Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

20.03.2023
zveřejněno dne: 22.3.2023
0. - Úvod
čas: 15:04:00
Bc. J. Nadrchal
15:04:00
Předložení
Vedoucí odboru
1
15:04:36
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:05:05
Předložení
1. - Převody a prodeje nemovitostí
čas: 15:07:51
Bc. J. Nadrchal
15:07:51
Předložení
Ing. M. Charvát
15:07:59
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:08:18
Předložení
Mgr. F. Sedlák
15:08:25
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:10:41
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
15:11:02
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:11:20
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
15:11:51
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:13:43
Předložení
Ing. M. Charvát
15:13:56
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:14:51
Předložení
Mgr. Bc. R. Hejný
15:15:06
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:15:21
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
15:15:44
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:15:49
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
15:16:14
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:16:19
Diskuse
2. - Revokace - pozemky
čas: 15:17:09
Bc. J. Nadrchal
15:17:09
Předložení
F. Brendl
15:17:29
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:17:44
Diskuse
3. - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Revitalizace objektu J. Palacha č.p. 363 a 372 - PPINK
čas: 15:18:09
Bc. J. Nadrchal
15:18:09
Předložení
Mgr. F. Sedlák
15:18:24
Diskuse
J. Procházka
15:18:55
Diskuse
Ing. Mgr. M. Chaloupecký
15:19:39
Diskuse
J. Procházka
15:20:07
Diskuse
Ing. D. Bečka
15:20:23
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:21:02
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:21:23
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:21:41
Diskuse
Ing. L. Havlena
15:21:52
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:22:06
Diskuse
4. - Zastupování města na valných hromadách městských a.s.
čas: 15:22:31
Bc. J. Nadrchal
15:22:31
Předložení
J. Klčová
15:22:35
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
15:22:47
Diskuse
Ing. D. Bečka
15:23:30
Diskuse
J. Klčová
15:23:59
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
15:24:37
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:25:19
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:25:38
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:26:40
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
15:26:52
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:27:01
Diskuse
5. - Poskytnutí dotací a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury
čas: 15:27:24
Bc. J. Nadrchal
15:27:24
Předložení
J. Klčová
15:27:34
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:27:41
Diskuse
F. Brendl
15:27:56
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:28:14
Diskuse
6. - Poskytnutí dotací a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory cestovního ruchu
čas: 15:28:45
Bc. J. Nadrchal
15:28:45
Předložení
R. Živný
15:28:52
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:29:02
Diskuse
Ing. D. Bečka
15:29:07
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:29:31
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
15:29:38
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:29:56
Diskuse
Ing. L. Havlena
15:30:08
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:30:24
Diskuse
Ing. L. Havlena
15:30:52
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:31:07
Diskuse
7. - Poskytnutí dotací a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových, vzdělávacích a prorodinných aktivit
čas: 15:31:36
Bc. J. Nadrchal
15:31:36
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
15:31:49
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:32:16
Diskuse
J. Klčová
15:33:02
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:33:25
Diskuse
J. Klčová
15:33:34
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:33:41
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
15:33:48
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:34:03
Diskuse
8. - Poskytnutí dotací a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory bezbariérovosti
čas: 15:34:22
Bc. J. Nadrchal
15:34:22
Předložení
MUDr. V. Ulrych
15:34:35
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:35:51
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:37:44
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
15:38:14
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:38:32
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:38:46
Diskuse
F. Brendl
15:38:54
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:39:23
Diskuse
F. Brendl
15:39:41
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:39:46
Diskuse
9. - Poskytnutí dotací a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti - registrované sociální služby
čas: 15:40:18
Bc. J. Nadrchal
15:40:18
Předložení
Ing. L. Havlena
15:40:39
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:40:54
Diskuse
10. - Poskytnutí dotací a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti - neregistrované služby
čas: 15:41:17
Bc. J. Nadrchal
15:41:17
Předložení
Mgr. Bc. R. Hejný
15:41:39
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:41:54
Diskuse
11. - Poskytnutí návratné finanční výpomoci - Hradubická labská
čas: 15:42:14
Bc. J. Nadrchal
15:42:14
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
15:42:23
Diskuse
R. Živný
15:44:26
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:45:41
Diskuse
F. Brendl
15:46:12
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:46:29
Diskuse
12. - Akční plán pro oblast školství
čas: 15:46:49
Bc. J. Nadrchal
15:46:49
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
15:46:56
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:47:10
Diskuse
Ing. Mgr. M. Chaloupecký
15:47:16
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:47:44
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:50:08
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:52:27
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:55:26
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:56:37
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
15:57:05
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:58:13
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:59:28
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:00:23
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:00:46
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:00:58
