Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

30.01.2023
zveřejněno dne: 10.2.2023
0. - Úvod
čas: 15:04:13
Bc. J. Nadrchal
15:04:13
Předložení
Mgr. K. Haas
15:07:25
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:08:53
Diskuse
1. - Převody a prodeje nemovitostí
čas: 15:09:54
Bc. J. Nadrchal
15:09:54
Předložení
Ing. M. Charvát
15:09:58
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
15:10:33
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:12:05
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:12:10
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
15:15:13
Diskuse
Bc. D. Stránský
15:15:54
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
15:18:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:19:29
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:19:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:19:48
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:21:19
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
15:21:26
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:21:39
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
15:21:56
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:22:06
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
15:22:26
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:22:38
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
15:23:01
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:23:06
Diskuse
2. - Revokace - pozemky
čas: 15:23:32
Bc. J. Nadrchal
15:23:32
Předložení
Ing. M. Charvát
15:23:36
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:23:40
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:23:45
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:25:46
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:26:42
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:26:54
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:30:15
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
15:30:44
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:31:15
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:31:24
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
15:31:28
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
15:31:57
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:32:34
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:33:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:36:15
Diskuse
MUDr. V. Novohradský
15:37:16
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:37:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:38:47
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:40:07
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
15:40:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:42:03
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
15:44:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:44:46
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
15:45:09
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:45:21
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
15:46:03
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:47:37
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:47:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:50:49
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:52:54
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:54:49
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
15:55:14
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:56:12
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
15:56:25
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:56:36
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:56:59
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:58:16
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:59:49
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:00:17
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:00:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:00:38
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:03:15
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:03:20
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:03:53
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:04:26
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:04:57
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:05:16
Diskuse
Host
1
16:05:24
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:05:53
Diskuse
Host
1
16:06:16
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:06:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:07:09
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:07:49
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:08:25
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:08:43
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:08:55
Diskuse
3. - Odkoupení stavby – silážní žlab v k.ú. Lány na Důlku
čas: 16:09:24
Bc. J. Nadrchal
16:09:24
Předložení
Ing. J. Hrabal
16:09:29
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:09:47
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
16:09:58
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:13:09
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:13:33
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
16:13:55
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:16:33
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:17:24
Diskuse
Ing. S. Machačová
16:18:03
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:19:08
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:19:20
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:19:48
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
16:19:52
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:22:12
Diskuse
Ing. S. Machačová
16:25:26
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:26:24
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:27:00
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:29:16
Diskuse
Ing. R. Hrdina
16:31:11
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:31:46
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:32:28
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:32:58
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
16:33:58
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:37:05
Diskuse
Ing. S. Machačová
16:37:13
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:37:20
Diskuse
Ing. S. Machačová
16:37:43
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:38:41
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:41:55
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:42:02
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
16:43:00
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:44:54
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
16:45:18
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:45:30
Diskuse
4. - Revitalizace Brány borců
čas: 16:45:51
Bc. J. Nadrchal
16:45:51
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:46:26
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:47:13
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:47:52
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:50:51
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:51:45
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
16:54:44
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:57:22
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
16:57:46
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:59:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:59:09
Diskuse
Ing. L. Havlena
16:59:25
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:01:34
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:03:21
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:03:59
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:07:06
Diskuse
F. Brendl
17:07:58
Diskuse
Ing. R. Hrdina
17:11:27
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
17:12:30
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:13:29
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
17:13:48
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:14:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:18:06
