Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

19.06.2023
zveřejněno dne: 8.8.2023
0. - Úvod
čas: 15:03:32
Bc. J. Nadrchal
15:03:32
Předložení
Ing. P. Klimpl
15:07:49
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:08:02
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:08:19
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:08:23
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
15:08:59
Diskuse
Host
1
15:10:22
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
15:11:47
Diskuse
Host
1
15:13:41
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:14:12
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:15:40
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:15:51
Diskuse
23. - Podnět na změnu územního plánu
čas: 15:16:43
Bc. J. Nadrchal
15:16:43
Předložení
R. Živný
15:17:32
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:17:51
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:18:05
Diskuse
Host
1
15:18:26
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
15:19:10
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:19:27
Diskuse
Host
1
15:19:38
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:22:18
Diskuse
Host
1
15:22:30
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:26:06
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:26:17
Diskuse
Host
1
15:29:12
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:29:42
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:29:58
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
15:30:09
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:31:42
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
15:32:07
Diskuse
Host
1
15:32:20
Diskuse
Ing. D. Bečka
15:33:11
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:35:44
Diskuse
Mgr. F. Němec
15:35:54
Diskuse
Ing. R. Hrdina
15:38:12
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
15:39:22
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:42:00
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:42:17
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:47:05
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
15:47:09
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:48:00
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
15:51:02
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:51:24
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:51:42
Diskuse
Ing. M. Kolovratník
15:51:48
Diskuse
Ing. D. Bečka
15:54:54
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
15:57:39
Diskuse
Ing. D. Bečka
15:59:59
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:00:11
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:00:17
Diskuse
Ing. L. Havlena
16:01:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:03:26
Diskuse
MUDr. V. Novohradský
16:06:29
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:08:07
Diskuse
Ing. Mgr. V. Štěpánek
16:10:54
Diskuse
Ing. R. Hrdina
16:13:44
Diskuse
Ing. D. Bečka
16:15:34
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:16:44
Diskuse
R. Živný
16:17:18
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
16:17:50
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:20:20
Diskuse
Host
1
16:20:31
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
16:23:22
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:24:43
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:25:15
Diskuse
R. Živný
16:25:35
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:25:39
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:25:46
Diskuse
Host
1
16:26:18
Diskuse
Ing. D. Bečka
16:27:46
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:28:08
Diskuse
Ing. D. Bečka
16:28:20
Diskuse
Host
1
16:29:07
Diskuse
Ing. D. Bečka
16:31:08
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:31:35
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:31:58
Diskuse
R. Živný
16:32:48
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:33:01
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
16:33:22
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:35:08
Diskuse
18. - Akcionářské záležitosti RFP a.s.(navýšení základního kapitálu, ručitelské prohlášení)
čas: 16:35:44
Bc. J. Nadrchal
16:35:44
Předložení
J. Klčová
16:35:56
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:36:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:36:16
