Zasedání Zastupitelstva města Písek

14.01.2021
1.a - Zahájení, složení slibu člena zastupitelstva města, volba ověřovatelů zápisu
čas: 13:00:33
Mgr. E. Vanžurová
13:00:35
Diskuse
1.a - Zahájení, složení slibu člena zastupitelstva města, volba ověřovatelů zápisu
čas: 13:02:02
Mgr. E. Vanžurová
13:02:03
Diskuse
Mgr. Ing. J. Hořánek
1
13:02:43
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
13:05:42
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
1
13:06:04
Diskuse
J. Soumar
1
13:06:45
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
13:08:07
Diskuse
1.b - Schválení programu jednání
čas: 13:09:03
Mgr. E. Vanžurová
13:09:05
Diskuse
2 - Připomínky občanů
čas: 13:09:13
Mgr. E. Vanžurová
13:09:14
Diskuse
občan(ka) města
1
13:09:20
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
13:12:25
Diskuse
6 - Revitalizace lokality bývalých Žižkových kasáren – Písek, hrubopis studie
čas: 13:13:00
Ing. arch. P. Trambová
13:13:02
Diskuse
zaměstnanec města
1
13:18:13
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
13:25:21
Diskuse
J. Soumar
1
13:25:25
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
13:31:18
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
13:31:35
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
13:35:15
Diskuse
Mgr. Ing. J. Hořánek
1
13:37:37
Diskuse
Ing. T. Franců
1
13:39:01
Diskuse
J. Soumar
2
13:41:45
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
13:45:22
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
13:47:36
Diskuse
M. Brož
1
13:47:42
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
13:48:11
Diskuse
Ing. T. Franců
2
13:48:33
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
13:51:34
Diskuse
Ing. M. Horák
1
13:51:36
Diskuse
M. Anděl
1
13:54:01
Diskuse
JUdr. O. Veselý
1
13:55:47
Diskuse
RSDr. J. Lejčar
1
13:58:17
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
14:00:16
Diskuse
Ing. T. Franců
3
14:00:38
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
14:02:22
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
1
14:03:41
Diskuse
M. Brož
2
14:05:14
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
14:05:42
Diskuse
J. Soumar
3
14:06:13
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
1
14:06:50
Diskuse
M. Anděl
2
14:07:24
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
14:08:35
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
14:09:51
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
14:10:37
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
14:11:14
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
14:12:01
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
1
14:12:12
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
14:12:16
Diskuse
M. Brož
3
14:12:36
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
14:12:45
Diskuse
J. Soumar
4
14:12:58
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
1
14:13:36
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
14:13:57
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
1
14:14:05
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
14:14:48
Diskuse
7 - Informace o zpracování zadání územní studie Pražská brána (lokalita „Žižkova kasárna“)
čas: 14:15:17
Mgr. E. Vanžurová
14:15:18
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
14:15:23
Diskuse
zaměstnanec města
1
14:17:35
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
14:22:50
Diskuse
Ing. T. Franců
1
14:23:00
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
14:23:44
Diskuse
J. Soumar
1
14:23:47
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
14:25:02
Diskuse
3.z1 - Záměry prodejů
čas: 14:25:47
Ing. arch. P. Trambová
14:25:48
Diskuse
Ing. Milena Hladíková
1
14:25:59
Diskuse
Ing. P. Hladík
1
14:27:23
Diskuse
M. Brož
1
14:28:12
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
14:28:18
Diskuse
Ing. P. Hladík
2
14:28:56
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
14:29:46
Diskuse
3.z2 - Záměry prodejů
čas: 14:30:13
Ing. Milena Hladíková
1
14:30:16
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
14:31:10
Diskuse
3.z3 - Záměry prodejů
čas: 14:31:58
Ing. Milena Hladíková
1
14:31:59
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
