Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

24.04.2023
zveřejněno dne: 5.5.2023
0. - Úvod
čas: 15:03:11
Bc. J. Nadrchal
15:03:11
Předložení
1. - Převody a prodeje nemovitostí
čas: 15:06:08
Bc. J. Nadrchal
15:06:08
Předložení
Ing. M. Charvát
15:06:09
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:06:25
Předložení
Mgr. F. Sedlák
15:06:30
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:10:01
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
15:10:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:10:59
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
15:11:16
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:11:46
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
15:12:12
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:12:18
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
15:12:37
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:12:58
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
15:13:18
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:13:31
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
15:13:54
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:14:05
Diskuse
2. - Strategický plán rozvoje města - Akční plán na rok 2023
čas: 15:14:26
Bc. J. Nadrchal
15:14:26
Předložení
Mgr. F. Sedlák
15:14:38
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:15:15
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
15:15:20
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:15:23
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:15:44
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
15:16:30
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:16:56
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
15:17:02
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:17:43
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:17:51
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:19:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:19:06
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:19:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:19:51
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:20:00
Diskuse
3. - Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
čas: 15:20:25
Bc. J. Nadrchal
15:20:25
Předložení
Ing. J. Lejhanec
15:20:43
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:20:57
Diskuse
4. - Volba přísedící Okresního soudu v Pardubicích
čas: 15:21:16
Bc. J. Nadrchal
15:21:16
Předložení
Mgr. F. Sedlák
15:21:27
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:21:37
Diskuse
5. - Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 15:22:00
Bc. J. Nadrchal
15:22:00
Předložení
Ing. M. Charvát
15:22:12
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:22:17
Diskuse
6. - Investiční záměr - ZŠ npor. Eliáše – přestavba objektu na třídy školní družiny
čas: 15:22:41
Bc. J. Nadrchal
15:22:41
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
15:22:49
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:23:10
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:23:14
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:24:37
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
15:25:13
Diskuse
Mgr. F. Němec
15:25:53
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
15:27:08
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:28:00
Diskuse
Ing. D. Bečka
15:28:23
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:28:45
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:30:23
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
15:30:31
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:30:38
Diskuse
25. - Zvýšení základního kapitálu EBA a. s.
čas: 15:31:03
Bc. J. Nadrchal
15:31:03
Předložení
J. Klčová
15:31:13
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
15:31:23
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:32:35
Diskuse
J. Klčová
15:32:46
Diskuse
Ing. R. Hrdina
15:33:26
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:36:01
Diskuse
Ing. R. Hrdina
15:36:08
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:36:53
Diskuse
Host
1
15:37:00
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:37:57
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
15:38:52
Diskuse
MUDr. V. Novohradský
15:39:30
Diskuse
Host
1
15:40:40
Diskuse
Ing. D. Bečka
15:41:12
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:42:29
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:46:24
Diskuse
J. Rejda, DiS.
15:50:11
Diskuse
O. Műller
15:50:25
Diskuse
Ing. L. Havlena
15:50:39
Diskuse
J. Klčová
15:52:47
Diskuse
Ing. D. Bečka
15:55:09
Diskuse
Host
1
15:56:45
Diskuse
Ing. R. Hrdina
16:00:09
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:02:15
Diskuse
MUDr. V. Novohradský
16:05:35
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:06:50
Diskuse
Ing. M. Kolovratník
16:08:30
Diskuse
Ing. D. Bečka
16:11:30
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
16:13:00
Diskuse
Ing. L. Havlena
16:15:18
Diskuse
Host
1
16:16:22
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:18:04
Diskuse
Ing. D. Bečka
16:20:24
Diskuse
Ing. Mgr. V. Štěpánek
16:21:22
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:23:45
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
16:24:36
Diskuse
Ing. D. Bečka
16:25:38
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
16:26:09
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:26:21
Diskuse
7. - IV. změna rozpočtu na rok 2023 - rozpočtová opatření
čas: 16:26:43
Bc. J. Nadrchal
16:26:43
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
16:26:53
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:26:57
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:27:01
Diskuse
J. Procházka
16:29:24
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
16:30:32
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:31:59
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:32:53
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:36:17
Diskuse
Host
1
16:38:37
Diskuse
Ing. D. Bečka
16:40:20
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:43:03
Diskuse
O. Janecký
16:43:25
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:43:39
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:44:59
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:46:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:46:48