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:36:31
Diskuse
O. Janecký
16:36:40
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:36:45
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:36:48
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:36:56
Diskuse
Ing. M. Kolovratník
16:37:04
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:37:44
Diskuse
Ing. M. Kolovratník
16:38:07
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:38:11
Diskuse
1. - Převody a prodeje nemovitostí
čas: 16:38:38
Bc. J. Nadrchal
16:38:38
Předložení
Ing. M. Charvát
16:38:43
Diskuse
J. Rejda, DiS.
16:38:50
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:39:05
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
16:39:11
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:42:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:46:02
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:48:24
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
16:48:47
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:51:46
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:51:55
Diskuse
Ing. T. Pelikán
16:52:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:52:10
Diskuse
Ing. T. Pelikán
16:52:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:53:24
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
16:54:26
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:55:05
Diskuse
Ing. T. Pelikán
16:55:45
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:56:05
Diskuse
Ing. T. Pelikán
16:56:25
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:56:37
Diskuse
Ing. T. Pelikán
16:56:58
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:57:03
Diskuse
Ing. T. Pelikán
16:57:23
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:57:35
Diskuse
Ing. T. Pelikán
16:57:54
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:58:17
Diskuse
Ing. T. Pelikán
16:58:33
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:59:13
Diskuse
Ing. T. Pelikán
16:59:31
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:59:41
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:00:02
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:00:11
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:00:33
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:00:40
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:01:04
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:01:21
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:02:34
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:02:41
Diskuse
2. - Revokace usnesení - pozemky
čas: 17:03:16
Bc. J. Nadrchal
17:03:16
Předložení
Mgr. F. Sedlák
17:03:30
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:03:43
Diskuse
Ing. M. Kolovratník
17:03:59
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:04:24
Diskuse
Ing. M. Kolovratník
17:04:43
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:04:53
Diskuse
3. - VI. změna rozpočtu na rok 2023 - rozpočtová opatření
čas: 17:05:12
Bc. J. Nadrchal
17:05:12
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:05:20
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:06:03
Diskuse
J. Procházka
17:06:06
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
17:06:46
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
17:06:56
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:07:13
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:07:20
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:09:46
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
17:09:51
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:10:05
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
17:10:21
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:11:24
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
17:11:42
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:11:55
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
17:12:11
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:12:18
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
17:12:44
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:13:00
Diskuse
4. - Smlouva o poskytnutí provozní dotace pro P-PINK
čas: 17:13:21
Bc. J. Nadrchal
17:13:21
Předložení
Ing. T. Pelikán
17:13:56
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:14:04
Diskuse
5. - Vyhodnocení plnění Strategického plánu města Pardubic za rok 2022
čas: 17:14:28
Bc. J. Nadrchal
17:14:28
Předložení
Ing. M. Kolovratník
17:14:52
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:15:06
Diskuse
6. - Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
čas: 17:15:27
Bc. J. Nadrchal
17:15:27
Předložení
Ing. Mgr. M. Slezák
17:15:56
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:16:05
Diskuse
7. - Novela Statutu města
čas: 17:16:53
Bc. J. Nadrchal
17:16:53
Předložení
8. - Nadace pro rozvoj města Pardubic - nemovitostní transakce
čas: 17:17:06
Bc. J. Nadrchal
17:17:06
Předložení
Mgr. F. Sedlák
17:17:38
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:18:07
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:18:10
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:19:27
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
17:19:35
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:19:54
Diskuse
9. - Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2022
čas: 17:20:24
Bc. J. Nadrchal
17:20:24
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:20:30
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:21:41
Diskuse
J. Procházka
17:21:44
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:21:50
Diskuse
Ing. M. Kolovratník
17:21:58
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:22:11
Diskuse
10. - Schválení účetní závěrky za rok 2022
čas: 17:22:33
Bc. J. Nadrchal
17:22:33
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:22:37
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:22:43
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:22:49
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:23:02
Diskuse
11. - Žádost o sponzorský dar - Sanatorium Topas s.r.o.
čas: 17:23:23
Bc. J. Nadrchal
17:23:23
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:23:27
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:23:36
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
17:23:45
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:24:17
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:25:25
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
17:25:33
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:25:43
Diskuse
12. - Smlouva o spolupráci s obcemi Dubany a Staré Jesenčany
čas: 17:26:07
Bc. J. Nadrchal
17:26:07
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:26:14
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:26:32
Diskuse
Ing. M. Kolovratník
17:26:43
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:26:55
Diskuse
13. - Individuální dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu
čas: 17:27:15
Bc. J. Nadrchal
17:27:15
Předložení
Mgr. F. Sedlák
17:27:24
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:27:33
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:27:39
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:27:48
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:27:53
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:28:03
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:28:27
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:28:33
Diskuse
14. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových, vzdělávacích a prorodinných aktivit
