Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8

11.05.2016
0a. - Zahájení
čas: 14:03:32
R. Petrus
14:03:32
Předložení
R. Nepil
1
14:07:09
Diskuse
R. Petrus
14:07:25
Diskuse
T. Němeček
1
14:08:19
Diskuse
R. Petrus
14:10:58
Diskuse
O. Gros
1
14:11:00
Diskuse
P. Hainzová
1
14:11:49
Diskuse
R. Petrus
14:12:05
Diskuse
P. Vilgus
1
14:12:22
Diskuse
M. Fichtner
1
14:12:29
Diskuse
R. Petrus
14:13:42
Diskuse
V. Kopal
14:14:05
Diskuse
R. Petrus
14:15:31
Diskuse
V. Kopal
14:15:56
Diskuse
R. Petrus
14:16:41
Diskuse
V. Kopal
14:17:02
Diskuse
R. Petrus
14:17:11
Diskuse
V. Kopal
14:17:31
Diskuse
R. Petrus
14:17:51
Diskuse
V. Kopal
14:18:10
Diskuse
R. Petrus
14:18:31
Diskuse
V. Kopal
14:19:01
Diskuse
R. Petrus
14:19:03
Diskuse
1. - Návrh prominutí a odpisu dluhu (poplatků z prodlení) v celkové výši 1132.932,- Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 7, v domě čp. 343, na k. ú. Libeň a na adrese Chlumčanského 4, 18000 Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0070/2016)
čas: 14:20:07
R. Petrus
14:20:07
Předložení
R. Nepil
14:20:17
Předložení
R. Petrus
14:21:00
Diskuse
V. Kopal
14:21:17
Diskuse
R. Petrus
14:21:27
Diskuse
2. - Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 475 727,- Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 47, v domě čp. 533, na k. ú. Kobylisy a na adrese Bínova 10, 182 00 Praha 8 (k usn. č, Usn RMC 0117/2016)
čas: 14:21:51
R. Petrus
14:21:51
Předložení
R. Nepil
14:21:52
Předložení
R. Petrus
14:22:26
Diskuse
V. Kopal
14:22:41
Diskuse
R. Petrus
14:22:52
Diskuse
3. - Návrh prominutí a odpisu dluhu evidovaného v programu DES v celkové výši 118690 Kč, vedeného na bytě č. 57, v domě čp. 547, na k. ú. Troja a na adrese Lešenská 3, 181 00 Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0188/2016)
čas: 14:23:16
R. Petrus
14:23:16
Předložení
R. Nepil
14:23:17
Předložení
R. Petrus
14:23:39
Diskuse
V. Kopal
14:23:49
Diskuse
R. Petrus
14:24:02
Diskuse
5. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 - pozemku parc. č. 2395 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0106/2016)
čas: 14:24:27
R. Petrus
14:24:27
Předložení
R. Nepil
14:24:29
Předložení
R. Petrus
14:24:51
Diskuse
V. Kopal
14:25:03
Diskuse
R. Petrus
14:25:14
Diskuse
6. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 - pozemku parc. č. 2396 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0107/2016)
čas: 14:25:36
R. Petrus
14:25:36
Předložení
R. Nepil
14:25:40
Předložení
R. Petrus
14:26:01
Diskuse
V. Kopal
14:26:15
Diskuse
R. Petrus
14:26:24
Diskuse
7. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy - části pozemků na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0218)
čas: 14:26:47
R. Petrus
14:26:47
Předložení
R. Nepil
14:26:49
