Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8

14.12.2016
0. - Zahájení
čas: 14:02:07
R. Petrus
14:02:07
Předložení
O. Gros
1
14:03:53
Diskuse
R. Petrus
14:04:08
Předložení
R. Petrus
14:04:08
Předložení
P. Kuchtová
1
14:05:48
Diskuse
R. Petrus
14:06:11
Předložení
M. Fichtner
14:11:42
Předložení
V. Vojtíšková
1
14:13:02
Diskuse
M. Fichtner
14:13:20
Předložení
V. Kopal
14:13:47
Diskuse
M. Fichtner
14:13:59
Předložení
V. Kopal
14:14:08
Diskuse
V. Vojtíšková
1
14:14:29
Diskuse
V. Kopal
14:14:40
Diskuse
M. Fichtner
14:15:31
Předložení
M. Fichtner
14:16:07
Předložení
P. Vilím
1
14:18:13
Diskuse
M. Fichtner
14:18:36
Předložení
1. - Návrh volby člena Rady městské části Praha 8 (zástupce Starosty)
čas: 14:18:53
M. Fichtner
14:18:53
Předložení
V. Kopal
14:19:16
Diskuse
M. Fichtner
14:20:02
Předložení
O. Gros
1
14:20:17
Diskuse
M. Fichtner
14:20:41
Předložení
V. Kopal
14:28:21
Diskuse
R. Nepil
14:28:49
Diskuse
M. Fichtner
14:28:52
Předložení
R. Nepil
1
14:30:08
Diskuse
M. Fichtner
14:30:15
Předložení
T. Mrázek
1
14:30:20
Diskuse
M. Fichtner
14:30:25
Předložení
V. Kopal
14:37:19
Diskuse
M. Fichtner
14:37:39
Předložení
J. Solomonová
1
14:38:05
Předložení
M. Fichtner
14:38:15
Předložení
6. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemku parc. č. 3585 na k.ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví HL m. Prahy, do správy Městské části Praha 8
čas: 14:39:54
M. Fichtner
14:39:54
Předložení
R. Nepil
14:39:57
Diskuse
M. Fichtner
14:40:24
Předložení
P. Hainzová
1
14:40:33
Diskuse
R. Nepil
14:40:44
Diskuse
M. Fichtner
14:40:56
Předložení
P. Hainzová
2
14:41:01
Diskuse
M. Fichtner
14:41:23
Předložení
M. Pekarová Adamová
1
14:41:29
Diskuse
M. Fichtner
14:42:52
Předložení
V. Kopal
14:43:07
Diskuse
M. Fichtner
14:43:27
Předložení
7. - Návrh prominutí a odpisu dluhu (poplatků z prodlení) v celkové výši 327 110,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 24, v domě čp. 440, na k. ú. Bohnice a na adrese Poznaňská 23,18100 Praha 8
čas: 14:43:58
M. Fichtner
14:43:58
Předložení
R. Nepil
14:44:04
Diskuse
M. Fichtner
14:44:28
Předložení
V. Kopal
14:44:42
Diskuse
M. Fichtner
14:45:00
Předložení
8. - Návrh prominuti a odpisu dluhu (poplatků z prodlení) v celkové výši 160 010,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 29, v domě čp. 473, na k. ú. Bohnice a na adrese Radomská 9,18100 Praha 8
čas: 14:45:35
M. Fichtner
14:45:35
Předložení
R. Nepil
14:45:38
Diskuse
M. Fichtner
14:45:59
Předložení
V. Kopal
14:46:13
Diskuse
M. Fichtner
14:46:31
Předložení
9. - Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 138 900,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 29, v domě čp. 442, na k. ú. Bohnice a na adrese Poznaňská 19,181 00 Praha 8
čas: 14:47:03
M. Fichtner
14:47:03
Předložení
R. Nepil
14:47:05
Diskuse
M. Fichtner
14:47:25
Předložení
Z. Ševčík
1
14:47:31
Diskuse
M. Fichtner
14:47:56
Předložení
R. Nepil
14:48:00
Diskuse
M. Fichtner
14:48:11
Předložení
V. Kopal
14:48:25
Diskuse
M. Fichtner
14:48:42
Předložení
10. - Návrh "Pravidel pro udělováni čestného občanství Městské části Praha 8"
čas: 14:49:17
M. Fichtner
14:49:17
Předložení
R. Nepil
14:49:20
Diskuse
M. Fichtner
14:49:48
Předložení
M. Roubíček
1
14:50:00
Diskuse
M. Fichtner
14:50:23
Předložení
R. Nepil
14:50:25
Diskuse
M. Fichtner
14:50:32
Předložení
V. Kopal
14:50:57
Diskuse
M. Fichtner
14:51:29
Předložení
R. Petrus
1
14:51:38
Diskuse
V. Kopal
14:51:53
Diskuse
M. Fichtner
14:52:10
Předložení
12. - Návrh změny "Zřizovací listiny" Osmička pro rodinu, příspěvkové organizace Městské části Praha 8, v plném znění (k usn. č. Usn. RMC 0758/2016)
čas: 14:52:49
M. Fichtner
14:52:49
Předložení
R. Nepil
14:52:52
Diskuse
M. Fichtner
14:53:13
Předložení
V. Ludková
1
14:53:23
Diskuse
M. Fichtner
14:53:44
Předložení
R. Nepil
14:53:48
Diskuse
M. Fichtner
14:54:02
Předložení
M. Pekarová Adamová
1
14:54:07
Diskuse
M. Fichtner
14:54:55
Předložení
V. Ludková
2
14:55:08
Diskuse
M. Fichtner
14:56:18
Předložení
R. Nepil
1
14:56:21
Diskuse
M. Fichtner
14:57:40
Předložení
M. Pekarová Adamová
2
14:57:48
Diskuse
M. Fichtner
14:58:51
Předložení
V. Vojtíšková
1
14:58:54
Diskuse
M. Fichtner
14:59:20
Předložení
V. Ludková
3
14:59:23
Diskuse
M. Fichtner
15:00:05
Předložení
R. Nepil
2
15:00:07
Diskuse
R. Petrus
1
15:00:27
Diskuse
M. Fichtner
15:01:55
Předložení
R. Nepil
3
15:02:00
Diskuse
M. Fichtner
15:02:57
Předložení
V. Kopal
1
15:03:00
Diskuse
M. Fichtner
15:03:52
Předložení
P. Hainzová
1
15:03:55
Diskuse
M. Fichtner
15:04:19
Předložení
M. Pekarová Adamová
3
15:04:21
Diskuse
M. Fichtner
15:05:21
Předložení
V. Kopal
1
15:05:26
Diskuse
M. Fichtner
15:06:02
Předložení
R. Nepil
4
15:06:07
Diskuse
M. Fichtner
15:06:38
Předložení
V. Ludková
4
15:06:43
Diskuse
M. Fichtner
15:08:22
Předložení
V. Kopal
2
15:08:24
Diskuse
M. Fichtner
15:08:50
Předložení
M. Pekarová Adamová
4
15:08:54
Diskuse
V. Kopal
3
15:09:12
Diskuse
M. Fichtner
15:10:05
Předložení
T. Mrázek
1
15:10:06
Diskuse
O. Gros
1
15:10:19
Diskuse
M. Fichtner
15:10:45
Předložení
V. Kopal
1
15:11:06
Diskuse
M. Fichtner
15:11:26
Předložení
T. Mrázek
1
15:11:28
Diskuse
O. Gros
1
15:11:39
Diskuse
M. Fichtner
15:11:49
Předložení
2. - Návrh Rozpočtového provizoria Městské části Praha 8 na rok 2017