1
14:33:44
Diskuse
RSDr. J. Lejčar
1
14:37:30
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
14:37:56
Diskuse
Ing. Milena Hladíková
1
14:38:03
Diskuse
host
1
14:40:28
Diskuse
Ing. Milena Hladíková
1
14:43:35
Diskuse
host
1
14:43:55
Diskuse
Mgr. Ing. J. Hořánek
1
14:44:35
Diskuse
M. Brož
1
14:45:31
Diskuse
Ing. Milena Hladíková
1
14:46:06
Diskuse
J. Soumar
1
14:46:54
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
1
14:49:47
Diskuse
Ing. Milena Hladíková
1
14:53:21
Diskuse
K. Vodička
1
14:53:49
Diskuse
MUDr. R. Tyll
1
14:57:36
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
2
14:58:28
Diskuse
J. Soumar
2
14:59:26
Diskuse
P. Soušek
1
15:01:27
Diskuse
JUdr. O. Veselý
1
15:01:52
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
15:02:34
Diskuse
Mgr. Ing. J. Hořánek
2
15:02:51
Diskuse
J. Soumar
3
15:03:23
Diskuse
Mgr. Ing. J. Hořánek
3
15:04:03
Diskuse
K. Vodička
2
15:04:15
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
15:04:37
Diskuse
J. Soumar
4
15:05:00
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
3
15:05:23
Diskuse
Ing. T. Franců
1
15:05:52
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
3
15:06:26
Diskuse
Mgr. Ing. J. Hořánek
4
15:07:33
Diskuse
J. Soumar
5
15:08:05
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
3
15:08:45
Diskuse
Ing. Milena Hladíková
1
15:08:54
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
15:09:06
Diskuse
3.z4 - Záměry prodejů
čas: 15:09:42
Ing. Milena Hladíková
1
15:09:45
Diskuse
Mgr. Ing. J. Hořánek
1
15:10:58
Diskuse
JUdr. O. Veselý
1
15:11:23
Diskuse
Ing. P. Hladík
1
15:11:48
Diskuse
J. Soumar
1
15:12:15
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
15:12:43
Diskuse
Ing. Milena Hladíková
1
15:12:46
Diskuse
Ing. P. Hladík
2
15:13:06
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
15:13:31
Diskuse
3.z5 - Záměry prodejů
čas: 15:14:25
Ing. Milena Hladíková
1
15:14:27
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
15:15:24
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
1
15:15:44
Diskuse
Ing. T. Franců
1
15:18:01
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
15:18:32
Diskuse
občan(ka) města
1
15:18:43
Diskuse
zaměstnanec města
1
15:19:13
Diskuse
Ing. T. Posekaný
1
15:21:52
Diskuse
Ing. P. Hladík
1
15:22:34
Diskuse
M. Anděl
1
15:24:04
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
2
15:24:46
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
15:26:39
Diskuse
3.z6 - Záměry prodejů
čas: 15:27:37
Ing. Milena Hladíková
1
15:27:39
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
15:28:28
Diskuse
4.d1 - Jiné dispozice s majetkem města
čas: 16:01:12
Mgr. E. Vanžurová
16:01:14
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
16:01:30
Diskuse
Ing. Milena Hladíková
1
16:01:40
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
16:03:28
Diskuse
MUDr. R. Tyll
1
16:03:41
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
1
16:06:49
Diskuse
MUDr. R. Tyll
2
16:08:26
Diskuse
Ing. Milena Hladíková
1
16:09:04
Diskuse
Ing. T. Franců
1
16:09:32
Diskuse
MUDr. R. Tyll
3
16:09:45
Diskuse
MUDr. V. Němeček
1
16:10:20
Diskuse
Ing. M. Horák
1
16:12:26
Diskuse
J. Soumar
1
16:13:12
Diskuse
M. Brož
1
16:14:08
Diskuse
Ing. Milena Hladíková
1
16:14:30
Diskuse
host
1
16:15:23
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
16:16:39
Diskuse
občan(ka) města
1
16:16:45
Diskuse
Ing. P. Hladík
1
16:18:45
Diskuse
K. Vodička
1
16:20:23
Diskuse
občan(ka) města
1
16:20:50
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
16:21:54
Diskuse
občan(ka) města
1
16:22:01
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
16:25:12
Diskuse
Ing. T. Franců
2
16:25:17
Diskuse
zaměstnanec města
1
16:27:13
Diskuse
občan(ka) města
1
16:28:00
Diskuse
Ing. M. Horák
2
16:29:47
Diskuse
M. Anděl
1
16:30:45
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
16:31:39
Diskuse
MUDr. R. Tyll
4
16:32:16
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
16:33:38
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
16:35:01
Diskuse
4.d2 - Jiné dispozice s majetkem města
čas: 16:35:57
Ing. Milena Hladíková
1
16:36:01
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