Předložení
R. Petrus
14:27:05
Diskuse
V. Kopal
14:27:16
Diskuse
R. Petrus
14:27:27
Diskuse
9. - Návrh "Memoranda" mezi městskými částmi Praha 8, Praha 9, Praha 14, Praha 22, Praha - Dolní Počernice, Praha - Běchovice, Praha - Kolovraty, Praha - Nedvězí, Praha - Koloděje, Praha - Královice a městem Říčany o vzájemné spolupráci ohledně protipovodňových opatření na vodním toku Rokytka
čas: 14:27:50
R. Petrus
14:27:50
Předložení
M. Fichtner
14:27:58
Diskuse
R. Petrus
14:28:12
Diskuse
M. Fichtner
14:29:48
Diskuse
V. Kopal
14:30:03
Diskuse
M. Fichtner
14:30:21
Diskuse
8. - Informace o přijetí "Petice k projednání změny hranic městské části" doručené dne 17. 3. 2016 Městské části Praha 8
čas: 14:31:02
R. Petrus
14:31:02
Předložení
Host
1
14:32:29
Diskuse
R. Petrus
14:34:42
Diskuse
Host
1
14:34:49
Diskuse
R. Petrus
14:36:56
Diskuse
V. Vojtíšková
1
14:37:41
Diskuse
R. Petrus
14:39:28
Diskuse
M. Fichtner
1
14:39:33
Diskuse
R. Petrus
14:44:23
Diskuse
V. Vojtíšková
2
14:45:02
Diskuse
D. Blahunková
1
14:46:30
Diskuse
J. Petelík
1
14:47:19
Diskuse
R. Petrus
14:51:17
Diskuse
T. Pavlů
1
14:51:27
Diskuse
H. Matoušová
1
14:53:07
Diskuse
M. Fichtner
2
14:54:23
Diskuse
P. Vilgus
1
14:55:49
Diskuse
T. Němeček
1
14:58:39
Diskuse
V. Vojtíšková
3
14:59:42
Diskuse
R. Nepil
1
15:01:05
Diskuse
P. Vilgus
2
15:02:12
Diskuse
R. Petrus
1
15:02:56
Diskuse
V. Kopal
15:03:49
Diskuse
R. Petrus
1
15:04:01
Diskuse
10. - Interpelace občanů, dotazy (návrhy), připomínky a podněty členů Zastupitelstva městské části Praha 8
čas: 15:04:39
R. Petrus
15:04:39
Předložení
Občan (ka) městské části
1
15:05:40
Diskuse
R. Petrus
1
15:07:25
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
15:08:40
Diskuse
R. Petrus
1
15:08:50
Diskuse
J. Petelík
1
15:09:10
Diskuse
T. Němeček
1
15:10:36
Diskuse
J. Petelík
1
15:12:15
Diskuse
P. Kuchtová
1
15:12:27
Diskuse
M. Adamová
1
15:13:58
Diskuse
R. Petrus
1
15:16:53
Diskuse
M. Fichtner
15:16:59
Předložení
P. Hainzová
1
15:22:19
Diskuse
M. Fichtner
15:25:19
Diskuse
R. Petrus
1
15:31:07
Diskuse
M. Adamová
1
15:31:09
Diskuse
M. Adamová
1
15:31:22
Diskuse
M. Fichtner
15:32:40
Diskuse
T. Tatranský
1
15:33:32
Diskuse
M. Fichtner
15:36:46
Diskuse
V. Vojtíšková
1
15:39:40
Diskuse
M. Fichtner
15:41:39
Diskuse
P. Hainzová
2
15:43:05
Diskuse
M. Fichtner
15:45:12
Diskuse
P. Hainzová
1
15:50:07
Diskuse
M. Fichtner
15:50:27
Diskuse
M. Fichtner
1
15:52:54
Diskuse
T. Němeček
2
15:52:57
Diskuse
R. Petrus
1
15:54:48
Diskuse
M. Fichtner
1
15:54:58
Diskuse
O. Gros
1
15:55:12
Diskuse
M. Fichtner
1
15:55:55
Diskuse
R. Nepil
15:56:05
Diskuse
P. Kuchtová
2
15:57:32
Diskuse
M. Fichtner
1
15:58:08
Diskuse
R. Petrus
1
15:58:22
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:16:47
Diskuse
K. Šašek