čas: 15:12:34
M. Fichtner
15:12:34
Předložení
R. Petrus
15:12:59
Diskuse
M. Fichtner
15:13:06
Předložení
R. Petrus
15:13:32
Diskuse
D. Blahunková
1
15:28:22
Diskuse
V. Kopal
1
15:30:21
Diskuse
P. Hainzová
1
15:30:44
Diskuse
R. Petrus
15:31:21
Diskuse
O. Gros
1
15:31:23
Diskuse
R. Petrus
1
15:32:09
Diskuse
M. Fichtner
15:32:37
Diskuse
R. Petrus
15:32:42
Předložení
M. Pekarová Adamová
1
15:32:48
Diskuse
M. Fichtner
1
15:35:03
Diskuse
E. Vejchodská
1
15:36:13
Diskuse
R. Petrus
15:38:56
Předložení
J. Janků
1
15:39:01
Diskuse
T. Slabihoudek
1
15:40:07
Diskuse
R. Petrus
15:40:38
Předložení
D. Blahunková
2
15:40:41
Diskuse
R. Petrus
15:41:03
Předložení
E. Vejchodská
2
15:41:06
Diskuse
R. Petrus
15:42:33
Předložení
P. Vilgus
1
15:42:39
Diskuse
M. Fichtner
2
15:42:42
Diskuse
R. Petrus
15:42:57
Předložení
O. Gros
2
15:42:59
Diskuse
R. Petrus
15:43:34
Předložení
M. Fichtner
3
15:43:35
Diskuse
R. Petrus
15:43:54
Předložení
O. Gros
2
15:44:51
Diskuse
R. Petrus
15:45:09
Předložení
13. - Interpelace občanů, dotazy (návrhy) a podněty členů Zastupitelstva městské částí Praha 8
čas: 15:45:30
R. Petrus
15:45:30
Předložení
Host
1
15:46:05
Diskuse
R. Petrus
15:51:12
Předložení
Občan (ka) městské části
1
16:16:35
Diskuse
M. Fichtner
16:18:08
Diskuse
R. Petrus
16:21:03
Předložení
Občan (ka) městské části
1
16:21:05
Diskuse
M. Fichtner
16:21:42
Diskuse
R. Petrus
16:22:27
Předložení
Občan (ka) městské části
1
16:22:51
Diskuse
K. Šašek
16:25:14
Diskuse
R. Petrus
16:28:33
Předložení
Občan (ka) městské části
1
16:28:35
Diskuse
K. Šašek
16:29:04
Diskuse
R. Petrus
16:29:52
Předložení
Občan (ka) městské části
1
16:30:17
Diskuse
R. Petrus
16:31:57
Předložení
Občan (ka) městské části
1
16:33:30
Diskuse
R. Petrus
16:33:57
Předložení
2. - Návrh Rozpočtového provizoria Městské části Praha 8 na rok 2017
čas: 16:34:42
R. Petrus
16:34:42
Předložení
V. Vojtíšková
1
16:34:48
Diskuse
R. Petrus
16:35:20
Předložení
P. Hainzová
1
16:35:23
Diskuse
R. Petrus
16:35:52
Předložení
J. Janků
1
16:36:14
Diskuse
R. Petrus
16:36:50
Předložení
D. Blahunková
1
16:36:51
Diskuse
R. Petrus
16:37:07
Předložení
V. Vojtíšková
2
16:37:16
Diskuse
R. Petrus
16:37:48
Předložení
J. Janků
2
16:37:51
Diskuse
M. Fichtner
1
16:38:57
Diskuse
T. Tatranský
1
16:43:21
Diskuse
P. Kuchtová
1
16:45:25
Diskuse
R. Petrus
16:46:01
Předložení
E. Vejchodská
1
16:46:03
Diskuse
M. Fichtner
2
16:46:48
Diskuse
T. Němeček
1
16:47:13
Diskuse
P. Hainzová
2
16:47:29
Diskuse
R. Petrus
16:48:11
Předložení
V. Kopal
16:48:34
Diskuse
M. Fichtner
2
16:51:17
Předložení
D. Blahunková
1
16:51:34
Diskuse
