Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

21.11.2022
zveřejněno dne: 6.12.2022
0. - Úvod
čas: 15:00:32
Bc. J. Nadrchal
15:00:32
Předložení
Ing. P. Klimpl
15:05:09
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:05:56
Předložení
Mgr. F. Sedlák
15:06:22
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:07:21
Předložení
J. Rejda, DiS.
15:07:50
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
15:08:00
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:08:14
Předložení
1. - Volba nových přísedících Okresního soudu v Pardubicích
čas: 15:09:24
Bc. J. Nadrchal
15:09:24
Předložení
J. Procházka
15:09:52
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:10:04
Předložení
2. - Komitét pro udílení ocenění města Pardubic
čas: 15:10:20
Bc. J. Nadrchal
15:10:21
Předložení
J. Procházka
15:10:34
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:10:46
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
15:10:56
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:11:12
Předložení
Vedoucí odboru
1
15:11:17
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:11:28
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
15:11:55
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:12:34
Předložení
3. - Stanovení výše odměn pro neuvolněné členy ZmP a výše odměn pro členy výborů ZmP/komisí RmP
čas: 15:12:52
Bc. J. Nadrchal
15:12:52
Předložení
Mgr. F. Sedlák
15:13:33
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:14:18
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:14:43
Předložení
Bc. I. Böhmová
15:15:23
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:17:35
Diskuse
Bc. I. Böhmová
15:17:52
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:18:14
Předložení
Bc. I. Böhmová
15:18:33
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:20:31
Předložení
Bc. I. Böhmová
15:20:52
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:21:14
Předložení
4. - Mimořádná odměna
čas: 15:21:32
Bc. J. Nadrchal
15:21:32
Předložení
Bc. D. Stránský
15:21:44
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:22:00
Diskuse
Bc. D. Stránský
15:22:45
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:23:12
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
15:23:17
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
15:23:44
Diskuse
Bc. D. Stránský
15:24:01
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:24:57
Předložení
J. Procházka
15:25:05
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:25:15
Předložení
5. - Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 15:25:38
Bc. J. Nadrchal
15:25:38
Předložení
Mgr. F. Sedlák
15:25:48
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:26:27
Předložení
Ing. J. Hrabal
15:26:37
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:26:54
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
15:27:03
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:27:17
Předložení
6. - XI. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2022
čas: 15:27:36
Bc. J. Nadrchal
15:27:36
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
15:27:44
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:28:09
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
15:28:14
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:30:13
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
15:30:17
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:31:39
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:32:17
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:32:53
Předložení
Ing. Mgr. M. Slezák
15:33:35
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:34:29
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:34:46
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:34:55
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:37:22
Diskuse
Ing. T. Pelikán
15:38:02
Diskuse
Ing. Mgr. M. Chaloupecký
15:40:18
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:41:22
Předložení
Mgr. F. Sedlák
15:41:30
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:42:57
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
15:43:36
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:43:49
Předložení
Bc. I. Böhmová
15:44:00
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:44:15
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:44:26
Diskuse
Bc. I. Böhmová
15:46:05
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:47:35
Předložení
Bc. I. Böhmová
15:47:55
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:48:22
Předložení
Bc. I. Böhmová
15:48:41
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:48:56
Předložení
Bc. I. Böhmová
15:49:15
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:49:29
Předložení
Bc. I. Böhmová
15:49:50
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:49:59
Předložení
Bc. I. Böhmová
15:50:19
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:50:37
Předložení
7. - Smlouva o zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných stavbou I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina
čas: 15:50:58
Bc. J. Nadrchal
15:50:58
Předložení
Ing. J. Hrabal
15:51:07
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
15:51:21
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
15:51:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:52:50
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
15:53:34
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:54:15
Předložení
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
15:54:21
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:55:38
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
15:56:39
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:57:13
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:58:18
Předložení
J. Procházka
15:58:26
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
15:58:39
Předložení
8. - Zvolení „určeného zastupitele“ pro účely pořizování územně plánovací dokumentace
čas: 15:58:56
Bc. J. Nadrchal
15:58:56
Předložení
R. Živný
15:59:05
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:01:14
Předložení
Ing. R. Hrdina
16:01:21
Diskuse
F. Brendl
16:01:38
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:03:41
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:05:54
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
16:08:32
Diskuse
R. Živný
16:09:14
Diskuse
MUDr. V. Novohradský
16:09:53
Diskuse
F. Brendl
16:10:17
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:13:38
Diskuse
F. Brendl
16:15:22
Diskuse
Ing. R. Hrdina
16:16:45
Diskuse
F. Brendl
16:17:11
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:19:03
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:19:33
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
16:19:40
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:20:21
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
16:20:44
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:20:55
Předložení
9. - Zajištění lékařské pohotovosti na území města Pardubic
čas: 16:21:17
Bc. J. Nadrchal
16:21:17
Předložení
MUDr. V. Novohradský
16:21:28
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:26:08
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:32:27
Diskuse
Ing. R. Hrdina
16:36:16
Diskuse
F. Brendl
16:39:00
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
16:42:23
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
16:48:38
Diskuse
MUDr. V. Novohradský
16:49:16
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:54:55
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:57:58
Diskuse
MUDr. V. Novohradský
17:04:43
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:07:15
Diskuse
MUDr. V. Novohradský
17:09:12
Diskuse
J. Rejda, DiS.
17:09:39
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:09:52
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:10:12
Předložení
MUDr. V. Ulrych
17:10:48
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
17:13:21
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:14:35
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
17:15:19
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:17:24
Předložení
MUDr. V. Novohradský
17:17:36
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:17:52
Předložení
Bc. I. Böhmová
17:17:55
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:18:32
Předložení
11. - Provozování areálu letního koupaliště Cihelna společností P. Ministr, v.o.s.