čas: 17:28:57
Bc. J. Nadrchal
17:28:57
Předložení
J. Rejda, DiS.
17:29:09
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:29:24
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
17:29:34
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:29:49
Diskuse
15. - Individuální dotace z Programu podpory volnočasových, vzdělávacích a prorodinných aktivit
čas: 17:30:11
Bc. J. Nadrchal
17:30:11
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:30:15
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:30:19
Diskuse
Ing. L. Havlena
17:30:23
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:30:31
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:31:09
Diskuse
Ing. M. Kolovratník
17:31:16
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:31:31
Diskuse
16. - Poskytnutí individuální dotace a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z oblasti kultury
čas: 17:32:05
Bc. J. Nadrchal
17:32:05
Předložení
Mgr. F. Sedlák
17:32:18
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:32:53
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:32:56
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:33:20
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:33:25
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:33:35
Diskuse
17. - Individuální dotace z programu podpory ekologické výchovy a osvěty
čas: 17:33:59
Bc. J. Nadrchal
17:33:59
Předložení
Ing. Mgr. M. Slezák
17:34:16
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:35:03
Diskuse
19. - Dotace na zvláštní přepravu handicapovaných
čas: 17:35:38
Bc. J. Nadrchal
17:35:38
Předložení
Ing. T. Pelikán
17:35:49
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:36:00
Diskuse
Ing. M. Kolovratník
17:36:12
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:36:19
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
17:36:25
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:36:33
Diskuse
Ing. M. Kolovratník
17:36:40
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:36:50
Diskuse
20. - Nebytové prostory - prominutí nájemného – Šnyt s.r.o., IČ 036 38 952 (NP v přízemí budovy čp. 4, Pernštýnské náměstí)
čas: 17:37:12
Bc. J. Nadrchal
17:37:12
Předložení
Ing. D. Bečka
17:37:28
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:38:25
Diskuse
Ing. D. Bečka
17:38:41
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:38:45
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:38:52
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:39:02
Diskuse
21. - Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 17:39:29
Bc. J. Nadrchal
17:39:29
Předložení
Ing. Mgr. M. Slezák
17:39:39
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:40:18
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
17:40:31
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:41:12
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
17:41:31
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:41:46
Diskuse
24. - Diskuse
čas: 18:00:38
Bc. J. Nadrchal
18:00:38
Předložení
Občan/ka města
1
18:01:10
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:03:52
Diskuse
Občan/ka města
1
18:04:10
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:10:51
Diskuse
Občan/ka města
1
18:11:14
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:11:21
Diskuse
Občan/ka města
1
18:12:01
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:12:17
Diskuse
F. Šťastný
18:12:27
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:14:56
Diskuse
Ing. P. Klimpl
18:15:09
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:16:19
Diskuse
Ing. D. Bečka
18:16:47
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:19:00
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:20:04
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:20:29
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:20:36
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:20:47
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
18:20:51
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:23:54
Diskuse
R. Živný
18:24:37
Diskuse
F. Brendl
18:25:24
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:29:12
Diskuse
F. Brendl
18:29:49
Diskuse
Bc. D. Stránský
18:31:04
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:32:49
Diskuse
Host
1
18:34:57
Diskuse
Ing. L. Havlena
18:35:41
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:38:25
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:39:13
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:40:27
Diskuse
Ing. T. Pelikán
18:41:06
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:43:22
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:43:47
Diskuse
Ing. D. Bečka
18:43:51
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:44:44
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:45:31
Diskuse
Ing. D. Bečka
18:46:33
Diskuse
MUDr. V. Novohradský
18:47:20
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:48:54
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:49:03
Diskuse
MUDr. V. Novohradský
18:49:13
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:49:24
Diskuse
MUDr. V. Novohradský
18:49:49
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:49:59
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:50:08
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:50:13
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:52:19
Diskuse
F. Šťastný
18:52:55
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
18:54:47
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:55:17
Diskuse
J. Klčová
18:55:30
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
18:55:38
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:56:28
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
18:56:39
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:57:26
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
18:57:47