R. Petrus
16:52:09
Předložení
V. Kopal
16:52:27
Diskuse
R. Petrus
16:52:31
Předložení
3. - Návrh zhodnocování volných finančních prostředků Městské části Praha 8 smluvní alokaci na produkty bank
čas: 16:53:03
R. Petrus
16:53:03
Předložení
M. Fichtner
16:53:12
Předložení
R. Petrus
16:55:46
Předložení
T. Tatranský
1
16:55:55
Diskuse
T. Pavlů
1
16:59:30
Diskuse
R. Petrus
17:03:52
Předložení
M. Fichtner
17:03:59
Předložení
R. Petrus
17:09:00
Předložení
M. Fichtner
17:09:32
Předložení
Host
1
17:10:02
Diskuse
R. Petrus
17:17:23
Předložení
T. Pavlů
1
17:17:30
Diskuse
R. Petrus
17:18:17
Předložení
T. Tatranský
1
17:18:27
Diskuse
R. Petrus
17:19:03
Předložení
Host
1
17:19:06
Diskuse
R. Petrus
17:20:10
Předložení
T. Pavlů
2
17:20:14
Diskuse
Host
1
17:20:47
Diskuse
R. Petrus
17:21:02
Předložení
T. Pavlů
3
17:21:04
Diskuse
Host
1
17:21:29
Diskuse
R. Petrus
17:21:31
Předložení
V. Vojtíšková
17:21:40
Diskuse
R. Petrus
17:22:08
Předložení
Host
1
17:22:10
Diskuse
R. Petrus
17:24:08
Předložení
T. Pavlů
4
17:24:12
Diskuse
J. Antonín
1
17:24:32
Diskuse
R. Petrus
17:25:50
Předložení
Host
1
17:25:52
Diskuse
R. Petrus
17:26:56
Předložení
M. Fichtner
17:27:03
Předložení
R. Petrus
17:29:08
Předložení
T. Němeček
1
17:29:16
Diskuse
R. Petrus
17:29:50
Předložení
T. Pavlů
5
17:29:51
Diskuse
R. Petrus
17:31:33
Předložení
J. Antonín
2
17:31:39
Diskuse
Host
1
17:32:14
Diskuse
R. Petrus
17:33:42
Předložení
Host
1
17:33:55
Diskuse
R. Petrus
17:33:57
Předložení
V. Vojtíšková
1
17:34:00
Diskuse
R. Petrus
17:34:33
Předložení
Host
1
17:34:42
Diskuse
J. Antonín
3
17:36:14
Diskuse
Host
1
17:36:55
Diskuse
R. Petrus
17:37:18
Předložení
T. Pavlů
6
17:37:32
Diskuse
Host
1
17:38:00
Diskuse
R. Petrus
17:38:23
Předložení
T. Pavlů
7
17:38:26
Diskuse
R. Petrus
17:39:57
Předložení
O. Gros
1
17:40:01
Diskuse
R. Petrus
17:40:53
Předložení
M. Fichtner
1
17:42:21
Diskuse
J. Slobodník
1
17:44:25
Diskuse
R. Petrus
17:45:07
Předložení
T. Slabihoudek
1
17:45:08
Diskuse
R. Petrus
17:45:45
Předložení
T. Pavlů
2
17:45:49
Diskuse
R. Petrus
17:46:36
Předložení
M. Fichtner
2
17:46:38
Diskuse
J. Janků
1
17:47:04
Diskuse
M. Fichtner
2
17:47:57
Předložení
R. Petrus
17:47:59
Předložení
J. Antonín
1
17:48:01
Diskuse
R. Petrus
17:49:41
Předložení
V. Vojtíšková
1
17:49:43
Diskuse
M. Fichtner
2
17:50:30
Předložení
R. Petrus
17:52:49
Předložení
J. Antonín
2
17:52:50
Diskuse
R. Petrus
17:53:58
Předložení
M. Fichtner
3
17:54:00
Diskuse
R. Petrus
17:54:18
Předložení
V. Kopal
17:54:36
Diskuse
R. Petrus
17:55:08
Předložení
J. Slobodník
1
17:55:42
Diskuse
T. Tatranský
2
17:56:04
Diskuse
R. Petrus
17:56:19
Předložení