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:47:11
Diskuse
MUDr. V. Novohradský
16:47:23
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
16:48:48
Diskuse
J. Rejda, DiS.
16:50:17
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:50:38
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:54:02
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:54:34
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:55:05
Diskuse
Host
1
16:57:02
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:58:39
Diskuse
Mgr. J. Metelka
16:58:44
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:58:56
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:59:15
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:02:12
Diskuse
Ing. D. Bečka
17:05:30
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
17:06:36
Diskuse
F. Šťastný
17:06:53
Diskuse
R. Živný
17:07:07
Diskuse
J. Procházka
17:07:26
Diskuse
Mgr. F. Němec
17:07:36
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:07:49
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:07:57
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:08:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:08:33
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:08:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:09:04
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:09:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:09:34
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:09:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:10:02
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:10:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:10:28
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:10:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:10:54
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:11:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:11:21
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:11:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:11:48
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:12:13
Diskuse
8. - Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků
čas: 17:12:39
Bc. J. Nadrchal
17:12:39
Předložení
Ing. J. Lejhanec
17:12:51
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:13:00
Diskuse
9. - Místní poplatek z pobytu
čas: 17:13:26
Bc. J. Nadrchal
17:13:26
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:13:34
Diskuse
R. Živný
17:14:06
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:14:18
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
17:14:22
Diskuse
R. Živný
17:15:03
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:16:08
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
17:18:04
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:19:34
Diskuse
Ing. R. Hrdina
17:20:07
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:20:53
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:23:09
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
17:24:22
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:25:31
Diskuse
Ing. D. Bečka
17:27:56
Diskuse
Ing. R. Hrdina
17:28:26
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:28:31
Diskuse
R. Živný
17:28:40
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:29:19
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
17:29:22
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:29:33
Diskuse
10. - Poskytnutí dotací a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory sportu
čas: 17:29:57
Bc. J. Nadrchal
17:29:57
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:30:03
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:30:26
Diskuse
J. Rejda, DiS.
17:30:49
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
17:30:57
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:33:52
Diskuse
O. Műller
17:39:10
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:40:15
Diskuse
J. Rejda, DiS.
17:42:19
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:42:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:43:04
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:43:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:43:35
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:43:40
Diskuse
11. - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - Basketbalový klub Pardubice, z.s.
čas: 17:44:04
Bc. J. Nadrchal
17:44:04
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:44:08
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:44:13
Diskuse
Ing. D. Bečka
17:44:16
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:44:26
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
17:44:34
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:44:43
Diskuse
12. - Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory "Pardubičtí tahouni" pro období 2024-26
čas: 17:45:06
Bc. J. Nadrchal
17:45:06
Předložení
J. Klčová
17:45:16
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:45:25
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
17:45:36
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:45:45
Diskuse
13. - Spolupráce s obcemi Dubany a Staré Jesenčany – MŠ Pardubice - Dražkovice
čas: 17:46:09
Bc. J. Nadrchal
17:46:09
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:46:15
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:46:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:46:51
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:46:58
Diskuse
14. - Memorandum o spolupráci mezi městem Pardubice a Institutem enviromentálních výzkumů a aplikací, zapsaným ústavem a ENVICONS, s. r. o.
čas: 17:47:20
Bc. J. Nadrchal
17:47:20
Předložení
R. Živný
17:47:29
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:47:41
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:47:46
Diskuse
R. Živný
17:47:58
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:48:19
Diskuse
J. Procházka
17:48:34
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:48:43
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
17:48:51
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:48:58
Diskuse
26. - Diskuse
čas: 18:01:35
Bc. J. Nadrchal
18:01:35
Předložení
Ing. P. Klimpl
18:01:47
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
18:02:36
Diskuse
J. Klčová
18:04:15
Diskuse
Host
1
18:04:58
Diskuse
J. Klčová
18:05:49
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:06:09
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:06:55
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:06:59
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:10:21
Diskuse
Ing. D. Bečka
18:10:41
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:11:54
Diskuse
Ing. D. Bečka
18:12:40
Diskuse
J. Rejda, DiS.
18:13:07
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
18:13:23
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:16:04
Diskuse
J. Klčová
18:16:21
Diskuse
J. Procházka
18:16:39
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:17:45
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:18:03
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:19:43
Diskuse
Ing. R. Hrdina
18:21:40
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:22:46
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:22:51
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
18:23:01
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:26:07
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:26:26
Diskuse
F. Brendl
18:27:09
Diskuse
Ing. P. Klimpl
18:29:49
Diskuse
F. Šťastný
18:30:29
Diskuse
Ing. D. Bečka
18:31:34
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
18:32:29
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:32:48
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:33:58
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:34:24
Diskuse
F. Brendl
18:37:20
Diskuse
Ing. D. Bečka
18:40:12
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
18:41:03
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
18:43:29
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:43:48
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
18:43:52
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:44:28
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:44:32
Diskuse
Ing. Mgr. V. Štěpánek
18:45:14
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
18:45:35
Diskuse
J. Rejda, DiS.
18:46:40
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:47:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:47:13
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:47:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:48:18
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:48:27
Diskuse
15. - Poskytnutí dotace a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z oblasti kultury - Krajská knihovna v Pardubicích
čas: 18:48:55
Bc. J. Nadrchal
18:48:55
Předložení
J. Klčová
18:48:59
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:49:15
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
18:49:29
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:49:35
Diskuse
16. - Poskytnutí dotací a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty
čas: 18:49:57
Bc. J. Nadrchal
18:49:57
Předložení
Mgr. F. Sedlák
18:50:05
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:50:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:50:54
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:50:58
Diskuse
17. - Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace na provoz MFA se společností RFP a.s.