Diskuse
Ing. L. Havlena
16:01:37
Diskuse
F. Brendl
16:02:44
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:03:17
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:03:33
Diskuse
Ing. L. Havlena
16:03:37
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:03:50
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:04:01
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:04:06
Diskuse
Ing. L. Havlena
16:04:48
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:05:05
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:05:15
Diskuse
Ing. L. Havlena
16:05:25
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:05:30
Diskuse
13. - Novela vyhlášky o školských obvodech MŠ
čas: 16:05:58
Bc. J. Nadrchal
16:05:58
Předložení
Mgr. Bc. R. Hejný
16:06:14
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:06:30
Diskuse
14. - III. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2023 - rozpočtová opatření
čas: 16:06:51
Bc. J. Nadrchal
16:06:51
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
16:07:01
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:10:59
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:12:05
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:12:42
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:15:01
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:18:16
Diskuse
Ing. R. Hrdina
16:18:26
Diskuse
Ing. D. Bečka
16:19:34
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:21:16
Diskuse
Host
1
16:21:56
Diskuse
Host
1
16:22:58
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:23:45
Diskuse
J. Procházka
16:23:54
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:24:11
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:24:55
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:28:42
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:30:17
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
16:30:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:32:18
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:33:18
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:33:42
Diskuse
Ing. D. Bečka
16:34:57
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:37:32
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:37:57
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
16:38:25
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:41:36
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
16:44:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:45:18
Diskuse
Ing. M. Kolovratník
16:45:37
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:48:32
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:49:50
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:52:29
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:53:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:55:30
Diskuse
Ing. D. Bečka
16:57:03
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:59:09
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
17:02:23
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:07:11
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:08:33
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
17:08:48
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
17:12:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:13:21
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:14:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:15:54
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
17:17:11
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:17:28
Diskuse
J. Klčová
17:18:06
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
17:18:20
Diskuse
Ing. M. Kolovratník
17:18:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:19:04
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:19:13
Diskuse
O. Janecký
17:19:26
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:19:32
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:19:39
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:20:15
Diskuse
F. Brendl
17:20:20
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:21:03
Diskuse
F. Brendl
17:21:23
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:21:30
Diskuse
F. Brendl
17:21:56
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:22:05
Diskuse
F. Brendl
17:22:27
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:22:36
Diskuse
F. Brendl
17:22:58
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:23:24
Diskuse
15. - Dodatek č. 6 smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
čas: 17:23:49
Bc. J. Nadrchal
17:23:49
Předložení
Ing. T. Pelikán
17:24:03
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:24:59
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:26:33
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
17:27:43
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:28:50
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:30:50
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
17:32:08
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:34:00
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:36:28
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
17:37:01
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:38:09
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:38:16
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:38:33
Diskuse
Ing. L. Havlena
17:38:38
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:38:49
Diskuse
16. - Poskytnutí daru
čas: 17:39:12
Bc. J. Nadrchal
17:39:12
Předložení
Ing. D. Bečka
17:39:53
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:40:15
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
17:40:23
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:40:50
Diskuse
17. - Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 17:41:11
Bc. J. Nadrchal
17:41:11
Předložení
Ing. L. Havlena
17:41:29
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:41:55
Diskuse
F. Brendl
17:42:08
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:42:30
Diskuse
18. - Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 17:42:48
Bc. J. Nadrchal
17:42:48
Předložení
Ing. Mgr. M. Slezák
17:42:59
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:44:55
Diskuse
Ing. L. Havlena
17:45:03
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:45:23
Diskuse
Ing. L. Havlena
17:45:44
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:45:48
Diskuse
19. - Ocenění města Pardubic
čas: 17:46:27
Bc. J. Nadrchal
17:46:27
Předložení
Mgr. F. Němec
17:46:42
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:47:06
Diskuse
Ing. D. Bečka