V. Kopal
17:56:38
Diskuse
M. Fichtner
3
17:57:30
Předložení
R. Petrus
17:58:18
Předložení
T. Pavlů
8
17:58:21
Diskuse
R. Petrus
17:58:42
Předložení
J. Slobodník
1
17:59:02
Diskuse
M. Fichtner
1
17:59:34
Diskuse
R. Petrus
17:59:52
Předložení
J. Petelík
1
17:59:54
Diskuse
R. Petrus
18:00:42
Předložení
T. Tatranský
3
18:00:43
Diskuse
R. Petrus
18:01:10
Předložení
V. Kopal
18:02:12
Diskuse
R. Petrus
18:02:53
Předložení
V. Kopal
18:03:25
Diskuse
R. Petrus
18:04:57
Předložení
M. Fichtner
2
18:05:07
Diskuse
R. Petrus
18:05:11
Předložení
V. Kopal
18:05:27
Diskuse
R. Petrus
18:05:33
Předložení
4. - Návrh "Poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál a započteni pohledávek" obchodní korporaci Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8
čas: 18:06:09
R. Petrus
18:06:09
Předložení
M. Fichtner
18:06:14
Předložení
R. Petrus
18:08:07
Předložení
P. Hainzová
1
18:08:10
Diskuse
R. Petrus
18:09:47
Předložení
M. Fichtner
18:09:49
Diskuse
E. Vejchodská
1
18:10:46
Diskuse
R. Petrus
18:11:27
Předložení
T. Pavlů
1
18:11:31
Diskuse
M. Fichtner
18:12:36
Předložení
R. Petrus
18:15:45
Předložení
J. Antonín
1
18:30:17
Diskuse
R. Petrus
18:31:52
Předložení
M. Fichtner
18:31:55
Předložení
P. Hainzová
2
18:32:12
Diskuse
R. Petrus
18:32:38
Předložení
M. Fichtner
18:32:40
Předložení
R. Petrus
18:33:03
Předložení
V. Kopal
18:33:13
Diskuse
R. Petrus
18:33:45
Předložení
5. - Návrh souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠMT ČR v rámci vyhlášení státní podpory sportu pro rok 2017 v oblasti investic - Program 133510
čas: 18:34:06
R. Petrus
18:34:06
Předložení
M. Fichtner
18:34:09
Předložení
R. Petrus
18:37:58
Předložení
T. Pavlů
1
18:38:00
Diskuse
R. Petrus
18:38:20
Předložení
T. Mrázek
1
18:38:23
Diskuse
R. Petrus
18:39:01
Předložení
M. Fichtner
18:39:09
Předložení
P. Vilgus
18:40:53
Diskuse
P. Hainzová
1
18:41:56
Diskuse
M. Fichtner
18:43:02
Předložení
T. Tatranský
1
18:44:58
Diskuse
M. Fichtner
18:46:15
Předložení
R. Petrus
18:49:47
Předložení
J. Čáp
1
18:50:00
Diskuse
M. Fichtner
18:51:18
Předložení
V. Vojtíšková
1
18:52:45
Diskuse
V. Ludková
1
18:53:34
Diskuse
R. Petrus
18:55:04
Předložení
M. Fichtner
18:55:04
Předložení
D. H. Kvačková
1
18:56:03
Diskuse
M. Fichtner
18:56:53
Předložení
R. Petrus
19:00:43
Předložení
D. H. Kvačková
2
19:00:45
Diskuse
M. Fichtner
19:01:02
Předložení
R. Petrus
19:01:38
Předložení
V. Kopal
19:01:56
Diskuse
R. Petrus
19:02:17
Předložení
11. - Návrh Hodnotící zprávy o stavu implementace místní Agendy 21 v Městské části Praha 8 za období leden až listopad 2016 s uvedením výsledků Veřejného fóra 2016
