Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

29.05.2023
zveřejněno dne: 13.6.2023
0. - Úvod
čas: 15:03:07
Bc. J. Nadrchal
15:03:07
Předložení
1. - Převody a prodeje nemovitostí
čas: 15:06:29
Bc. J. Nadrchal
15:06:29
Předložení
Ing. M. Charvát
15:06:32
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:06:47
Předložení
Ing. P. Klimpl
15:06:52
Diskuse
Bc. D. Stránský
15:08:04
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:09:56
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:13:03
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
15:13:07
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
15:13:31
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:14:24
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:15:58
Diskuse
J. Klčová
15:16:10
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:16:20
Diskuse
Ing. D. Bečka
15:19:09
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:19:50
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:21:39
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
15:22:56
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:23:48
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:24:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:27:09
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:27:30
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:27:42
Diskuse
Ing. D. Bečka
15:27:51
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:27:58
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:28:26
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:28:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:28:41
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:29:32
Diskuse
Ing. D. Bečka
15:29:40
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:30:37
Diskuse
Ing. D. Bečka
15:30:58
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:31:04
Diskuse
Ing. D. Bečka
15:31:24
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:31:31
Diskuse
Ing. D. Bečka
15:31:55
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:32:02
Diskuse
Ing. D. Bečka
15:32:19
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:32:30
Diskuse
Ing. D. Bečka
15:32:49
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:33:06
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:33:19
Diskuse
Ing. D. Bečka
15:33:45
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:33:58
Diskuse
Ing. D. Bečka
15:34:25
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:34:38
Diskuse
2. - Revokace usnesení - pozemky
čas: 15:35:12
Bc. J. Nadrchal
15:35:12
Předložení
Ing. M. Charvát
15:35:19
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:35:25
Diskuse
Ing. Mgr. M. Chaloupecký
15:35:38
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:36:10
Diskuse
3. - Problematika RFP a.s. (Parkovací dům U Stadionu, navýšení základního kapitálu, prodej nemovitostí)
čas: 15:36:36
Bc. J. Nadrchal
15:36:36
Předložení
Ing. J. Hrabal
15:36:50
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:37:12
Diskuse
Ing. D. Bečka
15:37:16
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:37:50
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:38:02
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:38:55
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:39:26
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
15:39:53
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:42:10
Diskuse
O. Janecký
15:42:33
Diskuse
Ing. R. Hrdina
15:42:47
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:44:09
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:44:37
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:45:12
Diskuse
Ing. L. Havlena
15:48:39
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:50:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:55:58
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:59:29
Diskuse
Ing. D. Bečka
16:03:11
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:06:57
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
16:07:15
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:10:23
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:10:38
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:10:45
Diskuse
Ing. R. Hrdina
16:13:15
Diskuse
F. Brendl
16:15:39
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:19:24
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
16:22:33
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:26:47
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:27:00
Diskuse
Ing. L. Havlena
16:28:27
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:29:54
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:30:09
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:33:33
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
16:35:21
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:37:02
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:40:12
Diskuse
Ing. D. Bečka
16:43:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:46:30
Diskuse
Ing. R. Hrdina
16:50:20
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:53:34
Diskuse
Ing. D. Bečka
16:56:30
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:58:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:02:01
Diskuse
Ing. Mgr. M. Chaloupecký
17:04:17
Diskuse
Ing. D. Bečka
17:05:44
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:08:13
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:08:17
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
17:09:10
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
17:11:21
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:11:43
Diskuse
Ing. D. Bečka
17:13:36
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
17:14:18
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:14:40
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
17:14:43
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:15:52
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:16:15
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:16:19
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:23:16
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
17:23:21
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:23:43
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
17:23:49
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
17:24:09
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:24:46
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
17:25:07
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:25:44
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
17:26:25
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:26:31
Diskuse
4. - V. změna rozpočtu na rok 2023 - rozpočtová opatření
čas: 17:41:38
Bc. J. Nadrchal
17:41:38
Předložení
O. Janecký
17:42:34
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:42:45
Diskuse
Ing. D. Bečka
17:44:49
Diskuse
F. Šťastný
17:46:08
Diskuse
J. Procházka
17:46:29
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:46:46
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:46:59
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
17:50:39
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:51:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:51:39
