Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

26.04.2023
1. - Zahájení
čas: 14:03:59
Mgr. D. Procházka
14:03:59
Předložení
Ing. P. Baloun
1
14:09:15
Diskuse
Mgr. D. Procházka
14:09:38
Předložení
Ing. P. Baloun
14:09:46
Diskuse
Mgr. D. Procházka
14:09:52
Předložení
J. Fischer
1
14:09:55
Diskuse
Mgr. D. Procházka
14:12:45
Předložení
2. - Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3
čas: 14:13:37
Mgr. D. Procházka
14:13:37
Předložení
Mgr. I. Tafat
1
14:18:26
Diskuse
Mgr. D. Procházka
14:19:35
Předložení
Mgr. I. Tafat
1
14:21:50
Diskuse
Mgr. D. Procházka
14:22:24
Předložení
Mgr. I. Tafat
2
14:23:16
Diskuse
Mgr. D. Procházka
14:23:31
Předložení
Ing. P. Baloun
1
14:24:14
Diskuse
Mgr. D. Procházka
14:25:48
Předložení
P. Šrámek
14:27:50
Předložení
P. Šrámek
14:27:50
Předložení
Mgr. D. Procházka
14:28:08
Předložení
P. Šrámek
14:28:30
Předložení
Mgr. D. Procházka
14:29:13
Předložení
A. Hess
1
14:29:20
Diskuse
Mgr. D. Procházka
14:30:37
Předložení
A. Hess
2
14:32:29
Diskuse
Mgr. D. Procházka
14:34:59
Předložení
J. Strobach
1
14:37:00
Diskuse
Mgr. D. Procházka
14:38:29
Předložení
Ing. P. Baloun
2
14:41:10
Diskuse
Mgr. D. Procházka
14:41:44
Předložení
P. Šrámek
14:41:50
Diskuse
Mgr. D. Procházka
14:44:32
Předložení
Ing. P. Baloun
1
14:44:36
Diskuse
Mgr. D. Procházka
14:45:22
Předložení
P. Šrámek
14:45:28
Diskuse
Mgr. D. Procházka
14:46:01
Předložení
Mgr. Bc. N. Šimlová
1
14:47:26
Diskuse
Mgr. D. Procházka
14:48:12
Předložení
L. Hubáčková
1
14:49:52
Diskuse
Mgr. Bc. N. Šimlová
2
14:50:02
Diskuse
Mgr. D. Procházka
14:50:43
Předložení
Ing. arch. M. Marovič
1
14:51:42
Diskuse
Mgr. D. Procházka
14:52:38
Předložení
L. Hubáčková
2
14:52:45
Diskuse
Mgr. D. Procházka
14:53:26
Předložení
P. Šrámek
1
14:54:09
Diskuse
Mgr. D. Procházka
14:54:35
Předložení
J. Strobach
2
14:54:44
Diskuse
Mgr. D. Procházka
14:56:31
Předložení
Ing. arch. M. Marovič
2
14:58:31
Diskuse
Mgr. D. Procházka
14:58:37
Předložení
3. - Informace k uzavření poboček České pošty s. p. v Městském obvodu Plzeň 3
čas: 14:59:25
Mgr. D. Procházka
14:59:25
Předložení
A. Hess
1
15:01:51
Diskuse
Mgr. D. Procházka
15:02:16
Předložení
Mgr. I. Bartošová
1
15:02:36
Diskuse
Mgr. D. Procházka
15:02:57
Předložení
M. Sinkule
1
15:03:26
Diskuse
Mgr. D. Procházka
15:03:47
Předložení
P. Šrámek
1
15:05:51
Diskuse
Mgr. D. Procházka
15:06:51
Předložení
M. Sinkule
2
15:07:21
Diskuse
Mgr. D. Procházka
15:07:58
Předložení
A. Hess
2
15:08:19
Diskuse
Mgr. D. Procházka
15:09:32
Předložení
4. - 5. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 12/2022 – 2/2023
čas: 15:11:35
Mgr. D. Procházka
15:11:35
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
15:11:53
Předložení
Mgr. D. Procházka
15:12:21
Předložení
5. - 6. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu MO Plzeň 3 na úhradu výdajů souvisejících s volbou prezidenta České republiky v roce 2023
čas: 15:13:13
Mgr. D. Procházka
15:13:13
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
15:13:25
Předložení
P. Šrámek
15:13:28
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
15:13:38
Předložení
P. Šrámek
15:13:58
Diskuse
6. - 7. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – zvýšení ostatních nedaňových příjmů Odboru stavebně správního a investic ÚMO 3 a zvýšení provozních výdajů na opravy 70. MŠ pro rok 2023
čas: 15:14:33
Mgr. D. Procházka
15:14:33
Předložení
P. Šrámek
15:14:37
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
15:14:41
Předložení
Mgr. D. Procházka
15:14:55
Předložení
P. Šrámek
15:15:03
Diskuse
Mgr. D. Procházka
15:15:09
Předložení
7. - 8. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – změna závazných ukazatelů rozpočtu kapitálových výdajů Odboru stavebně správního a investic pro rok 2023
čas: 15:15:40
Mgr. D. Procházka
15:15:40
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
15:15:42
Předložení
Mgr. D. Procházka
15:16:01
Předložení
