Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8

21.09.2016
0. - Zahájení
čas: 14:03:02
R. Petrus
14:03:02
Předložení
R. Petrus
1
14:07:00
Diskuse
O. Gros
1
14:07:43
Diskuse
R. Petrus
14:08:16
Diskuse
T. Němeček
1
14:08:20
Diskuse
R. Petrus
14:11:26
Diskuse
T. Pavlů
1
14:11:28
Diskuse
R. Petrus
14:12:12
Diskuse
R. Petrus
14:17:21
Diskuse
V. Kopal
14:17:34
Diskuse
R. Petrus
14:18:09
Diskuse
V. Kopal
14:18:30
Diskuse
R. Petrus
14:18:55
Diskuse
R. Petrus
14:18:59
Diskuse
V. Kopal
14:19:20
Diskuse
R. Petrus
14:19:48
Diskuse
V. Kopal
14:20:11
Diskuse
R. Petrus
14:20:28
Diskuse
V. Kopal
14:20:51
Diskuse
R. Petrus
14:21:24
Diskuse
V. Kopal
14:21:35
Diskuse
R. Petrus
14:21:44
Diskuse
1. - Zpráva o vyúčtování výsledků hospodaření Městské částí Praha 8 za I. pololetí roku 2016 (k usn. č. Usn ZMC 001/2016 a č. Usn RMC 0507/2016)
čas: 14:22:18
R. Petrus
14:22:18
Předložení
M. Fichtner
14:23:05
Diskuse
R. Petrus
14:24:11
Diskuse
V. Kopal
14:24:28
Diskuse
R. Petrus
14:24:44
Diskuse
2. - Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0391/2016 a č. Usn RMC 0509/2016)
čas: 14:25:08
R. Petrus
14:25:08
Předložení
M. Fichtner
14:25:09
Diskuse
R. Petrus
14:25:51
Diskuse
V. Kopal
14:26:06
Diskuse
R. Petrus
14:26:22
Diskuse
3. - Návrh převodu správy nemovitých věcí - plastiky "Dva architektonické objekty s vavřínovou ratolestí" mezi Městskou částí Praha 8 a Městskou částí Praha 7 (k usn. č. Usn RMC 0475/2016)
čas: 14:26:42
R. Petrus
14:26:42
Předložení
A. Borhyová
14:26:55
Diskuse
R. Petrus
14:28:28
Diskuse
V. Kopal
14:28:40
Diskuse
R. Petrus
14:28:53
Diskuse
4. - Návrh uzavření "Smlouvy o zápůjčce" mezi Městskou částí Praha 8, jako "zapůjčitelem", a spolkem TJ AC Praha 1890, jako "vydlužitelem" (k usn. č. Usn RMC 0525/2016)
čas: 14:29:14
R. Petrus
14:29:14
Předložení
A. Borhyová
14:29:17
Diskuse
R. Petrus
14:31:19
Diskuse
T. Pavlů
1
14:31:27
Diskuse
A. Borhyová
14:31:59
Diskuse
R. Petrus
14:32:10
Diskuse
V. Vojtíšková
1
14:32:17
Diskuse
R. Petrus
14:32:37
Diskuse
T. Pavlů
2
14:32:49
Diskuse
A. Borhyová
14:33:09
Diskuse
M. Fichtner
14:33:14
Diskuse
M. Fichtner
1
14:33:18
Diskuse
R. Petrus
1
14:35:28
Diskuse
D. Blahunková
1
14:36:50
Diskuse
T. Pavlů
3
14:38:39
Diskuse
R. Petrus
1
14:39:53
Diskuse
A. Borhyová
14:39:54
Diskuse
R. Petrus
1
14:40:21
Diskuse
R. Petrus
2
14:40:23
Diskuse
M. Fichtner
2
14:41:10
Diskuse
R. Petrus
2
14:41:41
Diskuse
V. Ludková
1
14:41:43
Diskuse
A. Borhyová
14:43:06
Diskuse
R. Petrus
2
14:43:40
Diskuse
T. Pavlů
4
14:43:42
Diskuse
R. Petrus
2
14:43:52
Diskuse
Host
1
14:44:14
Diskuse
R. Petrus
2
14:45:37
Diskuse
R. Nepil
1
14:45:39
Diskuse
V. Ludková
2
14:46:40
Diskuse
R. Petrus
2
14:48:43
Diskuse
R. Nepil
2
14:48:44
Diskuse
R. Petrus
2
14:49:57
Diskuse
V. Ludková
3
14:51:28
Diskuse
R. Petrus
2
14:53:19
Diskuse
D. Blahunková
2
14:53:21
Diskuse
R. Petrus
2
14:55:02
Diskuse
R. Nepil
3
14:55:07
Diskuse
R. Petrus
2
14:56:36
Diskuse
V. Ludková
4
14:56:41
Diskuse
J. Petelík
1
14:58:46
Diskuse
R. Petrus
2
14:59:06
Diskuse
D. Blahunková
3
14:59:10
Diskuse
R. Petrus
2
14:59:23
Diskuse
P. Hainzová
1
14:59:38
Diskuse
R. Petrus
2
15:00:49
Diskuse
V. Kopal
15:01:06
Diskuse
R. Petrus
2
15:01:21
Diskuse
5. - Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, jako "dárcem", a spolkem TJ AC Praha 1890, jako "obdarovaným" (k usn. č. Usn RMC 0526/2016)
čas: 15:01:45
R. Petrus
15:01:45
Předložení
A. Borhyová
15:01:49
Diskuse
R. Petrus
15:02:17
Diskuse
V. Kopal
15:02:25
Diskuse
R. Petrus
15:02:39
Diskuse
6. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemku pare. č. 693/128 na k.ú. Karlín v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0534/2016)
čas: 15:03:01
R. Petrus
15:03:01
Předložení
R. Nepil
15:03:07
Předložení
R. Petrus
15:03:37
Diskuse
J. Čáp
1
15:03:46
Diskuse
R. Nepil
15:04:09
Diskuse
R. Petrus
15:04:35
Diskuse
J. Čáp
2
15:04:38
Diskuse
R. Nepil
15:04:46
Diskuse
R. Petrus
15:05:42
Diskuse
V. Kopal
15:05:56
Diskuse
R. Petrus
15:06:08
Diskuse
7. - Interpelace občanů, dotazy (návrhy) a podněty členů Zastupitelstva městské části Praha 8
čas: 15:06:28
R. Petrus
15:06:28
Předložení
T. Němeček
1
15:06:59
Diskuse
R. Petrus
15:07:46
Diskuse
A. Borhyová
15:07:50
Diskuse
T. Němeček
1
15:08:17
Diskuse
A. Borhyová
15:08:34
Diskuse
R. Petrus
15:08:52
Diskuse
R. Nepil
1
15:08:56
Diskuse
R. Petrus
15:09:20
Diskuse
T. Němeček
1
15:09:22
Diskuse
M. Fichtner
1
15:09:48
Diskuse
R. Petrus
15:10:43
Diskuse
A. Borhyová
1
15:10:44
Diskuse
R. Petrus
15:10:53
Diskuse
T. Němeček
2
15:10:55
Diskuse
R. Petrus
15:11:26
Diskuse
J. Čáp
1
15:11:29
Diskuse
R. Petrus
15:12:10
Diskuse
K. Šašek
15:12:23
Diskuse
R. Petrus
15:13:22
Diskuse
J. Slobodník
1
15:13:24
Diskuse
R. Petrus
15:14:41
Diskuse
K. Šašek
15:14:51
Diskuse
R. Petrus
15:18:31
Diskuse
O. Gros
1
15:18:32
Diskuse
R. Petrus
15:23:02
Diskuse
M. Roubíček
1
15:23:16
Diskuse
R. Petrus
15:24:34
Diskuse
M. Fichtner
15:24:36
Diskuse
R. Petrus
15:24:47
Diskuse
P. Hainzová
1
15:24:49
Diskuse
R. Petrus
15:26:18
Diskuse
K. Šašek
15:26:23
Diskuse
R. Petrus
15:27:26
Diskuse
A. Borhyová
15:27:28
Diskuse
R. Petrus
15:27:48
Diskuse
V. Ludková
1
15:27:51
Diskuse
R. Petrus
15:32:22
Diskuse
M. Fichtner
1
15:32:44
Diskuse
R. Petrus
15:40:07
Diskuse
Host
1
15:40:54
Diskuse
R. Petrus
15:41:51
Diskuse
M. Roubíček
1
15:41:53
Diskuse
M. Fichtner
2
15:42:13
Diskuse
V. Ludková
1
15:42:38
Diskuse
R. Petrus
15:43:38
Diskuse
J. Janků
1
15:43:50
Diskuse
R. Petrus
15:46:27
Diskuse
K. Šašek
15:46:35
Diskuse
R. Petrus
15:53:54
Diskuse
P. Hainzová
2
15:53:59
Diskuse
R. Petrus
1
15:54:52
Diskuse
M. Fichtner
3
15:55:19
Diskuse
P. Hainzová
1
15:55:24
Diskuse
M. Fichtner
4
15:55:38
Diskuse
T. Tatranský
1
15:57:18
Diskuse
R. Petrus
16:02:20
Diskuse
Host
1
16:18:13
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:18:15
Diskuse
R. Petrus
16:21:47
Diskuse
K. Šašek
16:21:52
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:24:40
Diskuse
R. Petrus
16:26:01
Diskuse
K. Šašek
16:26:06
Diskuse
R. Petrus
16:27:35
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:27:53
Diskuse
K. Šašek
16:29:32
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:34:42
Diskuse
R. Petrus
16:34:44
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:34:45
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:34:53
Diskuse
K. Šašek
16:35:08
Diskuse
R. Petrus
16:35:41
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:35:54
Diskuse
R. Petrus
16:39:20
