Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

19.12.2022
zveřejněno dne: 23.12.2022
0. - Úvod
čas: 15:02:53
Bc. J. Nadrchal
15:02:53
Předložení
1. - Revokace usnesení - pozemky
čas: 15:06:42
Bc. J. Nadrchal
15:06:42
Předložení
Ing. J. Hrabal
15:06:46
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:07:00
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
15:07:09
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:07:21
Diskuse
2. - Dodatek č. 8 Příkazní smlouvy na provozování veřejných pohřebišť se SmP a.s.
čas: 15:07:46
Bc. J. Nadrchal
15:07:46
Předložení
Ing. J. Hrabal
15:07:49
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:08:07
Diskuse
J. Rejda, DiS.
15:08:16
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:08:27
Diskuse
3. - Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb - Služby zimní údržby
čas: 15:08:50
Bc. J. Nadrchal
15:08:50
Předložení
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
15:09:04
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:09:15
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
15:09:24
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
15:09:52
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:09:59
Diskuse
4. - Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytování služeb -Služby čištění města
čas: 15:10:21
Bc. J. Nadrchal
15:10:21
Předložení
Mgr. F. Sedlák
15:10:33
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:11:13
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
15:11:30
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:12:51
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:12:56
Diskuse
Host
1
15:13:02
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
15:14:04
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:14:13
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:14:23
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:14:31
Diskuse
5. - Dodatek č. 7 Smlouvy o poskytování služeb (Služba svícení)
čas: 15:14:50
Bc. J. Nadrchal
15:14:50
Předložení
Ing. J. Hrabal
15:14:59
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:15:04
Diskuse
J. Rejda, DiS.
15:15:13
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:15:23
Diskuse
6. - Dodatek č. 7 Smlouvy o poskytování služeb (Služby provozu světelně signalizačních zařízení)
čas: 15:15:46
Bc. J. Nadrchal
15:15:46
Předložení
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
15:16:09
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:16:12
Diskuse
7. - Smlouva o poskytnutí dotace formou vyrovnávací platby pro PAP PARDUBICE o.p.s. na rok 2023
čas: 15:16:31
Bc. J. Nadrchal
15:16:31
Předložení
R. Živný
15:17:02
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:17:17
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:17:23
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:17:31
Diskuse
8. - Dodatek ke zřizovací listině - Turistické informační centrum
čas: 15:17:51
Bc. J. Nadrchal
15:17:51
Předložení
R. Živný
15:17:59
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:18:11
Diskuse
MUDr. V. Novohradský
15:18:19
Diskuse
R. Živný
15:18:42
Diskuse
Tajemník
1
15:18:57
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:19:12
Diskuse
J. Rejda, DiS.
15:19:17
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
15:19:21
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:19:28
Diskuse
9. - Změny v obsazení orgánů obchodních společností z řad zástupců města
čas: 15:19:45
Bc. J. Nadrchal
15:19:45
Předložení
J. Klčová
15:19:54
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:19:58
Diskuse
Bc. I. Böhmová
15:20:02
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:20:47
Diskuse
J. Klčová
15:22:31
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:22:44
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
15:23:37
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:26:21
Diskuse
J. Procházka
15:29:31
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:30:42
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:31:02
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
15:31:41
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:32:26
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:32:43
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:32:49
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:33:19
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:33:44
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:33:52
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:34:11
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:34:20
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:34:38
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:34:51
Diskuse
10. - Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál s EBA a.s.