16:37:04
Diskuse
5.1 - Konečné schválení smluv
čas: 16:37:59
Ing. arch. P. Trambová
16:38:03
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
16:38:27
Diskuse
8 - Informace – o budově č. p. 172 U Honzíčka v k. ú. Písek
čas: 16:39:11
Mgr. E. Vanžurová
16:39:12
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
16:39:16
Diskuse
Mgr. Ing. J. Hořánek
1
16:43:31
Diskuse
JUDr. M. Čapek
1
16:44:32
Diskuse
Ing. T. Franců
1
16:48:09
Diskuse
Ing. M. Horák
1
16:49:28
Diskuse
MUDr. R. Tyll
1
16:50:25
Diskuse
Ing. T. Franců
2
16:51:16
Diskuse
J. Soumar
1
16:51:39
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
16:53:14
Diskuse
K. Vodička
1
16:53:39
Diskuse
JUDr. M. Čapek
2
16:54:36
Diskuse
Ing. M. Horák
2
16:55:29
Diskuse
M. Anděl
1
16:57:00
Diskuse
J. Soumar
2
16:58:17
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
1
16:59:19
Diskuse
M. Anděl
2
17:01:18
Diskuse
Mgr. Ing. J. Hořánek
2
17:01:58
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
17:02:24
Diskuse
občan(ka) města
1
17:02:44
Diskuse
MUDr. R. Tyll
2
17:03:47
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
17:04:52
Diskuse
MUDr. R. Tyll
3
17:05:59
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
17:06:30
Diskuse
MUDr. R. Tyll
4
17:07:58
Diskuse
J. Soumar
1
17:09:06
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
17:09:29
Diskuse
J. Soumar
2
17:10:12
Diskuse
JUDr. M. Čapek
1
17:10:34
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
17:11:30
Diskuse
M. Anděl
3
17:12:04
Diskuse
MUDr. R. Tyll
5
17:12:31
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
17:13:31
Diskuse
J. Soumar
3
17:15:02
Diskuse
Ing. Milena Hladíková
1
17:15:28
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
17:16:03
Diskuse
9 - Rekonstrukce lávky přes městský ostrov a mostu v Ostrovní ulici v Písku – finanční kompenzace nájemci restaurace
čas: 17:16:40
Mgr. E. Vanžurová
17:16:41
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
17:16:50
Diskuse
Ing. T. Posekaný
1
17:19:51
Diskuse
host
1
17:20:48
Diskuse
M. Brož
1
17:23:50
Diskuse
K. Vodička
1
17:24:18
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
1
17:28:52
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
17:31:52
Diskuse
Ing. T. Franců
1
17:32:49
Diskuse
JUDr. M. Čapek
1
17:33:21
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
1
17:33:48
Diskuse
Ing. M. Horák
1
17:34:25
Diskuse
P. Soušek
1
17:35:18
Diskuse
Ing. P. Hladík
1
17:35:50
Diskuse
K. Vodička
2
17:37:22
Diskuse
M. Brož
2
17:39:03
Diskuse
Ing. P. Hladík
2
17:39:32
Diskuse
Mgr. M. Janovský
1
17:40:38
Diskuse
J. Soumar
1
17:42:09
Diskuse
host
1
17:43:27
Diskuse
MUDr. V. Němeček
1
17:45:47
Diskuse
Mgr. Ing. J. Hořánek
1
17:47:12
Diskuse
host
1
17:47:49
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
17:49:30
Diskuse
vedoucí odboru
1
17:49:48
Diskuse
J. Soumar
2
17:50:06
Diskuse
Mgr. M. Janovský
2
17:51:16
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
17:51:36
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
1
17:51:53
Diskuse
K. Vodička
3
17:52:31
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
17:53:38
Diskuse
Mgr. J. Adámek
1
17:56:28
Diskuse
host
1
17:56:54
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
17:57:49
Diskuse
J. Soumar
3
17:58:59
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
18:08:34
Diskuse
Mgr. Ing. J. Hořánek
2
18:17:27
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
18:20:01
Diskuse
Mgr. J. Adámek
1
18:21:10
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
18:21:18
Diskuse
11 - Návrh dodatku k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Písek a spolkem Naděje
čas: 18:21:44
Mgr. E. Vanžurová
18:21:45
Diskuse
Ing. P. Hladík
18:21:53
Diskuse
host
1
18:23:35
Diskuse
J. Soumar
1
18:24:49
Diskuse
Ing. P. Hladík
18:25:21
Diskuse
Ing. M. Horák
1
18:25:35
Diskuse
vedoucí odboru
1
18:27:31
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
18:29:21
Diskuse
vedoucí odboru
1
18:29:43
Diskuse
RSDr. J. Lejčar
1
18:30:17
Diskuse
host
1
18:31:05
Diskuse
Mgr. Ing. J. Hořánek
1
18:32:31
Diskuse
L. Nebes
1
18:33:08
Diskuse
vedoucí odboru
1
18:33:47
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
18:33:54
Diskuse