čas: 18:51:23
Bc. J. Nadrchal
18:51:23
Předložení
O. Janecký
18:51:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:51:45
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:51:59
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
18:52:07
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:52:22
Diskuse
18. - Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál s DpmP a.s.
čas: 18:52:46
Bc. J. Nadrchal
18:52:46
Předložení
Mgr. F. Sedlák
18:53:02
Diskuse
Ing. P. Klimpl
18:54:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:54:19
Diskuse
Ing. T. Pelikán
18:54:41
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
18:54:50
Diskuse
Ing. T. Pelikán
18:55:14
Diskuse
Ing. D. Bečka
18:55:55
Diskuse
Ing. R. Hrdina
18:56:06
Diskuse
Ing. M. Kolovratník
18:56:23
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
18:56:36
Diskuse
Ing. T. Pelikán
18:57:15
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
18:57:36
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:58:50
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
18:58:55
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:59:06
Diskuse
19. - Bytové družstvo Poseidon
čas: 18:59:28
Bc. J. Nadrchal
18:59:28
Předložení
Ing. J. Hrabal
18:59:30
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:59:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:59:48
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:59:59
Diskuse
20. - Prominutí poplatku z prodlení
čas: 19:00:24
Bc. J. Nadrchal
19:00:24
Předložení
Mgr. F. Sedlák
19:00:40
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:02:01
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
19:02:05
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:02:24
Diskuse
21. - Revokace usnesení č. Z/1687/2017
čas: 19:02:50
Bc. J. Nadrchal
19:02:50
Předložení
Ing. J. Hrabal
19:02:57
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:03:06
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
19:03:09
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:04:07
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
19:04:25
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:05:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:05:09
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:05:55
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
19:05:59
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:06:39
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
19:06:45
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:07:30
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
19:07:35
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:07:48
Diskuse
22. - Nebytové prostory - prominutí nájemného - Lukáš Chára, IČ 760 18 199 (NP č. 2224/19 - Jilemnického ul.)
čas: 19:08:09
Bc. J. Nadrchal
19:08:09
Předložení
Ing. J. Hrabal
19:08:18
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:08:30
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
19:08:34
Diskuse
Host
1
19:09:05
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:10:33
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:10:35
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
19:10:55
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:11:34
Diskuse
Ing. D. Bečka
19:11:46
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:12:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:12:55
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:13:06
Diskuse
23. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 19:13:37
Bc. J. Nadrchal
19:13:37
Předložení
MUDr. V. Ulrych
19:13:58
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:14:18
Diskuse
J. Klčová
19:15:05
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:15:32
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:15:36
Diskuse
R. Živný
19:16:14
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:16:40
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:17:31
Diskuse
Ing. R. Hrdina
19:21:23
Diskuse
J. Klčová
19:24:40
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:26:09
Diskuse
Ing. R. Hrdina
19:26:46
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:26:59
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:29:13
Diskuse
R. Živný
19:29:27
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:30:12
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:30:16
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:31:39
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:34:59
Diskuse
J. Klčová
19:38:31
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
19:39:18
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:41:27
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:44:21
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:48:42
Diskuse
R. Živný
19:48:58
Diskuse
Ing. D. Bečka
19:49:50
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:51:21
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:00:20
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:01:29
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:05:24
Diskuse
J. Klčová
20:07:49
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:09:01
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
20:10:39
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
20:11:38
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:12:50
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
20:13:20
Diskuse
Ing. P. Kvaš
20:14:26
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
20:14:59
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:15:30
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
20:15:38
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
20:15:59
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:16:17
Diskuse
Ing. D. Bečka
20:16:28
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:16:36
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:18:34
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:19:13
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
20:19:27
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:19:54
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
20:20:18
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:20:23
Diskuse
24. - Provozování areálu letního koupaliště Cihelna
čas: 20:20:47
Bc. J. Nadrchal
20:20:47
Předložení
Ing. Mgr. M. Chaloupecký
20:21:14
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:21:46
Diskuse
Ing. P. Klimpl
20:21:50
Diskuse
Ing. R. Hrdina
20:24:24
Diskuse
Ing. Mgr. M. Chaloupecký
20:25:49
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
20:26:51
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:28:46
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:29:16
Diskuse
Ing. Mgr. M. Chaloupecký
20:31:04
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:31:41
Diskuse
MUDr. V. Novohradský
20:32:47
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:35:26
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
20:38:45
Diskuse
J. Rejda, DiS.
20:39:43
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:39:56
Diskuse
Ing. L. Havlena
20:40:35
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:41:59
Diskuse
Ing. D. Bečka
20:42:06
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:42:46
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
20:43:11
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:44:24
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:44:36
Diskuse
Ing. R. Hrdina
20:45:05
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:45:37
Diskuse
Ing. D. Bečka
20:45:45
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:46:01
Diskuse
Ing. Mgr. M. Chaloupecký
20:46:14
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:46:47
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
20:58:07
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:58:32
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
20:58:53
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:59:08
Diskuse