čas: 15:35:10
Bc. J. Nadrchal
15:35:10
Předložení
J. Klčová
15:35:17
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:35:37
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:35:43
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:35:54
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:35:58
Diskuse
J. Klčová
15:37:40
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:37:56
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
15:38:37
Diskuse
J. Klčová
15:39:38
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:40:11
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
15:41:41
Diskuse
J. Rejda, DiS.
15:41:57
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:42:08
Diskuse
Ing. M. Kolovratník
15:42:17
Diskuse
Ing. R. Hrdina
15:45:18
Diskuse
MUDr. V. Novohradský
15:48:04
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:49:22
Diskuse
J. Rejda, DiS.
15:49:30
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:49:37
Diskuse
11. - Dodatek č. 10 smlouvy o poskytování služeb se SmP a.s. - Služby svozu a odstraňování odpadu
čas: 15:49:55
Bc. J. Nadrchal
15:49:55
Předložení
J. Klčová
15:50:06
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:50:12
Diskuse
MUDr. V. Novohradský
15:50:23
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:50:44
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
15:51:00
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:51:06
Diskuse
12. - Volba přísedících Okresního soudu v Pardubicích
čas: 15:51:27
Bc. J. Nadrchal
15:51:27
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
15:51:42
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:51:50
Diskuse
13. - Pojmenování letního stadionu
čas: 15:52:13
Bc. J. Nadrchal
15:52:13
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
15:52:20
Diskuse
Ing. L. Havlena
15:55:31
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:56:40
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:58:52
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:00:40
Diskuse
Bc. I. Böhmová
16:01:37
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:02:58
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:03:20
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
16:04:22
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:05:20
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:06:29
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
16:08:36
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:09:17
Diskuse
Ing. R. Hrdina
16:09:57
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:11:01
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:12:13
Diskuse
J. Rejda, DiS.
16:12:25
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:12:33
Diskuse
14. - Žádost Senior Centra Skuteč o finanční příspěvek
čas: 16:12:54
Bc. J. Nadrchal
16:12:54
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
16:13:00
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:13:07
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:13:09
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
16:14:07
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:14:31
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
16:14:38
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:14:49
Diskuse
15. - Financování Programů podpory z rozpočtu města Pardubic na rok 2023
čas: 16:15:10
Bc. J. Nadrchal
16:15:10
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
16:15:18
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:15:47
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:15:50
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
16:16:21
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:18:04
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:18:54
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:19:01
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:20:34
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:20:39
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:20:52
Diskuse
16. - Střednědobý výhled rozpočtu města Pardubic na roky 2023-2025
čas: 16:21:12
Bc. J. Nadrchal
16:21:12
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
16:21:18
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:21:25
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:21:28
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:24:20
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:27:51
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:28:35
Diskuse
J. Klčová
16:28:43
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:29:12
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:31:39
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:34:05
Diskuse
MUDr. V. Novohradský
16:35:44
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:36:27
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
16:37:17
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:38:50
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:39:36
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:40:20
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:41:09
Diskuse
J. Rejda, DiS.
16:41:22
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:41:29
Diskuse
17. - Informace o schváleném rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2022 a jeho skutečném plnění
čas: 16:41:51
Bc. J. Nadrchal
16:41:51
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
16:41:58
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:42:07
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
16:42:26
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:42:32
Diskuse
18. - XII. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2022 - rozpočtová opatření
čas: 16:42:54
Bc. J. Nadrchal
16:42:54
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
16:43:01
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:44:29
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:44:37
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:44:54
Diskuse
19. - Rozpočet statutárního města Pardubic na rok 2023
čas: 16:45:16
Bc. J. Nadrchal
16:45:16
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
16:45:24
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:52:54
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:53:11
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:56:24
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:56:42
Diskuse
J. Procházka
16:56:55
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:57:15
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:00:56
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:01:27
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:01:43
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:02:43
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
17:04:36
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:06:36
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
17:07:57
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:09:48
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:10:37
Diskuse
J. Klčová
17:10:48
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:11:05
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:12:48
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:13:09
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:14:15
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:14:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:14:43
