Zasedání Zastupitelstva města Písek

05.12.2019
1.a - Zahájení, složení slibu člena zastupitelstva města, volba ověřovatelů zápisu
čas: 13:03:00
Mgr. E. Vanžurová
13:03:01
Diskuse
Mgr. Ing. J. Hořánek
1
13:04:20
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
13:05:02
Diskuse
Ing. T. Posekaný
1
13:05:17
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
13:05:53
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
13:06:29
Diskuse
1.b - Schválení programu jednání
čas: 13:07:32
Mgr. E. Vanžurová
13:07:33
Diskuse
Mgr. J. Adámek
1
13:07:59
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
13:08:27
Diskuse
J. Soumar
1
13:08:34
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
13:08:41
Diskuse
2 - Návrh na rozpočtová opatření
čas: 13:09:12
Mgr. E. Vanžurová
13:09:12
Diskuse
vedoucí odboru
1
13:09:30
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
13:11:47
Diskuse
vedoucí odboru
1
13:12:18
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
13:13:15
Diskuse
RSDr. J. Lejčar
1
13:13:21
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
13:14:55
Diskuse
Ing. M. Horák
1
13:15:29
Diskuse
vedoucí odboru
1
13:16:30
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
13:17:34
Diskuse
3 - Návrh rozpočtu města Písek na rok 2020
čas: 13:18:09
Mgr. E. Vanžurová
13:18:10
Diskuse
vedoucí odboru
1
13:18:31
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
13:53:06
Diskuse
Ing. T. Franců
1
13:53:15
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
13:54:01
Diskuse
Ing. T. Franců
2
13:54:06
Diskuse
Ing. P. Hladík
13:54:32
Diskuse
Ing. T. Franců
3
13:55:25
Diskuse
Ing. P. Hladík
13:55:54
Diskuse
Ing. T. Franců
4
13:57:43
Diskuse
Mgr. Ing. J. Hořánek
1
13:57:57
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
14:00:00
Diskuse
vedoucí odboru
1
14:00:42
Diskuse
Ing. M. Horák
1
14:01:56
Diskuse
vedoucí odboru
1
14:04:13
Diskuse
Z. Konvička
1
14:04:41
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
14:05:46
Diskuse
zaměstnanec města
1
14:06:03
Diskuse
Z. Konvička
2
14:07:10
Diskuse
K. Vodička
1
14:07:30
Diskuse
vedoucí odboru
1
14:08:24
Diskuse
Z. Konvička
3
14:09:13
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
14:10:03
Diskuse
Ing. M. Horák
2
14:10:07
Diskuse
vedoucí odboru
1
14:10:35
Diskuse
Z. Konvička
4
14:11:58
Diskuse
Ing. M. Horák
3
14:12:09
Diskuse
JUdr. O. Veselý
1
14:13:37
Diskuse
Mgr. J. Adámek
1
14:17:19
Diskuse
Z. Konvička
5
14:18:06
Diskuse
JUDr. M. Čapek
1
14:18:27
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
1
14:19:56
Diskuse
M. Anděl
1
14:22:14
Diskuse
JUdr. O. Veselý
2
14:23:52
Diskuse
M. Anděl
2
14:25:23
Diskuse
J. Soumar
1
14:26:32
Diskuse
JUdr. O. Veselý
3
14:40:06
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
14:44:07
Diskuse
RSDr. J. Lejčar
1
14:45:16
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
14:49:04
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
2
14:51:08
Diskuse
Ing. T. Franců
5
14:53:45
Diskuse
Ing. T. Posekaný
1
14:54:43
Diskuse
JUDr. J. Taraba
1
14:55:04
Diskuse
Ing. M. Horák
4
14:55:58
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
14:56:30
Diskuse
J. Soumar
2
14:58:18
Diskuse
Mgr. J. Adámek
2
15:01:00
Diskuse
M. Brož
1
15:02:22
Diskuse
J. Soumar
3
15:03:11
Diskuse
Mgr. Ing. J. Hořánek
2
15:04:10
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
15:04:36
Diskuse
J. Soumar
3
15:05:14
Diskuse
J. Soumar
3
15:06:07
Diskuse
J. Soumar
3
15:06:51
Diskuse
J. Soumar
3
15:07:37
Diskuse
J. Soumar
3
15:08:25
Diskuse
J. Soumar
3
15:09:10
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
15:09:32
Diskuse
M. Brož
2
15:09:40
Diskuse
Mgr. Ing. J. Hořánek
1
15:10:04
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
15:10:51
Diskuse
J. Soumar
1