Diskuse
Ing. L. Havlena
17:20:53
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:21:32
Diskuse
F. Brendl
17:22:49
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
17:24:46
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:26:59
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
17:27:04
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:27:23
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
17:27:43
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:27:57
Diskuse
23. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 17:28:35
Bc. J. Nadrchal
17:28:35
Předložení
Mgr. F. Sedlák
17:28:39
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:29:05
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:30:05
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:32:43
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:32:59
Diskuse
R. Živný
17:34:35
Diskuse
F. Brendl
17:36:08
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:38:29
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:41:33
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:42:17
Diskuse
F. Brendl
17:44:28
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:48:59
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:51:54
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
17:52:01
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:55:35
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:58:54
Diskuse
Ing. L. Havlena
17:59:49
Diskuse
Ing. P. Klimpl
18:00:53
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:03:19
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:04:09
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:07:28
Diskuse
J. Rejda, DiS.
18:08:07
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:08:34
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
18:08:39
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:08:50
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
18:09:25
Diskuse
F. Brendl
18:12:32
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
18:14:49
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:16:05
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:16:20
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:18:58
Diskuse
F. Brendl
18:19:32
Diskuse
J. Rejda, DiS.
18:21:40
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:22:05
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:29:07
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:29:41
Diskuse
Ing. P. Klimpl
18:31:38
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:31:46
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
18:31:57
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:34:18
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
18:34:56
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
18:37:43
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:38:20
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:38:42
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:40:44
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:42:28
Diskuse
R. Živný
18:44:05
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:44:42
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:47:56
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:48:39
Diskuse
R. Živný
18:49:11
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
18:49:41
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:50:16
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
18:50:34
Diskuse
Host
1
18:51:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:52:09
Diskuse
Ing. P. Klimpl
18:52:33
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:53:52
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:54:57
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:55:17
Diskuse
Ing. L. Havlena
18:58:02
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:58:10
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
18:59:11
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:00:27
Diskuse
J. Klčová
19:03:25
Diskuse
R. Živný
19:03:52
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:03:58
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
19:04:11
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
19:04:40
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
19:06:21
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:08:40
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:09:18
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
19:09:27
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:14:24
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:16:13
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:16:29
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:16:48
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
19:17:26
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:17:38
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:36:41
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
19:37:18
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:37:26
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:37:42
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:38:06
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:38:25
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:38:47
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:39:08
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:39:28
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:39:43
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:40:04
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:40:23
Diskuse
24. - Diskuse
čas: 19:40:46
Bc. J. Nadrchal
19:40:46
Předložení
Ing. P. Klimpl
19:41:03
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:43:16
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:43:47
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:43:59
Diskuse
Bc. I. Böhmová
19:44:18
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:46:44
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
19:47:25
Diskuse
Host
1
19:48:17
Diskuse
Ing. R. Hrdina
19:48:44
Diskuse
MUDr. V. Novohradský
19:50:22
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:53:42
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:55:27
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
19:57:23
Diskuse
F. Šťastný
19:58:13
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
19:59:05
Diskuse
Host
1
19:59:40
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
20:00:05
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:01:01
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:01:26
Diskuse
MUDr. V. Novohradský
20:04:57
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
20:07:18
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
20:07:49
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
20:10:21
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
20:11:45
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:14:38
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:17:44
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
20:18:00
Diskuse
J. Klčová
20:19:13
Diskuse
Ing. P. Kvaš
20:20:49
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:22:49
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
20:22:55
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:24:10
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
20:24:23
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:25:15
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
20:25:21
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:26:38
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
20:26:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:27:45
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:28:00
Diskuse
Bc. D. Stránský
20:28:07
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:28:34
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:28:42
Diskuse
Ing. T. Pelikán
20:29:25
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
20:29:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:30:58
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
20:32:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:32:38
Diskuse
J. Procházka
20:32:45
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
20:33:03
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
20:33:55
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:35:20
Diskuse
18. - I. změna rozpočtu na rok 2023 - rozpočtová opatření
čas: 20:35:35
Bc. J. Nadrchal
20:35:35
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
20:35:36
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:39:24
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:39:38
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
20:40:43
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:41:48
Diskuse
J. Klčová
20:42:19
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
20:42:25
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
20:43:44
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:43:59
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:44:39
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
20:44:59
Diskuse
J. Procházka
20:45:22
Diskuse
Ing. R. Hrdina
20:45:33
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
20:46:36
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:48:59
Diskuse
Host
1
20:49:27
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
20:55:58
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:59:14
Diskuse
Vedoucí odboru
1
21:01:14
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:02:02
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
21:03:20
Diskuse
Mgr. K. Haas
21:04:22
Diskuse
Ing. R. Hrdina
21:06:23
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
21:07:25
Diskuse
Vedoucí odboru
1
21:10:38
Diskuse
Ing. P. Kvaš
21:12:07
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
21:13:48
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
21:18:27
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:19:48
Diskuse
Host
1
21:19:55
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:21:49
Diskuse
Tajemník
1
21:21:57
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:23:04
Diskuse
J. Klčová
21:23:09
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
21:23:38
Diskuse
Ing. Mgr. V. Štěpánek
21:26:39
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
21:27:32
Diskuse
Ing. P. Klimpl
21:30:31
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:31:30
Diskuse
Ing. Mgr. V. Štěpánek
21:31:47
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
21:32:00
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:32:04
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
21:32:12
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:32:32
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
21:32:38
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:33:02
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
21:33:21
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:33:29
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
21:33:47
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:34:08
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
21:34:27
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:34:40
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
21:34:57
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:35:07
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
21:35:26
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:35:39
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
21:35:59
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:36:06
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
21:36:25
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:36:44
Diskuse
5. - Volba člena Finančního výboru ZmP
čas: 21:37:11
Bc. J. Nadrchal
21:37:11
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
21:37:26
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:37:47
Diskuse
6. - Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
čas: 21:38:09
Bc. J. Nadrchal
21:38:09
Předložení
Mgr. K. Haas
21:39:00
Diskuse
Host
1
21:41:07
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:42:16
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
21:42:19
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:44:02
Diskuse
Host
1
21:44:06
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
21:45:26
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:45:40
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
21:45:44
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:45:58
Diskuse
7. - Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 21:46:23
Bc. J. Nadrchal
21:46:23
Předložení
Mgr. F. Sedlák
21:46:37
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:47:47
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
21:48:09
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:48:20
Diskuse
8. - Poskytnutí individuálních dotací z Programu podpory kultury
čas: 21:48:51
Bc. J. Nadrchal
21:48:52
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
21:48:53
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
21:49:07
Diskuse
D. Salfický
21:49:19
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
21:49:25
Diskuse
9. - Schválení dotační smlouvy na provoz MFA se společností RFP a.s.
