Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

17.10.2022
zveřejněno dne: 20.10.2022
1. - Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
čas: 18:58:38
Ing. M. Charvát
18:58:38
Předložení
2. - Složení slibu členů zastupitelstva města
čas: 19:01:15
Ing. M. Charvát
19:01:15
Předložení
Vedoucí odboru
1
19:01:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:12:18
Diskuse
3. - Volba návrhové komise
čas: 19:13:33
Ing. M. Charvát
19:13:33
Předložení
Ing. M. Charvát
19:13:59
Diskuse
4. - Schválení volebního a jednacího řádu zastupitelstva města
čas: 19:14:58
Ing. M. Charvát
19:14:58
Předložení
5. - Ustavení volební komise
čas: 19:16:35
Ing. M. Charvát
19:16:35
Předložení
6. - Stanovení počtu členů rady města a počtu náměstků primátora
čas: 19:19:43
Ing. M. Charvát
19:19:43
Předložení
Ing. T. Pelikán
19:21:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:21:59
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:24:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:24:36
Diskuse
7. - Volba primátora města Pardubic
čas: 19:25:31
Ing. M. Charvát
19:25:31
Předložení
Bc. J. Nadrchal
19:26:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:27:16
Diskuse
Ing. M. Kolovratník
19:27:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:43:32
Diskuse
Ing. M. Kolovratník
19:43:41
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:44:55
Diskuse
8. - Volba náměstků primátora a stanovení pořadí jejich zastupování
čas: 19:45:24
Ing. M. Charvát
19:45:24
Předložení
Bc. J. Nadrchal
19:45:33
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:47:24
Diskuse
J. Klčová
19:47:56
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:48:55
Diskuse
R. Živný
19:49:42
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:50:34
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:50:47
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:50:58
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:51:03
Diskuse
J. Klčová
19:51:30
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
19:52:42
Diskuse
Ing. M. Kolovratník
19:53:01
Diskuse
Ing. M. Kolovratník
20:05:25
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:06:28
Diskuse
Ing. T. Pelikán
20:08:03
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:08:38
Diskuse
Ing. T. Pelikán
20:08:47
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:09:31
Diskuse
9. - Volba zbývajících členů rady města
čas: 20:11:06
Bc. J. Nadrchal
20:11:06
Předložení
F. Brendl
20:13:08
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:13:34
Diskuse
Ing. M. Kolovratník
20:13:56
Diskuse
Ing. M. Kolovratník
20:27:25
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:28:34
Diskuse
10. - Svěření úkolů primátorovi, náměstkům primátora a členům rady
čas: 20:28:39
Bc. J. Nadrchal
20:28:40
Předložení
Ing. P. Klimpl
20:29:40
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
20:31:08
Diskuse
Ing. P. Klimpl
20:35:54
Diskuse
R. Živný
20:37:02
Diskuse
Ing. P. Klimpl
20:37:58
Diskuse
J. Klčová
20:38:59
Diskuse
Ing. P. Klimpl
20:41:30
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:42:44
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:44:00
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:44:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:48:41
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:48:51
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:49:40
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:50:27
Diskuse
R. Živný
20:50:50
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:51:14
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:51:24
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
20:51:54
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
20:53:42
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
20:54:17
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
20:55:04
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
20:56:14
Diskuse
R. Živný
20:57:55
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
20:58:50
Diskuse
R. Živný
21:00:00
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
21:01:21
Diskuse
J. Klčová
21:02:13
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:04:31
Diskuse
J. Rejda, DiS.
21:05:04
Diskuse
Ing. P. Klimpl
21:05:45
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:06:19
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
21:06:37
Diskuse
Mgr. F. Sedlák
21:06:58
Diskuse
Ing. P. Kvaš
21:08:26
Diskuse
R. Živný
21:09:07
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
21:09:19
Diskuse
Ing. J. Hrabal
21:10:14
Diskuse
MUDr. V. Novohradský
21:12:51
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:13:17
Diskuse
Mgr. K. Haas
21:13:28
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:16:37
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
21:17:14
Diskuse
Ing. T. Pelikán
21:22:08
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:22:46
Diskuse
Ing. V. Jirsa, Ph.D.
21:22:50
Diskuse
R. Živný
21:24:59
Diskuse
Ing. J. Hrabal
21:26:34
Diskuse
J. Rejda, DiS.
21:27:48
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:28:31
Diskuse
Ing. P. Klimpl
21:28:41
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:29:49
Diskuse
11. - Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města, stanovení počtu členů výborů a volba jejich předsedů a členů
čas: 21:30:45
Bc. J. Nadrchal
21:30:45
Předložení
Ing. T. Pelikán
21:31:32
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:32:13
Diskuse
Ing. P. Klimpl
21:34:02
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:34:31
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:55:59
Diskuse
Ing. M. Kolovratník
21:56:23
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:56:37
Diskuse
Mgr. K. Haas
21:57:12
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:57:14
Diskuse
Mgr. K. Haas
21:57:19
Diskuse
Ing. P. Klimpl
21:58:34
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
21:59:10
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
21:59:31
Diskuse
Ing. M. Kolovratník
21:59:40
Diskuse
Ing. M. Kolovratník
22:09:09
Diskuse
Ing. M. Kolovratník
22:09:10
Diskuse
Ing. M. Kolovratník
22:18:40
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
22:19:06
Diskuse
Ing. P. Klimpl
22:19:39
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
22:19:48
Diskuse
Ing. M. Kolovratník
22:20:15
Diskuse
Ing. M. Kolovratník
22:32:44
Diskuse
Bc. J. Nadrchal
22:33:26
Diskuse