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:15:28
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:15:51
Diskuse
D. Salfický
17:15:55
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
17:16:08
Diskuse
J. Rejda, DiS.
17:16:19
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:16:29
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:17:14
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:17:26
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
17:17:37
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:17:56
Diskuse
J. Procházka
17:18:06
Diskuse
Ing. M. Kolovratník
17:18:15
Diskuse
R. Živný
17:18:24
Diskuse
J. Klčová
17:18:38
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:18:51
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:19:24
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:20:22
Diskuse
J. Rejda, DiS.
17:20:28
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:20:55
Diskuse
J. Rejda, DiS.
17:21:13
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:21:31
Diskuse
J. Rejda, DiS.
17:21:53
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:22:00
Diskuse
J. Rejda, DiS.
17:22:25
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:22:37
Diskuse
J. Rejda, DiS.
17:22:57
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:23:09
Diskuse
J. Rejda, DiS.
17:23:37
Diskuse
20. - Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města, Pravidla pro poskytování dotací z dotačních programů a Pravidla pro poskytování dotací z rezerv Rady města Pardubic, primátora a náměstků v roce 2023
čas: 17:23:58
Bc. J. Nadrchal
17:23:58
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:24:16
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:24:33
Diskuse
Ing. R. Hrdina
17:24:45
Diskuse
J. Klčová
17:27:17
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:28:16
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
17:28:28
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:28:40
Diskuse
21. - Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 17:28:59
Bc. J. Nadrchal
17:28:59
Předložení
Mgr. F. Sedlák
17:29:08
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
17:29:14
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:29:46
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:30:01
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:30:09
Diskuse
22. - Přistoupení k Paktu starostů a primátorů, vytvoření akčního plánu pro udržitelnou energii a klima
čas: 17:30:30
Bc. J. Nadrchal
17:30:30
Předložení
Ing. R. Hrdina
17:31:28
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:33:50
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:34:07
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:35:02
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:35:18
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:35:33
Diskuse
J. Rejda, DiS.
17:35:45
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:35:59
Diskuse
23. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 17:36:22
Bc. J. Nadrchal
17:36:22
Předložení
Ing. P. Klimpl
17:36:35
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:40:20
Diskuse
R. Živný
17:43:06
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:43:26
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:47:22
Diskuse
J. Klčová
17:47:30
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:49:26
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:50:14
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:52:52
Diskuse
R. Živný
17:56:04
Diskuse
J. Klčová
17:56:19
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:57:06
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:58:57
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
17:59:01
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:01:46
Diskuse
J. Klčová
18:03:35
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:04:59
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:09:12
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:13:27
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:14:49
Diskuse
R. Živný
18:15:05
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:16:28
Diskuse
Ing. R. Hrdina
18:16:33
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:17:18
Diskuse
Bc. D. Stránský
18:17:26
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:18:34
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
18:19:18
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:19:53
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:21:39
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
18:21:52
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:22:51
Diskuse
J. Klčová
18:23:03
Diskuse
Ing. T. Pelikán
18:23:27
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:26:01
Diskuse
J. Klčová
18:28:39
Diskuse
Ing. T. Pelikán
18:29:29
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
18:32:58
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:33:57
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:34:43
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:35:32
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
18:35:38
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:35:45
Diskuse
24 - Diskuse
čas: 18:36:23
Bc. J. Nadrchal
18:36:23
Předložení
Ing. P. Klimpl
18:36:32
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
18:38:32
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
18:40:07
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:41:00
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:46:14
Diskuse
Bc. I. Böhmová
18:49:34
Diskuse
MUDr. V. Novohradský
18:51:16
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:52:05
Diskuse
J. Rejda, DiS.
18:52:53
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:53:09
Diskuse
J. Klčová
18:55:18
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
18:59:09
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:01:32
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:02:37
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:03:19
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:03:32
Diskuse
Ing. T. Pelikán
19:04:00
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:04:10
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
19:06:11
Diskuse
Host
1
19:06:59
Diskuse
Mgr. F. Němec
19:07:51
Diskuse
Mgr. J. Metelka
19:08:16
Diskuse
O. Janecký
19:08:32
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:08:46
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
19:08:51
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:09:06
Diskuse
Bc. I. Böhmová
19:09:22
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:09:40
Diskuse
J. Klčová
19:10:03
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:10:42
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:12:10
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:12:23
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:12:29
Diskuse