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:58:22
Diskuse
Ing. T. Pelikán
18:59:07
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:01:17
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:01:42
Diskuse
J. Klčová
19:01:45
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:03:52
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:06:16
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:10:09
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:12:39
Diskuse
Ing. T. Pelikán
19:13:47
Diskuse
Ing. R. Hrdina
19:15:40
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:17:58
Diskuse
Ing. Mgr. V. Štěpánek
19:18:49
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:22:06
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:23:56
Diskuse
Ing. T. Pelikán
19:24:21
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:25:40
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:25:54
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
19:26:34
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:28:22
Diskuse
22. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 19:28:52
Bc. J. Nadrchal
19:28:52
Předložení
Ing. P. Klimpl
19:29:04
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:31:27
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
19:31:57
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:32:11
Diskuse
J. Klčová
19:34:17
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:34:26
Diskuse
R. Živný
19:35:39
Diskuse
J. Klčová
19:36:57
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:37:37
Diskuse
Bc. D. Stránský
19:40:13
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:41:42
Diskuse
J. Klčová
19:42:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:43:08
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:43:26
Diskuse
R. Živný
19:43:33
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:44:10
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:44:47
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:45:42
Diskuse
J. Klčová
19:47:16
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:48:45
Diskuse
R. Živný
19:50:50
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:51:48
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
19:51:54
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:52:58
Diskuse
R. Živný
19:56:15
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:56:35
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:57:01
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:58:26
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
19:58:59
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:59:27
Diskuse
Ing. D. Bečka
19:59:38
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
20:00:14
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
20:00:18
Diskuse
J. Klčová
20:01:24
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:01:56
Diskuse
Ing. T. Pelikán
20:02:07
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:02:18
Diskuse
25. - Zpravodaj města Pardubic bez cenzury
čas: 20:03:21
Bc. J. Nadrchal
20:03:21
Předložení
Mgr. F. Sedlák
20:03:24
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:05:47
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:06:17
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:08:42
Diskuse
Ing. R. Hrdina
20:08:45
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:11:24
Diskuse
J. Rejda, DiS.
20:11:29
Diskuse
Ing. D. Bečka
20:13:36
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
20:15:53
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:16:54
Diskuse
Ing. R. Hrdina
20:21:00
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:22:53
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:23:00
Diskuse
Ing. D. Bečka
20:23:54
Diskuse
Ing. R. Hrdina
20:24:46
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:24:52
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:26:02
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:26:52
Diskuse
J. Procházka
20:27:35
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
20:29:13
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:31:14
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:33:24
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:33:30
Diskuse
Ing. P. Klimpl
20:34:29
Diskuse
F. Brendl
20:36:54
Diskuse
Ing. D. Bečka
20:38:53
Diskuse
Ing. R. Hrdina
20:39:59
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:41:14
Diskuse
Ing. D. Bečka
20:43:38
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
20:44:12
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
20:46:24
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:47:10
Diskuse
J. Rejda, DiS.
20:47:24
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:49:40
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
20:50:38
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:52:08
Diskuse
Ing. D. Bečka
20:52:19
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
20:52:34
Diskuse
Ing. R. Hrdina
20:52:52
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
20:53:17
Diskuse
Ing. R. Hrdina
20:53:42
Diskuse
Bc. D. Stránský
20:53:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:54:45
Diskuse
J. Rejda, DiS.
20:55:39
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
20:57:34
Diskuse
Host
1
20:57:56
Diskuse
Ing. D. Bečka
20:59:49
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:00:31
Diskuse
Ing. L. Havlena
21:01:20
Diskuse
Ing. M. Kolovratník
21:03:04
Diskuse
J. Rejda, DiS.
21:06:11
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:07:54
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
21:08:00
Diskuse
Ing. T. Pelikán
21:08:31
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:09:17
Diskuse
Ing. T. Pelikán
21:09:44
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:09:46
Diskuse
Ing. T. Pelikán
21:10:08
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:10:16
Diskuse