Diskuse
R. Živný
17:51:53
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:52:03
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:52:10
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:55:29
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:55:56
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:59:13
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:59:52
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
18:00:08
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:01:44
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
18:02:44
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:03:02
Diskuse
J. Rejda, DiS.
18:03:17
Diskuse
O. Műller
18:03:27
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:03:37
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:06:31
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:06:41
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
18:06:53
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:07:22
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
18:09:02
Diskuse
Ing. T. Pelikán
18:09:29
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:13:32
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:14:13
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:14:28
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
18:15:06
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
18:16:54
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:17:07
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:17:13
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:18:55
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
18:19:44
Diskuse
Ing. T. Pelikán
18:20:23
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:21:57
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:22:05
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:28:14
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:28:35
Diskuse
R. Živný
18:28:43
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:28:53
Diskuse
J. Rejda, DiS.
18:28:58
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:29:03
Diskuse
Ing. D. Bečka
18:29:12
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:30:17
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:30:36
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:30:47
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:30:59
Diskuse
Ing. D. Bečka
18:31:16
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:31:33
Diskuse
Ing. D. Bečka
18:31:50
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:32:06
Diskuse
Ing. D. Bečka
18:32:19
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:32:29
Diskuse
Ing. D. Bečka
18:32:46
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:32:57
Diskuse
Ing. D. Bečka
18:33:13
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:33:19
Diskuse
Ing. D. Bečka
18:33:36
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:33:48
Diskuse
Ing. D. Bečka
18:34:09
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:34:16
Diskuse
Ing. D. Bečka
18:34:34
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:34:39
Diskuse
Ing. D. Bečka
18:34:58
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:35:04
Diskuse
Ing. D. Bečka
18:35:31
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:35:36
Diskuse
Ing. D. Bečka
18:35:54
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:36:01
Diskuse
Ing. D. Bečka
18:36:20
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:36:29
Diskuse
Ing. D. Bečka
18:36:45
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:37:04
Diskuse
16. - Diskuse
čas: 18:37:54
Bc. J. Nadrchal
18:37:54
Předložení
Občan/ka města
1
18:38:21
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:39:20
Diskuse
Občan/ka města
1
18:40:33
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:42:26
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:43:32
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:43:52
Diskuse
Občan/ka města
1
18:44:34
Diskuse
Ing. T. Pelikán
18:45:07
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:47:41
Diskuse
Občan/ka města
1
18:47:43
Diskuse
Ing. T. Pelikán
18:48:09
Diskuse
Občan/ka města
1
18:48:42
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:49:46
Diskuse
Občan/ka města
1
18:51:02
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:51:31
Diskuse
Občan/ka města
1
18:51:58
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:52:02
Diskuse
Ing. P. Klimpl
18:52:07
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
18:53:29
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:53:50
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
18:54:24
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:54:33
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:54:38
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:55:10
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:55:38
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
18:56:12
Diskuse
Ing. R. Hrdina
18:58:50
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:58:51
Diskuse
Ing. R. Hrdina
18:59:15
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:00:26
Diskuse
J. Procházka
19:00:47
Diskuse
Ing. Mgr. M. Chaloupecký
19:01:40
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:02:37
Diskuse
R. Živný
19:04:55
Diskuse
J. Klčová
19:05:26
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:06:04
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:07:05
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:09:50
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:11:16
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:14:54
Diskuse
Host
1
19:16:17
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:17:15
Diskuse
Host
1
19:17:32
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:18:01
Diskuse
Bc. D. Stránský
19:18:11
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:18:40
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
19:18:48
Diskuse
R. Živný
19:21:29
Diskuse
F. Šťastný
19:22:20
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:24:19
Diskuse
F. Brendl
19:25:48
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:28:30
Diskuse
F. Brendl
19:28:40
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:29:03
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:29:13
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:29:19
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:30:07
Diskuse
Ing. R. Hrdina
19:30:28
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:33:20
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:33:53
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:36:34
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:37:16
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:38:57
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
19:39:39
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:42:41
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:43:34
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:43:43
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
19:45:12
Diskuse
Ing. D. Bečka
19:46:19
Diskuse
Ing. M. Kolovratník
19:47:56
Diskuse
F. Brendl
19:49:35
Diskuse
Ing. D. Bečka
19:51:54
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:52:24
Diskuse
Ing. L. Havlena
19:53:03
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:53:20
Diskuse
5. - Poskytnutí dotací a veřejnoprávní smlouvy z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti
čas: 19:53:44
Bc. J. Nadrchal
19:53:44
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
19:53:49
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:53:53
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:53:57
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:54:15
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:54:29
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:54:35
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:55:11
Diskuse
Ing. Mgr. M. Chaloupecký
19:55:20
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:55:39
Diskuse
6. - Individuální dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu
čas: 19:55:59
Bc. J. Nadrchal
19:55:59
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
19:56:04
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:56:44
Diskuse
O. Műller
19:56:49
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
19:57:00
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:57:35
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:58:00
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
19:58:07
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:58:30
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
19:58:53
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:59:00
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:59:29
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:59:45
Diskuse
7. - Poskytnutí dotací a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory kultury
čas: 19:59:48
Bc. J. Nadrchal
19:59:48
Předložení
J. Klčová
19:59:52
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
20:00:03
Diskuse
J. Klčová
20:01:14
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
20:01:57
Diskuse
Ing. P. Klimpl
20:03:19
Diskuse
J. Klčová
20:04:10
Diskuse
Ing. D. Bečka
20:04:51
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
20:05:05
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
20:06:23
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
20:06:35
Diskuse
F. Brendl
20:07:03
Diskuse
J. Klčová
20:09:36
Diskuse
Ing. D. Bečka
20:11:09
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:11:34
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
20:11:38
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:11:57
Diskuse
Bc. D. Stránský
20:12:07
Diskuse
J. Klčová
20:12:28
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:13:02
Diskuse
Host
1
20:14:01
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:15:33
Diskuse
J. Klčová
20:15:49
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
20:16:24
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
20:17:40
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
20:17:53
Diskuse
Ing. D. Bečka
20:18:11
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:18:14
Diskuse
J. Klčová
20:18:25
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:18:27
Diskuse
Ing. D. Bečka
20:18:32
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:18:52
Diskuse
Ing. D. Bečka
20:19:14
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:19:25
Diskuse
8. - Akcionářské záležitosti VAK Chrudim a.s.