15:11:10
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
15:11:44
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
15:12:19
Diskuse
4 - Návrh na zhodnocení finančních prostředků města
čas: 15:48:02
Mgr. E. Vanžurová
15:48:05
Diskuse
vedoucí odboru
1
15:51:53
Diskuse
Ing. T. Posekaný
1
15:55:57
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
15:58:41
Diskuse
J. Soumar
1
15:59:56
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
16:00:31
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
16:01:13
Diskuse
vedoucí odboru
1
16:01:37
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
16:02:42
Diskuse
J. Soumar
2
16:02:47
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
16:03:14
Diskuse
5 - Osadní výbory – návrh na úpravu peněžních prostředků
čas: 16:04:09
Mgr. E. Vanžurová
16:04:11
Diskuse
Mgr. Ing. J. Hořánek
1
16:05:57
Diskuse
Z. Konvička
1
16:07:54
Diskuse
MUDr. M. Turek
1
16:08:13
Diskuse
JUDr. M. Čapek
1
16:12:43
Diskuse
Z. Konvička
2
16:13:45
Diskuse
Ing. T. Posekaný
1
16:17:56
Diskuse
RSDr. J. Lejčar
1
16:19:43
Diskuse
MUDr. K. Chytrý
1
16:20:50
Diskuse
J. Soumar
1
16:21:42
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
16:22:22
Diskuse
Mgr. Ing. J. Hořánek
2
16:22:30
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
16:23:20
Diskuse
občan(ka) města
1
16:23:36
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
16:28:46
Diskuse
J. Soumar
2
16:29:14
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
16:30:18
Diskuse
6 - Návrh Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích ve městě Písku
čas: 16:30:59
Mgr. E. Vanžurová
16:31:00
Diskuse
vedoucí odboru
1
16:31:12
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
16:33:21
Diskuse
7 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Sladovně Písek o. p. s.
čas: 16:33:59
Mgr. E. Vanžurová
16:34:00
Diskuse
vedoucí odboru
1
16:34:12
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
16:36:08
Diskuse
8 - Návrh kalkulace ceny vodného a stočného pro město Písek na rok 2020
čas: 16:37:02
Ing. P. Hladík
16:37:04
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
16:37:26
Diskuse
jednatel(ka)/ředitel(ka) organizace
1
16:38:14
Diskuse
Ing. T. Franců
1
16:43:30
Diskuse
RSDr. J. Lejčar
1
16:45:50
Diskuse
Ing. P. Hladík
16:48:46
Diskuse
9 - Odpis nevymahatelných pohledávek vedených v evidenci Domovní a bytové správy města Písku
čas: 16:49:51
Ing. P. Hladík
16:49:54
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
16:49:59
Diskuse
jednatel(ka)/ředitel(ka) organizace
1
16:50:10
Diskuse
J. Soumar
1
16:50:53
Diskuse
jednatel(ka)/ředitel(ka) organizace
1
16:51:35
Diskuse
Ing. P. Hladík
16:51:56
Diskuse
občan(ka) města
1
16:52:54
Diskuse
Ing. P. Hladík
16:55:15
Diskuse
10.z1 - Záměry prodejů
čas: 16:55:54
Ing. P. Hladík
16:55:55
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
16:56:06
Diskuse
Lenka Sitterová
1
16:56:19
Diskuse
Mgr. Ing. J. Hořánek
1
16:59:11
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
1
17:00:59
Diskuse
Ing. M. Horák
1
17:03:19
Diskuse
Ing. P. Hladík
17:04:42
Diskuse
občan(ka) města
1
17:04:53
Diskuse
Ing. P. Hladík
17:05:41
Diskuse
M. Brož
1
17:05:53
Diskuse
Ing. P. Hladík
17:06:26
Diskuse
Ing. T. Franců
1
17:06:43
Diskuse
JUdr. O. Veselý
1
17:08:16
Diskuse
K. Vodička
1
17:09:05
Diskuse
M. Brož
2
17:15:28
Diskuse
Ing. P. Hladík
17:16:45
Diskuse
Mgr. J. Adámek
1
17:16:53
Diskuse
J. Soumar
1
17:18:01
Diskuse
občan(ka) města
1
17:20:59
Diskuse
RSDr. J. Lejčar
1
17:24:15
Diskuse
RSDr. J. Lejčar
1
17:25:12
Diskuse
M. Anděl
1
17:25:20
Diskuse
občan(ka) města
1
17:26:09
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
2
17:27:00
Diskuse
občan(ka) města
1
17:29:04
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