16:20:25
Diskuse
R. Petrus
1
16:24:02
Diskuse
P. Vilgus
16:25:27
Diskuse
R. Petrus
1
16:26:23
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:26:52
Diskuse
R. Petrus
1
16:30:32
Diskuse
A. Borhyová
16:30:40
Diskuse
R. Petrus
1
16:31:19
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:31:47
Diskuse
A. Kroutil
16:32:50
Diskuse
R. Petrus
1
16:34:16
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:34:31
Diskuse
K. Šašek
16:37:39
Diskuse
R. Petrus
1
16:42:02
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:45:05
Diskuse
R. Petrus
1
16:48:08
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:50:48
Diskuse
R. Petrus
1
16:51:56
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:55:41
Diskuse
R. Petrus
1
16:56:02
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
16:56:34
Diskuse
M. Fichtner
1
16:58:53
Diskuse
Občan (ka) městské části
1
17:04:12
Diskuse
M. Fichtner
1
17:04:38
Diskuse
R. Petrus
1
17:05:49
Diskuse
M. Adamová
2
17:05:55
Diskuse
R. Petrus
1
17:08:24
Diskuse
R. Nepil
17:12:15
Diskuse
V. Ludková
1
17:12:34
Diskuse
R. Petrus
1
17:14:09
Diskuse
R. Nepil
17:14:10
Diskuse
R. Petrus
1
17:15:15
Diskuse
P. Hainzová
3
17:15:21
Diskuse
A. Kroutil
17:17:26
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:19:11
Diskuse
R. Nepil
1
17:19:49
Diskuse
M. Adamová
2
17:20:07
Diskuse
A. Kroutil
17:20:17
Diskuse
P. Hainzová
2
17:20:59
Diskuse
A. Kroutil
17:21:12
Diskuse
J. Janků
1
17:21:41
Diskuse
M. Fichtner
1
17:23:01
Diskuse
R. Petrus
1
17:23:35
Diskuse
A. Kroutil
17:23:39
Diskuse
V. Vojtíšková
2
17:23:41
Diskuse
M. Fichtner
1
17:24:20
Diskuse
O. Gros
2
17:27:53
Diskuse
M. Fichtner
2
17:28:34
Diskuse
R. Petrus
1
17:34:24
Diskuse
M. Roubíček
1
17:34:28
Diskuse
M. Fichtner
2
17:37:05
Diskuse
V. Ludková
2
17:39:56
Diskuse
R. Petrus
1
17:44:40
Diskuse
M. Fichtner
2
17:44:47
Diskuse
R. Petrus
1
17:48:18
Diskuse
V. Ludková
1
17:48:23
Diskuse
M. Fichtner
2
17:48:48
Diskuse
P. Kuchtová
3
17:49:56
Diskuse
R. Petrus
1
17:51:03
Diskuse
J. Janků
2
17:51:51
Diskuse
P. Kuchtová
1
17:52:11
Diskuse
J. Janků
2
17:52:26
Diskuse
A. Kroutil
17:53:36
Diskuse
J. Janků
1
17:54:49
Diskuse
A. Kroutil
17:55:12
Diskuse
P. Hainzová
4
17:56:01
Diskuse
M. Fichtner
2
17:57:11
Diskuse
R. Petrus
1
17:57:28
Diskuse
D. H. Kvačková
1
17:57:30
Diskuse
M. Fichtner
2
18:00:16
Diskuse
R. Petrus
1
18:02:53
Diskuse
O. Gros
3
18:18:25
Diskuse
K. Šašek
18:19:34
Diskuse
J. Slobodník
1
18:21:11
Diskuse
J. Slobodník
1
18:21:26
Diskuse
M. Roubíček
1
18:21:36
Diskuse
P. Vilgus
18:23:40
Diskuse
A. Borhyová
18:24:08
Diskuse
V. Ludková
3
18:25:26
Diskuse
R. Petrus
1
18:26:37
Diskuse
P. Hainzová
5
18:26:46
Diskuse
M. Fichtner
2
18:27:57
Diskuse
T. Němeček
3
18:28:04
Diskuse
R. Petrus
1
18:29:51
Diskuse