čas: 21:49:46
Mgr. J. Rychtecký
21:49:46
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
21:49:56
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
21:50:02
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
21:50:24
Diskuse
10. - Změny v obsazení orgánů a.s. a v dalších subjektech zástupci města
čas: 21:50:46
Bc. J. Nadrchal
21:50:46
Předložení
Ing. P. Klimpl
21:51:05
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
21:51:22
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:52:21
Diskuse
J. Klčová
21:52:38
Diskuse
Vedoucí odboru
1
21:52:51
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
21:53:02
Diskuse
Vedoucí odboru
1
21:53:35
Diskuse
J. Klčová
21:53:46
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:53:55
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
21:54:07
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:54:18
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
21:54:40
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:55:09
Diskuse
12. - Aktualizace strategie pro kulturu a kreativitu
čas: 21:55:30
Bc. J. Nadrchal
21:55:30
Předložení
J. Klčová
21:55:37
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:55:40
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
21:55:49
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:56:00
Diskuse
13. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu
čas: 21:56:22
Bc. J. Nadrchal
21:56:22
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
21:56:27
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:56:45
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
21:56:49
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
21:57:08
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
21:57:26
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
21:57:39
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
21:58:17
Diskuse
Ing. P. Kvaš
22:00:06
Diskuse
D. Salfický
22:00:19
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
22:00:31
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
22:01:06
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
22:02:20
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
22:02:26
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
22:02:36
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
22:02:53
Diskuse
14. - Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu na rok 2023 – revokace usnesení
čas: 22:03:14
Bc. J. Nadrchal
22:03:14
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
22:03:22
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
22:03:25
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
22:03:30
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
22:03:41
Diskuse
15. - Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města - PROZRAK o.p.s., Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
čas: 22:04:02
Bc. J. Nadrchal
22:04:02
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
22:04:16
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
22:04:30
Diskuse
16. - Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací na azylové domy - provoz a nájemné
čas: 22:04:50
Bc. J. Nadrchal
22:04:50
Předložení
MUDr. V. Ulrych
22:05:08
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
22:05:27
Diskuse
17. - Závěrečná změna rozpočtu města Pardubic na rok 2022 - rozpočtová opatření
čas: 22:05:49
Bc. J. Nadrchal
22:05:49
Předložení
Mgr. K. Haas
22:06:01
Diskuse
J. Klčová
22:06:47
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
22:06:55
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
22:07:18
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
22:07:54
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
22:08:08
Diskuse
J. Procházka
22:08:25
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
22:08:29
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
22:08:43
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
22:08:51
Diskuse
19. - Poskytnutí bezúročné zápůjčky - Levínek Olešnice z.s.
čas: 22:09:19
Bc. J. Nadrchal
22:09:19
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
22:09:28
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
22:09:33
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
22:09:41
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
22:09:51
Diskuse
20. - Individuální dotace z Programu podpory volnočasových, vzdělávacích a prorodinných aktivit
čas: 22:10:11
Bc. J. Nadrchal
22:10:11
Předložení
MUDr. V. Ulrych
22:10:31
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
22:10:40
Diskuse
21. - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na zajištění projektu "Ordinace praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením"
čas: 22:11:02
Bc. J. Nadrchal
22:11:02
Předložení
Mgr. F. Sedlák
22:11:21
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
22:11:32
Diskuse
22. - Souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu s členem ZmP
čas: 22:11:54
Bc. J. Nadrchal
22:11:54
Předložení
Mgr. F. Sedlák
22:12:09
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
22:13:23
Diskuse
Ing. P. Kvaš
22:13:39
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
22:14:54
Diskuse
Ing. P. Kvaš
22:15:31
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
22:16:14
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
22:16:19
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
22:16:25
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
22:16:36
Diskuse