8. - 9. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – zvýšení nedaňových příjmů rozpočtu MO 3 a zvýšení provozních výdajů Kanceláře tajemníka ÚMO 3 pro rok 2023
čas: 15:16:31
Mgr. D. Procházka
15:16:31
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
15:16:32
Předložení
Mgr. D. Procházka
15:17:46
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
15:17:49
Předložení
Mgr. D. Procházka
15:17:52
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
15:17:54
Předložení
Mgr. D. Procházka
15:18:09
Předložení
Mgr. I. Tafat
1
15:18:18
Diskuse
Mgr. D. Procházka
15:19:04
Předložení
Odbor ekonomický
15:19:23
Diskuse
Mgr. D. Procházka
15:21:21
Předložení
Odbor ekonomický
15:21:33
Diskuse
Mgr. D. Procházka
15:22:05
Předložení
Ing. P. Baloun
1
15:22:10
Diskuse
Mgr. D. Procházka
15:23:33
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
15:23:37
Diskuse
Mgr. D. Procházka
15:26:05
Předložení
Ing. P. Baloun
2
15:26:13
Diskuse
Mgr. D. Procházka
15:27:30
Předložení
9. - 10. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – účelový investiční převod finančních prostředků z rozpočtu MO 3 do rozpočtu města Plzně určených pro Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně, příspěvkovou organizaci
čas: 15:28:09
Mgr. D. Procházka
15:28:09
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
15:28:13
Předložení
Mgr. D. Procházka
15:28:41
Předložení
10. - 11. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – účelový provozní převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 na vybavení zahrad v mateřských školách herními prvky a zahradním nábytkem
čas: 15:29:37
Mgr. D. Procházka
15:29:37
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
15:29:40
Předložení
Mgr. D. Procházka
15:30:04
Předložení
11. - 12. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 z Operačního programu Jan Amos Komenský pro 22. MŠ Plzeň, Zikmunda Wintra 19
čas: 15:30:39
Mgr. D. Procházka
15:30:39
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
15:30:40
Předložení
Mgr. D. Procházka
15:31:03
Předložení
12. - 13. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – navýšení provozního příspěvku pro 16. MŠ, Korandova 11, Plzeň z navýšených nedaňových příjmů MO Plzeň 3 pro rok 2023
čas: 15:31:31
Mgr. D. Procházka
15:31:31
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
15:31:35
Předložení
Mgr. D. Procházka
15:32:26
Předložení
13. - 14. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – účelový provozní převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu MMP – spoluúčast MO Plzeň 3 na projektu Sportmanie Plzeň 2023
čas: 15:33:00
Mgr. D. Procházka
15:33:00
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
15:33:02
Předložení
Mgr. D. Procházka
15:33:30
Předložení
14. - 15. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – použití prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 na stavební investice Odboru stavebně správního a investic ÚMO 3 v roce 2023
čas: 15:34:01
Mgr. D. Procházka
15:34:01
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
15:34:02
Předložení
Mgr. D. Procházka
15:34:43
Předložení
15. - Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka Městského obvodu Plzeň 3 za rok 2022
čas: 15:35:26
Mgr. D. Procházka
15:35:26
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
15:35:29
Předložení
Mgr. D. Procházka
15:36:09
Předložení
A. Hess
1
15:36:18
Diskuse
Mgr. D. Procházka
15:37:05
Předložení
P. Šrámek
15:37:28
Diskuse
Mgr. D. Procházka
15:38:11
Předložení
A. Hess
2
15:38:20
Diskuse
Mgr. D. Procházka
15:39:12
Předložení
Ing. P. Baloun
1
15:39:16
Diskuse
Mgr. D. Procházka
15:40:39
Předložení
Ing. P. Baloun
1
15:40:43
Diskuse
Mgr. D. Procházka
15:41:12
Předložení
16. - Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně,kterou se stanoví OZV města Plzně č.4/2021,ve znění vyhlášky č.2/2022,o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí,s účinností od 1.1.2024