2
17:30:11
Diskuse
občan(ka) města
1
17:32:01
Diskuse
Lenka Sitterová
1
17:32:13
Diskuse
K. Vodička
2
17:32:39
Diskuse
Ing. P. Hladík
17:33:15
Diskuse
M. Brož
3
17:34:06
Diskuse
Ing. P. Hladík
17:34:40
Diskuse
10.z2 - Záměry prodejů
čas: 17:35:07
Lenka Sitterová
1
17:35:09
Diskuse
J. Soumar
1
17:36:54
Diskuse
Ing. P. Hladík
17:37:36
Diskuse
Ing. P. Hladík
17:38:40
Diskuse
10.z3 - Záměry prodejů
čas: 17:39:30
Ing. P. Hladík
17:39:32
Diskuse
Lenka Sitterová
1
17:39:40
Diskuse
Ing. P. Hladík
17:41:16
Diskuse
11.k1 - Výkupy majetku do vlastnictví města
čas: 17:42:46
Mgr. E. Vanžurová
17:42:48
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
17:43:35
Diskuse
Lenka Sitterová
1
17:43:40
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
17:44:44
Diskuse
12.d1 - Jiné dispozice s majetkem města
čas: 17:45:25
Mgr. E. Vanžurová
17:45:27
Diskuse
Lenka Sitterová
1
17:45:30
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
17:46:52
Diskuse
13.1 - Konečné schválení smluv
čas: 17:47:41
Mgr. E. Vanžurová
17:47:42
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
17:47:44
Diskuse
Lenka Sitterová
1
17:48:01
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
17:48:49
Diskuse
13.2 - Konečné schválení smluv
čas: 17:49:24
Lenka Sitterová
1
17:49:26
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
17:50:06
Diskuse
13.3 - Konečné schválení smluv
čas: 17:50:49
Mgr. E. Vanžurová
17:50:50
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
17:50:55
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
17:53:02
Diskuse
J. Soumar
1
17:53:36
Diskuse
Ing. T. Franců
1
17:54:49
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
17:55:03
Diskuse
14.1 - Záměr a prodej bytů
čas: 17:56:06
Mgr. E. Vanžurová
17:56:06
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
17:56:16
Diskuse
J. Soumar
1
17:57:35
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
17:57:56
Diskuse
14.2 - Záměr a prodej bytů
čas: 17:58:57
Ing. arch. P. Trambová
17:59:00
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
17:59:58
Diskuse
15 - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek na období 2020-2022
čas: 18:00:44
Mgr. E. Vanžurová
18:00:45
Diskuse
Ing. P. Hladík
18:00:59
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
18:03:34
Diskuse
16 - Návrh dodatku veřejnoprávní smlouvy mezi městem Písek a spolkem Naděje
čas: 18:04:07
Mgr. E. Vanžurová
18:04:08
Diskuse
Ing. P. Hladík
18:04:17
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
18:05:08
Diskuse
17 - Poskytnutí dotací z Programu na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2020, vzorová veřejnoprávní smlouva
čas: 18:05:46
Mgr. E. Vanžurová
18:05:47
Diskuse
JUdr. O. Veselý
18:06:00
Diskuse
M. Anděl
1
18:07:06
Diskuse
Z. Konvička
1
18:07:14
Diskuse
JUdr. O. Veselý
1
18:08:02
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
18:08:40
Diskuse
M. Anděl
2
18:08:44
Diskuse
Mgr. Ing. J. Hořánek
1
18:09:38
Diskuse
JUdr. O. Veselý
1
18:09:53
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
18:10:26
Diskuse
Z. Konvička
2
18:10:40
Diskuse
Mgr. Ing. J. Hořánek
2
18:11:42
Diskuse
M. Anděl
3
18:11:47
Diskuse
Z. Konvička
3
18:13:58
Diskuse
JUdr. O. Veselý
2
18:15:00
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
18:16:06
Diskuse
Mgr. Ing. J. Hořánek
3
18:16:35
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
18:18:53
Diskuse
M. Anděl
4
18:19:04
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
18:19:50
Diskuse
M. Anděl
5
18:20:34
Diskuse
J. Soumar
1
18:21:17
Diskuse
Z. Konvička
4
18:22:37
Diskuse
Mgr. Ing. J. Hořánek
4
18:23:36
Diskuse
Ing. M. Horák
1
18:23:59
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
18:24:45
Diskuse
M. Anděl
6
18:24:58
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