čas: 19:02:39
R. Petrus
19:02:39
Předložení
P. Vilgus
19:02:50
Diskuse
P. Vilgus
19:02:58
Předložení
R. Petrus
19:03:55
Diskuse
T. Tatranský
1
19:03:58
Diskuse
R. Petrus
19:11:25
Předložení
M. Fichtner
19:11:28
Předložení
P. Vilgus
19:11:39
Diskuse
T. Tatranský
1
19:15:52
Diskuse
P. Vilgus
19:16:06
Předložení
R. Petrus
19:16:46
Předložení
M. Roubíček
1
19:16:48
Diskuse
R. Petrus
19:18:15
Předložení
P. Vilgus
19:18:19
Předložení
R. Petrus
19:18:58
Předložení
J. Janků
1
19:19:00
Diskuse
R. Petrus
19:19:45
Předložení
P. Vilgus
19:19:50
Předložení
R. Petrus
19:20:12
Předložení
M. Roubíček
1
19:20:15
Diskuse
R. Petrus
19:20:24
Předložení
J. Janků
2
19:20:26
Diskuse
P. Vilgus
19:20:41
Předložení
R. Petrus
19:20:56
Předložení
T. Mrázek
1
19:21:00
Diskuse
R. Petrus
19:21:06
Předložení
P. Vilgus
19:21:09
Předložení
R. Petrus
19:21:12
Předložení
V. Kopal
19:21:29
Diskuse
R. Petrus
19:21:46
Předložení
13. - Interpelace občanů, dotazy (návrhy) a podněty členů Zastupitelstva městské částí Praha 8
čas: 19:22:08
R. Petrus
19:22:08
Předložení
V. Vojtíšková
1
19:22:18
Diskuse
R. Petrus
19:23:53
Diskuse
O. Gros
1
19:24:17
Diskuse
K. Šašek
19:25:30
Diskuse
R. Petrus
19:26:50
Diskuse
T. Mrázek
1
19:26:59
Diskuse
R. Petrus
19:27:49
Diskuse
T. Pavlů
1
19:27:51
Diskuse
R. Petrus
19:29:29
Diskuse
T. Pavlů
1
19:31:03
Diskuse
R. Petrus
19:31:36
Diskuse
D. H. Kvačková
1
19:31:41
Diskuse
R. Petrus
19:32:37
Diskuse
J. Janků
1
19:32:45
Diskuse
Tajemník
1
19:34:08
Diskuse
M. Fichtner
1
19:34:33
Diskuse
R. Petrus
19:35:07
Diskuse
V. Ludková
1
19:35:08
Diskuse
R. Petrus
19:35:58
Diskuse
J. Slobodník
1
19:36:00
Diskuse
R. Petrus
19:38:13
Diskuse
J. Čáp
1
19:38:55
Diskuse
K. Šašek
19:39:14
Diskuse
P. Kuchtová
1
19:39:28
Diskuse
K. Šašek
19:42:20
Diskuse
P. Vilgus
19:45:11
Diskuse
R. Petrus
19:47:01
Diskuse
T. Pavlů
2
19:47:02
Diskuse
R. Petrus
19:48:19
Diskuse
P. Kuchtová
1
19:49:06
Diskuse
T. Pavlů
1
19:49:27
Diskuse
P. Hainzová
1
19:49:45
Diskuse
J. Solomonová
19:50:06
Diskuse
M. Fichtner
1
19:51:00
Diskuse
E. Vejchodská
1
19:54:54
Diskuse
J. Čáp
2
19:55:42
Diskuse
K. Šašek
19:56:00
Diskuse
J. Slobodník
2
19:56:23
Diskuse
R. Petrus
19:57:35
Diskuse
K. Šašek
19:57:49
Diskuse
T. Pavlů
3
19:58:57
Diskuse
R. Petrus
19:59:33
Diskuse
T. Pavlů
2
20:01:29
Diskuse
J. Čáp
3
20:01:38
Diskuse
K. Šašek
20:01:52
Diskuse
V. Ludková
2
20:02:38
Diskuse
V. Kopal
1
20:04:51
Diskuse
E. Vejchodská
2
20:05:56
Diskuse
M. Fichtner
2
20:07:55
Diskuse
R. Petrus
1
20:08:14
Diskuse
V. Ludková
3
20:09:47
Diskuse
E. Vejchodská
3
20:11:16
Diskuse
V. Ludková
4
20:12:05
Diskuse
R. Petrus
1
20:12:49
Diskuse