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:39:57
Diskuse
R. Petrus
16:40:18
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:40:49
Diskuse
R. Petrus
16:43:57
Diskuse
K. Šašek
16:44:05
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:45:32
Diskuse
K. Šašek
16:46:57
Diskuse
R. Petrus
16:48:02
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:48:20
Diskuse
R. Petrus
16:49:00
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:52:11
Diskuse
R. Petrus
16:53:58
Diskuse
K. Šašek
16:54:00
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:57:48
Diskuse
R. Petrus
16:58:42
Diskuse
K. Šašek
16:58:45
Diskuse
R. Petrus
16:59:23
Diskuse
O. Gros
2
16:59:32
Diskuse
R. Petrus
17:04:05
Diskuse
K. Šašek
17:04:14
Diskuse
V. Ludková
2
17:06:39
Diskuse
T. Tatranský
1
17:07:06
Diskuse
M. Fichtner
5
17:07:23
Diskuse
K. Šašek
1
17:07:33
Diskuse
R. Nepil
2
17:07:49
Diskuse
R. Petrus
17:07:59
Diskuse
K. Šašek
17:08:05
Diskuse
T. Tatranský
2
17:09:12
Diskuse
K. Šašek
17:10:11
Diskuse
R. Petrus
17:12:12
Diskuse
R. Petrus
2
17:12:14
Diskuse
T. Němeček
2
17:12:55
Diskuse
R. Petrus
17:15:33
Diskuse
K. Šašek
17:15:37
Diskuse
T. Němeček
3
17:19:54
Diskuse
K. Šašek
17:20:19
Diskuse
R. Petrus
17:22:10
Diskuse
V. Ludková
2
17:23:34
Diskuse
R. Petrus
17:31:22
Diskuse
K. Šašek
17:31:24
Diskuse
R. Petrus
17:32:04
Diskuse
K. Šašek
17:32:16
Diskuse
A. Kroutil
17:32:31
Diskuse
R. Petrus
17:34:11
Diskuse
P. Vilgus
17:34:17
Diskuse
R. Petrus
17:35:13
Diskuse
V. Ludková
3
17:35:16
Diskuse
M. Fichtner
2
17:35:34
Diskuse
R. Petrus
17:36:21
Diskuse
J. Janků
2
17:36:32
Diskuse
R. Petrus
17:38:58
Diskuse
K. Šašek
17:39:06
Diskuse
M. Roubíček
2
17:40:53
Diskuse
R. Petrus
17:42:22
Diskuse
R. Nepil
17:42:56
Diskuse
P. Hainzová
2
17:43:30
Diskuse
R. Nepil
17:43:41
Diskuse
R. Petrus
17:44:14
Diskuse
D. H. Kvačková
1
17:44:15
Diskuse
R. Petrus
17:45:40
Diskuse
K. Šašek
17:45:44
Diskuse
O. Gros
3
17:46:46
Diskuse
R. Petrus
17:48:29
Diskuse
K. Šašek
17:48:31
Diskuse
R. Nepil
17:49:53
Diskuse
R. Petrus
17:50:36
Diskuse
M. Fichtner
2
17:50:37
Diskuse
R. Petrus
17:50:40
Diskuse
V. Ludková
3
17:50:44
Diskuse
R. Petrus
17:51:19
Diskuse
Tajemník
1
17:51:48
Diskuse
R. Petrus
17:52:10
Diskuse
M. Fichtner
3
17:52:11
Diskuse
R. Petrus
18:04:27
Diskuse
J. Janků
3
18:04:28
Diskuse
K. Šašek
18:07:08
Diskuse
R. Petrus
1
18:07:22
Diskuse
J. Janků
1
18:08:21
Diskuse
T. Mrázek
1
18:08:45
Diskuse
R. Petrus
1
18:09:21
Diskuse
A. Borhyová
18:09:29
Diskuse
T. Němeček
3
18:09:37
Diskuse
R. Petrus
1
18:10:39
Diskuse
T. Mrázek
1
18:10:40
Diskuse
T. Pavlů
1
18:10:55
Diskuse
R. Petrus
1
18:13:37
Diskuse
ředitel Městské policie
1
18:13:52
Diskuse
M. Fichtner
6
18:14:00
Diskuse
T. Pavlů
1
18:14:32
Diskuse
R. Petrus
1
18:14:56
Diskuse
T. Slabihoudek
1
18:30:16
Diskuse
P. Hainzová
3
18:31:06
Diskuse
R. Petrus
1
18:32:05
Diskuse
M. Fichtner
7
18:32:11
Diskuse
R. Petrus
1
18:32:30
Diskuse
V. Kopal
18:32:56
Diskuse
R. Petrus
1
18:33:29
Diskuse
V. Kopal
18:34:04
Diskuse
T. Pavlů
1
18:34:09
Diskuse
R. Petrus
1
18:34:16
Diskuse
V. Kopal
18:34:22
Diskuse
R. Petrus
1
18:36:34
Diskuse
M. Fichtner
8
18:36:40
Diskuse
V. Kopal
18:36:54
Diskuse
R. Petrus
1
18:37:07
Diskuse
M. Fichtner
9
18:37:10
Diskuse
R. Petrus
1
18:37:35
Diskuse