čas: 15:42:26
Mgr. D. Procházka
15:42:26
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
15:42:28
Předložení
Mgr. D. Procházka
15:43:01
Předložení
17. - Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně, kterou se mění OZV statutárního města Plzně č. 4/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
čas: 15:43:30
Mgr. D. Procházka
15:43:30
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
15:43:33
Předložení
Mgr. D. Procházka
15:44:13
Předložení
18. - Poskytnutí dotací z dotačního programu č. 3 - "Sociální oblast - Podaná ruka" z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2023
čas: 15:45:07
Mgr. D. Procházka
15:45:07
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
15:45:11
Předložení
Mgr. D. Procházka
15:45:38
Předložení
L. Hubáčková
1
15:45:45
Diskuse
Mgr. D. Procházka
15:46:07
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
1
15:46:10
Diskuse
Mgr. D. Procházka
15:47:43
Předložení
L. Hubáčková
2
15:47:47
Diskuse
Mgr. D. Procházka
15:48:11
Předložení
19. - Poskytnutí dotací z dotačního programu č. 6 - "Sdružuj se, buď aktivní" z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2023
čas: 15:48:56
Mgr. D. Procházka
15:48:56
Předložení
L. Hubáčková
1
15:49:14
Diskuse
Mgr. D. Procházka
15:49:34
Předložení
L. Nový
1
15:50:05
Diskuse
Mgr. D. Procházka
15:50:18
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
15:50:32
Předložení
Mgr. D. Procházka
15:50:52
Předložení
20. - Poskytnutí dotací z dotačního programu č. 8 - "Podpora veřejných prostor přátelských k rodině" z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2023
čas: 15:51:26
Mgr. D. Procházka
15:51:26
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
15:51:28
Předložení
Mgr. D. Procházka
15:51:53
Předložení
21. - Poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2023
čas: 15:52:24
Mgr. D. Procházka
15:52:24
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
15:52:26
Předložení
Mgr. D. Procházka
15:53:22
Předložení
Mgr. I. Tafat
1
15:53:28
Diskuse
Mgr. D. Procházka
15:53:59
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
1
15:54:06
Diskuse
Mgr. D. Procházka
15:55:01
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
2
15:56:11
Diskuse
Mgr. D. Procházka
15:56:35
Předložení
Mgr. I. Bartošová
1
15:56:43
Diskuse
Mgr. D. Procházka
15:57:16
Předložení
L. Hubáčková
1
15:58:52
Diskuse
Mgr. D. Procházka
15:59:24
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
2
15:59:26
Diskuse
Mgr. D. Procházka
15:59:53
Předložení
Mgr. I. Tafat
2
15:59:58
Diskuse
Mgr. D. Procházka
16:00:22
Předložení
21a. - Finanční participace MO Plzeň 3 na realizaci akce „Nákup a osazení překážek pro Predator park“ na území MO 5 – Křimice (v blízkosti k. ú. Skvrňany)
čas: 16:02:21
Mgr. D. Procházka
16:02:21
Předložení
L. Hubáčková
1
16:09:17
Diskuse
Mgr. D. Procházka
16:09:47
Předložení
Bc. M. Hučko
1
16:12:05
Diskuse
Mgr. D. Procházka
16:12:19
Předložení
M. Sinkule
1
16:13:02
Diskuse
Mgr. D. Procházka
16:14:01
Předložení
J. Fischer
1
16:15:30
Diskuse
Mgr. D. Procházka
16:15:56
Předložení
Bc. BcA. M. Cimický
1
16:16:02
Diskuse
Mgr. D. Procházka
16:16:34
Předložení
A. Hess
1
16:16:57
Diskuse
Mgr. D. Procházka
16:17:44
Předložení
M. Sinkule
2
16:18:23
Diskuse
Mgr. D. Procházka
16:18:57
Předložení
22. - Poskytnutí dotací z dotačního programu č. 5 – "Podpora bezpečnosti, veřejného pořádku a prevence kriminality" z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2023
čas: 16:21:03
Mgr. D. Procházka
16:21:03
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
16:21:10
Předložení
Mgr. D. Procházka
16:21:27
Předložení
L. Hubáčková
1
16:21:36
Diskuse
Mgr. D. Procházka
16:22:13
Předložení
L. Hubáčková
2
16:25:24
Diskuse
Mgr. D. Procházka
16:26:00
Předložení
23. - Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 4: Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru – „Místo pro život“