18:25:43
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
18:26:48
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
18:27:33
Diskuse
18 - Ukončení aktivit na pilotním projektu „Stanice energetického využití kalu a biomasy I. etapa – ČOV Písek“ a záměr předložení žádosti o finanční podporu prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí – Třídění a recyklace odpadů
čas: 18:28:35
Mgr. E. Vanžurová
18:28:36
Diskuse
vedoucí odboru
1
18:29:08
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
18:30:54
Diskuse
J. Soumar
1
18:31:10
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
18:32:17
Diskuse
19 - Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ Svobodná a MŠ Písek
čas: 18:33:26
Mgr. E. Vanžurová
18:33:26
Diskuse
20 - Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské středisko sociálních služeb
čas: 18:34:46
Ing. P. Hladík
18:34:48
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
18:36:05
Diskuse
21 - Volba přísedící Okresního soudu v Písku
čas: 18:36:46
Mgr. E. Vanžurová
18:36:47
Diskuse
22 - Přejmenování autobusové zastávky MHD
čas: 18:37:47
Ing. P. Hladík
18:37:48
Diskuse
J. Keclík
1
18:38:41
Diskuse
RSDr. J. Lejčar
1
18:38:56
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
18:39:24
Diskuse
J. Keclík
2
18:39:27
Diskuse
Mgr. E. Vanžurová
18:40:02
Diskuse
23 - Informace o dokumentu – Pokyny pro umisťování reklamních a informačních zařízení
čas: 18:41:03
Ing. P. Hladík
18:41:04
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
18:41:14
Diskuse
Mgr. Ing. J. Hořánek
1
18:42:56
Diskuse
Ing. M. Horák
1
18:44:18
Diskuse
Ing. P. Hladík
18:45:54
Diskuse
Ing. T. Posekaný
1
18:46:11
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
18:47:16
Diskuse
Z. Konvička
1
18:49:35
Diskuse
J. Soumar
1
18:50:38
Diskuse
Ing. P. Hladík
18:53:12
Diskuse
Ing. T. Franců
1
18:53:15
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
1
18:54:06
Diskuse
Mgr. Ing. J. Hořánek
1
18:56:39
Diskuse
Ing. P. Hladík
18:56:49
Diskuse
J. Soumar
2
18:57:59
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
1
18:59:05
Diskuse
Ing. P. Hladík
19:00:05
Diskuse
Z. Konvička
2
19:00:08
Diskuse
J. Soumar
3
19:01:29
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
1
19:02:49
Diskuse
Ing. P. Hladík
19:03:44
Diskuse
24 - Informace o projektu „Počítáme s Vámi – PARO Písek“
čas: 19:04:27
Ing. P. Hladík
19:04:29
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
19:04:34
Diskuse
Mgr. Ing. J. Hořánek
1
19:08:42
Diskuse
Z. Konvička
1
19:09:41
Diskuse
J. Soumar
1
19:10:08
Diskuse
Ing. P. Hladík
19:12:03
Diskuse
25 - Informace z výborů
čas: 19:12:38
Ing. P. Hladík
19:12:39
Diskuse
Mgr. Ing. J. Hořánek
1
19:13:48
Diskuse
Ing. P. Hladík
19:15:35
Diskuse
26 - Různé, interpelace
čas: 19:17:03
Ing. P. Hladík
19:17:04
Diskuse
M. Brož
1
19:17:17
Diskuse
Ing. P. Hladík
19:18:05
Diskuse
Ing. T. Franců
1
19:18:18
Diskuse
MUDr. M. Přibáň
1
19:19:40
Diskuse
Ing. P. Hladík
19:20:43
Diskuse
J. Soumar
1
19:21:04
Diskuse
Ing. P. Hladík
19:21:26
Diskuse
Ing. P. Hladík
19:22:13
Diskuse
Z. Konvička
1
19:22:19
Diskuse
JUdr. O. Veselý
1
19:23:08
Diskuse
Ing. P. Hladík
19:23:24
Diskuse
27 - Připomínky občanů
čas: 19:23:32
Ing. P. Hladík
19:23:34
Diskuse
občan(ka) města
1
19:23:35
Diskuse
Ing. P. Hladík
19:26:48
Diskuse
Ing. arch. P. Trambová
19:26:52
Diskuse
Ing. P. Hladík
19:28:04
Diskuse
M. Brož
1
19:28:24
Diskuse
J. Soumar
1
19:29:02
Diskuse
JUdr. O. Veselý
1
19:29:32
Diskuse
Ing. P. Hladík
19:29:50
Diskuse
občan(ka) města
1
19:30:03
Diskuse
Ing. P. Hladík
19:31:40
Diskuse
občan(ka) města
1
19:31:52
Diskuse
M. Brož
2
19:38:31
Diskuse
Ing. P. Hladík
19:38:48
Diskuse
občan(ka) města
1
19:38:56
Diskuse
Ing. P. Hladík
19:41:31
Diskuse