vedoucí odboru
1
18:34:07
Diskuse
Ing. P. Hladík
1
18:35:45
Diskuse
Mgr. J. Adámek
1
18:37:38
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
18:38:45
Diskuse
12 - Návrh veřejnoprávní smlouvy mezi městem Písek a Arkádou – sociálně psychologickým centrem, z. ú. – Podpora ohrožených rodin v agendě SPOD
čas: 18:39:52
Mgr. E. Vanžurová
18:39:53
Diskuse
Ing. P. Hladík
18:40:01
Diskuse
vedoucí odboru
1
18:40:33
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
18:41:18
Diskuse
13 - Návrh veřejnoprávní smlouvy mezi městem Písek a Arkádou – sociálně psychologickým centrem, z. ú. – Terénní program a Kontaktní centrum
čas: 18:42:08
Mgr. E. Vanžurová
18:42:09
Diskuse
Ing. P. Hladík
18:42:14
Diskuse
vedoucí odboru
1
18:42:34
Diskuse
L. Nebes
1
18:43:24
Diskuse
vedoucí odboru
1
18:44:33
Diskuse
J. Soumar
1
18:45:26
Diskuse
MUDr. V. Němeček
1
18:47:13
Diskuse
Ing. P. Hladík
1
18:48:01
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
18:48:50
Diskuse
14 - Podnět dle § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích – sportovní dotace
čas: 18:49:39
Mgr. E. Vanžurová
18:49:41
Diskuse
Mgr. M. Janovský
1
18:51:22
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
19:01:54
Diskuse
Mgr. Ing. J. Hořánek
1
19:02:27
Diskuse
RSDr. J. Lejčar
1
19:04:03
Diskuse
JUDr. M. Čapek
1
19:08:12
Diskuse
J. Soumar
1
19:13:32
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
19:17:20
Diskuse
Ing. M. Horák
1
19:18:53
Diskuse
Mgr. M. Janovský
2
19:24:48
Diskuse
J. Soumar
2
19:26:24
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
19:27:11
Diskuse
vedoucí odboru
1
19:27:23
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
19:27:48
Diskuse
host
1
19:27:53
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
19:31:16
Diskuse
vedoucí odboru
1
19:31:23
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
19:32:38
Diskuse
host
1
19:32:49
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
19:36:23
Diskuse
host
1
19:36:30
Diskuse
Mgr. M. Janovský
3
19:37:30
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
19:39:01
Diskuse
J. Soumar
3
19:39:20
Diskuse
host
1
19:42:16
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
19:43:41
Diskuse
host
1
19:44:17
Diskuse
Mgr. M. Janovský
4
19:45:18
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
19:45:44
Diskuse
host
1
19:45:50
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
19:46:17
Diskuse
host
1
19:46:34
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
19:47:24
Diskuse
vedoucí odboru
1
19:47:30
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
19:48:28
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
19:50:57
Diskuse
15 - Stanovení mimořádné odměny členům Zastupitelstva města Písek
čas: 19:51:43
Mgr. E. Vanžurová
19:51:44
Diskuse
Mgr. Ing. J. Hořánek
1
19:55:19
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
19:56:02
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
19:56:51
Diskuse
Mgr. Ing. J. Hořánek
2
19:57:04
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
19:57:27
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
19:57:54
Diskuse
16 - Jmenování člena správní rady Sladovny Písek, o. p. s.
čas: 19:58:32
Mgr. E. Vanžurová
19:58:33
Diskuse
17 - Informace z výborů
čas: 19:59:56
Mgr. Ing. J. Hořánek
1
20:00:16
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
20:01:29
Diskuse
J. Soumar
1
20:02:01
Diskuse
Mgr. Ing. J. Hořánek
2
20:03:15
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
20:03:25
Diskuse
18 - Kontrola plnění usnesení
čas: 20:05:06
Mgr. E. Vanžurová
20:05:07
Diskuse
19 - Různé, interpelace
čas: 20:05:57
Mgr. E. Vanžurová
20:05:58
Diskuse
M. Brož
1
20:06:35
Diskuse
L. Nebes
1
20:08:22
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
20:09:11
Diskuse
Ing. P. Hladík
1
20:09:56
Diskuse
J. Keclík
1
20:13:16
Diskuse
Ing. P. Hladík
2
20:14:10
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
20:19:36
Diskuse
Ing. T. Franců
1
20:20:32
Diskuse
Ing. P. Hladík
3
20:21:09
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
20:23:07
Diskuse
K. Vodička
1
20:23:39
Diskuse
Ing. P. Hladík
4
20:25:46
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
20:26:25
Diskuse