17:47:11
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:47:40
Diskuse
Mgr. F. Němec
17:48:05
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:48:20
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
17:48:29
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:48:51
Diskuse
21. - Diskuse
čas: 18:03:17
Bc. J. Nadrchal
18:03:17
Předložení
Občan/ka města
1
18:03:35
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
18:06:43
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:09:38
Diskuse
Ing. P. Klimpl
18:10:10
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:11:05
Diskuse
J. Procházka
18:12:43
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:13:19
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:13:28
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:15:31
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:15:43
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:16:40
Diskuse
Občan/ka města
1
18:22:23
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:24:37
Diskuse
Občan/ka města
1
18:27:59
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:28:12
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:28:32
Diskuse
Ing. D. Bečka
18:28:40
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:31:55
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:33:00
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:34:59
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:35:51
Diskuse
F. Brendl
18:39:36
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:45:27
Diskuse
J. Rejda, DiS.
18:49:35
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:49:58
Diskuse
J. Klčová
18:50:07
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:51:33
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
18:52:14
Diskuse
R. Živný
18:55:24
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:55:55
Diskuse
Host
1
18:57:13
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:01:25
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:04:36
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:04:44
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:05:35
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
19:08:45
Diskuse
F. Šťastný
19:11:21
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:13:03
Diskuse
Ing. R. Hrdina
19:14:27
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:17:44
Diskuse
Ing. D. Bečka
19:18:06
Diskuse
R. Živný
19:19:52
Diskuse
Ing. D. Bečka
19:20:32
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
19:20:47
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
19:22:17
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:23:44
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:25:52
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:26:19
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
19:29:04
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:31:30
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
19:33:08
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:36:27
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
19:37:05
Diskuse
R. Živný
19:40:13
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:41:12
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:43:37
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:44:07
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
19:44:53
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:46:33
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
19:46:42
Diskuse
Ing. D. Bečka
19:47:39
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:49:09
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:49:50
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:50:57
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:51:05
Diskuse
F. Brendl
19:51:25
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:52:16
Diskuse
20. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 19:52:42
Bc. J. Nadrchal
19:52:42
Předložení
Mgr. F. Sedlák
19:52:54
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:55:33
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:56:48
Diskuse
J. Klčová
20:01:41
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
20:03:02
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:06:10
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:06:31
Diskuse
R. Živný
20:07:29
Diskuse
J. Klčová
20:07:45
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:08:19
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
20:08:25
Diskuse
J. Klčová
20:08:54
Diskuse
Ing. P. Klimpl
20:09:05
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:10:45
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:12:21
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
20:14:13
Diskuse
Ing. R. Hrdina
20:16:33
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:18:15
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:19:13
Diskuse
R. Živný
20:19:46
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
20:20:22
Diskuse
J. Klčová
20:20:39
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:21:25
Diskuse
Bc. D. Stránský
20:21:36
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
20:22:58
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:25:43
Diskuse
J. Klčová
20:26:45
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:27:49
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:30:05
Diskuse
Host
1
20:31:24
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:32:09
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:32:48
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:33:55
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
20:34:34
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:36:24
Diskuse
J. Klčová
20:36:59
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:38:16
Diskuse
Ing. P. Kvaš
20:39:15
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:40:12
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
20:41:01
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:42:02
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:42:26
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
20:43:04
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:44:32
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:45:40
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:47:20
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
20:47:32
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:48:03
Diskuse
Ing. L. Havlena
20:48:15
Diskuse
F. Brendl
20:48:17
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:48:35
Diskuse