čas: 16:27:59
Mgr. D. Procházka
16:27:59
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
16:28:03
Předložení
Mgr. D. Procházka
16:28:38
Předložení
Mgr. I. Tafat
1
16:28:43
Diskuse
Mgr. D. Procházka
16:29:24
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
16:29:35
Diskuse
Mgr. D. Procházka
16:32:25
Předložení
Mgr. I. Tafat
1
16:32:39
Diskuse
Mgr. D. Procházka
16:32:51
Předložení
Mgr. I. Tafat
1
16:33:47
Diskuse
Mgr. D. Procházka
16:34:30
Předložení
L. Hubáčková
1
16:35:12
Diskuse
Mgr. D. Procházka
16:36:05
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
1
16:37:52
Diskuse
Mgr. D. Procházka
16:38:36
Předložení
24. - Poskytnutí dotací z dotačního programu č. 7 - "Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže" z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2023
čas: 16:39:53
Mgr. D. Procházka
16:39:53
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
16:39:56
Předložení
Mgr. D. Procházka
16:40:11
Předložení
Mgr. I. Tafat
1
16:40:18
Diskuse
Mgr. D. Procházka
16:40:59
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
1
16:41:11
Diskuse
Mgr. I. Tafat
1
16:41:30
Diskuse
Mgr. D. Procházka
16:41:32
Předložení
P. Zeman
1
16:41:51
Diskuse
Mgr. D. Procházka
16:42:37
Předložení
Mgr. I. Tafat
1
16:42:42
Diskuse
Mgr. D. Procházka
16:42:47
Předložení
P. Zeman
1
16:42:52
Diskuse
Mgr. D. Procházka
16:43:07
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
2
16:43:15
Diskuse
Mgr. D. Procházka
16:43:48
Předložení
25. - Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 1 – „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže“ z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2023
čas: 16:44:27
Mgr. D. Procházka
16:44:27
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
16:44:44
Předložení
Mgr. D. Procházka
16:45:34
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
16:45:36
Předložení
Mgr. D. Procházka
16:45:48
Předložení
Mgr. I. Tafat
1
16:45:53
Diskuse
Mgr. D. Procházka
16:46:10
Předložení
A. Hess
1
16:46:12
Diskuse
Mgr. D. Procházka
16:48:00
Předložení
J. Fischer
1
16:48:03
Diskuse
Mgr. D. Procházka
16:48:15
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
1
16:48:25
Diskuse
Mgr. D. Procházka
16:48:34
Předložení
26. - Změna jmenovitého plánu investičních akcí Městského obvodu Plzeň 3 na rok 2023
čas: 16:49:19
Mgr. D. Procházka
16:49:19
Předložení
P. Šrámek
16:49:43
Předložení
Mgr. D. Procházka
16:50:58
Předložení
L. Hubáčková
1
16:51:02
Diskuse
Mgr. D. Procházka
16:51:20
Předložení
Mgr. O. Ženíšek
1
16:54:50
Diskuse
Mgr. D. Procházka
16:57:21
Předložení
L. Hubáčková
2
16:57:26
Diskuse
Mgr. D. Procházka
16:58:22
Předložení
A. Hess
1
16:59:50
Diskuse
Mgr. D. Procházka
17:02:35
Předložení
P. Šrámek
1
17:05:10
Diskuse
Mgr. D. Procházka
17:07:08
Předložení
Mgr. Bc. N. Šimlová
1
17:07:11
Diskuse
Mgr. D. Procházka
17:07:46
Předložení
P. Šrámek
2
17:07:48
Diskuse
Mgr. D. Procházka
17:09:37
Předložení
A. Hess
2
17:09:54
Diskuse
Mgr. D. Procházka
17:11:49
Předložení
L. Hubáčková
1
17:14:21
Diskuse
Mgr. D. Procházka
17:14:37
Předložení
P. Šrámek
3
17:14:58
Diskuse
Mgr. D. Procházka
17:15:57
Předložení
J. Strobach
1
17:16:13
Diskuse
Mgr. D. Procházka
17:17:04
Předložení
27. - Pojmenování ulice v k. ú. Valcha
čas: 17:18:03
Mgr. D. Procházka
17:18:03
Předložení
28. - Změna jmenovitého plánu investic odboru SVV na rok 2023
čas: 17:19:05
Mgr. D. Procházka
17:19:05
Předložení
29. - Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 4. zasedání ZMO Plzeň 3
čas: 17:19:38
Mgr. D. Procházka
17:19:38
Předložení
J. Strobach
17:19:45
Předložení
Mgr. D. Procházka
17:19:57
Předložení
30. - Různé
čas: 17:20:39
Mgr. D. Procházka
17:20:39
Předložení
P. Šrámek
1
17:20:58
Diskuse
Mgr. D. Procházka
17:22:28
Předložení
J. Strobach
1
17:22:44
Diskuse
Mgr. D. Procházka
17:23:21
Předložení
J. Strobach
2
17:24:33
Diskuse
Mgr. D. Procházka
17:25:08
Předložení