čas: 20:19:45
Bc. J. Nadrchal
20:19:45
Předložení
Ing. Mgr. M. Chaloupecký
20:20:03
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:20:15
Diskuse
9. - Ukončení Smluv o partnerství k projektu „Technologické centrum ORP Pardubice a elektronické spisové služby v území“
čas: 20:20:38
Bc. J. Nadrchal
20:20:38
Předložení
R. Živný
20:20:50
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:20:52
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
20:21:02
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:21:11
Diskuse
10. - Provoz dopravního terminálu
čas: 20:21:33
Bc. J. Nadrchal
20:21:33
Předložení
Ing. J. Hrabal
20:21:39
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
20:22:52
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:23:24
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:24:00
Diskuse
Ing. D. Bečka
20:24:28
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:24:49
Diskuse
11. - Bytové družstvo Poseidon
čas: 20:25:12
Bc. J. Nadrchal
20:25:12
Předložení
Ing. J. Hrabal
20:25:18
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:25:26
Diskuse
Ing. Mgr. M. Chaloupecký
20:25:34
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:25:45
Diskuse
12. - Bytové družstvo Dubina
čas: 20:26:06
Bc. J. Nadrchal
20:26:06
Předložení
Mgr. F. Sedlák
20:26:15
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:27:01
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
20:27:12
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:28:34
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
20:28:38
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:28:47
Diskuse
13. - Vyhláška o veřejném pořádku
čas: 20:29:07
Bc. J. Nadrchal
20:29:07
Předložení
Mgr. F. Sedlák
20:29:17
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:30:03
Diskuse
Host
1
20:30:25
Diskuse
Ing. R. Hrdina
20:30:54
Diskuse
J. Klčová
20:33:22
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
20:34:32
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:35:05
Diskuse
J. Klčová
20:35:30
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
20:36:02
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:36:21
Diskuse
Host
1
20:36:31
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
20:38:44
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
20:39:17
Diskuse
Ing. R. Hrdina
20:41:29
Diskuse
Ing. D. Bečka
20:42:43
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:42:54
Diskuse
Ing. D. Bečka
20:43:06
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:43:18
Diskuse
14. - Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 20:43:37
Bc. J. Nadrchal
20:43:37
Předložení
Ing. Mgr. M. Chaloupecký
20:43:47
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:44:03
Diskuse
15. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 20:44:22
Bc. J. Nadrchal
20:44:22
Předložení
Ing. R. Hrdina
20:44:32
Diskuse
J. Klčová
20:45:33
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:46:30
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:46:54
Diskuse
Ing. P. Klimpl
20:47:06
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:48:37
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:51:39
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:52:32
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:52:33
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:52:37
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:54:40
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:55:45
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
20:56:09
Diskuse
J. Klčová
20:59:22
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
21:01:46
Diskuse
Mgr. K. Haas
21:03:46
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:06:40
Diskuse
Ing. J. Hrabal
21:08:45
Diskuse
Bc. D. Stránský
21:09:05
Diskuse
Ing. J. Hrabal
21:10:14
Diskuse
J. Klčová
21:11:54
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
21:12:29
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
21:13:45
Diskuse
Ing. J. Hrabal
21:15:45
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:17:58
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
21:18:04
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:19:16
Diskuse
Ing. J. Hrabal
21:19:20
Diskuse
R. Živný
21:21:03
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:21:39
Diskuse
Ing. D. Bečka
21:22:08
Diskuse
Ing. P. Kvaš
21:22:56
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:23:43
Diskuse
Ing. J. Hrabal
21:23:51
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:24:06
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
21:24:12
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:24:45
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
21:25:04
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:25:25
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:25:42
Diskuse