:39:40
Diskuse
R. Petrus
14:40:44
Diskuse
V. Kopal
14:40:58
Diskuse
R. Petrus
14:41:57
Diskuse
V. Kopal
14:42:22
Diskuse
R. Petrus
14:42:43
Diskuse
4. - Návrh vydání "Dodatku č. 2" ke "Zřizovací listině" příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb (k usn. č. Usn RMC 0191/2017)
čas: 14:43:07
R. Petrus
14:43:07
Předložení
R. Nepil
14:43:16
Diskuse
R. Petrus
14:43:22
Diskuse
R. Nepil
14:44:57
Diskuse
V. Kopal
14:45:08
Diskuse
R. Nepil
14:45:21
Diskuse
5. - Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 jako "dárcem" a Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy, hasičská stanice č. 3 Praha 7 - Holešovice jako "obdarovaným", o darování věcného daru v hodnotě 49 970 Kč (k usn. č. Usn RMC 0222/2017)
čas: 14:45:53
R. Petrus
14:45:53
Předložení
R. Nepil
14:47:31
Diskuse
V. Kopal
14:47:42
Diskuse
R. Nepil
14:47:50
Diskuse
6. - Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 jako "dárcem" a Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy, hasičská stanice č. 10 Praha 9 - Satalice jako "obdarovaným", o darování věcného daru v hodnotě 50 000 Kč (k usn. č. Usn RMC 0223/2017)
čas: 14:48:10
R. Petrus
14:48:10
Předložení
R. Nepil
14:49:09
Diskuse
V. Kopal
14:49:22
Diskuse
R. Nepil
14:49:31
Diskuse
7. - Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 jako "dárcem" a Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy jako "obdarovaným", o darování věcného daru v hodnotě 100 000 Kč (k usn. č. Usn RMC 0225/2017)
čas: 14:49:51
R. Petrus
14:49:51
Předložení
R. Nepil
14:50:07
Diskuse
8. - Interpelace občanů, dotazy (návrhy) a podněty členů Zastupitelstva městské části Praha 8
čas: 14:50:40
R. Petrus
14:50:40
Předložení
O. Gros
1
14:51:07
Diskuse
R. Nepil
14:51:40
Diskuse
T. Pavlů
1
14:52:12
Diskuse
R. Petrus
14:54:02
Diskuse
T. Mrázek
1
14:55:04
Diskuse
R. Nepil
14:55:37
Diskuse
V. Ludková
1
14:55:57
Diskuse
R. Petrus
14:57:31
Diskuse
Vedoucí odboru
1
14:57:49
Diskuse
V. Vojtíšková
1
14:58:58
Diskuse
Vedoucí odboru
1
14:59:40
Diskuse
V. Ludková
2
15:04:29
Diskuse
R. Petrus
1
15:04:42
Diskuse
V. Vojtíšková
2
15:07:37
Diskuse
R. Petrus
1
15:08:41
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:08:49
Diskuse
R. Petrus
1
15:09:35
Diskuse
V. Ludková
3
15:09:38
Diskuse
R. Petrus
1
15:12:05
Diskuse
T. Pavlů
2
15:12:09
Diskuse
R. Petrus
1
15:13:53
Diskuse
V. Vojtíšková
3
15:14:01
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:14:29
Diskuse
R. Petrus
2
15:15:24
Diskuse
P. Kuchtová
1
15:15:39
Diskuse
R. Petrus
3
15:16:31
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:15:26
Diskuse
R. Petrus
3
16:18:05
Diskuse
K. Halfarová
16:18:13
Diskuse
R. Nepil
16:19:30
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:20:49
Diskuse
R. Nepil
16:21:17
Diskuse
R. Petrus
3
16:22:18
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:22:33
Diskuse
R. Petrus
3
16:25:46
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:29:16
Diskuse
R. Petrus
3
16:30:06
Diskuse