čas: 17:19:03
Bc. J. Nadrchal
17:19:03
Předložení
Ing. Mgr. M. Chaloupecký
17:19:14
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:22:48
Diskuse
Ing. Mgr. M. Chaloupecký
17:24:22
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:24:36
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:26:01
Předložení
Bc. J. Nadrchal
17:26:01
Předložení
Ing. R. Hrdina
17:26:12
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:27:10
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:27:26
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:29:17
Předložení
Bc. J. Nadrchal
17:29:17
Předložení
Ing. J. Hrabal
17:30:18
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:30:26
Diskuse
MUDr. V. Novohradský
17:30:53
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:31:28
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
17:34:57
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
17:34:57
Diskuse
MUDr. V. Novohradský
17:35:27
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:36:53
Diskuse
MUDr. V. Novohradský
17:38:08
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:38:34
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:38:43
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:38:53
Předložení
Ing. Mgr. M. Chaloupecký
17:39:01
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:40:18
Předložení
J. Procházka
17:40:32
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:40:55
Předložení
J. Procházka
17:41:13
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:41:19
Předložení
12. - Zimní sportovní park
čas: 17:41:51
Bc. J. Nadrchal
17:41:51
Předložení
MUDr. V. Ulrych
17:43:06
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:43:30
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:43:45
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:44:26
Předložení
Vedoucí odboru
1
17:44:36
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
17:45:37
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:46:06
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:46:30
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
17:46:43
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:46:59
Předložení
10. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 17:47:26
Bc. J. Nadrchal
17:47:26
Předložení
Ing. P. Klimpl
17:47:36
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:49:12
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:49:32
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:51:17
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:51:51
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:52:31
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:52:31
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:56:09
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:57:56
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
17:58:21
Předložení
J. Klčová
17:58:28
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:01:28
Předložení
R. Živný
18:02:26
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:03:46
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
18:05:02
Diskuse
J. Klčová
18:05:21
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
18:05:36
Diskuse
J. Klčová
18:06:44
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:07:38
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
18:08:10
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:09:26
Předložení
Ing. P. Kvaš
18:09:40
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:12:14
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:12:14
Diskuse
Ing. L. Havlena
18:12:35
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:13:08
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:15:08
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:17:45
Předložení
Ing. P. Klimpl
18:19:22
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:21:33
Předložení
Ing. P. Klimpl
18:22:34
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:22:52
Diskuse
R. Živný
18:26:43
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:27:24
Předložení
Ing. P. Kvaš
18:28:02
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:29:30
Diskuse
J. Klčová
18:30:51
Diskuse
F. Brendl
18:32:29
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:34:14
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:36:45
Předložení
J. Klčová
18:37:28
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:38:30
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:38:55
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:43:16
Předložení
Ing. R. Hrdina
18:43:26
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:44:19
Diskuse
Ing. Mgr. M. Slezák
18:45:24
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:46:16
Předložení
Ing. J. Hrabal
18:46:39
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:46:39
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
18:47:19
Diskuse
F. Brendl
18:47:51
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:49:12
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:50:58
Předložení
Ing. P. Klimpl
18:51:24
Diskuse
J. Rejda, DiS.
18:52:30
Diskuse
Ing. P. Klimpl
18:52:44
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:52:55
Diskuse
Bc. D. Stránský
18:53:03
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:53:26
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
18:53:45
Diskuse
MUDr. V. Novohradský
18:55:50
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:56:00
Předložení
MUDr. V. Ulrych
18:56:42
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:57:50
Předložení
Bc. I. Böhmová
18:58:15
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
18:58:25
Předložení
13. - Diskuse
čas: 18:58:51
Bc. J. Nadrchal
18:58:51
Předložení
Mgr. F. Sedlák
18:58:57
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:01:16
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:01:43
Předložení
MUDr. V. Ulrych
19:01:47
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:03:26
Předložení
MUDr. V. Ulrych
19:03:41
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:04:06
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:05:41
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:06:02
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:06:06
Diskuse
MUDr. V. Novohradský
19:06:24
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:07:31
Diskuse
MUDr. V. Novohradský
19:08:19
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:08:52
Předložení
Ing. J. Hrabal
19:09:12
Diskuse
Ing. Mgr. V. Štěpánek
19:09:22
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
19:09:58
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:12:15
Předložení
MUDr. V. Ulrych
19:12:53
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:13:47
Diskuse
Ing. R. Hrdina
19:16:11
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:17:46
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
19:18:07
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:19:57
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
19:20:26
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:21:02
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:22:19
Předložení
Ing. Mgr. M. Chaloupecký
19:22:51
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:23:12
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:24:24
Předložení
Mgr. F. Sedlák
19:24:30
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:25:53
Předložení
Mgr. K. Haas
19:26:40
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:28:53
Předložení